Наталля Уладзіміраўна Сліж

З пляцоўкі Вікіпедыя
(Пасля перасылкі з Наталля Сліж)
Jump to navigation Jump to search
Наталля Уладзіміраўна Сліж
Дата нараджэння 1974
Месца нараджэння
Род дзейнасці гісторык
Месца працы
Навуковая ступень кандыдат гістарычных навук

Наталля Уладзіміраўна Сліж (г. Гродна) — беларускі гісторык. Кандыдат гістарычных навук[1][2]

Дацэнт кафедры грамадзянскага і міжнароднага права Гродзенскага філіяла БІП — Інстытут правазнаўства.

Навуковая дзейнасць[правіць | правіць зыходнік]

Аўтар больш за 150 артыкулаў. Асноўная сфера інтарэсаў — гісторыя шляхецкай сям’і, шлюбу, Гродна ў XVI—XVII стст., цудатворныя абразы[3]; гендарная тэорыя ў гістарычным даследаванні.

Грамадская дзейнасць[правіць | правіць зыходнік]

Член гарадзенскага абласнога аб’яднання маладых краязнаўцаў-вучоных «Віт». Актывістка кампаніі «Выратуем Гродна»[4][5]

Асноўныя публікацыі[правіць | правіць зыходнік]

Статус жанчыны-шляхцянкі ў ВКЛ (XVI—XVIII стст.) // Беларускі гістарычны часопіс. 96. № 4. С. 57-66.

Уплыў польскай культуры на фарміраванне шляхецкай сям’і ў Вялікім Княстве Літоўскім XVI—XVIII стст. // Весці АНМ. 1997. № 1. С. 26-28.

Уплыў грамадска-палітычных працэсаў на жыццё гарадзенскай шляхты ў XVIII ст. // Гродзенскія запісы. Старонкі гісторыі і культуры. Вып. 3. Гродна, 1997. С. 30-43.

Шляхецкія тэстаменты 16 — пачатку 18 ст. // Гістарычны альманах. Т. 3. Гродна, 2000. С. 90-110. Разам з Гардзеевым М. Жанчына ў шляхецкая сям’і ў XVI—XVII стагоддзях // Женщины в истории: возможность быть увиденными: Сб. науч. ст. / Под ред. И. Р. Чикаловой. Мн.: БГПУ им. М. Танка, 2001. С. 270—277.

Крыніцы па гісторыі шляхецкай сям’і XVI—XVII стст. // Герольд Litherland. 2001. № 2. С. 66-72.

Nieznany testament Piotra Kochlewskigo // Odrodzenie i Reformacij w Polsce. T. XLV. W., 2001. S. 189.

Шляхецкая сям’я ў Вялікім княстве Літоўскім у XVI—XVII стст.: уздзеянне саслоўнага падзелу грамадства на яе фарміраванне і развіццё. Аўтарэф. дыс. … канд. гіст. навук. Мн., 2002.

Сліж Н. Род Саламярэцкіх на Магілёўшчыне ў XVI — першай палове XVII стст. // Мінулае і сучаснасць Магілёва: зборнік навуковых прац / Уклад. І. А. Пушкін. — Магілёў: УПКП «Магілёўская абласная ўзбуйненая друкарня», 2001. — С. 56-63.

Сліж Н. Сексуальнае жыццё шляхты Вялікага княтства Літоўскага ў XVI—XVIII стст. // Terra Alba. T. 2. Homo venerus: Сексуальная прастора беларускай культуры / Пад. рэд. С. І. Даніленкі; Магілёўскю т-ва гуманіт. Інтэлектуал. І культур. Ініцыятыў «Брама». — Мн.: Экаперспектыва, 2001. — С. 138—167.

Подорожі Віленского епіскопа Павла Гольшанского у 1538—1539 р. // Молода нація: Альманах. К., 2003. № 3 (28). С. 104—110.

