Арта-

З пляцоўкі Вікіпедыя

Арта…, орта…, арфа… — (ад грэч. orthós — прамы, правільны)

  1. частка складаных словаў са значэннем прамізны, правільнасці (напрыклад, артаганальны, артацэнтр, артаклаз, арфаграфія).
  2. у хіміі (скарочана а-…) — размяшчэнне адной функцыянальнай групы ў бензольным кальцы араматычных злучэнняў праз адну пазіцыю ад іншай функцыянальнай групы (напрыклад, мета-нітрафенол) — пазіцыі 1,2. Глядзі таксама мета... і пара...