Модуль:Languages

З пляцоўкі Вікіпедыя
Jump to navigation Jump to search

Дакументацыю да гэтага модуля можна стварыць у Модуль:Languages/Дакументацыя

-- Модуль для працы з мовамі ISO 639

-- загрузка модуля даных з табліцай моў
local languages = mw.loadData('Module:Languages/data')
local p = {}

-- Правярае, ці пусты дан параметр
local function isEmpty(s)
	return s == nil or s == ''
end

-- дапаможная функцыя, выдаляе прабелы
local function trimstr(s)
 return (s:gsub("^%s*(.-)%s*$", "%1"))
end

-- атрымлівае код мовы, вяртае спасылку і нармалізаваны код мовы (ці пустыя радкі)
local function get_lang_data(code)
  local l = languages[code];
  if l ~= nil then
    return "[[" .. l[2] .. "|" .. l[1] .. "]]", code
  elseif code ~= "" then
    return code, ""
  else
    return "", ""
  end
end

function p.getRefHtmlFrame( frame )
	return p.getRefHtml( trimstr( frame.args[1] ) )
end

function p.getRefHtml( wikidataItemId )
	local codeByItemId = mw.loadData( "Module:Wikidata/Language-codes" )
	local code = codeByItemId[ wikidataItemId ];
	if code == nil then
		mw.log( 'Language code not found for ' .. wikidataItemId )
		return ""
	else
  	local l = languages[code];
		if l == nil then
			mw.log( 'Language description for code ' .. code .. ' not found' )
	    return ""
	  else
	    return '<span class="ref-info" title="' .. l[ 2 ] .. '" style="font-size:85%; cursor:help; color:#888;">(' .. l[ 1 ] .. ')</span>'
	  end
	end
end

-- прымае zh|我|tt|мін, вяртае спіс праз коску
function p.list(frame)
  local curr_lang = nil
  local result = nil

  for n, v in frame:argumentPairs() do
		local trimmed = trimstr(v)
		if curr_lang == nil then
		if trimmed ~= '' then
			-- калі мова прапушчаны, пакінем мінулы
			curr_lang = trimstr(v)
		end
		else
		if trimmed ~= '' then
			local link, lang_code = get_lang_data(curr_lang)
			local list_item
			if lang_code ~= '' then
				list_item = link .. "&nbsp;<span dir='auto' lang='" .. lang_code .. "'>" .. trimmed .. "</span>"
			else
				list_item = link .. " <span class='unknown-foreign-lang'>" .. trimmed .. "</span>".."[[Category:Вікіпедыя:Артыкулы з нераспазнанай мовай]]"
			end
			
			if result == nil then
				result = list_item
			else
				result = result .. ", " .. list_item
			end
		else
		-- Пусты тэкст — значыць, бягучая мова супадае з наступным
		local link, lang_code = get_lang_data(curr_lang)
		if result == nil then
			result = link
		else
			result = result .. ", " .. link
		end
		end
		
		curr_lang = nil
   end
  end
  
  -- проста #invoke:Languages|list|yue павінна вяртаць усё ж спасылку без тэксту
  if curr_lang ~= nil then
    local link, lang_code = get_lang_data(curr_lang)
    if result ~= nil then
      result = result .. ", " .. link
    else
      result = link
    end
  end
  return result
end

-- Выводзіць назва мовы ў месным склоне
local function transform_lang(code)
	if isEmpty(languages[code]) then return '&lt;невядомы код ' .. code .. '&gt;' end
  if languages[code][3] then return languages[code][3] end
  local ln = mw.ustring.lower(
    languages[code] and languages[code][2]
    or mw.language.fetchLanguageName(code,'be')
   ):gsub('%s+мова%s+', ' '):gsub('%s*%(?мова%)?%s*', '')
  if not ln then return 'мове з ISO-кодам '..code..' (?)' end
  if ln:match('.*лінгва$') then return ln:gsub('а$','е') end
  if mw.ustring.match(ln,'[сц]кая$') or ln:match('ная$') or mw.ustring.match(ln,'[сц]кая%s%b()$') or ln:match('ная%s%b()$')
  then
    ln = mw.ustring.gsub(
      mw.ustring.gsub(ln, 'н([ая])я(%A)', function(y,s) return (y=='а' and 'най' or 'няй')..s end)
        :gsub('ная$', 'най'),
      '([сц]к)ая(%A)', '%1ай%2'
    ):gsub('скі$', 'скай'):gsub('цкая$', 'цкай');
    if ln:match('%)$') and not (ln:match('ай%)$') or ln:match('няй%)$')) -- «мове» перад удакладненнем, калі яно не скланяецца
    then 
      local r,s=ln:gsub('(%s)(%b())$','%1мове%1%2');
      if s==1 then return r end
    end
    return ln..' мове'
  else
    return 'мове '..ln
  end
end

-- Правярае існаванне старонкі і ці з’яўляецца яна перанакіраваннем
local function getTitle(page)
	local success, result = pcall(function()
		local title = mw.title.new(page)
		return { title.exists, title.isRedirect }
	end)
	return success and result or nil
end

-- Выводзіць {{Не перакладзена 5}}
function p.getIW(frame)
	local mwlang = mw.getContentLanguage()
	
	local f = frame.args
	local title = f.title
	local text = f.text
	local lang = mwlang:lc(f.lang)
	local page = f.page
	local state = f.state
	local nocat = f.nocat
	
