Таццяна Уладзіміраўна Вароніч

З пляцоўкі Вікіпедыя
Jump to navigation Jump to search
Вароніч Таццяна Уладзіміраўна
Дата нараджэння 18 мая 1975(1975-05-18) (46 гадоў)
Месца нараджэння Мінск
Грамадзянства
Род дзейнасці гісторык
Навуковая сфера гісторыя
Месца працы Беларускі дзяржаўны эканамічны ўніверсітэт
Навуковая ступень кандыдат гістарычных навук (2005)
Альма-матар Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт

Вароніч Таццяна Уладзіміраўна (18 мая 1975, Мінск, БССР) — беларускі гісторык, кандыдат гістарычных навук (2005), дацэнт кафедры эканамічнай гісторыі Беларускага дзяржаўнага эканамічнага ўніверсітэта.

Біяграфія[правіць | правіць зыходнік]

У 1998 г. скончыла гістарычны факультэт Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта. У 2000 − 2003 гг. навучалася ў аспірантуры БДУ. З 2004 г. працавала асістэнтам, з 2005 г. – дацэнтам кафедры эканамічнай гісторыі Беларускага дзяржаўнага эканамічнага ўніверсітэта.[1] У 2005 г. абараніла кандыдацкую дысертацыю на тэму “Губернский город Витебск на рубеже XIX―XX вв.” па спецыяльнасці 07.00.02 «Айчынная гісторыя» (абаронена 17.03.05, зацверджана 01.06.05).

Навуковая дзейнасць[правіць | правіць зыходнік]

У 2015 і 2017 гг. прайшла стажыроўкі ў Інстытуце гісторыі Літвы ў межах літоўскай дзяржаўнай стыпендыі Education Exchanges Support Foundation, the Lithuanian state scholarship for research visit.

Сфера навуковых інтарэсаў[правіць | правіць зыходнік]

 • Гістарычная антрапалогія.
 • Гісторыя паўсядзённасці.
 • Мікрагісторыя.

Выкладчыцкая і адукацыйная дзейнасць[правіць | правіць зыходнік]

 • З 2004 г. − асістэнт, з 2005 г. – дацэнт кафедры эканамічнай гісторыі Беларускага дзяржаўнага эканамічнага ўніверсітэта.
 • Распрацавала вучэбную праграму і курс лекцый дысцыпліны «Городская цивилизация в Беларуси». Распрацавала вучэбную праграму і курс лекцый дысцыпліны «Сацыялогія і псіхалогія горада». Выкладае дысцыпліны «Гісторыя», «Эканамічная гісторыя», «Вялікая Айчынная вайна савецкага народа (у кантэксце Другой сусветнай вайны)».
 • З’яўляецца сааўтарам вучэбных дапаможнікаў «Гісторыя Беларусі ў кантэксце сусветных цывілізацый», «Эканамічная гісторыя замежных краін», «Эканамічная гісторыя Беларусі», «Эканамічная гісторыя: замежныя краіны і Беларусь».

Публікацыі[правіць | правіць зыходнік]

Аўтар звыш 40 навуковых публікацый.