Сям’я Аляксандра Слізня, ашмянскага стольніка // Культура Гродзенскага рэгіёну: праблемы развіцця ва ўмовах поліэтнічнага сумежжа. Зборнік навуковых прац. Гродна: ГрДУ, 2003. С. 39-44.

Сліж Н. Тэрміналогія па гісторыі шляхецкай сям’і Вялікага княства Літоўскага ў 16-17 ст. // Гістарычны альманах. — 2003. — Т. 9. — С. 49-63.

Сліж Н. Гендэная тэорыя ў гістарычным даследаванні // Вялікае княства Літоўскае: Метадалогія і метады даследавання / Пад рэд. С. Каўна. — СПБ, 2003. — С. 72-91.

Сліж Н. Асноўныя кірункі даследавання гісторыі сям’і // ХХІ век: актуальные проблемы исторической науки. Материалы международной научной конференции, посвященной 70-летию исторического факультета БГУ, Минск 15-16 апреля 2004 г. — Мн.: БГУ, 2004. — С. 180—182.

Śliż N. Książka w rodzinie szlacheckaj Wielkiego Księstwa Litewskiego // Księga — Nauka — Wiara w średniowicznej Europe / Pod red. T. Ratajczka. — Poznań, 2004. — S. 85-87.

Śliż N. Elementy pogaństwa w kulturze szlacheckej Wielkiego Księstwa Litewskiego w XVI—XVII w. // Księga — Nauka — Wiara w średniowicznej Europe / Pod red. T. Ratajczka. — Poznań, 2004. — S. 182—184.

Сліж Н. Даследаванне гісторыі шляхецкай сям’і: невыкарыстанныя магчымасці беларускай гістарыяграфіі // Гістарычны альманах. — 2004. — Т. 10. — С. 74-80.

Сліж Н. Рэцэнзія на кнігу: Iwona Kulesza-Woronecka. Rozwody w rodzinach magnackich w Polsce XVI—XVIII wieku. Poznań-Wrocław, 2002. // Гістарычны альманах. — 2004. — Т. 10. — С. 226—228.

Сліж Н. Лёс шляхцянак у вайне 1654—1667 г. // Герольд-Litherland. — 2004. — № 3-4 (15-16). — С. 85-90.

Сліж Н. Гендэрна-ролевыя функцыі шляхціца ў сям’і і грамадстве Вялікага княства Літоўскага // Соціум. Альманах соціальноï історіï. — Київ, 2005. — Вип. 5. — С. 165—184.

Слиж Н. Судьба Трубецких в контексте межгосударственных отношений Великого княжества Литовского и Московского княжества // Общество, государство, верховная власть в России в Средние века и раннее Новое время в контексте истории Европы и Азии (Х-ХVIII столетия). Международная конференция, посвященная 100-летию со дня рождения академика Л. В. Черепнина, Москва, 30 ноября — 2 декабря 2005. Тезисы докладов и сообщений. Препринт. — Москва, 2005. С.221-222.

Сліж Н. Сямейныя адносіны і шлюбныя стратэгіі Саламярэцкіх у 16 — першай палове 17 ст. // Гістарычны альманах. — 2005. — Т. 11. — С. 86-121.

Slizh N. Lithuania Grand Duchy of // Encyclopedia of Witchcraft. The Western Tradition. Volume 3, K-P. / editor Richard M. Golden. — Santa Barbara; Denver; Oxford: ABC-CLIO, 2006. — P. 658—660.

Вялікае княства Літоўскае: гісторыя вывучэння ў 1991—2003 гг.-Grand Duchy of Lithuania: history of research, 1991—2003: матэрыялы міжнароднага круглага стала «Гісторыя вывучэння Вялікага княства Літоўскага ў 1991—2003 гг.», Гродна (16-18 мая 2003 г.) / рэдкал. С. Б. Каўн (адказ.рэд.), нам. адказнага рэдактара Н. У. Сліж. Мінск: Медісонт, 2006.

