Спіс грыбоў Беларусі

Службовыя спісы
З Вікіпедыі, свабоднай энцыклапедыі

Дадзены пералік з’яўляецца службовым і улічвае не ўсе грыбы, якія сустракаюцца на тэрыторыі Беларусі. Лічба пасля назвы роду паказвае колькасць відаў роду, што сустракаюцца на тэрыторыі Беларусі, згодна з дадзенымі БелЭн.

Парадак Abrothallales[правіць | правіць зыходнік]

Сямейства Abrothallaceae[правіць | правіць зыходнік]

Род Abrothallus[правіць | правіць зыходнік]

Парадак Acarosporales[правіць | правіць зыходнік]

Сямейства Акараспоравыя (Acarosporaceae)[правіць | правіць зыходнік]

Род Акараспора (Acarospora) — 3[правіць | правіць зыходнік]

Род Sarcogyne[правіць | правіць зыходнік]

Парадак Агарыкальныя (Agaricales)[правіць | правіць зыходнік]

Сямейства Шампіньёнавыя (Agaricaceae)[правіць | правіць зыходнік]

Род Шампіньён (Agaricus) — 8[правіць | правіць зыходнік]

Род Bonomyces[правіць | правіць зыходнік]

Род Порхаўка (Bovista)[правіць | правіць зыходнік]

Род Bovistella[правіць | правіць зыходнік]

Род Галавач (Calvatia) — 2[правіць | правіць зыходнік]

Род Chlorophyllum[правіць | правіць зыходнік]

Род Гнаявік (Coprinus)[правіць | правіць зыходнік]

Гнаявік белы (Coprinus comatus)

Род Кілішак (Cyathus)[правіць | правіць зыходнік]

Род Цыстадэрма (Cystoderma)[правіць | правіць зыходнік]

Род Cystodermella[правіць | правіць зыходнік]

Род Cystolepiota[правіць | правіць зыходнік]

Род Handkea[правіць | правіць зыходнік]

Род Лепіёта (Lepiota)[правіць | правіць зыходнік]

Род Leucoagaricus[правіць | правіць зыходнік]

Род Leucocoprinus[правіць | правіць зыходнік]

Род Дажджавік (Lycoperdon) — 5[правіць | правіць зыходнік]

Род Грыб-парасонік (Macrolepiota)[правіць | правіць зыходнік]

Род Melanophyllum[правіць | правіць зыходнік]

Род Міцэнаструм (Mycenastrum)[правіць | правіць зыходнік]

Род Гняздоўка (Nidularia)[правіць | правіць зыходнік]

Род Phaeolepiota[правіць | правіць зыходнік]

Род Tulostoma[правіць | правіць зыходнік]

Сямейства Мухаморавыя (Amanitaceae)[правіць | правіць зыходнік]

Род Мухамор (Amanita) — 19[правіць | правіць зыходнік]

Мухамор пантэрны (Amanita pantherina)

Род Limacella[правіць | правіць зыходнік]

Род Limacellopsis[правіць | правіць зыходнік]

Род Zhuliangomyces[правіць | правіць зыходнік]

Сямейства Clavariaceae[правіць | правіць зыходнік]

Род Camarophyllopsis[правіць | правіць зыходнік]

Род Clavaria[правіць | правіць зыходнік]

Род Clavulinopsis[правіць | правіць зыходнік]

Род Ramariopsis[правіць | правіць зыходнік]

Сямейства Lycoperdaceae[правіць | правіць зыходнік]

Род Apioperdon[правіць | правіць зыходнік]

Сямейства Pestalotiopsidaceae[правіць | правіць зыходнік]

Род Seiridium[правіць | правіць зыходнік]

Сямейства Бальбітыевыя (Bolbitiaceae)[правіць | правіць зыходнік]

Род Бальбітый (Bolbitius)[правіць | правіць зыходнік]

Род Каноцыбе (Conocybe)[правіць | правіць зыходнік]

Род Panaeolina[правіць | правіць зыходнік]

Род Панеёл (Panaeolus)[правіць | правіць зыходнік]

Род Pholiotina[правіць | правіць зыходнік]

Род Picipes[правіць | правіць зыходнік]

Сямейства Callistosporiaceae[правіць | правіць зыходнік]

Род Pseudolaccaria[правіць | правіць зыходнік]

Сямейства Павуціннікавыя (Cortinariaceae)[правіць | правіць зыходнік]

Род Павуціннік (Cortinarius) — 75[правіць | правіць зыходнік]

Род Гімнапіл (Gymnopilus)[правіць | правіць зыходнік]

Род Гебелома (Hebeloma)[правіць | правіць зыходнік]

Род Hemistropharia[правіць | правіць зыходнік]

Род Rozites[правіць | правіць зыходнік]

Падбалацянка (Rozites caperatus)

Сямейства Crepidotaceae[правіць | правіць зыходнік]

Род Crepidotus[правіць | правіць зыходнік]

Сямейства Cyphellaceae[правіць | правіць зыходнік]

Род Chondrostereum[правіць | правіць зыходнік]

Сямейства Cystostereaceae[правіць | правіць зыходнік]

Род Crustomyces[правіць | правіць зыходнік]

Сямейства Энталомавыя (Entolomataceae)[правіць | правіць зыходнік]

Род Клітопілюс (Clitopilus)[правіць | правіць зыходнік]

Род Entocybe[правіць | правіць зыходнік]

Род Энталома (Entoloma) — 10[правіць | правіць зыходнік]

Сямейства Фістулінавыя (Fistulinaceae)[правіць | правіць зыходнік]

