Перайсці да зместу

Метад максімальнай праўдападобнасці

З Вікіпедыі, свабоднай энцыклапедыі

Метад максімальнай праўдападобнасці (ММП) — метад ацэньвання[en] параметраў[en] меркаванага размеркавання імавернасцей на аснове выбаркі назіранняў. Ацэнка дасягаецца максімізацыяй[en] функцыі праўдападобнасці[en] такім чынам, каб згодна з меркаванай статыстычнай мадэллю[en] назіранні[en] былі найбольш праўдабадобнымі. Пункт[en] у прасторы параметраў[en], які максімізуе функцыю праўдападобнасці, называецца ацэнкай максімальнай праўдападобнасці[1]. Логіка метаду адначасова інтуіцыйная і гнуткая, таму ён стаў дамінуючым сродкам статыстычнага высноўвання[en][2][3][4].

Калі функцыя праўдападобнасці дыферэнцавальная[en], можна прымяніць метад вытворнай[en] для знаходжання яе максімумаў. У некаторых выпадках максімум функцыі праўдападобнасці можна знайсці аналітычна; напрыклад, ацэнка звычайным метадам найменшых квадратаў[en] для мадэлі лінейнай рэгрэсіі максімізуе праўдападобнасць, калі мяркуецца, што ўсе назіранні маюць нармальнае размеркаванне з роўнай дысперсіяй[5].

З пункту гледжання баесаўскага высноўвання[en], ацэнка максімальнай праўдападобнасці, як правіла, эквівалентная ацэнцы апастэрыёрнага максімуму[en] з раўнамерным апрыёрным размеркаваннем (або нармальным апрыёрным размеркаваннем з бесканечным стандартным адхіленнем). У частотным высноўванні[en] метад максімальнай праўдападобнасці — асаблівы выпадак экстрэмальнай ацэнкі[en] з мэтавай функцыяй роўнай праўдападобнасці.

Прынцыпы[правіць | правіць зыходнік]

Набор назіранняў мадэлюецца як выпадковая выбарка[en] з невядомага супольнага размеркавання, якое задаецца наборам параметраў[en]. Мэта метаду максімальнай праўдападобнасці — знайсці параметры, для якіх назіранні маюць найбольшую супольную імавернасць. Параметры, якія задаюць супольнае размеркаванне, запісваюцца як вектар , таму кажуць, што гэтае размеркаванне адносяцца да параметрычнага сямейства[en] , дзе  — прастора параметраў[en], канечнамернае падмноства Еўклідавай прасторы[en]. Падстаўляючы назіранні у функцыю шчыльнасці супольнага размеркавання, атрымліваем рэчаісназначную функцыю

якая называецца функцыяй праўдападобнасці[en]. Для незалежных і аднолькава размеркаваных выпадковых велічынь[en], можна запісаць як здабытак аднамерных функцый шчыльнасці імавернасці:

Мэта метаду максімальнай праўдападобнасці — знайсці такія значэнні параметраў мадэлі з прасторы параметраў, для якіх функцыя праўдападобнасці будзе максімальнай[6]:

Інтуітыўна, знойдзенае такім чынам значэнне параметраў робіць назіранні найбольш імавернымі. Значэнне , якое максімізуе функцыю праўдападобнасці , называецца значэннем ацэнкі максімальнай праўдападобнасці. Калі існуе вымерная функцыя[en] , то такая функцыя называецца функцыяй ацэнкі[en] максімальнай праўдападобнасці. Звычайна гэтая функцыя задаецца на прасторы элементарных падзей і яе аргументам выступае пэўная выбарка. Дастатковая, але не неабходная[en] ўмова яе існавання — непарыўнасць функцыі праўдападобнасці на кампактнай прасторы[en] параметраў[7]. Для адкрытага мноства[en] , функцыя праўдападобнасці можа павялічвацца не дасягаючы супрэмуму.

На практыцы часта бывае зручна працаваць з натуральным лагарыфмам функцыі праўдападобнасці, які называецца лагарыфмам праўдападобнасці[en]:

Праз тое што лагарыфм — манатонная функцыя[en], максімум дасягаецца пры тым самым значэнні , што і максімум [8]. Калі  — дыферэнцавальная функцыя[en] на , то неабходныя[en] для максімуму (мінімуму) умовы

называюцца раўнаннямі праўдападобнасці. Для некаторых мадэляў удаецца знайсці іх аналітычныя развязкі , але агульнага аналітычнага развязка задачы максімізацыі не існуе, і ацэнка максімальнай праўдападобнасці можа быць знойдзена толькі з дапамогай лікавай аптымізацыі[en]. Іншая праблема ў тым, што для канечных выбарак можа існаваць некалькі каранёў раўнанняў праўдападобнасці[9]. Гесіян[en], матрыца частковых вытворных другога парадку, можа выкарыстоўвацца каб зразумець ці з’яўляецца знойдзены максімум лакальным:

Калі гесіян адмоўна паўвызначаны[en] ў , то функцыя лакальна ўвагнутая[en]. Зручна тое, што найбольш вядомыя размеркаванні — у прыватнасці экспанентавае сямейства[en] — лагарыфмічна ўвагнутыя[en][10][11].

