Валянціна Станіславаўна Новак

З пляцоўкі Вікіпедыя
Jump to navigation Jump to search
Валянціна Станіславаўна Новак
Дата нараджэння 1954
Месца нараджэння
Грамадзянства
Род дзейнасці фалькларыст, культуролаг
Навуковая сфера фалькларыстыка, міфалогія
Месца працы ГДУ, кафедра беларускай культуры і фалькларыстыкі
Навуковая ступень доктар філалагічных навук (2002)
Навуковае званне прафесар літаратуразнаўства (2006)
Альма-матар БДУ
Узнагароды
  • Ганаровая грамата Гомельскага абласнога выканаўчага камітэта за плённую дзейнасць і вялікі ўклад у развіццё беларускай навукі (2003)
  • Прэмія Савета Спецыяльнага фонда Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь па падтрымцы таленавітай моладзі (2003)
  • Medal of Francis Skorina rib.png Медаль Францыска Скарыны (2005)

Валянціна Станіславаўна Новак (нар. 1954 г.) — прафесар, доктар філалагічных навук, фалькларыст, загадчык кафедры беларускай культуры і фалькларыстыкі ГДУ.

Біяграфія[правіць | правіць зыходнік]

Нарадзілася ў 1954 годзе ў в. Акцябр Лагойскага раёна, закончыла ў 1978 годзе філалагічны факультэт БДУ па спецыяльнасці «Беларуская і руская мова і літаратура». У 1990 годзе абараніла дысертацыю на суісканне вучонай ступені кандыдата філалагічных навук. У 1997 годзе Новак В. С. было прысвоена званне лаўрэата Скарынінскіх навуковых чытанняў ГДУ імя Ф. Скарыны за цыкл работ на тэму «Фальклорныя традыцыі Гомельскага Палесся». У 2002 годзе абараніла дысертацыю на атрыманне вучонай ступені доктара філалагічных навук. У 2003 годзе ўзнагароджана Ганаровай граматай Гомельскага абласнога выканаўчага камітэта за плённую дзейнасць і вялікі ўклад у развіццё беларускай навукі, а таксама была ўдастоена прэміі Савета Спецыяльнага фонда Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь па падтрымцы таленавітай моладзі; была адзначана Стыпендыяй Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь. У 2005 годзе ўзнагароджана медалём Францыска Скарыны. У 2006 годзе атрымала вучонае званне прафесара па спецыяльнасці літаратуразнаўства. З 2007 года ўзначальвае кафедру беларускай культуры і фалькларыстыкі.

Навуковая дзейнасць[правіць | правіць зыходнік]

З’яўляецца членам Савета па абароне доктарскіх дысертацый па спецыяльнасці 10.01.09 — Фалькларыстыка пры Інстытуце мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору імя К. Крапівы НАН Беларусі.

Галіна навуковых інтарэсаў — праблемы ўзаемадзеяння рознаэтнічных фальклорных традыцый, рэгіянальна-лакальнае вывучэнне фальклору Гомельшчыны і славянскай міфалогіі беларусаў, фальклорныя традыцыі Гомельска-Бранска-Чарнігаўскага памежжа. Прымае актыўны ўдзел у выкананні навуковых праектаў (Беларускі рэспубліканскі Фонд фундаментальных даследаванняў), Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь. Новак В. С. ажыццяўляе кіраўніцтва заданнем дзяржаўнай праграмы «История, культура, общество и государство» (падпраграма «История и культура» (2011—2015 гг.)) «Сучасны стан традыцыйнага фальклору і міфалогіі Беларускага Палесся: жанры, міфасемантыка, паэтыка»; з’яўляецца навуковым кіраўніком ад РБ расійска-беларускага праекта «Формирование и функционирование традиционной культуры на территории русско-белорусского пограничья: межкультурное взаимодействие в диахронии и синхронии»; а таксама рэгіянальнага навуковага праекта «Петрыкаў і Петрыкаўшчына: сучасны стан духоўнай культуры, абрады і звычаі». Распрацавала канцэпцыю лакальна-рэгіянальнай стратэгіі палявых даследаванняў фальклору Гомельшчыны. Надрукавала звыш 200 навуковых прац, сярод якіх індывідуальныя і калектыўныя манаграфіі, вучэбныя і практычныя дапаможнікі, артыкулы. З’яўляецца аўтарам-складальнікам шматлікіх фальклорна-этнаграфічных зборнікаў па розных раёнах Гомельшчыны.

Публікацыі[правіць | правіць зыходнік]

1991

1. Новак, В.С. Песні літаратурнага паходжання на Гомельшчыне / В.С. Новак // Чарнобыль і духоўная спадчына беларускага народа. Матэрыялы навуковых чытанняў (Гомель, 25 красавіка1991 г.). – Гомель : Ратапрынт Інстытута «Гіпражыўмаш», 1991. – С. 58–61.

1992

2. Новак, В.С. Русские народные песни литературного происхождения в песенном репертуаре жителей Гомельской области / В.С. Новак. – Гомель : ГГУ, 1992. – 89 с.

3. Новак, В.С. Русские исторические, рекрутские и солдатские песни в песенном репертуаре белорусов / В.С. Новак. – Гомель : ГГУ, 1992. – 77 с.

4. Новак, В.С. Пытанні методыкі збору і захавання фальклорных матэрыялаў на Гомельшчыне ў сувязі з чарнобыльскай трагедыяй / В.С. Новак // Праблемы нацыянальнай філалагічнай адукацыі ў ВНУ Беларусі. Матэрыялы рэспубліканскай навукова-метадычнай канферэнцыі (22-23 красавіка 1992 года). ГДУ імя Я. Купалы. – Гродна, 1993. – С. 73–77.

1993

5. Новак, В.С. Да праблемы збірання і вывучэння фальклору Гомельшчыны ў сучасных умовах / В.С. Новак // “Я блізка стаю да народа…” Матэрыялы навуковых чытанняў, прысвечаных Еўдакіму Раманаву. – Гомель : ГДУ імя Ф.Скарыны, 1993. – С. 45–46.

6. Новак, В.С. Беларускія народныя святы і звычаі / В.С. Новак, У. І. Коваль. – Гомель : Беларускае агенцтва навукова-тэхнічнай і дзелавой інфармацыі, 1993. – 88 с.

1994

7. Новак, В.С. Замовы / В.С. Новак. – Гомель : Беларускае агенцтва навукова-тэхнічнай і дзелавой інфармацыі, 1994. – 65 с.

8. Новак, В.С. Традыцыі вясельнай абрадавай паэзіі на Тураўшчыне / В.С. Новак // Наследие Кирилла Туровского и современная общественно-культурная жизнь. Материалы научной канференции. – Гомель : Ротапринт типографии БелГУТа, 1994. – С. 65–67.

