Спіс грыбоў Беларусі

З пляцоўкі Вікіпедыя
Jump to navigation Jump to search

Дадзены пералік з’яўляецца службовым і улічвае не ўсе грыбы, якія сустракаюцца на тэрыторыі Беларусі. Лічба пасля назвы роду паказвае колькасць відаў роду, што сустракаюцца на тэрыторыі Беларусі, згодна з дадзенымі БелЭн.

Парадак Acarosporales[правіць | правіць зыходнік]

Сямейства Акараспоравыя (Acarosporaceae)[правіць | правіць зыходнік]

Род Акараспора (Acarospora) — 3[правіць | правіць зыходнік]

Род Sarcogyne[правіць | правіць зыходнік]

Парадак Агарыкальныя (Agaricales)[правіць | правіць зыходнік]

Сямейства Шампіньёнавыя (Agaricaceae)[правіць | правіць зыходнік]

Род Шампіньён (Agaricus) — 8[правіць | правіць зыходнік]

Род Bonomyces[правіць | правіць зыходнік]

Род Порхаўка (Bovista)[правіць | правіць зыходнік]

Род Bovistella[правіць | правіць зыходнік]

Род Галавач (Calvatia) — 2[правіць | правіць зыходнік]

Род Chlorophyllum[правіць | правіць зыходнік]

Род Гнаявік (Coprinus)[правіць | правіць зыходнік]

Гнаявік белы (Coprinus comatus)

Род Кілішак (Cyathus)[правіць | правіць зыходнік]

Род Цыстадэрма (Cystoderma)[правіць | правіць зыходнік]

Род Cystodermella[правіць | правіць зыходнік]

Род Cystolepiota[правіць | правіць зыходнік]

Род Handkea[правіць | правіць зыходнік]

Род Лепіёта (Lepiota)[правіць | правіць зыходнік]

Род Leucoagaricus[правіць | правіць зыходнік]

Род Leucocoprinus[правіць | правіць зыходнік]

Род Дажджавік (Lycoperdon) — 5[правіць | правіць зыходнік]

Род Грыб-парасонік (Macrolepiota)[правіць | правіць зыходнік]

Род Melanophyllum[правіць | правіць зыходнік]

Род Міцэнаструм (Mycenastrum)[правіць | правіць зыходнік]

Род Гняздоўка (Nidularia)[правіць | правіць зыходнік]

Род Phaeolepiota[правіць | правіць зыходнік]

Род Tulostoma[правіць | правіць зыходнік]

Сямейства Мухаморавыя (Amanitaceae)[правіць | правіць зыходнік]

Род Мухамор (Amanita) — 19[правіць | правіць зыходнік]

Мухамор пантэрны (Amanita pantherina)

Род Limacella[правіць | правіць зыходнік]

Род Limacellopsis[правіць | правіць зыходнік]

Род Zhuliangomyces[правіць | правіць зыходнік]

Сямейства Clavariaceae[правіць | правіць зыходнік]

Род Camarophyllopsis[правіць | правіць зыходнік]

Род Clavaria[правіць | правіць зыходнік]

Род Clavulinopsis[правіць | правіць зыходнік]

Род Ramariopsis[правіць | правіць зыходнік]

Сямейства Lycoperdaceae[правіць | правіць зыходнік]

Род Apioperdon[правіць | правіць зыходнік]

Сямейства Pestalotiopsidaceae[правіць | правіць зыходнік]

Род Seiridium[правіць | правіць зыходнік]

Сямейства Бальбітыевыя (Bolbitiaceae)[правіць | правіць зыходнік]

Род Бальбітый (Bolbitius)[правіць | правіць зыходнік]

Род Каноцыбе (Conocybe)[правіць | правіць зыходнік]

Род Panaeolina[правіць | правіць зыходнік]

Род Panaeolus[правіць | правіць зыходнік]

Род Pholiotina[правіць | правіць зыходнік]

Род Picipes[правіць | правіць зыходнік]

Сямейства Callistosporiaceae[правіць | правіць зыходнік]

Род Pseudolaccaria[правіць | правіць зыходнік]

Сямейства Павуціннікавыя (Cortinariaceae)[правіць | правіць зыходнік]

Род Павуціннік (Cortinarius) — 75[правіць | правіць зыходнік]

Род Гімнапіл (Gymnopilus)[правіць | правіць зыходнік]

Род Гебелома (Hebeloma)[правіць | правіць зыходнік]

