Спіс вуліц Рэчыцы

З пляцоўкі Вікіпедыя
Jump to navigation Jump to search

У гэтым спісе прыведзены вуліцы, завулкі, плошчы, праезды, тупікі Рэчыцы[1].

Беларуская назва Руская назва Тып аб’екта
1-ы тупік 1-й тупик тупік
2-і тупік 2-й тупик тупік
3-і тупік 3-й тупик тупік
8 Сакавіка́ завулак 8 Ма́рта переулок завулак
9 Ма́я вуліца 9 Ма́я улица вуліца
9 Ма́я завулак 9 Ма́я переулок завулак
10 год Кастры́чніка вуліца 10 лет Октября́ улица вуліца
18 Лістапа́да вуліца 18 Ноября́ улица вуліца
35-й Гвардзе́йскай Мінамётнай Брыга́ды вуліца 35-й Гварде́йской Миномётной Брига́ды улица вуліца
40 год Кастры́чніка вуліца 40 лет Октября́ улица вуліца
40 год Кастры́чніка завулак[2] 40 лет Октября́ переулок завулак
323-і Кіламе́тр вуліца[2] 323-й Киломе́тр улица вуліца
Авіяцы́йны завулак Авиацио́нный переулок завулак
Агаро́дная вуліца Огоро́дная улица вуліца
Азёрная вуліца Озёрная улица вуліца
Азёрны завулак Озёрный переулок завулак
Алякса́ндра Матро́сава вуліца Алекса́ндра Матро́сова улица вуліца
Алякса́ндра Матро́сава завулак Алекса́ндра Матро́сова переулок завулак
Амбулато́рная вуліца Амбулато́рная улица вуліца
Апя́кіна вуліца Опя́кина улица вуліца
Арка́дзя Куляшо́ва вуліца Арка́дия Кулешо́ва улица вуліца
Аўро́ры вуліца Авро́ры улица вуліца
Афіцэ́рская вуліца Офице́рская улица вуліца
Афіцэ́рскі 1-ы завулак Офице́рский 1-й переулок завулак
Афіцэ́рскі 2-і завулак Офице́рский 2-й переулок завулак
Бабру́йская вуліца Бобру́йская улица вуліца
Ба́тава вуліца Ба́това улица вуліца
Белару́ская вуліца Белору́сская улица вуліца
Берагавы́ завулак Берегово́й переулок завулак
Бліску́чая вуліца Блестя́щая улица вуліца
Будаўніко́ў вуліца Строи́телей улица вуліца
Бяро́завая вуліца Берёзовая улица вуліца
Бяро́завы завулак Берёзовый переулок завулак
Вакза́льны завулак Вокза́льный переулок завулак
Вале́нціка вуліца Вале́нтика улица вуліца
Варанчука́ вуліца Ворончука́ улица вуліца
Васі́лія Марге́лава вуліца Васи́лия Марге́лова улица вуліца
Ве́дрыцкая вуліца Ве́дричская улица вуліца
Вінзаво́дская вуліца Винзаводска́я улица вуліца
Вішнёвая вуліца Вишнёвая улица вуліца
Во́йкава вуліца Во́йкова улица вуліца
Вялі́кая Садо́вая вуліца Больша́я Садо́вая улица вуліца
Гастэ́лы вуліца Гасте́лло улица вуліца
Гастэ́лы завулак Гасте́лло переулок завулак
Гео́лагаў вуліца Гео́логов улица вуліца
Гео́лагаў завулак Гео́логов переулок завулак
Геро́яў Брэ́ста вуліца Геро́ев Бре́ста улица вуліца
Го́галя вуліца Го́голя улица вуліца
Го́мельская вуліца Го́мельская улица вуліца
Грамадзя́нская вуліца Гражда́нская улица вуліца
Грыбае́дава вуліца Грибое́дова улица вуліца
Грыбны́ завулак Грибно́й переулок завулак
Дава́тара вуліца Дова́тора улица вуліца
Дава́тара завулак Дова́тора переулок завулак
Дастае́ўскага вуліца Достое́вского улица вуліца
Двадне́нкі вуліца Двадне́нко улица вуліца