Абмежаваная прастора параметраў[правіць | правіць зыходнік]

Хаця звычайна абсяг вызначэння функцыі праўдападобнасці (прастора параметраў[en]) — канечнамернае падмноства Еўклідавай прасторы[en], часам на яго могуць накладацца дадатковыя абмежаванні[en]. У такім выпадку прастору параметраў можна запісаць як

дзе  — вектар-функцыя[en] з у . Тады знайсці ацэнку максімальнай праўдападобнасці параметра з мноства значыць знайсці , для якога дасягаецца максімум функцыі праўдападобнасці пры выкананні ўмоў .

Тэарэтычна, самы натуральны падыход да гэтай задачы ўмоўнай аптымізацыі[en] — метад падстаноўкі. Гэта значыць дапаўненне ўмоў да мноства такім чынам, што  — ін’екцыя з у , і рэпараметрызацыя функцыі праўдападобнасці ўвядзеннем [12]. Праз эквіварыянтнасць функцыі ацэнкі максімальнай праўдападобнасці, уласцівасці распаўсюджваюцца і на абмежаваныя ацэнкі[13]. Напрыклад, для многавымернага нармальнага размеркавання матрыца каварыяцыі[en] мусіць быць дадатна вызначанай матрыцай[en]; гэта абмежаванне можна выканаць падстаноўкай , дзе  — рэчаісная верхнетрохвугольная матрыца[en], а  — транспанаваная (гл. раскладанне Халецкага[en] для доказу ін’ектыўнасці)[14].

На практыцы ўмовы звычайна накладаюцца метадам множнікаў Лагранжа[en], які прыводзіць да раўнанняў абмежаванай праўдападобнасці:

і

дзе  — вектар-слупок множнікаў Лагранжа, а  — матрыца Якобі частковых вытворных памеру k × r [12]. Натуральна, калі абмежаванні не ўплываюць на максімум, множнікі Лагранжа маюць быць роўнымі нулю[15]. Гэта, у сваю чаргу, дазваляе правесці статыстычную праверку валіднасці абмежавання, вядомую як тэст множнікаў Лагранжа[en].

Уласцівасці[правіць | правіць зыходнік]

Ацэнка максімальнай праўдападобнасці — ацэнка экстрэмуму[en], якая максімізуе па θ мэтавую функцыю[en] . Калі назіранні незалежныя і аднолькава размеркаваныя[en], маем

што ёсць выбаркавым аналагам матэматычнага спадзявання лагарыфму праўдападобнасці , узятага па сапраўднай шчыльнасці.

Ацэнка максімальнай праўдападобнасці не мае аптымальных уласцівасцей для канечных выбарак у тым сэнсе, што іншыя ацэнкі на канечных выбарках могуць мець большую канцэнтрацыю вакол сапраўднага значэння параметру[16]. Аднак, як і іншыя метады ацэнкі, ацэнка максімальнай праўдападобнасці мае шэраг прывабных абмежавальных уласцівасцей[en]: калі памер выбаркі павялічваецца да бясконцасці, паслядоўнасць ацэнак максімальнай праўдападобнасці мае наступныя ўласцівасці:

 • Слушнасць[en]: паслядоўнасць ацэнак максімальнай праўдападобнасці збягаецца паводле імавернасці да ацэньваемага значэння.
 • Функцыянальная інварыянтнасць: Калі  — ацэнка максімальнай праўдападобнасці для , а  — адвольнае пераўтварэнне над , то ацэнка максімальнай праўдападобнасці для роўная .
 • Эфектыўнасць[en]: ацэнка дасягае ніжняй мяжы Крамера-Раа[en], калі памер выбаркі імкнецца к бесканечнасці. Гэта значыць, што ніводная слушная ацэнка не мае меншай асімптатычнай сярэднеквадратычнай памылкі[en], чым ацэнка максімальнай праўдападобнасці (або іншыя ацэнкі, якія дасягаюць гэтай мяжы). Гэта таксама значыць, што для ацэнкі максімальнай праўдападобнасці ўласцівая асімптатычная нармальнасць[en].
 • Эфектыўнасць другога парадку пасля карэкцыі ўхілу.

