Модуль:Wikibase

З Вікіпедыі, свабоднай энцыклапедыі

Дакументацыю да гэтага модуля можна стварыць у Модуль:Wikibase/Дакументацыя

-- Модуль для функцыяналу Вікіданых
local M={};

local function tabletostr(t,fmt,s,o,c)--не для выкарыстання на старонках
  if type(t)=="table" then
      local f={};
      for k,v in pairs(t) do
        table.insert(f,string.format(fmt or '%s = %s',k,tabletostr(v,fmt,s,o,c)))
      end;
      table.sort(f);
      return (o or '')..table.concat(f, s or '')..(c or '')
    else return tostring(t)
    end
end

function M.wbview(ref,id)--дап. функцыя для подпісу з Вікіданых
  local l=mw.wikibase.label(id);
  return l and ( l==ref and l or ref..'|'..l..(mw.ustring.lower(l)==mw.ustring.lower(ref) and '' or '<sup>*</sup>') ) or ref
end

function M.id(f)-- Элемент бягучай старонкі ў Вікіданых
  --Калі выкліканы з параметрам, дастае id значэнні данай уласцівасці, інакш вяртае id старонкі
  --Другі параметр - раздзяляльнік, калі значэнняў некалькі ("; " па змоўчанні),
  -- або можна паказаць нумар параметрам n. Трэці параметр - фармат для радковай уласцівасці,
  -- па змоўчанні "%s"
  local function try()
	  local e = mw.wikibase.getEntityObject();    
	  if f.args[1] then
			local function gv(i)
				local z=e.claims[f.args[1]][i].mainsnak.datavalue;
				if z.type == 'wikibase-entityid' then
					return 'Q'..z.value['numeric-id']
				else
					return string.format(f.args[3] or '%s',tabletostr(z.value,"%s",'; ','{','}'))
				end
			end
			if f.args['n'] then
				return gv(tonumber(f.args['n']))
			end
			local p,h = e.claims[f.args[1]],{}
	    for n,v in pairs(p) do
				h[n] = gv(n)
			end
			return table.concat(h,f.args[2] or "; ")
		else 
			return e.id
		end
	end
	local r, result = pcall(try);
  if r then
  	return result;
  else
  	return '<strong class="error">У Вікіданых няма запісаў для бягучай старонкі</strong>';
  end
end

function M.struc(f)-- Адладкавая функцыя, будзе перанесена ў асобны модуль
  --Структуру гл. [[mw:Extension:WikibaseClient/Lua#Entity table and data structure]]
  local function try()
  	local i,e = 1,mw.wikibase.getEntityObject();
	  while f.args[i] do
	    e = e[ f.args[i] ] or e[ tonumber(f.args[i]) ];
	    i = i+1
	  end
		return tabletostr(e,f.args['f'],f.args['s'] or '; ','{','}')
	end
	local r, result = pcall(try);
  if r then
  	return result;
  else
  	return '<strong class="error">У Вікіданых няма запісаў для бягучай старонкі</strong>';
  end
end

function M.label(f)--Каментарый да элемента Вікіданых у 1-м параметры
  local function try()
	  local id = f.args[1];
	  if not id or id == '' then
	  	id = mw.wikibase.getEntityObject().id; -- error, калі няма элемента
  	end
	  return mw.wikibase.label(id);
  end
	local r, result = pcall(try);
  if r then
  	return result;
  else
  	return '<strong class="error">У Вікіданых няма запісаў для бягучай старонкі</strong>';
  end
end

function M.description(f)
  local function try()
	  local id = f.args[1];
	  if not id or id == '' then
	  	id = mw.wikibase.getEntityObject().id; -- error, калі няма элемента
  	end
	  return mw.wikibase.description(id)
  end
	local r, result = pcall(try);
  if r then
  	return result;
  else
  	return '<strong class="error">У Вікіданых няма запісаў для паказанай старонкі</strong>';
  end
end

function M.iwiki(f)-- Інтэрвікі для паказанай мовы (толькі з ВД)
  local function try()
	  if f.args[1] then
	    return mw.wikibase.getEntityObject().sitelinks[f.args[1]..'wiki'].title
	  else-- спіс інтэрвік
	    local r={};
	    for k,v in pairs( mw.wikibase.getEntityObject().sitelinks ) do
	      table.insert( r, string.format(f.args['f'] or "* [[:%s:%s]]\n", v.language, v.title) )
	    end
	    return table.concat(r)
	  end
	end
	local r, result = pcall(try);
  if r then
  	return result;
  else
  	return '<strong class="error">У Вікіданых няма запісаў для бягучай старонкі</strong>';
  end
end

function M.iwikiall(f)-- Усе спасылкі, прывязаныя да элемента на ВД, у т.л. віківандроўка і склад
  local function try()
	  if f.args[1] then
	    return mw.wikibase.getEntityObject().sitelinks[f.args[1]].title
	  else-- спіс інтэрвік
	    local r={};
	    for k,v in pairs( mw.wikibase.getEntityObject().sitelinks ) do
	      table.insert( r, string.format(f.args['f'] or "* [[:%s:%s]]\n", v.language, v.title) )
	    end
	    return table.concat(r)
	  end
	end
	local r, result = pcall(try);
  if r then
  	return result;
  else
  	return '';
  end
end

function M.page(f)-- старонка бевікі для гэтага элемента
  local function try()
		return mw.wikibase.sitelink(f.args[1])
	end
	local r, result = pcall(try);
  if r then
  	return result;
  else
  	return '<strong class="error">У Вікіданых няма запісаў для бягучай старонкі</strong>';
  end
end

function M.wdprops(f)-- спіс усіх уласцівасцяў з ВД у чалавека-чытаным відзе
  local function try()
	  local e,r = mw.wikibase.getEntityObject(),{};
	  for p,a in pairs(e.claims) do
	    local label = mw.wikibase.label(p) or string.format([[d:%s]],p);
	    local vals = {};
	    for n,v in pairs(a) do
	      local w=v.mainsnak.datavalue;
	      vals[n]=(
	        w.type=='wikibase-entityid'
	        and '[['.. M.wbview(
	          mw.wikibase.sitelink('Q'..w.value['numeric-id'])
	          or 'd:Q'..w.value['numeric-id'],
	          'Q'..w.value['numeric-id']
	        )..']]' or M.tabletostr(w.value)
	      )
	    end
	    table.insert(r, string.format(
	      f.args['f'] or '\n|-\n|rowspan=%i|%s\n|%s',
	      #vals,
	      label,
	      table.concat(vals,f.args['s'] or '\n|-\n|')
	      )
	    )
	  end--for
  	return table.concat(r)
  end
	local r, result = pcall(try);
  if r then
  	return result;
  else
  	return '<strong class="error">У Вікіданых няма запісаў для бягучай старонкі</strong>';
  end
end

return M