Спіс грыбоў Беларусі

З пляцоўкі Вікіпедыя
Jump to navigation Jump to search

Дадзены пералік з’яўляецца службовым і улічвае не ўсе грыбы, якія сустракаюцца на тэрыторыі Беларусі. Лічба пасля назвы роду паказвае колькасць відаў роду, што сустракаюцца на тэрыторыі Беларусі, згодна з дадзенымі БелЭн.

Парадак Acarosporales[правіць | правіць зыходнік]

Сямейства Акараспоравыя (Acarosporaceae)[правіць | правіць зыходнік]

Род Акараспора (Acarospora) — 3[правіць | правіць зыходнік]

Род Sarcogyne[правіць | правіць зыходнік]

Парадак Агарыкальныя (Agaricales)[правіць | правіць зыходнік]

Сямейства Шампіньёнавыя (Agaricaceae)[правіць | правіць зыходнік]

Род Шампіньён (Agaricus) — 8[правіць | правіць зыходнік]

Род Bovista[правіць | правіць зыходнік]

Род Галавач (Calvatia) — 2[правіць | правіць зыходнік]

Род Chlorophyllum[правіць | правіць зыходнік]

Род Гнаявік (Coprinus)[правіць | правіць зыходнік]

Гнаявік чарнільны (Coprinopsis atramentaria)
Гнаявік белы (Coprinus comatus)

Род Цыстадэрма (Cystoderma)[правіць | правіць зыходнік]

Род Cystolepiota[правіць | правіць зыходнік]

Род Handkea[правіць | правіць зыходнік]

Род Лепіёта (Lepiota)[правіць | правіць зыходнік]

Род Leucoagaricus[правіць | правіць зыходнік]

Род Leucocoprinus[правіць | правіць зыходнік]

Род Дажджавік (Lycoperdon) — 5[правіць | правіць зыходнік]

Род Грыб-парасонік (Macrolepiota)[правіць | правіць зыходнік]

Род Гняздоўка (Nidularia)[правіць | правіць зыходнік]

Род Phaeolepiota[правіць | правіць зыходнік]

Сямейства Мухаморавыя (Amanitaceae)[правіць | правіць зыходнік]

Род Мухамор (Amanita) — 19[правіць | правіць зыходнік]

Мухамор пантэрны (Amanita pantherina)

Сямейства Pestalotiopsidaceae[правіць | правіць зыходнік]

Род Seiridium[правіць | правіць зыходнік]

Сямейства Бальбітыевыя (Bolbitiaceae)[правіць | правіць зыходнік]

Род Бальбітый (Bolbitius)[правіць | правіць зыходнік]

Род Каноцыбе (Conocybe)[правіць | правіць зыходнік]

Род Panaeolus[правіць | правіць зыходнік]

Сямейства Павуціннікавыя (Cortinariaceae)[правіць | правіць зыходнік]

Род Павуціннік (Cortinarius) — 75[правіць | правіць зыходнік]

Род Гімнапіл (Gymnopilus)[правіць | правіць зыходнік]

Род Гебелома (Hebeloma)[правіць | правіць зыходнік]

Род Rozites[правіць | правіць зыходнік]

Сямейства Crepidotaceae[правіць | правіць зыходнік]

Род Crepidotus[правіць | правіць зыходнік]

Сямейства Cyphellaceae[правіць | правіць зыходнік]

Род Chondrostereum[правіць | правіць зыходнік]

Сямейства Cystostereaceae[правіць | правіць зыходнік]

Род Crustomyces[правіць | правіць зыходнік]

Сямейства Энталомавыя (Entolomataceae)[правіць | правіць зыходнік]

Род Клітопілюс (Clitopilus)[правіць | правіць зыходнік]

Род Энталома (Entoloma) — 10[правіць | правіць зыходнік]

Сямейства Фістулінавыя (Fistulinaceae)[правіць | правіць зыходнік]

Род Fistulina[правіць | правіць зыходнік]

Сямейства Hygrophoraceae[правіць | правіць зыходнік]

Род Ampulloclitocybe[правіць | правіць зыходнік]

Род Arrhenia[правіць | правіць зыходнік]

Род Cuphophyllus[правіць | правіць зыходнік]