9. Новак, В.С. Адметнасці веснавой ка-ляндарна-абрадавай паэ-зіі Лельчыцкага раёна / В.С. Новак // Рэгіянальныя асаблівасці мовы, літаратуры і фальклору. Тэзісы дакладаў і паведамленняў V Рэспубліканскай навуковай канферэнцыі. – Гомель : ГДУ, 1994. – С. 59–60.

10. Новак, В.С. Гарэцкі як збіральнік і даследчык фальклору / В.С. Новак // Гарэцкія чытанні. Матэрыялы дакладаў і паведамленняў (г. Магілёў, 17–19 лютага 1994 г.). – Мн. , 1994. – Ч. ІІ. – С. 16–18.

1995

11. Новак, В.С. Традыцыі веснавой абрадавай паэзіі Гомельскага раёна / В.С. Новак // Единство Восточно-славянских народов: прошлое, настоящее, перспективы. Материалы научной конференции. – Гомель : Ротапринт типографии БелГУТа, 1995. – С. 110–113.

12. Новак, В.С. Да пытання ўзаемадзе-яння каляндарнай і сямейнай абраднасці беларусаў / В.С. Новак // Першыя навуковыя чытанні, прысвечаныя Сцяпану Некрашэвічу. Матэрыялы дакладаў і паведамленняў. – Гомель : ГДУ імя Ф.Скарыны, 1995. – С. 66–67.

1996

13. Новак, В.С. Палескае вяселле: традыцыі мінулага і сучаснасць / В.С. Новак // Гомельшчына: старонкі мінулага. Нарысы. ІІ выпуск. – Гомель : ГДУ імя Ф.Скарыны, 1996. – С. 178–183.

14. Новак, В.С. Традыцыі вясельнай абраднасці Гомельскага раёна / В.С. Новак // Славянские народы и их культура в современном мире. – Гомель : Ротапринт типографии БелГУТа, 1996. – С. 169–172.

1997

15. Новак, В.С. Праблемы ўзаемадзеяння каляндарнай, сямейна-абрадавай паэзіі беларусаў (на матэрыяле зімовай абрадавай паэзіі) / В.С. Новак // Пеўчая Акадэмія пры Гомельскім каледжы мастацтваў імя Н.Ф.Сакалоўскага “Сучасны стан пеўчых традыцый на Беларусі”. Тэзісы тэарэтычнай канферэнцыі (7–9 лютага 1995 года). – Гомель : Гомельская фабрыка “Палесдрук”, 1997. – Ч. ІІ. – С. 37–38.

16. Новак, В.С. Ідэя шлюбу ў веснавой каляндарна-абрадавай паэзіі / В.С. Новак // Трэція навуковыя чытанні, прысвечаныя Сцяпану Некрашэвічу. Матэрыялы навуковай канферэнцыі. – Гомель : ГДУ імя Ф.Скарыны, 1997. – С. 101–104.

17. Новак, В.С. Таямніцы замоўнага слова / В.С. Новак, І.Ф. Штэйнер. – Гомель : Беларускае агенцтва навукова-тэхнічнай і дзелавой інфармацыі, 1997. – 320 с.

18. Новак, В.С. Народная спадчына Гомельскага Палесся (на матэрыяле веснавой абрадавай паэзіі) / В.С. Новак // Пеўчая Акадэмія пры Гомельскім каледжы мастацтваў імя Н.Ф. Сакалоўскага “Сучасны стан пеўчых традыцый на Беларусі”. Тэзісы тэарэтычнай канферэнцыі (7–9 лютага 1995 года). – Гомель : Гомельская фабрыка “Палесдрук”, 1997. – Ч. І. – С. 22–24.

19. Новак, В.С. Фальклорная спадчына Гомельскага Палесся як багатая крыніца спасці-жэння духоўнасці народа / В.С. Новак // Краеведение – основа духовного и нравственного возрождения общества. Материалы Международной научно-практической конференции (10–11 декабря 1997 года). – Гомель , 1997. – С. 16–22.

20. Новак, В.С. Традиции календарно-абрядного фольклора в системе образования и воспитания студентов / В.С. Новак, Л.П. Кузьміч // Актуальные вопросы научно-методической работы (Материалы и тезисы докладов канференции 14 мая1997 г.). Ч. ІІ – Гомель : ГГУ им. Ф. Скорины, 1997. – С. 65–68.

1998

21. Новак, В.С. Аб традыцыях вясельнай абраднасці беларусаў і рускіх / В.С. Новак // Духоўная і культурная спадчына беларускага Палесся. Матэрыялы навуковай канферэнцыі (18–19 верасня 1997 года). – Гомель : ГДУ імя Ф.Скарыны, 1998. – С. 159–169.

22. Новак, В.С. Вясельная тэрміналогія ў каляндарна-абрадавай паэзіі / В.С. Новак // Перспектывы развіцця і функцыянавання нарматыўнай лексікі. Артыкулы і матэрыялы Міжнароднай навукова-метадычнай канферэнцыі. – Гомель : ГДУ імя Ф.Скарыны, 1998. – С. 115–119.

23. Новак, В.С. Народная творчасць Гомельскага раёна / В.С. Новак // Памяць: Гісторыка-дакументальная хроніка Гомельскага раёна. У 2 кнігах. Кн. 2. – Мн. : БЕЛТА, 1998. – 345 – 358.

24. Новак, В.С. “Стане ўзімку лецейка ў хаце” / В.С. Новак // Мастацтва, 1998. – № 10 – С. 74–76.

25. Новак, В.С. Шлюбныя матывы ў купальскай абрадавай паэзіі / В.С. Новак // Канцэптуальныя пытанні развіцця мовы, літаратуры і мастацтва ў святле адраджэння культуры і духоўнасці беларускага народа. Зборнік матэрыялаў Рэспубліканскай навуковай канферэнцыі (Мазыр, 23–24 красавіка1998 г.). – Мазыр: Мазырскі дзяржаўны педагагічны інстытут, 1998. – С. 305 – 308.

26. Новак, В.С. Абрадавы фальклор Гомельскага Палесся / В.С. Новак. – Гомель : Гомельскі цэнтр навукова-тэхнічнай і дзелавой інфармацыі, 1998. – 139 с.

1999

27. Новак, В.С. Сцэнізацыя фальклорных свят і абрадаў / В.С. Новак , І.Ф. Штэйнер. – Мазыр : Белы вецер, 1999. – 172 с.

28. Новак, В.С. Палескія частушкі / В.С. Новак. – Мазыр : Белы вецер, 1999. – 160 с.

29. Новак, В.С. Фольклоризация песенного наследия А.С.Пушкина: На материале фольклора Гомельской области / В.С. Новак // Пушкін – беларуская культура – сучаснасць. Матэрыялы Міжнароднай навуковай канферэнцыі (Мінск, 26–27 мая, 1999 год). Беларусіка // Albaruthnica, Вып. 12. – Мн. : Беларускі кнігазбор, 1999. – С. 297–304.