Род Hemistropharia[правіць | правіць зыходнік]

Род Rozites[правіць | правіць зыходнік]

Падбалацянка (Rozites caperatus)

Сямейства Crepidotaceae[правіць | правіць зыходнік]

Род Crepidotus[правіць | правіць зыходнік]

Сямейства Cyphellaceae[правіць | правіць зыходнік]

Род Chondrostereum[правіць | правіць зыходнік]

Сямейства Cystostereaceae[правіць | правіць зыходнік]

Род Crustomyces[правіць | правіць зыходнік]

Сямейства Энталомавыя (Entolomataceae)[правіць | правіць зыходнік]

Род Клітопілюс (Clitopilus)[правіць | правіць зыходнік]

Род Entocybe[правіць | правіць зыходнік]

Род Энталома (Entoloma) — 10[правіць | правіць зыходнік]

Сямейства Фістулінавыя (Fistulinaceae)[правіць | правіць зыходнік]

Род Fistulina[правіць | правіць зыходнік]

Сямейства Hygrophoraceae[правіць | правіць зыходнік]

Род Ampulloclitocybe[правіць | правіць зыходнік]

Род Arrhenia[правіць | правіць зыходнік]

Род Камарафілус (Camarophyllus)[правіць | правіць зыходнік]

Род Cuphophyllus[правіць | правіць зыходнік]

Род Gliophorus[правіць | правіць зыходнік]

Род Гігроцыбе (Hygrocybe)[правіць | правіць зыходнік]

Род Гіграфор (Hygrophorus)[правіць | правіць зыходнік]

Род Lichenomphalia[правіць | правіць зыходнік]

Сямейства Hymenogastraceae[правіць | правіць зыходнік]

Род Psilocybe[правіць | правіць зыходнік]

Сямейства Inocybaceae[правіць | правіць зыходнік]

Род Flammulaster[правіць | правіць зыходнік]
Род Валаконніца (Inocybe)[правіць | правіць зыходнік]
Род Inosperma[правіць | правіць зыходнік]
Род Pleurotellus[правіць | правіць зыходнік]
Род Simocybe[правіць | правіць зыходнік]

Сямейства Lyophyllaceae[правіць | правіць зыходнік]

Род Астэрафора (Asterophora)[правіць | правіць зыходнік]
Род Калоцыбе (Calocybe)[правіць | правіць зыходнік]
Род Ліяфіл (Lyophyllum)[правіць | правіць зыходнік]
Род Tephrocybe[правіць | правіць зыходнік]

Сямейства Marasmiaceae[правіць | правіць зыходнік]

Род Baeospora[правіць | правіць зыходнік]

Род Calyptella[правіць | правіць зыходнік]

Род Gerronema[правіць | правіць зыходнік]

Род Gymnopus[правіць | правіць зыходнік]

Род Henningsomyces[правіць | правіць зыходнік]

Род Macrocystidia[правіць | правіць зыходнік]

Род Marasmiellus[правіць | правіць зыходнік]

Род Негніючнік (Marasmius) — 16[правіць | правіць зыходнік]

Род Megacollybia[правіць | правіць зыходнік]

Род Mycetinis[правіць | правіць зыходнік]

Род Nothopanus[правіць | правіць зыходнік]

Род Rhodocollybia[правіць | правіць зыходнік]

Сямейства Mycenaceae[правіць | правіць зыходнік]

Род Hemimycena[правіць | правіць зыходнік]

Род Міцэна (Mycena)[правіць | правіць зыходнік]

Род Panellus[правіць | правіць зыходнік]

Род Roridomyces[правіць | правіць зыходнік]

Сямейства Гняздоўкавыя (Nidulariaceae)[правіць | правіць зыходнік]

Род Тыгельнік (Crucibulum)[правіць | правіць зыходнік]

Сямейства Omphalotaceae[правіць | правіць зыходнік]

Род Paragymnopus[правіць | правіць зыходнік]

Сямейства Porotheleaceae[правіць | правіць зыходнік]

Род Atheniella[правіць | правіць зыходнік]

Род Porotheleum[правіць | правіць зыходнік]

Сямейства Pterulaceae[правіць | правіць зыходнік]

Род Radulomyces[правіць | правіць зыходнік]

Сямейства Schizophyllaceae[правіць | правіць зыходнік]

Род Schizophyllum[правіць | правіць зыходнік]

Сямейства Страфарыевыя (Strophariaceae)[правіць | правіць зыходнік]