Род Гігроцыбе (Hygrocybe)[правіць | правіць зыходнік]

Род Гіграфор (Hygrophorus)[правіць | правіць зыходнік]

Род Lichenomphalia[правіць | правіць зыходнік]

Сямейства Hymenogastraceae[правіць | правіць зыходнік]

Род Psilocybe[правіць | правіць зыходнік]

Сямейства Inocybaceae[правіць | правіць зыходнік]

Род Валаконніца (Inocybe)[правіць | правіць зыходнік]
Род Pleurotellus[правіць | правіць зыходнік]

Сямейства Lyophyllaceae[правіць | правіць зыходнік]

Род Астэрафора (Asterophora)[правіць | правіць зыходнік]
Род Калоцыбе (Calocybe)[правіць | правіць зыходнік]
Род Ліяфіл (Lyophyllum)[правіць | правіць зыходнік]
Ліяфіл зрослы (Lyophyllum connatum)
Род Tephrocybe[правіць | правіць зыходнік]

Сямейства Marasmiaceae[правіць | правіць зыходнік]

Род Baeospora[правіць | правіць зыходнік]

Род Gymnopus[правіць | правіць зыходнік]

Род Marasmiellus[правіць | правіць зыходнік]

Род Негніючнік (Marasmius) — 16[правіць | правіць зыходнік]

Род Megacollybia[правіць | правіць зыходнік]

Род Mycetinis[правіць | правіць зыходнік]

Род Rhodocollybia[правіць | правіць зыходнік]

Сямейства Mycenaceae[правіць | правіць зыходнік]

Род Hemimycena[правіць | правіць зыходнік]

Род Mycena[правіць | правіць зыходнік]

Род Panellus[правіць | правіць зыходнік]

Род Roridomyces[правіць | правіць зыходнік]

Сямейства Гняздоўкавыя (Nidulariaceae)[правіць | правіць зыходнік]

Род Тыгельнік (Crucibulum)[правіць | правіць зыходнік]

Сямейства Omphalotaceae[правіць | правіць зыходнік]

Род Paragymnopus[правіць | правіць зыходнік]

Сямейства Porotheleaceae[правіць | правіць зыходнік]

Род Porotheleum[правіць | правіць зыходнік]

Сямейства Pterulaceae[правіць | правіць зыходнік]

Род Radulomyces[правіць | правіць зыходнік]

Сямейства Schizophyllaceae[правіць | правіць зыходнік]

Род Schizophyllum[правіць | правіць зыходнік]

Сямейства Страфарыевыя (Strophariaceae)[правіць | правіць зыходнік]

Род Агроцыбе (Agrocybe) — 6[правіць | правіць зыходнік]

Род Галярына (Galerina) — 20[правіць | правіць зыходнік]

Род Гіменагастэр (Hymenogaster)[правіць | правіць зыходнік]

Род Гіфалома (Hypholoma)[правіць | правіць зыходнік]

Род Kuehneromyces[правіць | правіць зыходнік]

Род Лускаўніца (Pholiota) — 10[правіць | правіць зыходнік]

Род Protostropharia[правіць | правіць зыходнік]

Род Страфарыя (Stropharia) — 2[правіць | правіць зыходнік]

Сямейства Радоўкавыя (Tricholomataceae)[правіць | правіць зыходнік]

Род Кантарэлюля (Cantharellula)[правіць | правіць зыходнік]

Род Гаварушка (Clitocybe) — 44[правіць | правіць зыходнік]

Род Лакавіца (Laccaria)[правіць | правіць зыходнік]

Род Lepista[правіць | правіць зыходнік]

Род Leucocortinarius[правіць | правіць зыходнік]

Род Leucocybe[правіць | правіць зыходнік]

Род Melanoleuca[правіць | правіць зыходнік]

Род Myxomphalia[правіць | правіць зыходнік]

Род Omphalina[правіць | правіць зыходнік]

Род Phyllotopsis[правіць | правіць зыходнік]

Род Вешанка (Pleurotus)[правіць | правіць зыходнік]

Род Pseudoclitocybe[правіць | правіць зыходнік]

Род Радоўка (Tricholoma) — 36[правіць | правіць зыходнік]