30. Новак, В.С. Ідэя шлюбу ў абрадзе і песнях гукання вясны ў беларусаў, рускіх, украінцаў / В.С. Новак // Культура беларускага пагранічча: тэматычны зборнік навуковых прац. Кн. 5: Культура беларуска-украінска-расійскага сумежжа. – Мазыр-Брэст : МазДПІ імя Н.К.Крупскай, 1999. – С. 12–15.

31. Новак, В.С. Шлюбная сімволіка ва-лачобных песень / В.С. Новак // Чацвёртыя навуковыя чытан-ні, прысвечаныя Сцяпану Некрашэвічу. Матэрыялы навуковай канферэнцыі. – Гомель, 1999. – С. 177–185.

32. Новак, В.С. Да праблемы рэгіянальных адметнасцей фальклору Гомельскага Палесся (паводле экспедыцыйных запісаў у Кармянскім раёне) / В.С. Новак // Мова. Літаратура. Культура. (да 55-годдзя адкрыцця кафедры беларускай мовы і літаратуры БДУ). Матэрыялы міжнароднай навуковай канферэнцыі. Мінск, 22–23 верасня 1998 г. У дзвюх частках. Частка 2. – Мінск : БДУ, 1999. – С. 139–144.

2000

33. Новак, В.С. Абрады і звычаі Чачэршчыны / В.С. Новак // Памяць: гісторыка-дакументальная хроніка Чачэрскага раёна. – Мн. : БЕЛТА, 2000. – С. 564–576.

34. Новак, В.С. М. Доўнар-Запольскі і традыцыі вясельнай абраднасці Палесся / В.С. Новак // Даследчык гісторыі трох народаў: М.В.Доўнар-Запольскі: зборнік навуковых артыкулаў і дакументаў. – Гомель-Рэчыца : ГДУ імя Ф.Скарыны, 2000. – С. 150–166.

35. Новак, В.С. Роднае: Фальклорна-этнаграфічная і культурная спадчына Гомельскага раёна / В.С. Новак, І. Ф. Штэйнер. – Мазыр : Белы вецер, 2000. – 276 с.

36. Новак, В.С. Крыніц кармянскіх перазвоны (абрады і песні ў сучасных запісах) / В.С. Новак. – Гомель : Гомельскі цэнтр навукова-тэхнічнай і дзелавой інфармацыі, 2000. – 210 с.

37. Новак, В.С. К проблеме общенацио-нального, регионального и локального в фольклоре Полесья / В.С. Новак // Наука и образование на пороге третьего тысячелетия. Тезисы докладов Международного конгресса (г. Минск, 3–6 октября, 2000 года). В 2 книгах. Кн. 1. – Мн. : Типография «Принткорп», 2000. – С. 267–268.

38. Новак, В.С. Шлюбная скіраванасць зімовай каляндарна-абрадавай паэзіі / В.С. Новак // Terra Alba / І. Праблемы беларускага літаратуразнаўства (да 85-годдзя з дня нараджэння Аркадзя Куляшова). – Мінск : Маладзёжнае навуковае таварыства, 2000. – С. 324–328.

2001

39. Новак, В.С. Каляндарна-абрадавая паэзія Гомельшчыны (да праблемы лакальнага, рэгіянальнага і агульнанацыянальнага ў фальклоры / В.С. Новак . – Гомель : УА “Гомельскі дзяржаўны універсітэт”, 2001. – 232 с.

40. Новак, В.С. Народная творчасць Ельскага раёна / В.С. Новак // Памяць: гісторыка-дакументальная хроніка Ельскага раёна. – Мн. : Ураджай, 2001. – С. 428–438.

41. Новак, В.С. Лакальныя формы этна-фразеалагізмаў паслявясельнай абраднасці на Гомельшчыне / В.С. Новак // Славянская фразеология в ареальном, историческом и этнокультурном аспектах. Материалы Международной научной конференции 23–24 ноября, 2001 года. – Гомель : ГГУ им. Ф.Скорины, 2001. – С. 143–148.

42. Новак, В.С. Аб сучасных асаблівасцях фальклорна-міфалагічнай спадчыны Гомельскага Палесся (на матэрыяле абраднасці і паэзіі гукання вясны) / В.С. Новак // Гісторыя, культуралогія, мастацтвазнаўства. Матэрыялы ІІІ Міжнароднага кангрэса беларусістаў “Беларуская культура ў дыялогу цывілізацый” (сесія – 21–25 мая; другая сесія – 4–7 снежня). – Мн. : Беларускі кнігазбор, 2001. – С. 265–271.

43. Новак, В.С. Лакальныя адметнасці рэгіянальнай з’явы Палесся – абраду пахавання стралы / В.С. Новак // На шляху да праўды Acta Albaruthenica 2. Матэрыялы VIII Міжнароднай канферэнцыі “Шлях да ўзаемнасці” (Белавежа, 15–17 чэрвеня, 2000 года) і “круглага стала” “Ідэя беларускасці і ідэя польскасці на мяжы тысячагоддзяў: да вызначэння паняццяў” (Мінск, 6–7 верасня, 2000 года). – Мн. : Беларускі кнігазбор, 2001. – С. 136–149.

44. Новак, В.С. Лакальныя адметнасці абраду пахавання стралы / В.С. Новак // Известия Гомельского государственного университета имени Ф.Скорины. Беларуская літаратура. № 4 (7) – Гомель, 2001. – С. 95–99.

45. Новак, В.С. Народная творчасць Ельскага раёна / В.С. Новак // Беларуская літаратура. Рэспубліканскі міжведамасны зборнік. Вып. 21. – Гомель : Выдавецтва Гомельскага дзяржаўнага універсітэта, 2001. – С. 434–461.

46. Новак, В.С. Абраднасць і паэзія ваджэння русалкі ў лакальных традыцыях Гомельшчыны / В.С. Новак // Славянский мир на пороге третьего тысячелетия. Материалы Международной научной конференции (Гомель, 15–16 мая, 2001 года). – Гомель : БелГУТ, 2001. – С. 150–152.

47. Новак, В.С. Беларуская народная варажба / В.С. Новак // Беларуская літаратура. Вып. 21. – Гомель : Выдавецтва Гомельскага дзяржаўнага універсітэта, 2001. – С. 153–182.

48. Новак, В.С. Народная міфалогія ў сучасных запісах / В.С. Новак // Известия Гомельского государственного университета имени Ф.Скорины. Беларуская літаратура № 4 (7). – Гомель, 2001. – С. 108–120.