Сліж Н. Унутрысямейныя адносіны ў сям’і Мялешкаў са Слонімскага павета ВКЛ у другой палове XVII ст. // Павятовая шляхта ВКЛ: гісторыя, геральдыка, генеалогія, культура (XVI—XVIII ст.). Матэрыялы навуковай канферэнцыі, Горадня, 18 лютага 2005 г. Горадня, 2006. — С. 76-86.

Сліж Н. Рэцэнзія на Sarcevičiene J. Lietuvos didikės proginėje literatūroje portretaj ir įvaizdžiai. Vilnius: Versus aureus, 2005. — 646 р. // Беларускі гістарычны агляд. — 2006. — Т. 13. Сш. 2 (25). — С. 475—487

Сліж Н. Ідэальныя палачанкі // Commentarii Polocenses Historici. — 2006. — T. 3. — С. 42-44.

Канструкцыя і дэканструкцыя Вялікага Княства Літоўскага: матэрыялы міжнар. навук. канф., Гродна, 23-25 крас.2004 г. / Пад рэд. Н. У. Сліж. Мінск: Лімарыус, 2007. — 188 с.

Сліж Н. Гендэрная ідэнтыфікацыя шляхціча або што такое быць сапраўдным мужчынам у ВКЛ у ХVI-ХVII ст. // Канструкцыя і дэканструкцыя Вялікага Княства Літоўскага: матэрыялы міжнар. навук. канф., Гродна, 23-25 крас.2004 г. / Пад рэд. Н. У. Сліж. Мінск: Лімарыус, 2007. С. 135—142.

Сліж Н. Гісторыя роду Трубецкіх у Вялікім Княстве Літоўскім // Архіварыус. № 5. — Мінск, 2007. — С. 137—159.

śliż N. Testament Piotra Kochlewskiego, sędziego ziemskiego brzeskiego z 1646 roku // Zapiski historyczny. — 2007. — T. LXXII. Zeszyt. 1. — S. 97-109.

Сліж Н. Мараль і норавы вялікага князя і шляхты ў эпоху Жыгімонта Аўгуста // Ягелоны: дынастыя, эпоха, спадчына. Матэрыялы міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі (Мінск, Гальшаны, Навагрудак, 2006). Мн., 2007. С. 207—216.

Сліж Н. Сямейнае і штодзённае жыццё Гальшкі Гаслаўскай // Леў Сапега (1557—1633 гг.) і яго час. Зборнік навуковых артыкулаў. — Гродна, 2007. — С. 270—277.

Сліж Н. Шляхецкі род Халецкіх у гісторыі Рэчыцкага павета // «Шостыя міжнародныя Доўнарскія чытанні», міжнародная навуковая канферэнцыя «Шостыя міжнародныя Доўнарскія чытанні», 14-15 лістапада 2007 г.: у 2 ч. Ч. 2: Рэчыца ў часе і прасторы 795 год заснавання горада / Адк. рэд. В. М. Лебедзева. — Гомель, 2008. — С. 62-81.

Сліж Н. Як вярнуць збеглую жонку: прыгоды з жыцця Ульяны Гарнастаевай з роду Багавіцінавічаў (?-1575) // Homo historicus. — 2008. — С. 78-91.

Слиж Н. Частная жизнь простестантов: развод капитана королевских войск Самуеля Мнинского и его жены Констанции // Viešosios ir privačiosios erdvės XVIII amžiaus Lietuvos Didžiojo Kunigaikštystėje / Sudarė R. Šmigelskytė-Stukienė. Vilnius, 2008. P. 333—346.

Сліж Н. Тэстамент менскага падкаморыя Крыштафа Кавячынскага (1659 г.) // Мінск і мінчане: дзесяць стагоддзяў гісторыі (да 940-годдзя горада)": матэрыялы міжнароднай навук.-практ. канф (Мінск, 7-9 верасня 2007 г.) / рэкал. А. А. Каваленя і [інш.]. — Мінск, 2008. — С. 134—139.