 • Торговля в Витебске на рубеже XIX - XX вв. // Веснік Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта. * Серыя 3 : Гісторыя. Філасофія. Псіхалогія. Паліталогія. Сацыялогія. Эканоміка. Права. 3/2003, С.7-12.
 • Белорусская горожанка на рубеже XIX-XX вв. // Актуальные проблемы из исторического прошлого и современности в общественно-гуманитарных и социо-религиоведческих науках Беларуси, ближнего и дальнего зарубежья / Материалы международной научно-теоретической конференции, 19-20 апреля 2007 г.: В 2 ч. / М-во образования Респ. Беларусь. УО «Витеб. гос. ун-т имени П. М. Машерова»; Редкол.: В. А. Космач (гл. ред.) и др. - Витебск, 2007. - Ч. 1. - С. 360-362.
 • Общественные инициативы жителей Витебска на рубеже XIX-XX вв. // Гарады Беларусі ў кантэксце палітыкі, эканомікі, культуры: зборнік навук. артыкулаў / Гродз.дзярж. ун-т; рэдкалегія: І.П. Крэнь, І.В. Соркіна (адк. рэдактары) [і інш.]. – Гродна: ГрДУ, 2007. С. 279-285.
 • Городское хозяйство Беларуси на рубеже XIX-XX вв. // Молодежь в науке-2007: приложение к журналу "Весці Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі". В 4 ч. Ч. 2. Серия гуманитарных наук / редкол.: П. Г. Никитенко (гл. ред.), В. В. Гниломедов и др. - Минск: Белорус. наука, 2008. - 487 с. -С. 186-191.
 • Гендерные стереотипы в городской рекламе // Працэсы ўрбанізацыі ў Беларусі ў ХІХ – пачатку ХХІ ст.: зб. навук. арт. / ГрДУ імя Я.Купалы; рэдкал. І.П. Крэнь, І.В. Соркiна (адк. рэдактары) [і інш.]. – Гродна: ГрДУ, 2010. − 392 с. С. 101-112
 • Прастытуцыя ў гарадах Беларусі: другая палова XIX – пачатак XX стст. / ARCHE пачатак. – 2011 – № 11 – С. 347-383.
 • Город и проституция: из истории повседневности Гродно (вторая половина XIX – начало XX вв.) / Гарадзенскі палімпсест 2011. Асоба, грамадства, дзяржава. XV – XX ст. – Мінск, 2011. – 383 с. – С. 260-290.
 • Царские власти в борьбе за моральность минчан: вторая половина XIX—начало XX в. // Мінск і мінчане : дзесяць стагоддзяў гісторыі. Крыніцы па гісторыі горада. Сацыяльныя структуры і паўсядзённасць : (да 945-годдзя Мінска) : зб. навук. арт. / уклад. А.І.Груша; рэдкал. : А.А.Каваленя [і інш.]. -- Мінск : Беларус. навука, 2012—С. 305 - 321.
 • Криминальный мир губернского города Гродно: вторая половина 19 – начало 20 веков // Гарадзенскі палімпсест 2012. Людзі даўняй Гародні. XV – XX стст. / Пад рэд. А.Ф.Смаленчука, Н.У.Сліж. - Кракаў, 2013. – C. 252-268.
 • Спорт как элемент городской культуры (Витебск, конец XIX - начало XX в.) // Культура Беларусі: рэаліі сучаснасці: матэрыялы Міжнар. К 90 навук.-практ. канф. (Мінск, 12—13 чэрвеня 2012 г.) / рэдкал.: І. І. Крук (гал. рэд.), А. А. Галкін, І. Р. Голубева. — Мінск: Інстытут культуры Беларусі. Мінск, 2012. С. 148-154.
 • «…Воспрещается проба фруктов надкусыванием»: Обязательные постановления городской думы Витебска (конец XIX - начало XX в.) // Капыль: гісторыя горада і рэгіёна : да 360-годдзя надання Капылю прывілея на магдэбургскае права : зб. навук. артыкулаў / Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т гісторыі; уклад.: А. А. Скеп"ян, А. А. Доўнар, І. В. Соркіна; рэдкал.: А. А. Каваленя [і інш.] - Мінск, 2012. С. 147-159.
 • Самые «знаменитые» минчанки: история организации надзора за проституцией в Минске: вторая половина 19 – начало 20 в. // Знакамітыя мінчане. Постаці і роля жанчын у грамадскім і культурным жыцці Мінска і Міншчыны ў XIX − пачатку XX ст.: Матэрыялы VII беларуска-польскай навук. − тэарэт. канф.: Мінск, 26 красавіка 2012. / Польскі Інстытут у Мінску; навук. рэд. А. Вялікі і З. Вінніцкі. − Мінск: Выд. В.Хурсік, 2013. − С. 185-201;