49. Новак, В.С. Лакальныя асаблівасці юраўскай абраднасці і паэзіі на Гомельшчыне / В.С. Новак // Пятыя навуковыя чытанні, прысвечаныя Сцяпану Некрашэвічу. Матэрыялы навуковай канферэнцыі. ІІ частка. – Гомель, 2001. – С. 73–75.

2002

50. Новак, В.С. Фальклорна-этнаграфічная і літаратурная спадчына Рэчыцкага раёна / В.С. Новак. – Мн. : ЛМФ “Нёман”, 2002. – 383 с.

51. Новак, В.С. Традыцыя М. Доўнар-Запольскага і сямейна-абрадавая паэзія Рэчыцкага раёна / В.С. Новак // Трэція міжнародныя Доўнараўскія чытанні (Рэчыца, 14–15 верасня2001 г.). – Мн. : Беларускі кнігазбор, 2002. – 372 с. – С. 229 – 238.

52. Новак, В.С. Калядна-навагодні комплекс Гомельшчыны (лакальнае і агульнанацыянальнае) / В.С. Новак // Беларускае літаратуразнаўства. (Навукова-метадычны часопіс Белдзяржуніверсітэта) № 1, студзень-жнівень. – Мінск : БДУ, 2002. – С. 109–116.

53. Новак, В.С. Фальклорна-этнаграфічная спадчына Буда-Кашалёўскага раёна / В.С. Новак // Памяць: гісторыка-дакументальная хроніка Буда-Кашалёўскага раёна. У 2 кнігах. Кн. 2. – Мн. : БЕЛТА, 2002. – С. 464–483.

54. Новак, В.С. Да праблемы лакальнага, рэгіянальнага, агульнанацыя-нальнага ў фальклоры / В.С. Новак // Слово и время. Первые научные чтения, посвященные памяти В.Н.Соболенко. Сборник научных статей. – Гомель, 2002. – С. 123–130.

55. Новак, В.С. Абраднасць і паэзія пахавання стралы / В.С. Новак. – Гомель : ГДУ імя Ф.Скарыны, 2002. – 268 с.

56. Новак, В.С. Лакальнае, рэгіянальнае, агульнанацыянальнае ў каляндарна-абрадавым фальклоры Гомельшчыны / В.С. Новак // Інстытут мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору імя К.Крапівы НАН Беларусі – Мн., 2002. – 40 с.

57. Новак, В.С. Ян Баршчэўскі і фальклорна-міфалагічная спадчына беларусаў / В.С. Новак // Ян Баршчэўскі: дыялог з часам і ў часе. Трэція Міжнародныя чытанні, прысвечаныя творчасці Яна Баршчэўскага, 12–14 снежня 2000 г. – Віцебск, 2002. – С. 40–41.

58. Новак, В.С. Мясцовая спецыфіка юраўскіх абрадаў і песень / В.С. Новак // Веснік Мазырскага дзяржаўнага педагагічнага універсітэта. – Мазыр, 2002. – № 7. – С. 57–66.

59. Новак, В.С. Русальная абраднасць і паэзія на Гомельшчыне / В.С. Новак // Веснік Мазырскага дзяржаўнага педагагічнага універсітэта. – Мазыр, 2002. – № 7. – С. 42–56.

60. Новак, В.С. Лакальныя адметнасці жніўнай абрадавай паэзіі на Гомельшчыне / В.С. Новак // Скарына і наш час. Матэрыялы ІІ Міжнароднай навуковай канферэнцыі 16–17 мая2002 г. Ч. 1. – Гомель : УА “ГДУ імя Ф.Скарыны”, 2002. – С. 140–147.

2003

61. Новак, В.С. Пра актуальнасць вывучэння мясцовай спецыфікі фальклору / В.С. Новак // Слова і час. Навуковыя чытанні, прысвечаныя памяці прафесара У.В. Анічэнкі. Зб. навуковых артыкулаў. – Ч. 1. – Гомель : УА “ГДУ імя Ф.Скарыны”, 2003. – С. 228–236.

62. Новак, В.С. Да праблемы даследавання фальклорных традыцый Гомельска-Бранска-Чарнігаўскага рэгіёна / В.С. Новак // Еврорегион “Днепр”. Создание и развитие, проблемы и перспективы. Материалы Международной учредительной научно-практической конференции. 29 апреля, 2003 года. – Гомель : ГГУ им. Ф.Скорины, 2003. – С. 156–160.

63. Новак, В.С. Народныя абрады і звычаі / В. С. Новак // Памяць: Кармянскі раён. Гіст.-дак. хронікі гарадоў і р-наў Беларусі / Рэдкал. М.Я. Дзяткоў і інш. – Мінск : Беларусь, 2003. – С. 417–423.

64. Новак, В.С. Народная міфалогія Гомельшчыны / В.С. Новак, І. Ф. Штэйнер. – Мінск : ЛМФ “Нёман”, 2003. – 320 с.

65. Новак, В.С. Вяселле на Гомельшчыне / В.С. Новак, І.Ф. Штэйнер. – Мінск : ЛМФ “Нёман”, 2003. – 472 с.

66. Новак, В.С. Вечнае: Фальклорна-этнаграфічная спадчына Веткаўскага раёна / В.С. Новак, І.Ф. Штэйнер. – Гомель : УА “ГДУ імя Ф.Скарыны”, 2003. – 362 с.

67. Новак, В.С. Традиции материальной и духовной культуры Восточного Полесья: проблемы изучения, сохранения и развития в постчернобыльское время. / Науч.ред. Д.Г. Лин [і інш.]. – Гомель : УО “ГГУ им. Ф.Скорины”, 2003. – 167 с.

68. Новак, В.С. Устойлівыя словазлучэ-нні і іх семантыка ў кантэксце абрадавай культуры беларусаў / В.С. Новак // Славянская фразеология в ареальном, историческом и этнокультурном аспектах. Материалы III Меж-дународной научной конференции / Отв. ред. В.И Коваль. – Гомель : УО “ГГУ им. Ф. Скорины”, 2003. – С. 119–123.

69. Новак, В.С. Мясцовая спецыфіка велікодных і траецкіх абрадаў Гомельшчыны / В.С. Новак // Слово и время. Материалы научной канференции, посвященной 60-летию Н.Н.Воинова (Гомель, 25–26 сентября). В 2 ч. – Ч. 1. / Под общ. ред. Л.Л.Ермаковой, И.И.Морозовой. – Гомель : УО “ГГУ им.Ф.Скорины”, 2003. – С. 163–169.

70. Новак, В.С. Мясцовая спецыфіка вяселля Гомельшчыны / В.С. Новак // VI Навуковыя чытанні, прысвечаныя 120-годдзю з дня нараджэння акадэміка НАН Беларусі С.М. Некрашэвіча (Гомель, 23 мая2003 г.) Зб. навуковых артыкулаў / Гал.рэд. А.А. Станкевіч. – Гомель : УА “ГДУ імя.Ф.Скарыны”, 2003. – С. 367–373.