Гродзенскі палімпсест ХII-ХХ стст. Матэрыялы міжнароднай навуковай канферэнцыі (Гродна, 7 лістапада 2008 г.) / Пад рэдакцыяй А. Ф. Смаленчука і Н. У. Сліж. — Гродна — Беласток: ІГДБ (ЕГУ), 2008. — 228 с.

Сліж Н. З гісторыі Прачысценскай царквы ў Гародні. ХVI-ХVIII ст. // Гродзенскі палімпсест ХII-ХХ стст. Матэрыялы міжнароднай навуковай канферэнцыі (Гродна, 7 лістапада 2008 г.) / Пад рэдакцыяй А. Ф. Смаленчука і Н. У. Сліж. — Гродна — Беласток: ІГДБ (ЕГУ), 2008. — С. 64-95.

Дзянісава К., Сліж Н. Inscriptiones Ecclesiarum Grodnensium: Касцёл Маці Божай Анёльскай і кляштар францысканцаў // Гродзенскі палімпсест ХII-ХХ стст. Матэрыялы міжнароднай навуковай канферэнцыі (Гродна, 7 лістапада 2008 г.) / Пад рэдакцыяй А. Ф. Смаленчука і Н. У. Сліж. — Гродна — Беласток: ІГДБ (ЕГУ), 2008. — С. 221—226.

Сліж Н. Вяноўныя запісы ў слонімскай земскай кнізе за 1575 г. // Нацыянальны гістарычны архіў Беларусі: гісторыя і сучаснасць: матэрыялы юбілейн. навук.-практ. канф., прысвечанай 70-годдзю Нац. гіст. Архіва Беларусі (Мінск, 8 ліп. 2008 г.) / уклад. З. Л. Яцкевіч; навук.рэд. У. І. Адамушка. — Мн., 2008. — С. 135—150.

Сліж Н. Царква і манастыр у Старым Саламярэччы // Архіварыус. № 6. — Мінск, 2008. — С. 203—212.

Śliż N. Wędrówki Pawła Holszańskiego, biskupa wileńskiego w latach 1538—1539 // Podróżnicy — Fundatorzy — Święci / Pod red. T. Ratajczka. — Poznań, 2008. — S. 52-56.

Сліж Н. «Збор знакамітых цудаў і ласкаў Найсвяцейшай Дзевы Марыі Студэнцкай» як крыніца па гісторыі Гародні // Архіварыус. — Вып. 7. — Мн., 2009. — С. 132—181.

Сліж Н. Афармленне інстытута шляхецкай сям’і ў Вялікім Княстве Літоўскім // Atenaeum. Vol. XII: Silva rerum nova. Штудыі ў гонар 70-годдзя Георгія Я. Галенчанкі. — Вільня; Мінск, 2009. — С. 264—278.

Сліж Н. Справа аднаго наезду або пра рэпутацыю Льва Сапегі // Беларускі гістарычны агляд. — 2009. — Т. 16. — С. 152—158.

Гродзенскі палімпсест. 2009. Дзяржаўныя ўстановы і палітычнае жыццё. XV-ХХст. / Пад рэд. А. Ф. Смаленчука, Н.У Сліж. — Гродна, 2009.

Сліж Н. Вяноўныя запісы ў кнізе гарадзенскага земскага суда за 1578—1579 гг. // Гарадзенскі палімпсест. 2009. Дзяржаўныя ўстановы і палітычнае жыццё. XV-ХХст. / Пад рэд. А. Ф. Смаленчука, Н.У Сліж. — Гародня, 2009. — С. 65-74.

Сліж Н. Маёмасць гарадзенскага ключніка Мікалая Яновіча ў першай палове XVI ст. // Гродзенскі палімпсест. 2009. Дзяржаўныя ўстановы і палітычнае жыццё. XV-ХХст. / Пад рэд. А. Ф. Смаленчука, Н.У Сліж. — Гродна, 2009. — С. 238—245.

Сліж Н. Практыка разводаў у Вялікім Княстве Літоўскім у 16-18 ст. // Гістарычны альманах. — 2009. — Т. 15. — С. 14-34.