Двадне́нкі завулак Двадне́нко переулок завулак
Дзюбко́ вуліца Дюбко́ улица вуліца
Дзямі́дава вуліца Деми́дова улица вуліца
Дзяржы́нскага вуліца Дзержи́нского улица вуліца
Дзяржы́нскага завулак Дзержи́нского переулок завулак
Дняпро́ўская вуліца Днепро́вская улица вуліца
До́ўнар-Запо́льскага вуліца[2] До́внар-Запо́льского улица вуліца
Дру́жбы вуліца Дру́жбы улица вуліца
Ермачанко́ва вуліца Ермаченко́ва улица вуліца
Жыляка́ вуліца Жиляка́ улица вуліца
Заво́дскі завулак Заводско́й переулок завулак
Заліне́йная вуліца Залине́йная улица вуліца
Заліне́йны завулак Залине́йный переулок завулак
Засло́нава вуліца Засло́нова улица вуліца
Засло́нава завулак Засло́нова переулок завулак
Захо́дняя вуліца За́падная улица вуліца
Змітрака́ Бяду́лі вуліца Змитрока́ Бяду́ли улица вуліца
Зялёны завулак Зелёный переулок завулак
Іва́на Ме́лежа вуліца Ива́на Ме́лежа улица вуліца
Іва́наўская вуліца Ива́новская улица вуліца
Ільіча́ вуліца Ильича́ улица вуліца
Ільнозаво́дскі завулак Льнозаводско́й переулок завулак
Індустрыя́льны завулак Индустриа́льный переулок завулак
Інтэрнацыяна́льная вуліца Интернациона́льная улица вуліца
Калі́ніна вуліца Кали́нина улица вуліца
Калі́ніна завулак Кали́нина переулок завулак
Камсамо́льская вуліца Комсомо́льская улица вуліца
Камуна́льны праезд Коммуна́льный проезд праезд
Камуністы́чнай Ро́ты вуліца Коммунисти́ческой Ро́ты улица вуліца
Кандра́та Крапівы́ вуліца Кондра́та Крапивы́ улица вуліца
Капеля́на вуліца Копеля́на улица вуліца
Ка́рла Ма́ркса вуліца Ка́рла Ма́ркса улица вуліца
Ка́рла Ма́ркса 1-ы завулак Ка́рла Ма́ркса 1-й переулок завулак
Ка́рла Ма́ркса 2-і завулак Ка́рла Ма́ркса 2-й переулок завулак
Касмана́ўтаў вуліца Космона́втов улица вуліца
Кастрамы́ вуліца Костромы́ улица вуліца
Кастры́чніка плошча Октября́ площадь плошча
Кастуся́ Каліно́ўскага вуліца Кастуся́ Калино́вского улица вуліца
Като́ўскага вуліца Кото́вского улица вуліца
Кве́ткавы завулак Цвето́чный переулок завулак
Кі́рава вуліца Ки́рова улица вуліца
Кі́рава 1-ы завулак Ки́рова 1-й переулок завулак
Кі́рава 2-і завулак Ки́рова 2-й переулок завулак
Ко́нева вуліца Ко́нева улица вуліца
Ко́нева завулак Ко́нева переулок завулак
Кра́сікава вуліца Кра́сикова улица вуліца
Кра́сіна вуліца Кра́сина улица вуліца
Кра́сіна завулак Кра́сина переулок завулак
Крыні́чная вуліца Крини́чная улица вуліца
Кузьмы́ Чо́рнага вуліца Кузьмы́ Чо́рного улица вуліца
Ку́йбышава вуліца Ку́йбышева улица вуліца
Ку́йбышава завулак Ку́йбышева переулок завулак
Куліко́ўская вуліца Кулико́вская улица вуліца
Куліко́ўскі 1-ы завулак Кулико́вский 1-й переулок завулак
Куліко́ўскі 2-і завулак Кулико́вский 2-й переулок завулак
Культу́ры вуліца Культу́ры улица вуліца
Кунцэ́віча вуліца Кунце́вича улица вуліца
Куту́зава вуліца Куту́зова улица вуліца
Ле́ніна вуліца Ле́нина улица вуліца
Ле́рмантава вуліца Ле́рмонтова улица вуліца