Род Tricholomopsis[правіць | правіць зыходнік]

Сямейства Tubariaceae[правіць | правіць зыходнік]

Род Tubaria[правіць | правіць зыходнік]

Парадак Amylocorticiales[правіць | правіць зыходнік]

Сямейства Amylocorticiaceae[правіць | правіць зыходнік]

Род Ceraceomyces[правіць | правіць зыходнік]

Род Leptosporomyces[правіць | правіць зыходнік]

Парадак Arthoniales[правіць | правіць зыходнік]

Сямейства Arthoniaceae[правіць | правіць зыходнік]

Род Артонія (Arthonia) — 10[правіць | правіць зыходнік]

Род Reichlingia[правіць | правіць зыходнік]

Сямейства Chrysothricaceae[правіць | правіць зыходнік]

Род Chrysothrix[правіць | правіць зыходнік]

Сямейства Physalacriaceae[правіць | правіць зыходнік]

Род Апенька (Armillaria)[правіць | правіць зыходнік]

Род Cylindrobasidium[правіць | правіць зыходнік]

Род Flammulina[правіць | правіць зыходнік]

Род Strobilurus[правіць | правіць зыходнік]

Род Xerula[правіць | правіць зыходнік]

Сямейства Плютэевыя (Pluteaceae)[правіць | правіць зыходнік]

Род Плютэй (Pluteus)[правіць | правіць зыходнік]

Род Вальварыела (Volvariella)[правіць | правіць зыходнік]

Род Volvopluteus[правіць | правіць зыходнік]

Сямейства Psathyrellaceae[правіць | правіць зыходнік]

Род Coprinellus[правіць | правіць зыходнік]

Род Coprinopsis[правіць | правіць зыходнік]

Род Lacrymaria[правіць | правіць зыходнік]

Род Psathyrella[правіць | правіць зыходнік]

Сямейства Рачэліевыя (Roccellaceae)[правіць | правіць зыходнік]

Род Bactrospora[правіць | правіць зыходнік]

Род Апеграфа (Opegrapha) — 7[правіць | правіць зыходнік]

Парадак Atheliales[правіць | правіць зыходнік]

Сямейства Atheliaceae[правіць | правіць зыходнік]

Род Amphinema[правіць | правіць зыходнік]

Род Атэлія (Athelia)[правіць | правіць зыходнік]

Род Piloderma[правіць | правіць зыходнік]

Парадак Аўрыкулярыяльныя (Auriculariales)[правіць | правіць зыходнік]

Сямейства Аўрыкулярыевыя (Auriculariaceae)[правіць | правіць зыходнік]

Род Аўрыкулярыя (Auricularia)[правіць | правіць зыходнік]

Род Hirneola[правіць | правіць зыходнік]

Род Pseudohydnum[правіць | правіць зыходнік]

Парадак Baeomycetales[правіць | правіць зыходнік]

Сямейства Baeomycetaceae[правіць | правіць зыходнік]

Род Baeomyces[правіць | правіць зыходнік]

Парадак Бластакладыяльныя (Blastocladiales)[правіць | правіць зыходнік]

Сямейства Бластакладыевыя (Blastocladiaceae)[правіць | правіць зыходнік]

Род Аламіцэс (Allomyces)[правіць | правіць зыходнік]

Род Бластакладыя (Blastocladia)[правіць | правіць зыходнік]

Парадак Балетавыя (Boletales)[правіць | правіць зыходнік]

Сямейства Балетавыя (Boletaceae)[правіць | правіць зыходнік]

Род Баравік (Boletus)[правіць | правіць зыходнік]

Род Butyriboletus[правіць | правіць зыходнік]

Род Chalciporus[правіць | правіць зыходнік]

Род Гірапорус (Gyroporus)[правіць | правіць зыходнік]

Род Imleria[правіць | правіць зыходнік]

Род Leccinum[правіць | правіць зыходнік]

Род Каранёвец (Rhizopogon)[правіць | правіць зыходнік]

Род Масляк (Suillus) — 5[правіць | правіць зыходнік]

Род Жоўцевы грыб (Tylopilus)[правіць | правіць зыходнік]