Род Fistulina[правіць | правіць зыходнік]

Сямейства Hygrophoraceae[правіць | правіць зыходнік]

Род Ampulloclitocybe[правіць | правіць зыходнік]

Род Arrhenia[правіць | правіць зыходнік]

Род Камарафілус (Camarophyllus)[правіць | правіць зыходнік]

Род Cuphophyllus[правіць | правіць зыходнік]

Род Gliophorus[правіць | правіць зыходнік]

Род Гігроцыбе (Hygrocybe)[правіць | правіць зыходнік]

Род Гіграфор (Hygrophorus)[правіць | правіць зыходнік]

Род Lichenomphalia[правіць | правіць зыходнік]

Сямейства Hymenogastraceae[правіць | правіць зыходнік]

Род Psilocybe[правіць | правіць зыходнік]

Сямейства Inocybaceae[правіць | правіць зыходнік]

Род Flammulaster[правіць | правіць зыходнік]
Род Валаконніца (Inocybe)[правіць | правіць зыходнік]
Род Inosperma[правіць | правіць зыходнік]
Род Pleurotellus[правіць | правіць зыходнік]
Род Simocybe[правіць | правіць зыходнік]

Сямейства Lyophyllaceae[правіць | правіць зыходнік]

Род Астэрафора (Asterophora)[правіць | правіць зыходнік]
Род Калоцыбе (Calocybe)[правіць | правіць зыходнік]
Род Ліяфіл (Lyophyllum)[правіць | правіць зыходнік]
Род Tephrocybe[правіць | правіць зыходнік]

Сямейства Marasmiaceae[правіць | правіць зыходнік]

Род Baeospora[правіць | правіць зыходнік]

Род Calyptella[правіць | правіць зыходнік]

Род Gerronema[правіць | правіць зыходнік]

Род Gymnopus[правіць | правіць зыходнік]

Род Henningsomyces[правіць | правіць зыходнік]

Род Macrocystidia[правіць | правіць зыходнік]

Род Marasmiellus[правіць | правіць зыходнік]

Род Негніючнік (Marasmius) — 16[правіць | правіць зыходнік]

Род Megacollybia[правіць | правіць зыходнік]

Род Mycetinis[правіць | правіць зыходнік]

Род Nothopanus[правіць | правіць зыходнік]

Род Rhodocollybia[правіць | правіць зыходнік]

Сямейства Mycenaceae[правіць | правіць зыходнік]

Род Hemimycena[правіць | правіць зыходнік]

Род Міцэна (Mycena)[правіць | правіць зыходнік]

Род Panellus[правіць | правіць зыходнік]

Род Roridomyces[правіць | правіць зыходнік]

Сямейства Гняздоўкавыя (Nidulariaceae)[правіць | правіць зыходнік]

Род Тыгельнік (Crucibulum)[правіць | правіць зыходнік]

Сямейства Omphalotaceae[правіць | правіць зыходнік]

Род Paragymnopus[правіць | правіць зыходнік]

Сямейства Porotheleaceae[правіць | правіць зыходнік]

Род Atheniella[правіць | правіць зыходнік]

Род Porotheleum[правіць | правіць зыходнік]

Сямейства Pterulaceae[правіць | правіць зыходнік]

Род Radulomyces[правіць | правіць зыходнік]

Сямейства Schizophyllaceae[правіць | правіць зыходнік]

Род Auriculariopsis[правіць | правіць зыходнік]

Род Schizophyllum[правіць | правіць зыходнік]

Сямейства Страфарыевыя (Strophariaceae)[правіць | правіць зыходнік]

Род Агроцыбе (Agrocybe) — 6[правіць | правіць зыходнік]

Род Cyclocybe[правіць | правіць зыходнік]

Род Deconica[правіць | правіць зыходнік]

Род Галярына (Galerina) — 20[правіць | правіць зыходнік]

Род Гіменагастэр (Hymenogaster)[правіць | правіць зыходнік]

Род Гіфалома (Hypholoma)[правіць | правіць зыходнік]

Род Кюнераміцэс (Kuehneromyces)[правіць | правіць зыходнік]

Род Meottomyces[правіць | правіць зыходнік]

Род Naucoria[правіць | правіць зыходнік]

Род Лускаўніца (Pholiota) — 10[правіць | правіць зыходнік]

Род Protostropharia[правіць | правіць зыходнік]

Род Страфарыя (Stropharia) — 2[правіць | правіць зыходнік]

Род Tubaria[правіць | правіць зыходнік]

Сямейства Радоўкавыя (Tricholomataceae)[правіць | правіць зыходнік]

Род Кантарэлюля (Cantharellula)[правіць | правіць зыходнік]

Род Гаварушка (Clitocybe) — 44[правіць | правіць зыходнік]

Род Калібія (Collybia)[правіць | правіць зыходнік]

Род Delicatula[правіць | правіць зыходнік]

Род Dendrocollybia[правіць | правіць зыходнік]

Род Hypsizygus[правіць | правіць зыходнік]

Род Лакавіца (Laccaria)[правіць | правіць зыходнік]

Род Келіхаўка (Lepista)[правіць | правіць зыходнік]

Род Белапавуцінавік (Leucocortinarius)[правіць | правіць зыходнік]

Род Leucocybe[правіць | правіць зыходнік]

Ліяфіл зрослы (Leucocybe connata)

Род Падрадоўка (Melanoleuca)[правіць | правіць зыходнік]

Род Myxomphalia[правіць | правіць зыходнік]

Род Omphalina[правіць | правіць зыходнік]