	-- Выявы для старой функцыі паказу статусу
	local states = {
		['ВА'] = {'Вікіпедыя:Выдатныя артыкулы','Выдатны артыкул','Green star unboxed.svg'},
		['ДА'] = {'Вікіпедыя:Добрыя артыкулы','Добры артыкул','Blue star unboxed.svg'},
		['ВС'] = {'Вікіпедыя:Выбраныя спісы','Выбраныя спіс','Purple star unboxed.svg'}
	}
	
	-- Катэгорыі для шаблона
	local categoryErrors = '[[Катэгорыя:Вікіпедыя:Артыкулы з некарэктна запоўненым шаблонам Не перакладзена]]'
	local categoryExists = '[[Катэгорыя:Вікіпедыя:Артыкулы з неактуальным шаблонам Не перакладзена]]'
	local categoryRedirect = '[[Катэгорыя:Вікіпедыя:Запыты на замену перанакіраванняў перакладамі]]'
	
	-- Правярае існаванне параметраў і замяняе іх на альтэрнатыўныя
	if isEmpty(text) then
		text = title
	end
	if isEmpty(lang) then
		lang = "en"
	end
	if isEmpty(page) then
		page = title
	end
	
	-- Стварае шаблон
	if title ~= '{{{1}}}' then
		local this = mw.title.getCurrentTitle()
		local titleObj = getTitle(title)
		local ifExists, ifRedirect
		local type = ''
		local s = ''
		
		local langName = ''
		if lang ~= 'd' then
			if isEmpty(languages[lang]) then
				if this.namespace == 0 and isEmpty(nocat) then
					s = s .. categoryErrors
				end
			else
				langName = ' data-lang-name="' .. (languages[lang][1] and languages[lang][1] or '???') .. '"'
			end
		end
		
		-- Правярае, ці не абмежаваны ліміт выклікаў функцыі
		if titleObj ~= nil then
			ifExists = titleObj[1]
			ifRedirect = titleObj[2]
		end
		
		-- Паказвае спасылку на рэдырэкт ці чырвоную спасылку
		local class = (ifExists and (ifRedirect and ' iw--redirect' or ' iw--exists') or '')
		s = s .. string.format('<span class="iw%s plainlinks" data-title="%s" data-lang="%s"' .. langName .. '>', class, mwlang:ucfirst(title), lang)
		
		if ifRedirect then
			if this.namespace == 0 and isEmpty(nocat) then
				s = s .. categoryRedirect
			end
			s = s .. string.format('[%s %s]', tostring(mw.uri.fullUrl(title,'redirect=no')), text)
		else
			s = s .. string.format('[[%s|%s]]', title, text)
		end
		
		-- Паказвае спасылку на іншамоўны артыкул ці прапанова прыбраць шаблон
		if ifExists and not ifRedirect then
			s = s .. '<sup class="iw__notice noprint">[[Шаблон:Не перакладзена 5#Калі старонка існуе|'
				 .. '<span style="color:red; font-style:normal; font-weight:bold;" title="Прыбярыце шаблон «Не перакладзена 5» з артыкула '
				 .. 'і заменіце яго простай вікі-спасылкай">?!</span>]]</sup>'
			if this.namespace == 0 and isEmpty(nocat) then
				s = s .. categoryExists
			end
		else
			-- Стварае ўсплывальную падказку
			local t = ''
			if lang == 'd' then
				t = string.format('Старонка артыкула «%s» на Вікідадзеных', mwlang:ucfirst(title))
				page = page .. '#sitelinks-wikipedia'
			else
				if not isEmpty(f.page) then
					t = string.format('%s — версія артыкула', page)
				else
					t = 'Версія артыкула'
				end
				t = t .. string.format(' «%s» на %s', mwlang:ucfirst(title), transform_lang(lang))
			end
		
			-- Стварае заўвагу пра перанакіраванне
			local aster = ''
			if ifRedirect then
				aster = '<sup class="iw__notice noprint" style="font-style:normal; font-weight:normal; margin:0 0 0 1px;">'
						.. '[[Шаблон:Не перакладзена 5#Калі існуе перанакіраванне|'
						.. '<span title="Замяніце перанакіраванне артыкулам або прыбярыце шаблон «Не перакладзена 5»">*</span>]]'
						.. '</sup>'
			end
		
			-- Выводзіць спасылку на іншамоўную старонку
			s = s .. '<sup class="iw__note noprint" style="font-style:normal; font-weight:normal;">' ..
					string.format('[[:%s:%s|<span class="iw__tooltip" title="%s">[%s]</span>]]</sup>', lang, page, t, lang) ..
					aster
				 
			-- Выводзіць статус іншамоўнай старонкі
			if not isEmpty(state) and not isEmpty(states[state]) then
				s = s .. string.format('<sup class="iw__status noprint" style="margin:0 0 0 1px;">[[Файл:%s|8px|link=%s|%s]]</sup>',
						states[state][3], states[state][1], states[state][2])
			end
		end
		
		return s .. '</span>'
	else
		-- Калі няма абавязковага параметру, выводзіць чырвоны тэкст
		local htmlerror = require('Module:Error').error
		return htmlerror{'Пазначце назву старонкі.'}
	end
end

-- Раскрывае {{Не перакладзена 5}}
function p.unwrapIW(frame)
	local f = frame.args
	local title = f.title
	local text = f.text
	
	local s = '[[' .. title
	if not isEmpty(text) and title ~= text then
		s = s .. '|' .. text
	end
	
	return s .. ']]'
end

return p