Род Агроцыбе (Agrocybe) — 6[правіць | правіць зыходнік]

Род Cyclocybe[правіць | правіць зыходнік]

Род Deconica[правіць | правіць зыходнік]

Род Галярына (Galerina) — 20[правіць | правіць зыходнік]

Род Гіменагастэр (Hymenogaster)[правіць | правіць зыходнік]

Род Гіфалома (Hypholoma)[правіць | правіць зыходнік]

Род Кюнераміцэс (Kuehneromyces)[правіць | правіць зыходнік]

Род Meottomyces[правіць | правіць зыходнік]

Род Naucoria[правіць | правіць зыходнік]

Род Лускаўніца (Pholiota) — 10[правіць | правіць зыходнік]

Род Protostropharia[правіць | правіць зыходнік]

Род Страфарыя (Stropharia) — 2[правіць | правіць зыходнік]

Род Tubaria[правіць | правіць зыходнік]

Сямейства Радоўкавыя (Tricholomataceae)[правіць | правіць зыходнік]

Род Кантарэлюля (Cantharellula)[правіць | правіць зыходнік]

Род Гаварушка (Clitocybe) — 44[правіць | правіць зыходнік]

Род Калібія (Collybia)[правіць | правіць зыходнік]

Род Delicatula[правіць | правіць зыходнік]

Род Dendrocollybia[правіць | правіць зыходнік]

Род Hypsizygus[правіць | правіць зыходнік]

Род Лакавіца (Laccaria)[правіць | правіць зыходнік]

Род Келіхаўка (Lepista)[правіць | правіць зыходнік]

Род Белапавуцінавік (Leucocortinarius)[правіць | правіць зыходнік]

Род Leucocybe[правіць | правіць зыходнік]

Ліяфіл зрослы (Leucocybe connata)

Род Падрадоўка (Melanoleuca)[правіць | правіць зыходнік]

Род Myxomphalia[правіць | правіць зыходнік]

Род Omphalina[правіць | правіць зыходнік]

Род Paralepista[правіць | правіць зыходнік]

Род Phyllotopsis[правіць | правіць зыходнік]

Род Вешанка (Pleurotus)[правіць | правіць зыходнік]

Род Pseudoclitocybe[правіць | правіць зыходнік]

Род Resupinatus[правіць | правіць зыходнік]

Род Ripartites[правіць | правіць зыходнік]

Род Радоўка (Tricholoma) — 36[правіць | правіць зыходнік]

Род Радоўка-апенька (Tricholomopsis)[правіць | правіць зыходнік]

Сямейства Tubariaceae[правіць | правіць зыходнік]

Род Tubaria[правіць | правіць зыходнік]

Сямейства Typhulaceae[правіць | правіць зыходнік]

Род Typhula[правіць | правіць зыходнік]

Сямейства Incertae sedis[правіць | правіць зыходнік]

Род Rhizocybe[правіць | правіць зыходнік]

Парадак Amylocorticiales[правіць | правіць зыходнік]

Сямейства Amylocorticiaceae[правіць | правіць зыходнік]

Род Ceraceomyces[правіць | правіць зыходнік]

Род Leptosporomyces[правіць | правіць зыходнік]

Род Plicaturopsis[правіць | правіць зыходнік]

Парадак Arthoniales[правіць | правіць зыходнік]

Сямейства Arthoniaceae[правіць | правіць зыходнік]

Род Артонія (Arthonia) — 10[правіць | правіць зыходнік]

Род Reichlingia[правіць | правіць зыходнік]

Сямейства Chrysothricaceae[правіць | правіць зыходнік]

Род Chrysothrix[правіць | правіць зыходнік]

Сямейства Physalacriaceae[правіць | правіць зыходнік]

Род Апенька (Armillaria)[правіць | правіць зыходнік]

Род Cryptomarasmius[правіць | правіць зыходнік]

Род Cylindrobasidium[правіць | правіць зыходнік]

Род Зімніца (Flammulina)[правіць | правіць зыходнік]

Зімовы грыб (Flammulina velutipes)

Род Hymenopellis[правіць | правіць зыходнік]

Род Hymenopellis[правіць | правіць зыходнік]

Род Rhizomarasmius[правіць | правіць зыходнік]

Род Шышкавец (Strobilurus)[правіць | правіць зыходнік]

Род Xerula[правіць | правіць зыходнік]

Сямейства Плютэевыя (Pluteaceae)[правіць | правіць зыходнік]