Сліж Н. Кананічнае права па рэгуляванню сямейна-шлюбных дачыненняў пратэстантаў ВКЛ (XVI—XVII стст.) // Studia Historica Europae Orientalis=Исследования по истории Восточной Европы: науч.сб. Вып. 2. Минск, 2009. С. 201—211.

Сьліж Н. Лава ў капліцы Маці Божай Студэнцкай у фарным касьцёле Гародні // Arche. Другая Гародня. 2010. № 1, 2. C. 66-98.

Слиж Н. Историческая память о Ливонской войне в панегирической литературе XVII века // Балтийский вопрос в конце XV—XVI в. Сборник научных статей. М., 2010. С. 365—380.

Сьліж Н. «Нябесная скарбніца…» Вільні // Arche. Genius urbis. 2010. № 3. C. 62-99.

Слиж Н. В. Судьба Трубецких в контексте межгосударственных отношений Великого княжества Литовского и Московского княжества // Сословия, институты и государственная власть в России (Средние века и раннее Новое время): Сб. ст. памяти акад. Л. В. Черепнина / Отв. ред. В. Л. Янин, В. Д. Назаров. М.: Языки славянских культур, 2010. С. 652—658.

Сліж Н. Астрожчыцкі замак у сярэдзіне XVI ст. // Архіварыўс. Вып.8. Мн.: НГАБ, 2010. С. 121—129.

Сліж Н. З гісторыі валодання гарадзенскім дварамі ў канцы XV — пачатку XVІ ст. // Гарадзенскі палімпсест. 2010. Дзяржаўныя і сацыяльныя структуры. XVІ-ХХ ст. / Пад рэд. А. Ф. Смаленчука, Н.У Сліж. Мінск, 2011. С. 217—221.

Сліж Н. Гарадзенскія падворкі ў XVІІ ст. // Гарадзенскі палімпсест. 2010. Дзяржаўныя і сацыяльныя структуры. XVІ-ХХ ст. / Пад рэд. А. Ф. Смаленчука, Н.У Сліж. Мінск, 2011. С. 222—254.

Сліж Н. Граць вяселле па шляхецку // Arche. Пачатак. Праз свята да душы. 2011. № 7 8 (ліпень жнівень). С. 38 66.

Śliż N. Obrędy weselne jako droga przekazywania tradycji w rodzinie szlacheckiej w Wielkim Księstwie Litewskim w XVI XVII wieku // Tradycja — metody przekazywania i formy upamiętnienia w państwie polsko-litewskim, XV — piersza połowa XIX wieku. Materiały XIX konferencji Komisji Lituanistycznej przy Komietecie Nauk Historycznych PAN w dniach 21 22 września 2010 / Pod red. U. Augustuniak. W., 2011. S. 185 200.

Сліж Н. Пасагавы рэестр жонкі вендэнскага падкаморыя Пятра Княжэвіча // Ашмяншчына : праблемы рэгіянальнай гісторыі Беларусі: зб. навук.арт. / рэдкал.: А. А. Каваленя [і інш.] Мінск: Беларус. навука, 2011. С.220 — 226.

Сліж Н. Праявы язычніцтва ў Ашмянскім павеце ў XVII ст. // Ашмяншчына : праблемы рэгіянальнай гісторыі Беларусі: зб. навук.арт. / рэдкал.: А. А. Каваленя [і інш.] Мінск: Беларус. навука, 2011. С.314 — 324.

Сліж Н. Шляхцянкі на старонках прыватна-прававых і судовых дакументаў XVI—XVII стст. // Arche. Пачатак. Жаночая гісторыя Беларусі. 2011. №. 12.

Сліж Н. Магдэбургскае права ў Гародні ў канцы ХV — першай палове ХVІ ст.: увядзенне і развіццё // Гарадзенскі палімпсест. 2011. Асоба, грамадства, дзяржава. XV—XX стст. // Пад рэд. А. Ф. Смаленчука, Н. У. Сліж. Мінск, 2012. С. 10-44.

Зноскі