Таццяна Мікалаеўна Луцэвіч

З Вікіпедыі, свабоднай энцыклапедыі
(Пасля перасылкі з Таццяна Луцэвіч)
Таццяна Мікалаеўна Луцэвіч
Дата нараджэння 14 снежня 1963(1963-12-14) (60 гадоў)
Месца нараджэння
Род дзейнасці гісторык, этнолаг, выкладчыца ўніверсітэта
Месца працы
Навуковая ступень кандыдат гістарычных навук (1992)
Навуковае званне

Таццяна Мікалаеўна Луцэвіч, у 1986—2003 гадах — Мікуліч (нар. 14 снежня 1963, Іванава Брэсцкай вобласці, Беларуская ССР) — беларуская гісторык, этнолаг. Кандыдат гістарычных навук (1992), дацэнт (2003).

Біяграфія[правіць | правіць зыходнік]

Вучылася на гістарычным факультэце Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта (1981—1986). Навуковую ступень атрымала па заканчэнні аспірантуры Інстытута мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору АН Беларусі[1]. Стыпендыятка праграмы Фулбрайта (1996). Выкладала ў Гродзенскім дзяржаўным універсітэце імя Янкі Купалы, Беларускім дзяржаўным універсітэце культуры і мастацтваў.

Аўтар навуковых прац па праблемах тэорыі этнасу, этнамоўных працэсаў, этнічнай гісторыі беларусаў. Асноўныя працы «Мова і этнічная самасвядомасць» (Мінск, 1996), «Гісторыя развіцця этнічнай самасвядомасці беларусаў» (Гродна, 1998).

Навуковыя публікацыі[правіць | правіць зыходнік]