Род Плютэй (Pluteus)[правіць | правіць зыходнік]

Род Вальварыела (Volvariella)[правіць | правіць зыходнік]

Род Volvopluteus[правіць | правіць зыходнік]

Сямейства Psathyrellaceae[правіць | правіць зыходнік]

Род Coprinellus[правіць | правіць зыходнік]

Род Coprinopsis[правіць | правіць зыходнік]

Гнаявік чарнільны (Coprinopsis atramentaria)

Род Lacrymaria[правіць | правіць зыходнік]

Род Parasola[правіць | правіць зыходнік]

Род Крохленка (Psathyrella)[правіць | правіць зыходнік]

Сямейства Рачэліевыя (Roccellaceae)[правіць | правіць зыходнік]

Род Bactrospora[правіць | правіць зыходнік]

Род Леканакціс (Lecanactis)[правіць | правіць зыходнік]

Род Апеграфа (Opegrapha) — 7[правіць | правіць зыходнік]

Парадак Atheliales[правіць | правіць зыходнік]

Сямейства Atheliaceae[правіць | правіць зыходнік]

Род Amphinema[правіць | правіць зыходнік]

Род Атэлія (Athelia)[правіць | правіць зыходнік]

Род Piloderma[правіць | правіць зыходнік]

Парадак Atractiellales[правіць | правіць зыходнік]

Сямейства Phleogenaceae[правіць | правіць зыходнік]

Род Флеягена (Phleogena)[правіць | правіць зыходнік]

Парадак Аўрыкулярыяльныя (Auriculariales)[правіць | правіць зыходнік]

Сямейства Аўрыкулярыевыя (Auriculariaceae)[правіць | правіць зыходнік]

Род Аўрыкулярыя (Auricularia)[правіць | правіць зыходнік]

Род Exidia[правіць | правіць зыходнік]

Род Exidiopsis[правіць | правіць зыходнік]

Род Hirneola[правіць | правіць зыходнік]

Род Pseudohydnum[правіць | правіць зыходнік]

Парадак Baeomycetales[правіць | правіць зыходнік]

Сямейства Baeomycetaceae[правіць | правіць зыходнік]

Род Baeomyces[правіць | правіць зыходнік]

Парадак Бластакладыяльныя (Blastocladiales)[правіць | правіць зыходнік]

Сямейства Бластакладыевыя (Blastocladiaceae)[правіць | правіць зыходнік]

Род Аламіцэс (Allomyces)[правіць | правіць зыходнік]

Род Бластакладыя (Blastocladia)[правіць | правіць зыходнік]

Парадак Балетавыя (Boletales)[правіць | правіць зыходнік]

Сямейства Балетавыя (Boletaceae)[правіць | правіць зыходнік]

Род Баравік (Boletus)[правіць | правіць зыходнік]

Баравік (Boletus edulis)

Род Buchwaldoboletus[правіць | правіць зыходнік]

Род Butyriboletus[правіць | правіць зыходнік]

Род Chalciporus[правіць | правіць зыходнік]

Род Cyanoboletus[правіць | правіць зыходнік]

Род Гірапорус (Gyroporus)[правіць | правіць зыходнік]

Род Imleria[правіць | правіць зыходнік]

Род Лекцын (Leccinum)[правіць | правіць зыходнік]

Род Каранёвец (Rhizopogon)[правіць | правіць зыходнік]

Род Suillellus[правіць | правіць зыходнік]

Род Масляк (Suillus) — 5[правіць | правіць зыходнік]

Род Гаркун (Tylopilus)[правіць | правіць зыходнік]

Род Махавік (Xerocomus) — 5[правіць | правіць зыходнік]

Сямейства Каніяфоравыя (Coniophoraceae)[правіць | правіць зыходнік]

Род Каніяфора (Coniophora)[правіць | правіць зыходнік]

Сямейства Макрухавыя (Gomphidiaceae)[правіць | правіць зыходнік]

Род Макруха (Gomphidius) — 3[правіць | правіць зыходнік]

Сямейства Hygrophoropsidaceae[правіць | правіць зыходнік]

Род Гіграфаропс (Hygrophoropsis)[правіць | правіць зыходнік]

Род Leucogyrophana[правіць | правіць зыходнік]

Сямейства Melanogastraceae[правіць | правіць зыходнік]

Род Melanogaster[правіць | правіць зыходнік]

