Спіс крылатых лацінскіх выразаў

З Вікіпедыі, свабоднай энцыклапедыі
Errare humanum est. — Чалавеку ўласціва памыляцца.
Errare humanum est. — Чалавеку ўласціва памыляцца.


Спіс лацінскіх фраз уключае ўстойлівыя выразы мовы старажытных рымлян, якія выкарыстоўваюцца дагэтуль у шматлікіх мовах свету, уключаючы беларускую. Спіс складзены ў алфавітным парадку для лацінскіх выразаў, з прывядзеннем беларускага перакладу.

A[правіць | правіць зыходнік]

 • Ad Kalendas Graecas — Да грэчаскіх календ, г.зн. ніколі.
 • Ab imo pectore (Лукрэцый) — Ад усяго сэрца.
 • Ab initiо — З узнікнення.
 • Abiens abi — Калі ідзеш, то ідзі.
 • Absit omen! — Няхай не будзе гэта дрэннай прыметай!
 • Ad rem! — Да справы!
 • Advocatus diaboli — Адвакат д’ябла (абаронца безнадзейнай справы, у якую сам не верыць, а таксама ўсякі, хто нават у добрым шукае недахопы).
 • Alas accidere — Падрэзаць крылы, г.зн. абмежаваць магчымасці
 • Alba avis (Цыцэрон) — Белая птушка.
 • Albae gallinae filius — Сын белай курыцы, г.зн. шчасліўчык
 • Alea iacta est — Жэрабя кінута. (Цэзар, які камандаваў рымскімі легіёнамі ў правінцыі Цызальпійская Галія, вырашыў захапіць аднаасобную ўладу і перайшоў з войскам раку Рубікон, якая была натуральнай мяжой правінцыі. Гэтым самым ён парушыў закон, па якім праконсул меў права ўзначальваць войска толькі за межамі Італіі, і пачаў вайну з рымскім сенатам).
 • Alma-mater — Маці-карміцелька (пачціва пра вышэйшую навучальную установу).
 • Alter ego (Піфагор) — Другое я (мой двайнік).
 • A mensa et toro — Ад стала і ложка (адлучыць). (Формула рымскага разводу).
 • Amantes-amentes — Закаханыя — вар’яты.
 • Amor — dolor — Каханне — пакута
 • Amor omnia vincit — Каханне ўсё перамагае.
 • Anguis in herba (Вергілій) — Змяя ў траве.
 • Animum debere — Завінаваціць душу, г.зн. быць па вушы ў пазыках
 • Ante diem — Датэрмінова
 • Antiquo more — Па старому звычаю
 • Antiquus amor cancer est — Старое каханне падобна да рака, г.зн. вяртаецца.
 • Arbor mala, mala mala — Дрэнная яблыня, дрэнныя яблыкі.
 • Argumentum baculinum — Доказ ‘дубінкай’ (з прымяненнем грубай сілы)
 • Ars longa, vita brevis (Гіпакрат) — Мастацтва вечнае, жыццё кароткае.
 • Aquila non captat muscas — Арол не ловіць мух.
 • Aquilam volare docet — Ты вучыш арла лятаць.
 • Audiatur et altera pars — Няхай будзе выслуханы і другі бок.
 • Aurea mediocritas — Залатая сярэдзіна
 • Aut Caesar, aut nihil — Або Цэзар, або ніхто.
 • Audi, sile — Слухай, маўчы (Лукіян)
 • Aut vincere, aut mori — Або перамагчы, або памерці.

B[правіць | правіць зыходнік]

 • Barba crescit, caput nescit — Барада расце, галава не ведае.
 • Bellum frigidum — Халодная вайна
 • Bene vobis — Няхай усё ў вас будзе добра
 • Bis dat, qui cito dat — Удвая дае той, хто дае хутка (дарагая лыжка к абеду).
 • Bis pueri senes — Старыя — двойчы дзеці.
 • Bona fide — Добрасумленна, даверліва.
 • Brevi manu — Кароткай рукой, г.зн. без затрымкі.