71. Новак, В.С. Мясцовая спецыфіка масленічнай абраднасці і паэзіі (на матэрыяле фальклору Гомельшчыны) / В.С. Новак // Беларуская літаратура. Вып. 23. – Гомель : УА “ГДУ імя Ф.Скарыны”, 2003. – С. 89–94.

72. Новак, В.С. Семантыка рытуальных дзеянняў у абрадзе пахавання стралы / В.С. Новак // Праблемы ўсходнеславянскай этналінгвістыкі. Матэрыялы Першай міжнароднай навуковай канферэнцыі (Мінск, 25–26 красавіка, 2003 года) / Уклад. В.Ліцвінка. – Мн. : УП: Тэхнапрынт, 2003. – С. 238–242.

2004

73. Новак, В.С. Ніжэйшая міфалогія беларусаў ва ўсходнеславянскім кантэксце / В.С. Новак // Проблемы славяноведения. Сб. научных статей и материалов. Вып. 6. – Брянск : Издво Брянского государственного универ-ситета, 2004. – С. 274 – 284.

74. Новак, В.С. Чорт і ведзьма ў міфалагічнай традыцыі Гомельшчыны / В.С. Новак // Фалькларыстычныя даследаванні. Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі. Зборнік артыкулаў / Пад нав. рэд. Р. М.Кавалёвай, В. В. Прыемка. – Мн. : Бестпрынт, 2004. – С. 39–46.

75. Новак, В.С. Аб вясельных традыцыях усходніх славян / В.С. Новак // Слово в культуре. Сб. науч. ст. В 2 ч. – Ч. 2. Слово и текст в философии, богословии, культу-рологии. Художественный текст в современном научном знании. Сучасныя напрамкі літаратуразнаўства і фалькларыстыкі / Под общ. ред. В. Н. Калмыкова, И. И. Морозовой. – Гомель : УО “ГГУ им. Ф.Скорины”, 2004. – С. 314–320.

76. Новак, В.С. Да праблемы рэгіянальна-лакальнага вывучэння фальклору Гомельшчыны / В.С. Новак // Рэгіянальныя асаблівасці фальклору і літаратуры славянскіх народаў. Матэрыялы Міжнароднай навуковай канферэнцыі (Гомель, 23-24 красавіка,2004 г.) / Адк. рэд. І. Ф. Штэйнер. – Гомель : УА “ГДУ імя Ф. Скарыны”, 2004. – С. 278–284.

77. Новак, В.С. Каляндарна-абрадавы фальклор Рэчыцкага раёна / В.С. Новак // Чацвёртыя Міжнародныя Доўнараўскія чытанні (г. Рэчыца, 18–19 верасня,2003 г.). У 2 ч. – Ч. 2. Рэчыца ў часе і прасторы: 790 год заснавання горада / Рэд. кал.: В. М. Лебедзева (адк.рэд) і інш. – Гомель : УА “ГДУ імя Ф. Скарыны”, 2004. – С. 3–15.

78. Новак, В.С. Народны дэманалагічны пантэон Усходняга Палесся / В.С. Новак // Традыцыі матэрыяльнай і духоўнай культуры Усходняга Палесся. Матэрыялы Міжнароднай навуковай канферэнцыі (Гомель, 20–21 мая2004 г.). У 2 ч. – Ч. 1. / Гал. рэд. А. А. Станкевіч. – Гомель : УА “ГДУ імя Ф. Скарыны”, 2004. – С. 174–179.

79. Новак, В.С. Пра асобныя з’явы народнага календара яўрэяў і беларусаў (агульнае і адметнае) / В.С. Новак // Евреи в Гомеле. История и культура (конец ХІХ – нач. ХХ веков). Сборник материалов научно-теоретической конференции (Гомель, 21 сентября2003 г.). – Гомель : ОО «ГОЕО Ахдут», 2004. – С. 114–117.

80. Новак, В.С. Румянцаўскія традыцыі і даследаванне народнай культуры Усходняга Палесся / В.С. Новак // Н.П.Румянцев и его эпоха в контексте славянской культуры. Материалы Международной научно-практической конференции (Гомель, 12–13 мая,2004 г.). – Гомель : УО “ГГУ им. Ф. Скорины”, 2004. – С. 161–168.

81. Новак, В.С. Каляндарна-абрадавы фальклор Тураўскага краю / В.С. Новак // На зямлі Залатавуста: Тураўшчына літаратурная: проза, паэзія, публіцыстыка / Уклад. А. Бароўскага. – Мн. : Мастацкая літаратура, 2004. – С. 260–270.

82. Новак, В.С. Дамавік у рэгіянальна-лакальных традыцыях беларусаў / В.С. Новак // Известия Гомельского государственного университет имени Ф.Скорины. – № 5 (26). – Гомель, 2004. – С. 96–105.

83. Новак, В.С. Адметнасці фальклору Гомельска-Бранскага памежжа / В.С. Новак // Скарына і наш час. Матэрыялы ІІІ Міжнароднай навуковай канферэнцыі, прысвечанай 80-годдзю з дня нараджэння прафесара У.В. Анічэнкі (Гомель, 7 кастрычніка2004 г.). – Гомель: ГДУ імя Ф.Скарыны, 2004. – С. 154–158.

2005

84. Новак, В.С. Калядна-навагодні фальклорны комплекс Гомельшчыны ў кантэксце сусветнай культуры / В.С. Новак // Тураўскія чытанні: Матэрыялы Рэспубліканскай навукова-практычнай канферэнцыі (Гомель, 4 верасня2004 г.) / Адк. рэд. У. І. Коваль. – Гомель : УА “Гомельскі дзяржаўны універсітэт імя Ф.Скарыны”, 2005. – 249 с. – С. 213–219.

85. Новак, В.С. “Пахаванне стралы” – рэгіянальна адметная абрадавая з’ява фальклору Усходняга Палесся (на матэрыяле запісаў у Веткаўскім раёне) / В.С. Новак // Проблемы славяноведения. Сб. научных статей и материалов. – Брянск : Издательство Брянского государственного университета, 2005. – Вып. 7. – 458 с. – С. 316–332.

86. Новак, В.С. Асаблівасці сямейна-абрадавай паэзіі Мазыршчыны / В.С. Новак // Фалькларыстычныя даследаванні. Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі. Выпуск 2. Зборнік артыкулаў пад навуковай рэдакцыяй Р. М. Кавалёвай і В. В. Прыёмка. – Мн. : Бестпрынт, 2005. – 269 с. – С. 56–62.

87. Новак, В.С. Лакальна-рэгіянальныя асаблівасці зімовай каляндарна-абрадавай паэзіі Гомельшчыны (на матэрыяле фальклору Буда-Кашалёўскага і Веткаўскага раёнаў) / В.С. Новак // “VII Навуковыя чытанні, прысвечаныя Сцяпану Некрашэвічу”: міжнародная навуковая канф. (2005, Гомель). – Гомель : Гомельскі дзяржаўны ун-т імя Ф. Скарыны, 2005. – С. 238–242.