Ліне́йная вуліца Лине́йная улица вуліца
Лугавы́ 1-ы завулак Лугово́й 1-й переулок завулак
Лугавы́ 2-і завулак Лугово́й 2-й переулок завулак
Лунача́рскага вуліца Лунача́рского улица вуліца
Лунача́рскага завулак Лунача́рского переулок завулак
Льва́ Талсто́га вуліца Льва́ Толсто́го улица вуліца
Лясна́я вуліца[3] Лесна́я улица вуліца
Лясны́ завулак Лесно́й переулок завулак
Магілёўская вуліца Могилёвская улица вуліца
Максі́ма Багдано́віча вуліца Макси́ма Богдано́вича улица вуліца
Максі́ма Го́ркага вуліца Макси́ма Го́рького улица вуліца
Максі́ма Го́ркага 1-ы завулак Макси́ма Го́рького 1-й переулок завулак
Максі́ма Го́ркага 2-і завулак[2] Макси́ма Го́рького 2-й переулок завулак
Маладзёжная вуліца Молодёжная улица вуліца
Мала́я Садо́вая вуліца Ма́лая Садо́вая улица вуліца
Маса́льскага вуліца Масса́льского улица вуліца
Маяко́ўскага вуліца Маяко́вского улица вуліца
Маяко́ўскага завулак Маяко́вского переулок завулак
Меліяра́тараў вуліца Мелиора́торов улица вуліца
Меліяра́тараў завулак Мелиора́торов переулок завулак
Меты́знікаў вуліца Мети́зников улица вуліца
Мікала́я Астро́ўскага вуліца Никола́я Остро́вского улица вуліца
Мікала́я Сурначо́ва вуліца Никола́я Сурначёва улица вуліца
Мікрараён 5-ы вуліца Микрорайо́н 5-й улица вуліца
Мілагра́дская вуліца Милогра́дская улица вуліца
Мі́ру вуліца Ми́ра улица вуліца
Міхася́ Лынько́ва вуліца Михася́ Лынько́ва улица вуліца
Міхася́ Лынько́ва завулак Михася́ Лынько́ва переулок завулак
Міхася́ Чаро́та вуліца Михася́ Чаро́та улица вуліца
Мічу́рына вуліца Мичу́рина улица вуліца
Мічу́рына завулак Мичу́рина переулок завулак
Мо́праўская вуліца Мо́провская улица вуліца
Мэ́блевая вуліца Ме́бельная улица вуліца
Набярэ́жная вуліца На́бережная улица вуліца
Набярэ́жны 1-ы завулак На́бережный 1-й переулок завулак
Набярэ́жны 2-і завулак На́бережный 2-й переулок завулак
Наву́мава вуліца Нау́мова улица вуліца
Наву́менкі вуліца Нау́менко улица вуліца
Нафтавіко́ў вуліца Нефтя́ников улица вуліца
Нафтавіко́ў завулак Нефтя́ников переулок завулак
Нахі́мава вуліца Нахи́мова улица вуліца
Но́вы завулак Но́вый переулок завулак
Но́вы Свет вуліца Но́вый Свет улица вуліца
Някра́сава вуліца Некра́сова улица вуліца
Пале́ская вуліца Поле́сская улица вуліца
Палявы́ завулак Полево́й переулок завулак
Пано́ва вуліца Пано́ва улица вуліца
Па́ркавы завулак Па́рковый переулок завулак
Партыза́н вуліца Партиза́н улица вуліца
Партыза́н завулак Партиза́н переулок завулак
Пары́жскай Каму́ны вуліца Пари́жской Комму́ны улица вуліца
Паўно́чная вуліца Се́верная улица вуліца
Паўно́чны завулак Се́верный переулок завулак
Перамо́гі вуліца Побе́ды улица вуліца
Першама́йская вуліца Первома́йская улица вуліца
Першама́йскі завулак Первома́йский переулок завулак
Пескапо́льская вуліца Пескопо́льская улица вуліца
Петруся́ Бро́ўкі вуліца Петруся́ Бро́вки улица вуліца