C[правіць | правіць зыходнік]

 • Caput sine linqua — Галава без языка (не мець уласнай думкі)
 • Carpe diem (Гарацый) — Карыстайся днём сённяшнім.
 • Castіs omnia casta. — Чыстаму ўсё чыста.
 • Casus belli — Повад да вайны.
 • Causa causarum — Прычына прычын.
 • Cave canem — Сцеражыся сабакі.
 • Cave ne cedas — Сцеражыся, каб не ўпасці (не ўзносся)
 • Caetera desunt — Астатняга не хапае (надпіс у рукапісах, у якіх не хапае старонак)
 • Cedo maiori — Уступаю старэйшаму.
 • Cogito ergo sum — Я думаю, значыць, я існую.
 • Consuetudo est altera natura — Звычка — другая натура.
 • Contra bonos mores — Супраць добрых нораваў (амаральна)
 • Contra aquam remigare — Плыць супраць цячэння
 • Conubia sunt fatalia — Шлюб вызначаны лёсам
 • Cor plumbeum — Свінцовае сэрца (пра бессардэчнага чалавека)
 • Corpus delicti — Састаў злачынства
 • Crocodili lacrimae — Кракадзілавы слёзы.
 • Cuique suum — Кожнаму свае
 • Cum grano salis (Пліній) — З крупінкай солі (з’едліва, насмешліва).

D[правіць | правіць зыходнік]

 • De mortuus aut bene aut nihil — Пра мёртвых або добра або нічога (не гавораць).
 • Deus ex machina — Бог з машыны.
 • Di te ament! — З табой бог! (формула прывітання)
 • Dictum-factum — Сказана-зроблена.
 • Diem perdidi (Святоній) — Я згубіў дзень.
 • Dies ater — Чорны дзень
 • Divide et impera — Падзяляй і валодай
 • Do, ut des — Даю, каб і ты мне даў.
 • Dolores Tantali — Танталавы пакуты
 • Dum spiro, spero (Авідзій) — Пакуль дыхаю, спадзяюся.
 • Dura lex, sed lex — Суровы закон, але гэта закон.

E[правіць | правіць зыходнік]

 • Elephantum ex musca facis (Лукіян) — Ты робіш з мухі слана.
 • Epistula non erubescit (Цыцэрон) — Пісьмо не чырванее.
 • Equus Troianus — Траянскі конь
 • Errare humanum est — Чалавеку ўласціва памыляцца
 • Errata aetatis — Памылкі ўзросту (маладосці)
 • Est modus in rebus (Гарацый) — Ёсць мера ў рэчах.
 • Et ego in Arcadia — І я быў у Аркадзіі г.зн. быў шчаслівы.
 • Et cetera — І гэтак далей.
 • Ex lege — Па-за законам
 • Ex nihilo nihil — З нічога — нічога (не атрымліваецца)
 • Ex unque leonem — Па кіпцю льва (пазнаеш).

F[правіць | правіць зыходнік]

 • Fac et spera — Дзейнічай і спадзявайся
 • Fac simile — Зрабі падобнае.
 • Falsa spes — Марная надзея
 • Fallax fortuna — Іронія лёсу (падманлівы лёс)
 • Fama volat — Чутка ляціць
 • Ferro et igni — Мячом і агнём.
 • Festina lente — Спяшайся павольна.
 • Fiat lux! — Да будзе святло! (Пра вялікія вынаходніцтвы. Надпіс на партрэце Гутэнберга)
 • Fide mea! — Слова гонару!
 • Finis coronat opus — Канец упрыгожвае справу.

G[правіць | правіць зыходнік]

 • Gallina scripsit (Плаўт) — Курыца надрапала (пра почырк).
 • Gubernare e terra — Кіраваць караблём з зямлі, г.зн. даваць парады з бяспечнага месца.