88. Новак, В.С. Спрадвечнай мудрасці скарбонка / Мазыр. 850 год: У 3 т. Т. 3. Спрадвечнай мудрасці скарбонка: сучасны стан традыцыйнай культуры г. Мазыра / Укладанне, сістэматызацыя, тэксталагічная праца, уступныя артыкулы, рэдагаванне В.С. Новак, Л.В. Мельнікавай, С.А. Вяргеенка і інш. – Гомель : КВПУП «Сож», 2005. – 296 с.

89. Новак, В.С. Гомельскі універсітэт імя Ф.Скарыны / В.С. Новак, С.А. Вяргеенка // Беларускі фальклор. Энцыклапедыя. – Мінск : Беларуская энцыклапедыя,2005 г. – С. 352–353.

90. Новак, В.С. Перспектывы палявой фалькларыстыкі / В.С. Новак // Комплекснае даследаванне фальклору і этнакультуры Палесся: матэрыялы ІІ Міжнар. навук. фальклорна-этналінгвіст. канф., 14–15 крас.2005 г., Мінск / рэдкал. Васіль Ліцьвінка (уклад.) [і інш.]. – Мн. : Выд. цэнтр БДУ, 2005. – С. 215–221.

91. Новак, В.С. Традыцыі вясельнай абраднасці беларусаў і італьянцаў Сардыніі / В.С. Новак, Т.Я. Шаўчэнка // Комплекснае даследаванне фальклору і этнакультуры Палесся: матэрыялы ІІ Міжнар. навук. фальклорна-этналінгвіст. канф., 14–15 крас.2005 г., Мінск. – Мн. : Выд. цэнтр БДУ, 2005. – С. 244–248.

92. Новак, В.С. Асаблівасці міфалагічнага светапогляду жыхароў Рэчыцкага раёна / В.С. Новак // Пятыя Міжнародныя Доўнараўскія чытанні, міжнародная навук. канф. (Рэчыца, 22–23 верасня2005 г.,). – Гомель : Гомельскі дзярж. ун-т імя Ф.Скарыны, 2005. – С. 165–174.

93. Новак, В.С. Сатырычныя элементы ў беларускім фальклоры / В.С. Новак // Satyra w literaturach wschodnios łowiańskich. Praca zbiorowa. T. 6. – Polska, Białystok, 2005. – S. 35–45.

94. Новак, В.С. “На гранай нядзелі русалкі сядзелі…” / В.С. Новак. – Гомель : Таварыства з дадатковай адказнасцю “Барк”, 2005. – 244 с.

95. Новак, В.С. “Спрадвечнае: фальклорны зборнік ліквідаваных у выніку катастрофы на Чарнобыльскай АЭС населеных пунктаў” / В.С. Новак , І.Ф. Штэйнер. – Гомель: УА “ГДУ імя Ф.Скарыны”, 2005.– 220 с.

96. Новак, В.С. Міфалогія беларусаў. Дапушчана Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь у якасці вучэбнага дапаможніка для студэнтаў філалагічных спецыяльнасцей устаноў, якія забяспечваюць атрыманне вышэйшай адукацыі / В.С. Новак. – Гомель : Гомельскі дзяржаўны універсітэт імя Ф. Скарыны, 2005. – 251 с.

2006

97. Новак, В.С. Беларускі фальклор / В.С. Новак. – Гомель : Установа адукацыі “Гомельскі дзяржаўны універсітэт імя Ф. Скарыны”, 2006. – 23 с.

98. Новак, В.С. Славянская міфалогія / В.С. Новак. – Гомель : Установа адукацыі “Гомельскі дзяржаўны універсітэт імя Ф. Скарыны”, 2006. – 19 с.

99. Новак, В.С. Народная міфалогія Палесся / В.С. Новак. – Гомель : Установа адукацыі “Гомельскі дзяржаўны універсітэт імя Ф. Скарыны”, 2006. – 24 с.

100. Новак, В.С. Абраднасць і паэзія гукання вясны на Лоеўшчыне / В.С. Новак // Гісторыя Лоеўскай зямлі. Факты. Каментарыі : Матэрыялы Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі, прысвечанай 500-годдзю ўтварэння г.п. Лоеў, г.п. Лоеў, 20 кастрычніка2005 г. – Гомель, 2006. – С. 173–177.

101. Новак, В.С. Рэгіянальны фальклор / В.С. Новак // Бел. фальклор : Энцыклапед. у 2 т.: Т. 2. Лабараторыя традыцыйнага мастацтва «Яшчур» / Рэдкал. Г.П. Пашкоў і інш. – Мн. : БелЭН,2006 г. – С. 470–471.

102. Новак, В.С. Міф / В.С. Новак // Бел. фальклор : Энцыклапед. у 2 т.: Т. 2. Лабараторыя традыцыйнага мастацтва «Яшчур» / Рэдкал. Г.П. Пашкоў і інш. – Мн. : БелЭН,2006 г. – С. 158–159.

103. Новак, В.С. Фальклорныя традыцыі Гомельска-Бранска-Чарнігаўскага рэгіёна / В.С. Новак // Актуальные проблемы науки и образования : Сборник материалов ІХ Международной научно-практической конференции (к 20-летию аварии на ЧАЭС), Новозыбков, Брянская область, 25–26 апреля2006 г. : В 3-х частях. Часть 3. – Брянск, 2006. – С. 112–116.

104. Новак, В.С. Элементы сатыры ў беларускім вяселлі / В.С. Новак // Известия Гомельского государственного университета имени Ф. Скорины. – 2006. – № 1 (34). – С. 144 – 150.

105. Новак, В.С. Пра асобныя з’явы фальклорна-этнаграфічнай спадчыны Усходняга Палесся / В.С. Новак // Традыцыі матэрыяльнай і духоўнай культуры Усходняга Палесся: праблемы вывучэння і захавання ў постчарнобыльскі час : зборнік навуковых артыкулаў / рэд. кал.: А.А. Станкевіч (гал.рэд.) [і інш.]; м-ва адук. РБ, Гомельскі дзярж. ун-т імя Ф. Скарыны. – Гомель: ГДУ імя Ф. Скарыны, 2006. – С. 169–176.

106. Новак, В.С. Традыцыі Вясельнай абраднасці Заходняга Палесся / В.С. Новак // Социально-экономическое и историко-культурное развитие Полесского региона в ХХI веке : материалы международной науч.-практ. конф. – Пинск: КУП «Пинская региональная типография», 2006. – С. 214–216.

