Удзельнік:Хомелка/для бота

З пляцоўкі Вікіпедыя
Jump to navigation Jump to search

using System; using System.Collections.Generic; using System.Linq; using System.IO; using DotNetWikiBot; using System.Xml; using MySql.Data.MySqlClient;

class record {

  public int all, main, user, templ, file, cat, porproj, meta, tech, main_edits_index;
  public bool globalbot;

} class Program { static void Main(string[] args)

  {
    string[] falsebots = { "Alex_Smotrov", "Wind", "Tutaishy" };
    Site site = new Site("https://ru.wikipedia.org", "MBHbot", new StreamReader("p").ReadToEnd());
    var bots = new Dictionary<string, record>();
    var users = new Dictionary<string, record>();
    var ruconnect = new MySqlConnection("Server=ruwiki.labsdb;Database=ruwiki_p;Uid=;Pwd=;CharacterSet=utf8;SslMode=none;");
    ruconnect.Open();
    var metaconnect = new MySqlConnection("Server=metawiki.labsdb;Database=metawiki_p;Uid=;Pwd=;CharacterSet=utf8;SslMode=none;");
    metaconnect.Open();
    MySqlCommand rucommand, metacommand;
    MySqlDataReader sr;
    rucommand = new MySqlCommand("select cast(user_name as char) user from user where user_editcount >= 10000;", ruconnect); //rucommand.CommandTimeout = 9999;
    sr = rucommand.ExecuteReader();
    while (sr.Read())
      users.Add(sr.GetString(0), new record());
    sr.Close();
    rucommand.CommandText = "select distinct cast(log_title as char) bot from logging where log_type=\"rights\" and log_params like '%bot%';";
    sr = rucommand.ExecuteReader();
    while (sr.Read())
    {
      string bot = sr.GetString(0);
      if (!falsebots.Contains(bot))
      {
        bots.Add(bot, new record() { globalbot = false });
        users.Remove(bot.Replace("_", " "));
      }
    }
    sr.Close();
    metacommand = new MySqlCommand("select distinct cast(log_title as char) bot from logging where log_type='gblrights' and (log_params like '%lobal-bot%' or log_params like '%lobal_bot%');", metaconnect);
    sr = metacommand.ExecuteReader();
    while (sr.Read())
    {
      string bot = sr.GetString(0);
      if (!bots.ContainsKey(bot))
      {
        bots.Add(bot, new record() { globalbot = true });
        users.Remove(bot.Replace("_", " "));
      }
    }
    foreach (var type in new Dictionary<string, record>[] { users, bots })
      foreach(var k in type.Keys)
      {
        bool end = false; string cont = "", query = "/w/api.php?action=query&format=xml&list=usercontribs&uclimit=5000&ucprop=title&ucuser=" + Uri.EscapeDataString(k);
        while (end == false)
        {
          string apiout = (cont == "" ? site.GetWebPage(query) : site.GetWebPage(query + "&uccontinue=" + Uri.EscapeDataString(cont)));
          using (var r = new XmlTextReader(new StringReader(apiout)))
          {
            r.WhitespaceHandling = WhitespaceHandling.None;
            r.Read(); r.Read(); r.Read(); cont = r.GetAttribute("uccontinue");
            if (cont == null) end = true;
            while (r.Read())
              if (r.Name == "item")
              {
                int ns = Convert.ToInt16(r.GetAttribute("ns"));
                type[k].all++;
                if (ns == 0 || ns == 1)
                  type[k].main++;
                else if (ns == 2 || ns == 3)
                  type[k].user++;
                else if (ns == 4 || ns == 5 || ns == 12 || ns == 13 || ns == 106 || ns == 107)
                  type[k].meta++;
                else if (ns == 100 || ns == 101 || ns == 104 || ns == 105)
                  type[k].porproj++;
                else if (ns == 10 || ns == 11)
                  type[k].templ++;
                else if (ns == 6 || ns == 7)
                  type[k].file++;
                else if (ns == 8 || ns == 9 || ns == 828 || ns == 829)
                  type[k].tech++;
                else if (ns == 14 || ns == 15)
                  type[k].cat++;
              }
          }
        }
      }

string header = "Шаблон:Самыя актыўныя ўдзельнікі

\nУ кожным слупку прыведзена сума правак у паказанай прасторы і яе абмеркаванні. Першасна адсартавана і пранумеравана па агульнай колькасці правак.%globalbots%\n{|class=\"standard sortable\"\n!№!!№ п/с!!Удзельнік!!Усяго правак!!У артыкулах!!шаблонах!!файлах!!катэгорыях!!парталах і праектах!!модулях і MediaWiki!!старонках удзельнікаў!!метапедычных страницах";
    int main_edits_index = 0;
    foreach (var bot in bots.OrderByDescending(bot => bot.Value.main))
    {
      if (bot.Value.all == 0)
        bots.Remove(bot.Key);
      else bot.Value.main_edits_index = ++main_edits_index;
    }
    main_edits_index = 0;
    foreach (var user in users.OrderByDescending(user => user.Value.main))
      user.Value.main_edits_index = ++main_edits_index;
    site = new Site("https://ru.wikipedia.org", "MBHbot", new StreamReader("p").ReadToEnd());
    string botresult = "
Кароткая спасылка-перанакіраванне ВП:САБ
" + header.Replace("%globalbots%", " Блакітным паказаны глабальныя боты.");
    int all_edits_index = 0;
    foreach (var s in bots.OrderByDescending(s => s.Value.all))
    {
      string color = "";
      if (s.Value.globalbot)
        color = "style=\"background-color:#bbf\"";
      botresult += "\n|-" + color + "\n|" + ++all_edits_index + "||" + s.Value.main_edits_index + "||" + s.Key + "||" + s.Value.all + "||" + s.Value.main + "||" + s.Value.templ + "||" + s.Value.file + "||" + s.Value.cat + "||" + s.Value.porproj + "||" + s.Value.tech + "||" + s.Value.user + "||" + s.Value.meta;
    }
    botresult += "\n|}";
    var b = new Page("Вікіпедыя:Самыя актыўныя боты");
    b.Save(botresult, "абнаўленне", false);
    all_edits_index = 0;
    string userresult = "
Кароткая спасылка-перанакіраванне ВП:САУ
" + header.Replace("%globalbots%", "");
    foreach (var s in users.OrderByDescending(s => s.Value.all))
      userresult += "\n|-\n|" + ++all_edits_index + "||" + s.Value.main_edits_index + "||" + s.Key + "||" + s.Value.all + "||" + s.Value.main + "||" + s.Value.templ + "||" + s.Value.file + "||" + s.Value.cat + "||" + s.Value.porproj + "||" + s.Value.tech + "||" + s.Value.user + "||" + s.Value.meta;
    userresult += "\n|}";
    var u = new Page("Вікіпедыя:Удзельнікі з найбольшай колькасцю правак");
    u.Save(userresult, "абнаўленне", false);
  }

}