Слушнасць[правіць | правіць зыходнік]

Пры выкананні прыведзеных ніжэй умоў, ацэнка максімальнай праўдападобнасці слушная[en]. Гэта значыць, што калі даныя былі ўтвораны функцыяй і мы маем дастаткова вялікую колькасць назіранняў , то магчыма знайсці значэнне з адвольнай дакладнасцю. У матэматычных тэрмінах гэта значыць, што калі імкнецца да бесканечнасці, ацэнка збягаецца паводле імавернасці[en] да сапраўднага значэння:

Пры трохі стражэйшых умовах, ацэнка збягаецца амаль напэўна[en] (або моцна):

На практыцы, даныя ніколі не ўтвараюцца . Наадварот,  — гэта мадэль, часта ў ідэалізаванай форме, працэсу, які ўтварае даныя. Паводле распаўсюджанага ў статыстыцы афарызму, усе мадэлі хібныя[en]. Такім чынам, сапраўдная слушнасць ніколі не дасягаецца на практыцы. Тым не менш, слушнасць часта ўважаецца пажаданай уласцівасцю для ацэнак.

Для слушнасці дастаткова наступных умоў.[17]

 1. Ідэнтыфікавальнасць[en] мадэлі:
  Іншымі словамі, розным параметрам адпавядаюць розныя размеркаванні мадэлі. Калі гэтая ўмова не выконваецца, існуе пэўнае значэнне , такое што і утвараюць роўныя размеркаванні даных. Тады немагчыма адрозніць гэтыя параметры нават з бясконцай колькасцю даных. Такія параметры называюцца назіральна эквівалентнымі[en].
  Ідэнтыфікавальнасць неабходная для слушнасці ацэнкі максімальнай праўдападобнасці. Калі гэтая ўмова выконваецца, абмежаваная функцыя лагарыфму праўдападобнасці мае адзіны глабальны максімум у .
 2. Кампактнасць: прастора параметраў мадэлі кампактная[en].

  Умова ідэнтыфікавальнасці гарантуе, што ў лагарыфма праўдападобнасці існуе адзіны глабальны максімум. Кампактнасць азначае, што праўдападобнасць не можа імкнуцца к максімальнаму значэнню ў нейкім іншым месцы (напрыклад як паказана на рысунку справа).
  Кампактнасць — толькі дастатковая, але не неабходная ўмова. Яна можа быць заменена некаторымі іншымі ўмовамі, такімі як:
  • адначасовая ўвагнутасць[en] функцыі лагарыфму праўдападобнасці і кампактнасць некаторага з яе непустых мностваў узроўню[en], або
  • існаванне кампактнага наваколля[en] для , такога што па-за наваколлем функцыя лагарыфму праўдападобнасці меншая за максімум прынамсі на некаторы .
 3. Непарыўнасць: функцыя непарыўная ў для амаль усіх значэнняў :
  Непарыўнасць можа быць замененая слабейшай умовай верхняй паўнепарыўнасці[en].
 4. Дамінантнасць: існуе інтэгравальная па размеркаванні функцыя , такая што
  Паводле раўнамернага закона вялікіх лікаў, умова дамінантнасці разам з непарыўнасцю гарантуе раўнамерную збежнасць паводле імавернасці лагарыфма праўдападобнасці:
  Умова дамінантнасці можа быць выкарыстана ў выпадку незалежных аднолькава размеркаваных велічынь[en]. Інакш, раўнамерная збежнасць паводле імавернасці можа быць забяспечана тым, што стахастычна роўнаступенна непарыўная[en].

Калі неабходна прадэманстраваць, што ацэнка максімальнай праўдападобнасці збягаецца да амаль напэўна[en], то мае выконвацца стражэйшая ўмова непарыўнай збежнасці амаль напэўна:

Акрамя таго, у дапушчэнні што даныя былі ўтвораны функцыяй , пры пэўных умовах можна паказаць, што ацэнка максімальнай праўдападобнасці збягаецца паводле размеркавання[en] к нармальнаму размеркаванню[18]

,

дзе  — матрыца інфармацыі Фішэра[en].

Функцыянальная інварыянтнасць[правіць | правіць зыходнік]

Калі  — ацэнка максімальнай праўдападобнасці для , а  — трансфармацыя над , то ацэнка максімальнай праўдападобнасці для роўная[19]

Яна максімізуе так званую профільную праўдападобнасць[en]:

Акрамя таго, ацэнка максімальнай праўдападобнасці інварыянтная ў дачыненні некаторых трансфармацый даных. Калі , дзе  — біекцыя, якая не залежыць ад ацэньваемых параметраў, то функцыя шчыльнасці адпавядае

і функцыі праўдападобнасці для і адрозніваюцца толькі множнікам, які не залежыць ад параметраў мадэлі.