107. Новак, В.С. Фальклорныя традыцыі Мазырска-Прыпяцкага Палесся (на матэрыяле каляндарна-абрадавай паэзіі) / В.С. Новак // Проблемы региональных исследований: Задачи и перспективы: материалы научно-практ. конф. по результатам выполнения региональной программы «Полесье-2005», Мозырь, 26 сентября2006 г. / Редкол.: В.В. Борисенко, В.В. Валетов (отв. ред.) и др. – Мозырь: УО МГПУ им. И.П. Шамякина. – С. 73–80.

108. Новак, В.С. Веснавы каляндарна-абрадавы фальклор Добрушчыны (агульнаэтнічнае і лакальна-рэгіянальнае) / В.С. Новак // Матэрыялы міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі, Мінск, 27–28 красавіка2006 г. – Мінск: «Паркус плюс», 2006. – С. 30–39.

109. Новак, В.С. Сучасны стан захавання гарадской традыцыйнай культуры (на матэрыяле фальклору г. Мазыра) / В.С. Новак // Проблемы славяноведения : Сб. науч. статей и материалов. Вып. 8. – Брянск: Изд-во БГУ, 2006. – С. 472–496.

110. Новак, В.С. Лакальныя асаблівасці каляндарна-абрадавага фальклору Жыткавіцкага раёна / В.С. Новак // Фалькларыстычныя даследаванні. Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі : Зб. арт. Вып. 3 / Пад навук. рэд. Т.А. Марозавай, В.В. Прыёмка. – Мінск: Белпрынт, 2006. – С. 199–208.

111. Новак, В.С. Пра фальклорныя традыцыі Гомельска-Бранска-Чарнігаўскага памежжа / В.С. Новак // Триада бытия: слово – время – личность : Сборник научных статей / Редкол. И.И. Морозова. – Гомель: УО «ГГУ им.Ф.Скорины», 2006. – С. 144–156.

112. Новак, В.С. Фальклорная практыка студэнтаў і яе месца ў вучэбным працэсе філалагічных спецыяльнасцей УА «ГДУ імя Ф. Скарыны» / В.С. Новак // Международная научно-методическая конференция «Современное образо-вание: преемственность и непрерывность образова-тельной системы «школа-вуз», Гомель, 20 октября2006 г.: [материалы] / ред. кол.: И.В. Семченко (гл.ред.), В.И. Яцухно (гл.ред.) [и др.]. – Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2006. – 359 с. – С. 334–336.

113. Новак, В.С. Сінтэз хрысціянскіх і язычніцкіх элементаў у каляндарна-абрадавым фальклоры Гомельшчыны / В.С. Новак // Международная научно-практическая конференция «Десять веков христианства на Руси», Мозырь, 13 сентября2005 г.: [материалы] / редкол.: В.И. Коваль (отв. ред.), Л.Ф. Каховская, Е.И. Холявко. – Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2006. – 190 с. – С. 149–155.

2007

114. Новак, В.С. Калядна-навагодні комплекс у традыцыях усходніх славян: агульнае і нацыянальна-адметнае / В.С. Новак // Мова – літаратура – культура : Матэрыялы V Міжнароднай навуковай канферэнцыі (да 80-годдзя прафесара Л.М. Шакуна), Мінск, 16–17 лістапада2006 г. БДУ. – Мн.: Права і эканоміка, 2007. – С. 485–487.

115. Новак, В.С. Мясцовыя асаблівасці каляндарна-абрадавай паэзіі Петрыкаўшчыны / В.С. Новак // Фальклор і этнакультура Палесся ў індаеўрапейскім кантэксце : матэрыялы ІІІ Міжнароднай навуковай канферэнцыі, Мінск, 7–8 снежня 2006 г. / Інстытут мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, Беларускі дзяржаўны універсітэт.; Рэдкал.: І.С. Роўда [і інш.]. – Мінск, 2007. – 128 с. – С. 38–41.

116. Новак, В.С. Асаблівасці каляндарна-абрадавага фальклору Гомельска-Бранскага памежжа / В.С. Новак // Актуальные проблемы науки и образования в посткатастрофный период : Сборник материалов Х Международной научно-практической конференции, Новозыбков, Брянская обл., 25–26 апреля2007 г. / Ред.кол. В.Н. Пустовойтов, С.Н. Стародубец, А.В. Шлома. – Брянск: Изд-во БГУ, 2007. – 364 с. – С. 136–140.

117. Новак, В.С. Да праблемы асэнсавання абрадавай з’явы фальклорнага тэксту / В.С. Новак // Текст. Язык. Человек: Сборник научных трудов: в 2 ч. / отв. ред.: С.Б. Кураш, В.Ф. Русецкий. – Мозырь: УО «МГПУ им. И.П. Шамякина», 2007. – Ч. І. – 226 с. – С. 90–92.

118. Новак, В.С. Мясцовая спецыфіка веснавой каляндарна-абрадавай паэзіі Петрыкаўшчыны / В.С. Новак // Міжнародная навуковая канферэнцыя «VIII Міжнародныя навуковыя чытанні, прысвечаныя Сцяпану Некрашэвічу», 18 мая2007 г.: [Зборнік навуковых артыкулаў]: у 2 ч. / рэд.кал.: А.А. Станкевіч (і інш.). – Гомель: ГДУ імя Ф.Скарыны, 2007. – Ч.2 .– 277 с. – С. 225–229.

119. Новак, В.С. Традыцыі каляндарна-абрадавай паэзіі Гомельшчыны (на матэрыяле фальклору Лоеўскага раёна) / В.С. Новак // Проблемы славяноведения : Сб. научных статей и материалов. – Брянск: Изд-во Брянского государственного университета, 2007. – Вып. 9. – 288 с. – С. 179–196.

120. Новак, В.С. О некоторых особенностях современного состояния бытования фольклорно-этнографических традиций Гомельско-Брянского пограничья / В.С. Новак // Пытанні мастацтвазнаўства, этналогіі і фалькларыстыкі. Вып. 3: у 2 ч. Частка 2 / Ін-т мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору імя К.Крапівы НАН Беларусі; навук.рэд. А.І.Лакотка. – Мінск: Права і эканоміка, 2007. – 415 с. – С. 398–404.

121. Новак, В.С. Асаблівасці сучаснага стану бытавання ніжэйшай міфалогіі на тэрыторыі Гомельшчыны / В.С. Новак // Пытанні мастацтвазнаўства, этналогіі і фалькларыстыкі. Выпуск 2 / Ін-т мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору імя К.Крапівы НАН Беларусі; навук.рэд. А.І.Лакотка. – Мінск: Права і эканоміка, 2007. – 476 с. – С. 190–195.

122. Новак, В.С. Асаблівасці міфалагічнага светапогляду беларусаў / В.С. Новак // Фалькларыстычныя даследаванні. Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі. : Зб. арт. Вып. 4 / пад навук. рэд. Т.А. Марозавай, В.В. Прыемка. – Мінск: Бестпрынт, 2007. – 280 с. – С. 68–87.