 • Чиновники и благотворительность: из жизни и деятельности Гродненского благотворительного общества вт. пол. XIX – нач. XX в. // Гарадзенскі соцыум: Гісторыя і памяць. Матэрыялы міжнароднай навуковай канферэнцыі (Гародня, 9-10 лістапада 2013 г.) / Пад рэд. А. Краўцэвіча і А. Смаленчука. − Гародня, 2014. − С. 176-185;
 • Злоупотребления и мошенничества в розничной торговле городов и местечек Беларуси в конце XIX – начале XX в. // Научные труды Белорусского государственного экономического университета. − Минск: БГЭУ, 2014. − Вып. 7. − С. 495-500;
 • Преступления в розничной торговле городов и местечек Беларуси во второй половине XIX – начале XX в. // Трэці Міжнародны Кангрэс даследчыкаў Беларусі. Працоўныя матэрыялы. Том 3 (2014). – Kaunas: VYTAUTAS MAGNUS UNIVERSITY PRESS, Lithuania, 2014. − С. 339–342;
 • Проституция в Минске (вторая половина XIX – начало XX в.) // Biuletyn Historii Pogranicza. − Bialystok. 2014. − № 14. − С. 5-34;
 • Преступления в торговой сфере экономики городов и местечек Беларуси конца XIX – начала XX в. // Беларусь праз прызму рэгіянальнай гісторыі: Ашмяны і Ашмянскі рэгіён: зб. навук. арт. / Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т гісторыі; уклад.: А.А. Скеп’ян, А.Б. Доўнар; рэдкал.: А.А. Каваленя [і інш.]. – Мінск: Беларуская навука, 2015. – С. 290-299;
 • Афіцыйная хроніка здарэнняў у Гародні на прыканцы XIX – пачатку XX ст. / Гарадзенскі соцыум: Чалавек у прасторы горада. XV−XX стст.: Матэрыялы міжнароднай навуковай каферэнцыі (Гародня, 7-8 лістапада 2014 г.) / Пад рэд. А.Ф. Смаленчука і А.К. Краўцэвіча. – Мінск: Зміцер Колас, 2015. –С. 150−164;
 • Мошенники Вильны (конец XIX – начало XIX в.) // Социальные группы и их влияние на развитие общества в XVI-XIX вв. = Grupy społeczne i ich wpływ na rozwój społeczeństwa w XVI-XIX wieku: сборник научных статей подготовлен на основе докладов участников международной конференции, состоявшейся в Интитуте истории Литвы 8-9 октября 2014 г. / Lietuvos istorijos institutas; составитель Т. Байрашаускайте. – Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2015. – С. 363-383;
 • «Перспектива проходить курс гимназии … была мучительно тяжела…»: подлог и подделка документов об образовании в Вильне в конце XIX – начале XX в. // Kintančios Lietuvos visuomenė: struktūros, veikėjai, idėjos: mokslinių straipsnių rinkinys, skirtas Tamaros Bairašauskaitės 65-mečio sukakčiai / Lietuvos istorijos institutas; sudarytojai Olga Mastianica, Virgilijus Pugačiauskas, Vilma Žaltauskaitė. - Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2015. – С. 344-363;
 • «Пирамиды Витебска»: санитарные обычаи белорусского города на рубеже XIX–XX вв. // Гарадзенскі соцыум. Горад і яго жыхары: партрэт на фоне эпохі. Х–ХХ стст.: зборнік навуковых артыкулаў / Пад рэд. А.Ф. Смаленчука. − Мінск: Зміцер Колас, 2016. − С. 130-144;
 • Фальсификация продовольственных товаров в городах Беларуси на рубеже ХІХ–ХХ вв. // Гісторыя гандлю на тэрыторыі Беларусі: зборнік навук. арт. / Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т гісторыі; уклад.: А.А. Скеп’ян; рэдкал.: А. А. Каваленя [і інш.] – Мінск: Беларуская навука, 2016. − С. 293-307;
 • Создание и деятельность санитарных городских служб Витебска на рубеже XIX–XX вв. / Т. В. Воронич // Научые труды Республиканского института высшей школы. Исторические и психолого-педагогические науки. Сборник научных статей. Выпуск 17. В трех частях. Часть 1. – Минск: РИВШ, 2017. − С. 38-45 и др.

Зноскі

Спасылкі[правіць | правіць зыходнік]

Wiki letter w.svg На гэты артыкул не спасылаюцца іншыя артыкулы Вікіпедыі,
калі ласка, карыстайцеся падказкай і пастаўце спасылкі ў адпаведнасці з прынятымі рэкамендацыямі.