Модуль:Example

З пляцоўкі Вікіпедыя
Jump to navigation Jump to search
(i) Дакументацыя

рэалізацыя шаблона {{прыклад}}, гл. яго дакументацыю.

Гл. таксама

Каб пазбегнуць паломак старонак, якія выкарыстоўваюць гэты модуль, пажадана эксперыментаваць у пясочніцы для модуляў.


local p = {}

-- выкарыстоўваецца для таго, каб можна было выдаляць элементы з табліцы
local function copy(other)
	local res = {}
	for k,v in pairs(other) do
		res[k] = v
	end
	return res
end

-- выклік шаблона, пры памылцы вяртае пусты радок
local function expand(frame, tname, targs)
	local success, result = pcall(
		frame.expandTemplate,
		frame,
		{title = tname, args = targs}
	)
	if success then
		return result
	else
		return ''
	end
	--return frame:expandTemplate({title = tname, args = args})
end

--прадухіляе апрацоўку вікі-тэксту ў адлюстраванні ўзору
local function nowiki(str)
	local res = str
	str = mw.text.unstripNoWiki(str)
	str = string.gsub(str,'%[','[')
	str = string.gsub(str,'%]',']')
	str = string.gsub(str,'<','&lt;')
	str = string.gsub(str,'>','&gt;')
	str = string.gsub(str,'{','&#123;')
	str = string.gsub(str,'}','&#125;')
	str = string.gsub(str,'\'','&#39;')
	return str
end

--выдаляе з параметраў ўпісаныя праз HTML-сутнасці "<nowiki>" і замяняе "{{=}}" на "=" для выкліку шаблона
local function process_nowiki_equals(str)
	str = str:gsub('&lt;nowiki>', ''):gsub('&lt;/nowiki>', '')
			 :gsub('&lt;nowiki&gt;', ''):gsub('&lt;/nowiki&gt;', '')
			 :gsub('&#123;&#123;&#61;&#125;&#125;', '=')
			 :gsub('&#123;{&#61;}&#125;', '=')
			 :gsub('{&#123;&#61;&#125;}', '=')
			 :gsub('{{=}}', '=')
	return str
end


function p.main(frame)
	if not getArgs then
		getArgs = require('Module:Arguments').getArgs
	end
	local yesno = require('Module:Yesno')
	local args = copy(getArgs(frame, {trim = false, removeBlanks = false})) --copy(frame.args)
	local tag = args._tag or 'code'
	local container = args._container or nil
	local sep = args._sep and args._sep .. ' ' or '&rarr; ' -- па змаўчанні "→"
	local link = yesno(args._link, false)
	local endl = args._endl or ''
	local prefix = args._prefix or args['_pre-text'] or ''
	local postfix = args._postfix or args['_post-text'] or ''
	local comment = args._comment
	local comment_sep = args._comment_sep or ' '
	local nobr = yesno(args._nobr, false)
	local spaced = yesno(args._spaced, false)
	local nocat = yesno(args._nocat, false)
	local style = args._style
	
	if style == 'pre' then
		tag = nil
		container = 'pre'
		sep = '\n'
	elseif style == '*pre' then
		tag = nil
		container = '*pre'
		sep = '\n'
	elseif style == 'pre↓' then
		tag = nil
		container = 'pre'
		sep = '<div style="margin: -0.5em 50% 0.7em;"><big>↓</big></div>\n' --злёгку змененае змесціва шаблона sp↓
	elseif style == '*pre↓' then
		tag = nil
		container = '*pre'
		sep = '<div style="margin: -0.5em 50% 0.7em;"><big>↓</big></div>\n' --злёгку змененае змесціва шаблона sp↓
	elseif style == 'wikitable' then
		tag = 'tt'
		sep = '\n|'
		comment_sep = '\n|'
	end
	local nwt = tag and mw.html.create(tag):tag(tag) --"no-wiki tag", ўнутры яго шаблон не выклікаецца
	if nwt and nobr then
		nwt:css('white-space', 'nowrap')
	end
	local content = nowiki(prefix) .. '{{' --для назапашвання змесціва тэга
	local tname = args._template or args[1]
	if tname == nil then --калі імя шаблона ўтрымлівае знак "=" (працуе, толькі калі няма ненайменных параметраў)
		local nextfunc, static, cur = pairs(args)
		local k, v = nextfunc(static, cur)
		if k ~= nil and type(k) ~= 'number' and not k:find('^_') then --найменныя параметры, выключаючы мадыфікатары знешняга выгляду
			tname = k .. "=" .. v
			args[k] = nil --больш гэты параметр нам не спатрэбіцца
		end
	end
	if tname == '' or tname == nil then --пры апушчаным першым параметры бярэм імя шаблона з назвы старонкі
		tname = mw.language.new('ru'):lcfirst(mw.title.getCurrentTitle().rootText)
	end

	if args._template == nil then --імя выкліканага шаблона ў ненайменны першым параметры (або жа ўзята з назвы старонкі або
		             --з найменнага параметру ў адсутнасць найменнага - у наступным радку шкоды няма ў любым выпадку),
		             --больш яго апрацоўваць не трэба
		table.remove(args,1)
	end
	if link then
		content = content .. '[[Шаблон:' .. tname .. '|' .. tname .. ']]'
	else
		content = content .. tname
	end
	content = content .. endl
	local targs, equals_pos, param, value, left_shift, i = {}, 0, '', '', 0, 0
	for k, v in pairs(args) do
		if type(k) == 'number' then --ненайменныя параметры
			if spaced then i = i+1 end
			equals_pos = v:find('=')
			if equals_pos and v:find('{{=}}') == equals_pos-2 then
				equals_pos = nil
			end
			if equals_pos then
				param = v:sub(1, equals_pos-1)
				value = v:sub(equals_pos+1)
				targs[param] = process_nowiki_equals(value)
				content = content .. (spaced and i == 1 and ' ' or '') .. '&#124;' .. nowiki(param) .. '=' .. nowiki(value) .. (spaced and ' ' or '') .. endl
				left_shift = left_shift+1 --пераменная патрэбна, каб квазінумараваныя параметры, перададзеныя праз "{{=}}",
				             --не збівалі парадак
			else
				targs[k - left_shift] = process_nowiki_equals(v)
				content = content .. '&#124;' .. nowiki(v) .. endl
			end
		elseif not k:find('^_') then --найменныя параметры, выключаючы мадыфікатары знешняга выгляду
			if spaced then i = i+1 end
			targs[k] = process_nowiki_equals(v)
			content = content .. (spaced and i == 1 and ' ' or '') .. '&#124;' .. k .. '=' .. nowiki(v) .. (spaced and ' ' or '') .. endl
		end
	end
	content = content .. '}}' .. nowiki(postfix)
	if container then
		local container_args = {}
		container_args[1] = content
		nwt = expand(frame, container, container_args)
	else
		nwt:wikitext(content):done()
	end
	
	if nocat then
		targs['nocat'] = 1
	end
	
	expand_result = tostring(expand(frame, tname, targs))
	if expand_result:sub(1, 2) == '{|' then
		sep = sep .. '\n'
	end
	
	return tostring(nwt) .. ' ' .. sep .. prefix .. expand_result .. postfix .. (comment and comment_sep .. comment or '')
end

return p