Род Махавік (Xerocomus) — 5[правіць | правіць зыходнік]

Сямейства Coniophoraceae[правіць | правіць зыходнік]

Род Coniophora[правіць | правіць зыходнік]

Сямейства Макрухавыя (Gomphidiaceae)[правіць | правіць зыходнік]

Род Макруха (Gomphidius) — 3[правіць | правіць зыходнік]

Сямейства Hygrophoropsidaceae[правіць | правіць зыходнік]

Род Гіграфаропс (Hygrophoropsis)[правіць | правіць зыходнік]

Род Leucogyrophana[правіць | правіць зыходнік]

Сямейства Свінухавыя (Paxillaceae)[правіць | правіць зыходнік]

Род Гірадон (Gyrodon)[правіць | правіць зыходнік]

Род Свінуха (Paxillus)[правіць | правіць зыходнік]

Сямейства Sclerodermataceae[правіць | правіць зыходнік]

Род Scleroderma[правіць | правіць зыходнік]

Сямейства Serpulaceae[правіць | правіць зыходнік]

Род Serpula[правіць | правіць зыходнік]

Сямейства Tapinellaceae[правіць | правіць зыходнік]

Род Pseudomerulius[правіць | правіць зыходнік]

Род Тапінела (Tapinella)[правіць | правіць зыходнік]

Парадак Botryosphaeriales[правіць | правіць зыходнік]

Сямейства Botryosphaeriaceae[правіць | правіць зыходнік]

Род Батрыясферыя (Botryosphaeria)[правіць | правіць зыходнік]

Род Дыпладыя (Diplodia)[правіць | правіць зыходнік]

Род Гіньярдыя (Guignardia)[правіць | правіць зыходнік]

Род Microdiplodia[правіць | правіць зыходнік]

Род Phyllosticta[правіць | правіць зыходнік]

Сямейства Incertae sedis[правіць | правіць зыходнік]

Род Camarosporium[правіць | правіць зыходнік]

Парадак Candelariales[правіць | правіць зыходнік]

Сямейства Candelariaceae[правіць | правіць зыходнік]

Род Candelaria[правіць | правіць зыходнік]

Род Candelariella[правіць | правіць зыходнік]

Парадак Яжоўнікавыя (Cantharellales)[правіць | правіць зыходнік]

Сямейства Botryobasidiaceae[правіць | правіць зыходнік]

Род Botryohypochnus[правіць | правіць зыходнік]

Сямейства Лісічкавыя (Cantharellaceae)[правіць | правіць зыходнік]

Род Лісічка (Cantharellus) — 2[правіць | правіць зыходнік]

Лісічка сапраўдная (Cantharellus cibarius)

Род Craterellus[правіць | правіць зыходнік]

Сямейства Clavulinaceae[правіць | правіць зыходнік]

Род Клавуліна (Clavulina)[правіць | правіць зыходнік]

Сямейства Яжоўнікавыя (Hydnaceae)[правіць | правіць зыходнік]

Род Гіднум (Hydnum)[правіць | правіць зыходнік]

Род Sistotrema[правіць | правіць зыходнік]

Сямейства Tulasnellaceae[правіць | правіць зыходнік]

Род Tulasnella[правіць | правіць зыходнік]

Парадак Capnodiales[правіць | правіць зыходнік]

Сямейства Capnodiaceae[правіць | правіць зыходнік]

Род Fumago[правіць | правіць зыходнік]

Род Tripospermum[правіць | правіць зыходнік]

Сямейства Cladosporiaceae[правіць | правіць зыходнік]

Род Кладаспора (Cladosporium)[правіць | правіць зыходнік]

Сямейства Davidiellaceae[правіць | правіць зыходнік]

Род Davidiella[правіць | правіць зыходнік]

Сямейства Micropeltidaceae[правіць | правіць зыходнік]

Род Stomiopeltis[правіць | правіць зыходнік]

Сямейства Mycosphaerellaceae[правіць | правіць зыходнік]

Род Asperisporium[правіць | правіць зыходнік]

Род Цэркаспора (Cercospora)[правіць | правіць зыходнік]

Род Сercosporella[правіць | правіць зыходнік]

Род Cymadothea[правіць | правіць зыходнік]