 • Луцевич Т. Н. Этническая адаптация в современном мире: теоретические подходы // Этнокультурное развитие Беларуси в XIX — начале XXI в.: материалы междунар. науч.-практ. конф. / редкол. : Т. А. Новогродский (отв. ред.) [и др.]. — Минск: БГУ, 2011. — С.53 — 56.
 • Луцэвіч Т. М. Эвалюцыя этнічнай самасвядомасці беларусаў у XX стагоддзі // Літаратуразнаўства. Этналогія. Матэрыялы IV міжнароднага кангрэса беларусістаў «Беларуская культура ў кантэксце культур еўрапейскіх краін». Мінск, 6 — 9 чэрвеня 2005 г. — Мінск: Лімаріус, 2010. (304 с.) — С. 233—238.
 • Луцевич Т. Н. Системный подход как методологический принцип этнографических исследований // Палявая фалькларыстыка і этналогія: даследаванне лакальных культур Беларусі. — Мінск: БДУКіМ, 2008. — С. 21 — 25.
 • Луцэвіч Т. М. Праблема захавання і развіцця беларускай этнакультуры ва ўмовах сучаснага грамадства // Пытанні мастацтвазнаўства, этналогіі і фалькларыстыкі. У 2 ч. Ч.2. Мінск: ВТАА «Права і эканоміка», 2007. — С. 387—390.
 • Луцэвіч Т. М. Этнамоўныя прыярытэты беларусаў у другой палове XX ст. і праблема этнічнай самасвядомасці // Пытанні мастацтвазнаўства, этналогіі і фалькларыстыкі. У 2 ч. Ч.1. Мастацтвазнаўства, фальклор і этналогія. Мінск: Беларус. навука, 2006.(515 с.) — С. 444—446.
 • Луцэвіч Т. М. Еўдакім Раманаў і праблема вывучэння этнічных асаблівасцей беларусаў // «Открыть миру душу белоруса…». Матэрыялы міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі, прысвечанай 150-годдзю з дня нараджэння Е. Р. Раманава. 25-26 кастрычніка 2005 г. — Гомель, 2005. — С.125 −127.
 • Луцэвіч Т. М. Васіль Кірылавіч Бандарчык: да 85-годдзя з дня нараджэння // Весці НАН Беларусі. — Сер. гуманітар. навук. — 2005. — № 3. — С.117 −119.
 • Мікуліч Т. М.. Міжэтнічныя кантакты як фактар культурнага і сацыяльнага развіцця // Культура Гродзенскага рэгіёну: праблемы развіцця ва ўмовах поліэтнічнага сумежжа. Зборнік навуковых прац. — Гродна, 2003. — С. 240—245.
 • Микулич Т. Н. Адаптация в жизнедеятельности этнических общностей // VIII Міжнародныя Кірыла-Мяфодзіеўскія чытанні, прысвечаныя Дням пісьменства і культуры: Матэрыялы чытанняў (Мінск, 23 — 26 мая 2002 г.). — Мн.: Бел. дзярж. ун-т культуры, 2003. — С.153 −160.
 • Мікуліч Т. М. Этнакультурная адаптацыя і нацыянальнае развіццё беларусаў у XX ст. // Веснік беларускага дзяржаўнага універсітэта культуры. 2003. — № 2. — С.3 — 8.
 • Микулич Т. Н. Этнические общности как феномен социально-организованного человечества // Этнічныя супольнасці ў Беларусі: гісторыя і сучаснасць. — Мн.: Дэполіс, 2001. — С. 302—306.
 • Мікуліч Т. М. Праблема этнічнага феномена ў працах Л. М. Гумилёва // Весці НАН Беларусі. —  Сер. гуманітар. навук. — 2001. — № 1. — С.69 −72.
 • Мікуліч Т. М. Праблема этнасу ў працах С. М. Шыракагорава // Весці НАН Беларусі. -Сер. гуманітар. навук. −2000. — № 3.
 • Мікуліч Т. М. Роля этнаграфічнай практыкі ў працэсе падрыхтоўкі студэнтаў па спецыяльнасці «музейная справа і ахова помнікаў гісторыі і культуры»// Практыка як састаўная частка прафесійнай падрыхтоўкі спецыялістаў для сацыякультурнай сферы: Матэрыялы рэсп. навук.-метад. канф. (1 — 2 лютага 2000 г.). — Мн.: Бел. Ун-т культуры, 2000. — С.117 — 121.
 • Мікуліч Т. М. Гісторыя развіцця этнічнай самасвядомасці беларусаў: Вучэбны дапаможнік. — Гродна: ГрДУ, 1998. — 40 с.
 • Мікуліч Т. М. Сістэмна — гістарычны падыход у этналагічных даследаваннях // Весці НАН Беларусі. — Серыя гуманітарных навук. — 1998. — № 2. — С. 103 −108.
 • Микулич Т. Н. Регион в этносоциальном контексте: к проблеме формирования локального группового своеобразия // Этнасацыяльныя і культурныя працэсы ў заходнім рэгіёне Беларусі: гісторыя і сучаснасць: Матэрыялы рэспубліканскай навуковай канферэнцыі. — Гродна: ГрДУ, 1998. — С. 211—214.
 • Мікуліч Т. М. Мова і этнічная самасвядомасць. — Мінск: Навука і тэхніка, 1996. — 159 с.
 • Мікуліч Т. М. Рэлігійная сацыялізацыя насельніцтва Вялікага княства Літоўскага і Беларусі і праблема адаптацыйнай стратэгіі // Наш радавод. Матэрыялы міжнароднай навуковай канферэнцыі «Гістарычная памяць народаў Вялікага княства Літоўскага і Беларусі. XIII — пач. XX ст.». — Гродна, 1996.
 • Мікуліч Т. М. Этналагічная навука як фактар дэмакратызацыі грамадства // Беларусістыка. Беларусь на шляху дэмакратызацыі. Матэрыялы пашыранай навуковай сесіі Аддзялення гуманітарных навук і мастацтваў. — Мінск, 1996. — С. 146—149.
 • Микулич Т. Н. Роль православия в оформлении «русской» этнической общности и поддержании духовного единства восточнославянского метаэтноса // Славянские народы и их культура в современном мире. Материалы международной научной конференции. — Гомель, 1996. — С. 25 — 27.
 • Мікуліч Т. М. Этнічная самасвядомасць беларусаў: гісторыя вывучэння і сучасны стан праблемы // Весці АН Беларусі. — Серыя гуманітарных навук. −1995. — № 2. — С. 97 — 101.
 • Мікуліч Т. М. Праблема этнічнай адаптацыі і гістарычны лёс беларусаў // Беларусістыка. Беларусь: гістарычны лёс народа і культуры. Матэрыялы навуковай сесіі Аддзялення гуманітарных навук АН Беларусі. — Мінск, 1995. — С. 91 — 94.
 • Мікуліч Т. М. Нацыянальная самасвядомасць і праблема этнакультурнай адаптацыі // Культурная спадчына ў фарміраванні нацыянальнай свядомасці народа. Матэрыялы да навукова-тэарэтычнай канферэнцыі. — Мінск, 1994. — С. 79 — 86.
 • Мікуліч Т. М. Этнаграфічная дзейнасць Вандаліна Шукевіча. Тэзісы навуковай канферэнцыі « Культура Рэспублікі Беларусь: гісторыя, сучасны стан і перспектывы развіцця». — Мінск, 1993. — С. 91 — 93.
 • Мікуліч Т. М. Механізмы фарміравання этнічнай самасвядомасці (на прыкладзе беларускага этнасу) // Тэзісы Усебеларускай канферэнцыі гісторыкаў "Гістарычная навука і гістарычная адукацыя ў РБ / новыя канцэпцыі і падыходы /. — Мінск, 1993. — С. 144—145.
 • Мікуліч Т. М. Бандарчык Васіль Кірылавіч // Энцыклапедыя гісторыі Беларусі: У 6 т. — Мінск, 1993. — Т.1. — С. 288.
 • Микулич Т. Н. Влияние церкви на этнолингвистические процессы в Беларуси (XIII — начало XX в.) // Наш радавод. — Гродна, 1992. — Т.2.
 • Мікуліч Т. М. Член-карэспандэнт Акадэміі Навук БССР В. К. Бандарчык // Весці АН БССР. — Серыя грамадскіх навук. −1991. — № 3.
 • Мікуліч Т. М. Пытанні этнагенезу і этнічнай гісторыі беларусаў у працах Я. Ф. Карскага // Са спадчыны акадэміка Я.Карскага. Навуковы чытанні да 130-годдзя з дня нараджэння. — Гродна, 1991. — С.9 — 11.
 • Микулич Т. Н. Особенности этноязыкового развития Белоруссии XIII—XVIII вв. как проявление культурной специфики // Наш радавод: Материалы международной научной конференции по региональной истории Восточной Европы «Культура народов Великого княжества Литовского и Белоруссии. XIII — нач. XX в.». — Гродно, 1991. — Кн. 3. — С. 417—423.
 • Мікуліч Т. М. Двухмоўе як фактар нацыянальнага жыцця грамадства // Весці АН БССР. -Серыя грамадскіх навук. −1991 — № 1. — С. 85 — 90.
 • Мікуліч Т. М. Этнамоўныя працэсы і нацыянальная самасвядомасць насельніцтва Беларусі // Весці АН БССР. — Серыя грамадскіх навук. — 1991. — № 4. — С. 91 — 96.
 • Микулич Т. Н. Традиции и инновации в этноязыковых процессах // Традиции в многонациональном обществе: Тезисы докладов Всесоюзной научной конференции. — Минск, 1990. — С. 205—206.