Сямейства Свінухавыя (Paxillaceae)[правіць | правіць зыходнік]

Род Гірадон (Gyrodon)[правіць | правіць зыходнік]

Род Свінуха (Paxillus)[правіць | правіць зыходнік]

Сямейства Несапраўднадажджавіковыя (Sclerodermataceae)[правіць | правіць зыходнік]

Род Цвёрдаскур (Scleroderma)[правіць | правіць зыходнік]

Сямейства Serpulaceae[правіць | правіць зыходнік]

Род Serpula[правіць | правіць зыходнік]

Сямейства Tapinellaceae[правіць | правіць зыходнік]

Род Pseudomerulius[правіць | правіць зыходнік]

Род Тапінела (Tapinella)[правіць | правіць зыходнік]

Парадак Boliniales[правіць | правіць зыходнік]

Сямейства Boliniaceae[правіць | правіць зыходнік]

Род Camarops[правіць | правіць зыходнік]

Парадак Botryosphaeriales[правіць | правіць зыходнік]

Сямейства Botryosphaeriaceae[правіць | правіць зыходнік]

Род Батрыясферыя (Botryosphaeria)[правіць | правіць зыходнік]

Род Дыпладыя (Diplodia)[правіць | правіць зыходнік]

Род Гіньярдыя (Guignardia)[правіць | правіць зыходнік]

Род Microdiplodia[правіць | правіць зыходнік]

Род Phyllosticta[правіць | правіць зыходнік]

Сямейства Incertae sedis[правіць | правіць зыходнік]

Род Camarosporium[правіць | правіць зыходнік]

Парадак Candelariales[правіць | правіць зыходнік]

Сямейства Candelariaceae[правіць | правіць зыходнік]

Род Candelaria[правіць | правіць зыходнік]

Род Кандылярыела (Candelariella)[правіць | правіць зыходнік]

Парадак Яжоўнікавыя (Cantharellales)[правіць | правіць зыходнік]

Сямейства Botryobasidiaceae[правіць | правіць зыходнік]

Род Botryohypochnus[правіць | правіць зыходнік]

Сямейства Лісічкавыя (Cantharellaceae)[правіць | правіць зыходнік]

Род Лісічка (Cantharellus) — 2[правіць | правіць зыходнік]

Лісічка сапраўдная (Cantharellus cibarius)

Род Кратарэлюс (Craterellus)[правіць | правіць зыходнік]

Лісічка шэрая (Cantharellus cinereus)

Род Pseudocraterellus[правіць | правіць зыходнік]

Сямейства Clavulinaceae[правіць | правіць зыходнік]

Род Клавуліна (Clavulina)[правіць | правіць зыходнік]

Род Multiclavula[правіць | правіць зыходнік]

Сямейства Яжоўнікавыя (Hydnaceae)[правіць | правіць зыходнік]

Род Гіднум (Hydnum)[правіць | правіць зыходнік]

Пеўнік (Hydnum repandum)

Род Sistotrema[правіць | правіць зыходнік]

Сямейства Tulasnellaceae[правіць | правіць зыходнік]

Род Tulasnella[правіць | правіць зыходнік]

Парадак Capnodiales[правіць | правіць зыходнік]

Сямейства Капнодыевыя (Capnodiaceae)[правіць | правіць зыходнік]

Род Капнодый (Capnodium)[правіць | правіць зыходнік]

Род Fumago[правіць | правіць зыходнік]

Род Tripospermum[правіць | правіць зыходнік]

Сямейства Cladosporiaceae[правіць | правіць зыходнік]

Род Кладаспорый (Cladosporium)[правіць | правіць зыходнік]

Сямейства Davidiellaceae[правіць | правіць зыходнік]

Род Davidiella[правіць | правіць зыходнік]

Сямейства Micropeltidaceae[правіць | правіць зыходнік]

Род Stomiopeltis[правіць | правіць зыходнік]

Сямейства Mycosphaerellaceae[правіць | правіць зыходнік]

Род Asperisporium[правіць | правіць зыходнік]

Род Цэркаспора (Cercospora)[правіць | правіць зыходнік]

Род Цэркаспарэла (Сercosporella)[правіць | правіць зыходнік]

Род Cymadothea[правіць | правіць зыходнік]

Род Isariopsis[правіць | правіць зыходнік]

Род Мікранектрыела (Micronectriella)[правіць | правіць зыходнік]

Род Мікасферэла (Mycosphaerella)[правіць | правіць зыходнік]