Род Isariopsis[правіць | правіць зыходнік]

Род Мікранектрыела (Micronectriella)[правіць | правіць зыходнік]

Род Мікасферэла (Mycosphaerella)[правіць | правіць зыходнік]

Род Авулярыя (Ovularia) — 5[правіць | правіць зыходнік]

Род Passalora[правіць | правіць зыходнік]

Род Rhabdospora[правіць | правіць зыходнік]

Род Ramularia[правіць | правіць зыходнік]

Род Септорыя (Septoria) — 200[правіць | правіць зыходнік]

Парадак Chaetosphaeriales[правіць | правіць зыходнік]

Сямейства Chaetosphaeriaceae[правіць | правіць зыходнік]

Род Chloridium[правіць | правіць зыходнік]

Род Melanochaeta[правіць | правіць зыходнік]

Род Menispora[правіць | правіць зыходнік]

Парадак Chaetothyriales[правіць | правіць зыходнік]

Сямейства Herpotrichiellaceae[правіць | правіць зыходнік]

Род Capronia[правіць | правіць зыходнік]

Род Pycnostysanus[правіць | правіць зыходнік]

Парадак Coniochaetales[правіць | правіць зыходнік]

Сямейства Coniochaetaceae[правіць | правіць зыходнік]

Род Coniochaeta[правіць | правіць зыходнік]

Парадак Coniocybales[правіць | правіць зыходнік]

Сямейства Coniocybaceae[правіць | правіць зыходнік]

Род Хенатэка (Chaenotheca) — 9[правіць | правіць зыходнік]

Род Sclerophora[правіць | правіць зыходнік]

Парадак Coronophorales[правіць | правіць зыходнік]

Сямейства Bertiaceae[правіць | правіць зыходнік]

Род Bertia[правіць | правіць зыходнік]

Парадак Corticiales[правіць | правіць зыходнік]

Сямейства Corticiaceae[правіць | правіць зыходнік]

Род Corticium[правіць | правіць зыходнік]

Род Cytidia[правіць | правіць зыходнік]

Род Dendrothele[правіць | правіць зыходнік]

Парадак Дакрыміцэтальныя (Dacrymycetales)[правіць | правіць зыходнік]

Сямейства Dacrymycetaceae[правіць | правіць зыходнік]

Род Калоцэра (Calocera)[правіць | правіць зыходнік]

Род Дакрыміцэс (Dacrymyces)[правіць | правіць зыходнік]

Парадак Diaporthales[правіць | правіць зыходнік]

Сямейства Diaporthaceae[правіць | правіць зыходнік]

Род Diaporthe[правіць | правіць зыходнік]

Род Phomopsis[правіць | правіць зыходнік]

Сямейства Гнамоніевыя (Gnomoniaceae)[правіць | правіць зыходнік]

Род Астэрома (Asteroma)[правіць | правіць зыходнік]

Род Diplodina[правіць | правіць зыходнік]

Род Disculina[правіць | правіць зыходнік]

Род Гнамонія (Gnomonia)[правіць | правіць зыходнік]

Сямейства Melanconidaceae[правіць | правіць зыходнік]

Род Melanconium[правіць | правіць зыходнік]

Сямейства Pseudovalsaceae[правіць | правіць зыходнік]

Род Coryneum[правіць | правіць зыходнік]

Сямейства Вальсавыя (Valsaceae)[правіць | правіць зыходнік]

Род Cytospora[правіць | правіць зыходнік]

Род Phomopsis[правіць | правіць зыходнік]

Род Вальса (Valsa) — 5[правіць | правіць зыходнік]

Сямейства Incertae sedis[правіць | правіць зыходнік]

Род Sirococcus[правіць | правіць зыходнік]

Парадак Датыдэяльныя (Dothideales)[правіць | правіць зыходнік]

Сямейства Dothioraceae[правіць | правіць зыходнік]

Род Датыхіза (Dothichiza)[правіць | правіць зыходнік]

Род Датыёра (Dothiora)[правіць | правіць зыходнік]

Род Kabatina[правіць | правіць зыходнік]

Сямейства Saccotheciaceae[правіць | правіць зыходнік]