Гісторыка-краязнаўчыя публікацыі[правіць | правіць зыходнік]

 • Луцэвіч Т. М. Глыбокія карані // Чырвоная звязда. −1994. 10 чэрвеня.
 • Мікуліч Т. М. В. А. Шукевіч: жыццё і творчасць // Славутыя людзі Воранаўшчыны. Матэрыялы навукова-практычнай канферэнцыі. — Гродна — Нача, 1994. — С. 6 — 9.
 • Мікуліч Т. М. Янаўскія лабары: гісторыка-этнаграфічны нарыс // Беларуская мінуўшчына. −1994. — № 4 — С. 58 — 60.
 • Мікуліч Т. М. Этнаграфічнае вывучэнне Лідчыны // Наш радавод. — Ліда, 1994. — Кн. 6. -С. 121—126.
 • Мікуліч Т. М. Польская мова на Гродзеншчыне // Літаратура і мастацтва.— 1989. 18 жніўня.
 • Луцэвіч Т. М. Няхай жыве палеская мова // Чырвоная звязда. −1988. 22 верасня.
 • Луцэвіч Т. М. Толькі Янаў! // Чырвоная звязда. −1988. 13 верасня.
 • Луцэвіч Т. М. Позірк праз стагоддзі // Чырвоная звязда. −1985. 26 кастрычніка.

Крыніцы[правіць | правіць зыходнік]