Піяне́рская вуліца Пионе́рская улица вуліца
Пралета́рская вуліца Пролета́рская улица вуліца
Пралета́рскі завулак Пролета́рский переулок завулак
Працо́ўная вуліца Трудова́я улица вуліца
Прыбрэ́жная вуліца Прибре́жная улица вуліца
Прывакза́льная вуліца Привокза́льная улица вуліца
Прывакза́льная плошча Привокза́льная площадь плошча
Пры́швіна вуліца При́швина улица вуліца
Пуцява́я вуліца Путева́я улица вуліца
Пуцявы́ завулак Путево́й переулок завулак
Пу́шкіна вуліца Пу́шкина улица вуліца
Пу́шкіна завулак Пу́шкина переулок завулак
Пятра́ Гле́бкі вуліца Петра́ Гле́бки улица вуліца
Ракасо́ўскага вуліца Рокоссо́вского улица вуліца
Раке́тная вуліца Раке́тная улица вуліца
Рама́на Сабале́нкі вуліца Рома́на Соболе́нко улица вуліца
Рамано́віча вуліца Романо́вича улица вуліца
Раскаві́нскага вуліца Раскови́нского улица вуліца
Рачна́я вуліца Речна́я улица вуліца
Рачны́ завулак Речно́й переулок завулак
Ро́зы Люксембу́рг вуліца Ро́зы Люксембу́рг улица вуліца
Рыго́ра Шы́рмы вуліца Григо́рия Ши́рмы улица вуліца
Саве́цкая вуліца Сове́тская улица вуліца
Садо́вая вуліца Садо́вая улица вуліца
Садо́вы завулак Садо́вый переулок завулак
Салтано́ўская вуліца Солтано́вская улица вуліца
Санато́рная вуліца Санато́рная улица вуліца
Сасно́вая вуліца Сосно́вая улица вуліца
Сасно́вы завулак Сосно́вый переулок завулак
Саўга́сная вуліца Совхо́зная улица вуліца
Саўга́сны завулак Совхо́зный переулок завулак
Светлаго́рская вуліца Светлого́рская улица вуліца
Светлаго́рская Шаша́ вуліца Светлого́рское Шоссе́ улица вуліца
Светлаго́рскі 1-ы завулак Светлого́рский 1-й переулок завулак
Светлаго́рскі 2-і завулак Светлого́рский 2-й переулок завулак
Се́нькіна вуліца Се́нькина улица вуліца
Сіню́ціна вуліца Синю́тина улица вуліца
Славя́нская вуліца Славя́нская улица вуліца
Славя́нскі завулак Славя́нский переулок завулак
Сняжко́ва вуліца Снежко́ва улица вуліца
Со́нечны завулак Со́лнечный переулок завулак
Спарты́ўная вуліца Спорти́вная улица вуліца
Стадыённы 1-ы завулак Стадио́нный 1-й переулок завулак
Стадыённы 2-і завулак Стадио́нный 2-й переулок завулак
Станцы́йны завулак Станцио́нный переулок завулак
Суво́рава вуліца Суво́рова улица вуліца
Сыдзько́ вуліца Сыдько́ улица вуліца
Сярэ́дзіна вуліца Сере́дина улица вуліца
Та́нкавая вуліца Та́нковая улица вуліца
Та́нкавы завулак Та́нковый переулок завулак
Тара́са Хадке́віча вуліца Тара́са Хадке́вича улица вуліца
Тара́са Шаўчэ́нкі вуліца Тара́са Шевче́нко улица вуліца
Тры́фанава вуліца Три́фонова улица вуліца
Тры́фанава завулак Три́фонова переулок завулак
Турге́нева вуліца Турге́нева улица вуліца
Турчы́нскага вуліца Турчи́нского улица вуліца
Тухачэ́ўскага вуліца Тухаче́вского улица вуліца
Тухачэ́ўскага завулак Тухаче́вского переулок завулак
Уладзі́міра Каратке́віча вуліца Влади́мира Коротке́вича улица вуліца