Напрыклад, ацэнка максімальнай праўдападобнасці параметраў лог-нармальнага размеркавання такая самая як і ў нармальнага размеркавання, атрыманая на лагарыфмаваных даных.

Крыніцы[правіць | правіць зыходнік]

 1. Rossi, Richard J. (2018). Mathematical Statistics : An Introduction to Likelihood Based Inference. New York: John Wiley & Sons. p. 227. ISBN 978-1-118-77104-4.
 2. Hendry, David F.; Nielsen, Bent (2007). Econometric Modeling: A Likelihood Approach. Princeton: Princeton University Press. ISBN 978-0-691-13128-3.
 3. Chambers, Raymond L.; Steel, David G.; Wang, Suojin; Welsh, Alan (2012). Maximum Likelihood Estimation for Sample Surveys. Boca Raton: CRC Press. ISBN 978-1-58488-632-7.
 4. Ward, Michael Don; Ahlquist, John S. (2018). Maximum Likelihood for Social Science : Strategies for Analysis. New York: Cambridge University Press. ISBN 978-1-107-18582-1.
 5. Press, W.H.; Flannery, B.P.; Teukolsky, S.A.; Vetterling, W.T. (1992). "Least Squares as a Maximum Likelihood Estimator". Numerical Recipes in FORTRAN: The Art of Scientific Computing (2nd ed.). Cambridge: Cambridge University Press. pp. 651–655. ISBN 0-521-43064-X.
 6. Myung, I.J. (2003). "Tutorial on maximum likelihood Estimation". Journal of Mathematical Psychology. 47 (1): 90–100. doi:10.1016/S0022-2496(02)00028-7.
 7. Gourieroux, Christian; Monfort, Alain (1995). Statistics and Econometrics Models. Cambridge University Press. p. 161. ISBN 0-521-40551-3.
 8. Kane, Edward J. (1968). Economic Statistics and Econometrics. New York, NY: Harper & Row. p. 179.
 9. Small, Christoper G.; Wang, Jinfang (2003). "Working with roots". Numerical Methods for Nonlinear Estimating Equations. Oxford University Press. pp. 74–124. ISBN 0-19-850688-0.
 10. Kass, Robert E.; Vos, Paul W. (1997). Geometrical Foundations of Asymptotic Inference. New York, NY: John Wiley & Sons. p. 14. ISBN 0-471-82668-5.
 11. Papadopoulos, Alecos. Why we always put log() before the joint pdf when we use MLE (Maximum likelihood Estimation)?. Stack Exchange (25 верасня 2013).
 12. а б Silvey, S. D. (1975). Statistical Inference. London, UK: Chapman and Hall. p. 79. ISBN 0-412-13820-4.
 13. Olive, David (2004). "Does the MLE maximize the likelihood?" (Document). {{cite document}}: Невядомы параметр |url= ігнараваны (даведка); Шаблон цытавання document патрабуе |publisher= (даведка)
 14. Schwallie, Daniel P. (1985). "Positive definite maximum likelihood covariance estimators". Economics Letters. 17 (1–2): 115–117. doi:10.1016/0165-1765(85)90139-9.
 15. Magnus, Jan R. (2017). Introduction to the Theory of Econometrics. Amsterdam: VU University Press. pp. 64–65. ISBN 978-90-8659-766-6.
 16. Pfanzagl 1994, p. 206.
 17. Тэарэма 2.5 у Newey, Whitney K.; McFadden, Daniel (1994). "Chapter 36: Large sample estimation and hypothesis testing". In Engle, Robert; McFadden, Dan (рэд-ры). Handbook of Econometrics, Vol.4. Elsevier Science. pp. 2111–2245. ISBN 978-0-444-88766-5.
 18. Тэарэма 3.3 у Newey, Whitney K.; McFadden, Daniel (1994). "Chapter 36: Large sample estimation and hypothesis testing". In Engle, Robert; McFadden, Dan (рэд-ры). Handbook of Econometrics, Vol.4. Elsevier Science. pp. 2111–2245. ISBN 978-0-444-88766-5.
 19. Zacks, Shelemyahu (1971). The Theory of Statistical Inference. New York: John Wiley & Sons. p. 223. ISBN 0-471-98103-6.

Літаратура[правіць | правіць зыходнік]