H[правіць | правіць зыходнік]

 • Habeat sibi — Няхай сабе валодае (ну і бог з ім)
 • Homo unius libri — Чалавек адной кнігі (пра чалавека, які знае нямнога, але грунтоўна).
 • Homo novus — Новы чалавек (выскачка).
 • Homo proponit, sed deus disponit — Чалавек мяркуе, а бог вызначае
 • Honoris causa — Дзеля гонару
 • Hostium munera — non munera — Падарункі ворага — не падарункі.

G[правіць | правіць зыходнік]

 • Grosso modo — У агульных рысах, прыблізна

I[правіць | правіць зыходнік]

 • Idea fixa — Неадвязная ідэя.
 • Idem per idem — Тое ж праз тое.
 • In brevi — Коратка, сцісла.
 • In statu nascendi — У стане зараджэння.
 • In nocte consilium — Рашэнне прыходзіць ноччу.
 • Ioco non serio — Жартам, не сур’ёзна.

L[правіць | правіць зыходнік]

 • Lapsus linguae — Памылка мовы (агаворка).
 • Lege artis — Па правілах мастацтва.
 • Linguam tenere — Трымаць язык за зубамі.
 • Littera scripta manet — Напісаная літара застаецца.
 • Lupus in fabulis — Воўк з казкі (лёгкі на ўспамін).

M[правіць | правіць зыходнік]

 • Manus manum lavat — Рука руку мые.
 • Mappa missa — Узмахам хусткі
 • Mea pila est — Мяч мой, г. зн. я перамог
 • Medicus curat, natura sanat — Урач лечыць, прырода вылечвае.
 • Memento mori — Памятай пра смерць.
 • Mens sano in corpore sano — У здаровым целе здаровы дух.
 • Modus vivendi — Вобраз жыцця.
 • More maiorum — Па звычаю продкаў
 • Mos pro lege — Звычай замест закона
 • Multum, non multa — Многае ў нямногіх (словах).
 • Mutatis mutandis — Змяніўшы тое, што неабходна змяніць.

N[правіць | правіць зыходнік]

 • Nec plus ultra — Да самых межаў; самы лепшы
 • Nec sibi, nec alteri — Ні сабе, ні другому.
 • Nihil habeo, nihil timeo — Нічога не маю, нічога не баюся.
 • Nosce te ipsum — Пазнай самога сябе.
 • Nomen est omen — Імя гаворыць само за сябе.
 • Nomina sunt odiosa — Імёны ненавісныя (не будзем называць імёнаў).
 • Non bis idem — Не двойчы за адно і тое ж (караць).
 • Non marte, sed arte — Не зброяй, а мастацтвам.
 • Non progredi est regredi — Не ісці наперад ёсць ісці назад.

O[правіць | правіць зыходнік]

P[правіць | правіць зыходнік]

 • Panem et circenses! — Хлеба і відовішчаў!
 • Pater familias — Бацька сям’і.
 • Pater, peccavi — Бацька, я саграшыў.
 • Pecunia non olet — Грошы не пахнуць.
 • Per amicitiam — У імя сяброўства.
 • Per aspera ad astra — Праз церніі да зорак
 • Per fas et nefas — Праўдамі і няпраўдамі
 • Periculum in mora — Небяспека ў затрымцы.
 • Persona non grata — Нежаданая персона.
 • Potius sero quam nunquam (Лівій) — Лепш позна, чым ніколі.
 • Primum edere, deinde philosophari — Спачатку есці, пасля філасофстваваць.
 • Primus inter pares — Першы сярод роўных.
 • Pro et contra — За і супраць
 • Pro domo suo — За свой дом (па асабістаму пытанню, у абарону сябе і сваіх спраў)

Q[правіць | правіць зыходнік]