Улья́нава вуліца Улья́нова улица вуліца
Уры́цкага вуліца Ури́цкого улица вуліца
Усхо́дні завулак Восто́чный переулок завулак
Фру́нзэ вуліца Фру́нзе улица вуліца
Фру́нзэ 1-ы завулак Фру́нзе 1-й переулок завулак
Фру́нзэ 2-і завулак Фру́нзе 2-й переулок завулак
Халасцяко́ва вуліца Холостяко́ва улица вуліца
Хлу́са вуліца Хлу́сса улица вуліца
Цаге́льная вуліца Кирпи́чная улица вуліца
Цаге́льны завулак Кирпи́чный переулок завулак
Ціміра́зева вуліца Тимиря́зева улица вуліца
Ціміра́зева завулак Тимиря́зева переулок завулак
Цэнтра́льная плошча Центра́льная площадь плошча
Чапа́ева вуліца Чапа́ева улица вуліца
Чапа́ева завулак Чапа́ева переулок завулак
Чарнышэ́ўскага вуліца Черныше́вского улица вуліца
Чарнышэ́ўскага завулак Черныше́вского переулок завулак
Чка́лава вуліца Чка́лова улица вуліца
Чыгу́начная вуліца Железнодоро́жная улица вуліца
Чыгу́начны завулак Железнодоро́жный переулок завулак
Чырванасця́жная вуліца Краснознамённая улица вуліца
Чырванасця́жны завулак Краснознамённый переулок завулак
Чырвонаарме́йская вуліца Красноарме́йская улица вуліца
Чырвонаарме́йскі завулак Красноарме́йский переулок завулак
Чэ́хава вуліца Че́хова улица вуліца
Шко́льная вуліца Шко́льная улица вуліца
Шко́льны завулак Шко́льный переулок завулак
Шчарбі́тава вуліца Щерби́това улица вуліца
Шчо́рса вуліца Що́рса улица вуліца
Шчо́рса завулак Що́рса переулок завулак
Энерге́тыкаў вуліца Энерге́тиков улица вуліца
Юбіле́йная вуліца Юбиле́йная улица вуліца
Ю́рыя Гага́рына вуліца Ю́рия Гага́рина улица вуліца
Ю́рыя Гага́рына завулак Ю́рия Гага́рина переулок завулак
Я́гадны завулак Я́годный переулок завулак
Яку́ба Ко́ласа вуліца Яку́ба Ко́ласа улица вуліца
Я́нкі Купа́лы вуліца Я́нки Купа́лы улица вуліца
Я́нкі Ма́ўра вуліца Я́нки Ма́вра улица вуліца
Яро́цкага вуліца Яро́цкого улица вуліца
Яўге́на Міцке́віча вуліца Евге́ния Мицке́вича улица вуліца
Яўге́на Міцке́віча завулак Евге́ния Мицке́вича переулок завулак

Зноскі[правіць | правіць зыходнік]

  1. Рашэнне Рэчыцкага раённага Савета дэпутатаў ад 18 верасня 2015 г. № 62 «О некоторых вопросах наименований элементов улично-дорожной сети города Речицы» на Нацыянальным прававым Інтэрнэт-партале Рэспублікі Беларусь (руск.) 
  2. 2,0 2,1 2,2 2,3 Рашэнне Рэчыцкага раённага Савета дэпутатаў ад 26 лютага 2016 г. № 83 «О внесении изменений в решение Речицкого районного Совета депутатов от 18 сентября 2015 г. № 62» на Нацыянальным прававым Інтэрнэт-партале Рэспублікі Беларусь (руск.) 
  3. Рашэнне Рэчыцкага раённага Савета дэпутатаў ад 27 мая 2016 г. № 93 «О переименовании элемента улично-дорожной сети города Речицы и внесении изменения и дополнения в решение Речицкого районного Совета депутатов от 18 сентября 2015 г. № 62» на Нацыянальным прававым Інтэрнэт-партале Рэспублікі Беларусь (руск.) 

Спасылкі[правіць | правіць зыходнік]