Род Аўрэабазідый (Aureobasidium)[правіць | правіць зыходнік]

Род Кабатыела (Kabatiella)[правіць | правіць зыходнік]

Род Selenophoma[правіць | правіць зыходнік]

Парадак Entomophthorales[правіць | правіць зыходнік]

Сямейства Entomophthoraceae[правіць | правіць зыходнік]

Род Entomophthora[правіць | правіць зыходнік]

Парадак Entorrhizales[правіць | правіць зыходнік]

Сямейства Entorrhizaceae[правіць | правіць зыходнік]

Род Entorrhiza[правіць | правіць зыходнік]

Парадак Entylomatales[правіць | правіць зыходнік]

Сямейства Entylomataceae[правіць | правіць зыходнік]

Род Энтылома (Entyloma)[правіць | правіць зыходнік]

Парадак Мучністарасяныя грыбы (Erysiphales)[правіць | правіць зыходнік]

Сямейства Мучністарасяныя (Erysiphaceae)[правіць | правіць зыходнік]

Род Blumeria[правіць | правіць зыходнік]

Род Эрызіфе (Erysiphe)[правіць | правіць зыходнік]

Род Golovinomyces[правіць | правіць зыходнік]

Род Левейлула (Leveillula)[правіць | правіць зыходнік]

Род Microsphaera[правіць | правіць зыходнік]

Род Neoerysiphe[правіць | правіць зыходнік]

Род Аідый (Oidium)[правіць | правіць зыходнік]

Род Філактынія (Phyllactinia)[правіць | правіць зыходнік]

Род Podosphaera[правіць | правіць зыходнік]

Род Sawadaea[правіць | правіць зыходнік]

Парадак Eurotiales[правіць | правіць зыходнік]

Сямейства Trichocomaceae[правіць | правіць зыходнік]

Род Аспергіл (Aspergillus)[правіць | правіць зыходнік]

Род Paecilomyces[правіць | правіць зыходнік]

Род Пеніцыл (Penicillium)[правіць | правіць зыходнік]

Род Thysanophora[правіць | правіць зыходнік]

Парадак Exobasidiales[правіць | правіць зыходнік]

Сямейства Exobasidiaceae[правіць | правіць зыходнік]

Род Exobasidium myrtilli[правіць | правіць зыходнік]

Парадак Geastrales[правіць | правіць зыходнік]

Сямейства Зорачнікавыя (Geastraceae)[правіць | правіць зыходнік]

Род Зорачнік (Geastrum) — 5[правіць | правіць зыходнік]

Парадак Geoglossales[правіць | правіць зыходнік]

Сямейства Геаглосавыя (Geoglossaceae)[правіць | правіць зыходнік]

Род Trichoglossum[правіць | правіць зыходнік]

Парадак Gloeophyllales[правіць | правіць зыходнік]

Сямейства Gloeophyllaceae[правіць | правіць зыходнік]

Род Neolentinus[правіць | правіць зыходнік]

Род Глеяфіл (Gloeophyllum)[правіць | правіць зыходнік]

Род Асмапор (Osmoporus)[правіць | правіць зыходнік]

Парадак Glomerellales[правіць | правіць зыходнік]

Сямейства Glomerellaceae[правіць | правіць зыходнік]

Род Калетотрых (Colletotrichum)[правіць | правіць зыходнік]

Род Гламерэла (Glomerella)[правіць | правіць зыходнік]

Род Вермікулярыя (Vermicularia)[правіць | правіць зыходнік]

Парадак Gomphales[правіць | правіць зыходнік]

Сямейства Рагацікавыя (Clavariadelphaceae)[правіць | правіць зыходнік]

Род Clavariadelphus[правіць | правіць зыходнік]

Сямейства Gomphaceae[правіць | правіць зыходнік]

Род Рамарыя (Ramaria)[правіць | правіць зыходнік]

Парадак Graphidales[правіць | правіць зыходнік]

Сямейства Графідавыя (Graphidaceae)[правіць | правіць зыходнік]

Род Графіс (Graphis)[правіць | правіць зыходнік]

Парадак Gyalectales[правіць | правіць зыходнік]

Сямейства Coenogoniaceae[правіць | правіць зыходнік]