 • Qualis rex, talis grex — Які важак, такое і стада.
 • Qui non zelat, non amat — Хто не раўнуе, той не кахае
 • Qui pro quo — Хто пра што.
 • Qui tacet, consentit — Хто маўчыць, згаджаецца.
 • Quod homines, tot sententiae (Тэрэнцый) — Сколькі людзей, столькі і думак.
 • Quod erat demonstrandum — Што і трэба было даказаць.
 • Quod licet Iovi, non licet bovi — Што дазволена Юпітэру, не дазволена быку (аб беспадстаўных прэтэнзіях на што-небудзь).
 • Quod periit, periit — Што прайшло, то прайшло

R[правіць | правіць зыходнік]

 • Ratio vivendi — Сэнс жыцця.
 • Rara avis — Рэдкая птушка
 • Repetitio est mater studiorum — Паўтарэнне — маці вучэння.
 • Res, non verba — Справы, не словы.
 • Res iudicata — Вырашаная справа.

S[правіць | правіць зыходнік]

 • Sapienti sat (Плаўт) — Разумнаму дастаткова.
 • Sapere aude! (Гарацый) — Асмелься быць мудрым!
 • Saxa loquentur — Камяні гавораць.
 • Semper avarus eget (Гарацый) -Скупому заўсёды мала.
 • Sero venientibus ossa — Тым, хто позна прыходзіць, — косці.
 • Si sapis, si apis (Сенека) — Калі ты мудры, будзь пчалой (будзь працалюбівым, як пчала).
 • Si vis pacem, para bellum — Хочаш міру, рыхтуйся да вайны.
 • Si vis amari, ama (Сенека) — Калі хочаш быць каханым, (сам) кахай.
 • Sine ira et studio (Тацыт) — Без гневу і заўзятасці, г.зн. аб’ектыўна.
 • Stans pede in uno — Стоячы на адной назе.
 • Suus rex reginae placet — Свой цар царыцы падабаецца.

T[правіць | правіць зыходнік]

 • Tabula rasa — Чыстая дошка.
 • Tacito concensu — З маўклівай згоды
 • Temporis filia veritas (Гелій) — Ісціна — дачка часу.
 • Tempus consilium dabit — Час дасць параду.
 • Terra incognita — Невядомая зямля (нешта невядомае).
 • Tertius gaudens — Трэці, хто радуецца.
 • Tertium non datur — Трэцяга не дадзена.
 • Testis unus — testis nullus — Адзін сведка — не сведка.
 • Timor est malus magisret — Страх — дрэнны настаўнік.
 • Tribus verbis — У трох словах.
 • Tu quoque, Brute! — І ты таксама, Брут!

U[правіць | правіць зыходнік]

 • Ubi amici, ibi opes — Дзе сябры, там багацце.
 • Ultima ratio — Апошні, рашучы довад
 • Umbram suam metuit (Цыцэрон) — Баяцца свайго ценю.
 • Una hirundo non facit ver (Эразм Ратэрдамскі) — Адна ластаўка не робіць вясну.
 • Urbi et orbi — Гораду (г.зн. Рыму) і міру.
 • Usus est optimus magister (Цыцэрон) — Вопыт — найлепшы настаўнік.

V[правіць | правіць зыходнік]

 • Vade mecum — Ідзі са мной (надпіс на даведніку)
 • Vae victis (Лівій) — Гора пераможаным.
 • Vae soli (Бібл.) — Гора адзінокаму
 • Velis et remis — На ветразях і вёслах (з усіх сіл)
 • Veni, vidi, vici (Цэзар) — Прыйшоў, убачыў, перамог.
 • Ver ex anno tollere — Пазбавіць год вясны, г.зн. у нечым страціць галоўнае, істотнае
 • Vice versa — У зваротным напрамку; наадварот
 • Vis probandi — Сіла доказу
 • Vivere militare est — Жыццё ёсць барацьба.
 • Volens-nolens — Хочаш-не-хочаш.
 • Vox populi — vox dei — Голас народа — голас божы

Гл. таксама[правіць | правіць зыходнік]