Род Coenogonium[правіць | правіць зыходнік]

Парадак Helicobasidiales[правіць | правіць зыходнік]

Сямейства Helicobasidiaceae[правіць | правіць зыходнік]

Род Гелікабазідый (Helicobasidium)[правіць | правіць зыходнік]

Парадак Гелацыяльныя (Helotiales)[правіць | правіць зыходнік]

Сямейства Amicodiscaceae[правіць | правіць зыходнік]

Род Haplographium[правіць | правіць зыходнік]

Сямейства Cenangiaceae[правіць | правіць зыходнік]

Род Cenangium[правіць | правіць зыходнік]

Сямейства Dermateaceae[правіць | правіць зыходнік]

Род Cornularia[правіць | правіць зыходнік]

Род Cylindrosporium[правіць | правіць зыходнік]

Род Глеяспорый (Gloeosporium)[правіць | правіць зыходнік]

Род Marssonina[правіць | правіць зыходнік]

Род Pezicula[правіць | правіць зыходнік]

Род Pseudopeziza[правіць | правіць зыходнік]

Сямейства Гелоцыевыя (Helotiaceae)[правіць | правіць зыходнік]

Род Claussenomyces[правіць | правіць зыходнік]

Род Gremmeniella[правіць | правіць зыходнік]

Род Гелоцый (Helotium)[правіць | правіць зыходнік]

Род Гіменасцыф (Hymenoscyphus)[правіць | правіць зыходнік]

Род Varicosporium[правіць | правіць зыходнік]

Сямейства Hemiphacidiaceae[правіць | правіць зыходнік]

Род Heyderia[правіць | правіць зыходнік]

Сямейства Гіялосцыфавыя (Hyaloscyphaceae)[правіць | правіць зыходнік]

Род Cistella[правіць | правіць зыходнік]

Род Dasyscyphella[правіць | правіць зыходнік]

Род Дазісцыфа (Dasyscyphus)[правіць | правіць зыходнік]

Род Lachnum[правіць | правіць зыходнік]

Род Pezizella[правіць | правіць зыходнік]

Сямейства Lachnaceae[правіць | правіць зыходнік]

Род Беланідый (Belonidium)[правіць | правіць зыходнік]

Род Лахнелула (Lachnellula)[правіць | правіць зыходнік]

Сямейства Склератыніевыя (Sclerotiniaceae)[правіць | правіць зыходнік]

Род Батрыятынія (Botryotinia)[правіць | правіць зыходнік]

Род Ботрытыс (Botrytis)[правіць | правіць зыходнік]

Род Monilinia[правіць | правіць зыходнік]

Род Valdensia[правіць | правіць зыходнік]

Род Склератынія (Sclerotinia)[правіць | правіць зыходнік]

Сямейства Vibrisseaceae[правіць | правіць зыходнік]

Род Phialocephala[правіць | правіць зыходнік]

Сямейства Incertae sedis[правіць | правіць зыходнік]

Род Дактылярыя (Dactylaria)[правіць | правіць зыходнік]

Род Phacidiella[правіць | правіць зыходнік]

Род Trimmatostroma[правіць | правіць зыходнік]

Парадак Hymenochaetales[правіць | правіць зыходнік]

Сямейства Гіменахетавыя (Hymenochaetaceae)[правіць | правіць зыходнік]

Род Астэрадон (Asterodon)[правіць | правіць зыходнік]

Род Coltricia[правіць | правіць зыходнік]

Род Inonotus[правіць | правіць зыходнік]

Род Onnia[правіць | правіць зыходнік]

Род Фелінус (Phellinus)[правіць | правіць зыходнік]

Род Pseudochaete[правіць | правіць зыходнік]

Сямейства Repetobasidiaceae[правіць | правіць зыходнік]

Род Rickenella[правіць | правіць зыходнік]

Сямейства Schizoporaceae[правіць | правіць зыходнік]

Род Basidioradulum[правіць | правіць зыходнік]

Род Hyphodontia[правіць | правіць зыходнік]

Род Аксіпор (Oxyporus)[правіць | правіць зыходнік]

Сямейства Incertae sedis[правіць | правіць зыходнік]

Род Trichaptum[правіць |