123. Новак, В.С. Устойлівыя словазлучэнні і звязаныя з імі міфалагічныя ўяўленні ў абрадавым фальклоры Брагіншчыны / В.С. Новак // Материалы V Международной научной конференции «Славянская фразеология в ареальном историческом и этнокультурном аспектах», Гомель, 22–23 октября2007 г. / редкол.: В.И. Коваль (отв. ред.) и др. – Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2007. – С. 156– 60.

2008

124. Новак, В.С. Традыцыі абрадавага фальклору Гомельска-Бранска-Чарнігаўскага памежжа / В.С. Новак // Пытанні мастацтвазнаўства, этналогіі і фалькларыстыкі. Вып. 4 / Ін-т мастацтвазнаўства этнаграфіі і фальклору імя К. Крапівы НАН Беларусі; навук. рэд. А.І. Лакотка. – Мінск: Права і эканоміка, 2008. – С. 383–389.

125. Новак, В.С. З вопыту выкладання лекцыйнага курса «Славянская міфалогія» / В.С. Новак // Актуальные вопросы научно-методической и учебно-организационной работы: Высшая школа в условиях инновационного развития : Материалы научно-методической конференции (17–18 апреля 2008 года). В 3 ч. Ч. 2. – Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2008 – С. 47–50.

126. Новак, В.С. Рэгіянальна-лакальныя асаблівасці каляндарна-абрадавага фальклору Мазырска-Прыпяцкага Палесся / В.С. Новак // Наука, образование и культура: состояние и перспектива инновационного развития: материалы Международной научно-практической конференции, г. Мозырь, 27–28 марта2008 г., в 2 ч. / Редкол.: В.В. Валетов (гл. ред.) и др. – Мозырь: УО МГПУ им. И.П. Шамякина, 2008. – Ч. 2. – С. 259–262.

127. Новак, В.С. Регионально-локальные особенности фольклора Гомельского района / В.С. Новак // «Не исчезнет наследие веков…» : материалы межрайонной научно-практической конференции «Сохранение народной традиционной культуры – основа развития современной культуры села» / Составители Г.С. Шведова, В.А. Ладутько. – Гомель: Гомельский районный исполнительный комитет,2008 г. – С. 9–13.

128. Новак, В.С. На чьем имени топор покривится? Фольклорно-этнографические традиции Гомельско-Брянского пограничья / В.С. Новак // Российский исторический журнал «Родина». – 2008. – № 7. – С. 15–17.

129. Новак, В.С. Міфалагічныя ўяўленні жыхароў Рэчыцкага Палесся ў кантэксце агульнабеларускай міфалагічнай традыцыі / В.С. Новак // Міжнародная навуковая канферэнцыя «Шостыя Міжнародныя Доўнараўскія чытанні» 14-15 лістапада2007 г. [матэрыялы]: У 2 ч. Ч.2. Рэчыца ў часе і прасторы: 795 год заснавання горада / В.М. Лебедзева (адк. рэд.) [і інш.] – Гомель: ГДУ імя Ф. Скарыны, 2008 – С. 7–19.

130. Новак, В.С. Фальклорныя традыцыі Гомельска-Бранскага памежжа / В.С. Новак // Фалькларыстычныя даследаванні. Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі. : Зб. арт. Вып. 5 / пад нав. рэд. Р.М. Кавалёвай. – Мінск: Бестпрынт, 2008. – С. 100–107.

131. Новак, В.С. Пра збіранне і вывучэнне фальклору ва ўстанове адукацыі «ГДУ імя Ф. Скарыны» / В.С. Новак, А.А. Кастрыца, С.А. Вяргеенка // Фалькларыстычныя даследаванні. Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі. : Зб. артыкулаў. Вып. 5 / пад нав. рэд. Р.М. Кавалёвай. – Мінск: Бестпрынт, 2008. – С. 262–265.

132. Новак, В.С. Народная дэманалогія Гомельшчыны / В.С. Новак // Славянскія літаратуры ў кантэксце сусветнай: VІІІ Міжнародная навуковая канферэнцыя, прысвечаная 125-годдзю з дня нараджэння Я. Купалы і Я. Коласа, 1–3 лістапада,2007 г., – Мінск: БДУ: Зб. навуковых артыкулаў / Рэдкал. Т.І. Шамякіна (адк. рэд.) і інш. Пад агул. рэд. І.С. Роўды. – Мінск: Выд. цэнтр БДУ, 2008. – С. 112–117.

133. Новак, В.С. Асаблівасці міфалагічнага светапогляду жыхароў Гомельска-Бранска-Чарнгаўскага памежжа / В.С. Новак // Проблемы славяноведения : Сб. научных статей и материалов. – Брянск: ООО «Ладомир», 2008. – Вып. 10. – С. 281–289.

134. Новак, В.С. Сатырычныя элементы ў радзінна-хрэсьбіннай абраднасці і паэзіі беларусаў / В.С. Новак // SATYRA W LITERATURACH: WSCHODNIOSŁOWIANSKICH. Вып. VII. / Studia pod redakcja Wandy Supy. – Białystok, 2008. – С. 9–18.

135. Новак, В.С. Рэгіянальна-лакальныя асаблівасці абрадавага фальклору Гомельшчыны (на матэрыялах звестак пра абрад пахавання стралы ў Буда-Кашалёўскім, Ельскім, Чачэрскім раёнах) / В.С. Новак // Даследаванні па германскай і славянскай філалогіі = Asta Germano-Slavica: Зб. навуковых артыкулаў: В.3 / пад рэд. Я.Я. Іванова. – Магілёў: УА «МДУ імя А.А. Куляшова, 2008. – 315 с. – С. 196–212.

136. Новак, В.С. Лакальныя асаблівасці абраду «Пахаванне стралы» на Веткаўшчыне / В.С. Новак // Актуальные проблемы науки и образования. Труды и материалы ХІ Международной научно-методической конференции. Новозыбков, Брянская обл., 22–23 октября2008 г. В 2-х т. / Редкол.: В.Н. Пустовойтов, С.Н. Стародубец, А.В. Шлома. – Т. І. – Брянск: РИО БГУ – 2008. – С. 72–75.

137. Новак, В.С. Каляндарна-абрадавы фальклор Буда-Кашалёўшчыны / В.С. Новак // Фальклорная спадчына Р. Шырмы і Г. Цітовіча: вопыт збіральніцкай, навуковай і папулярызатарскай дзейнасці ў кантэксце праблем адраджэння традыцыйнай культуры вёскі: матэрыялы IV Міжнар. навук. канф., (29–30 лістапада2007 г., г. Мінск) / Бел. дзярж. ун-т; рэд. кал. І.С. Роўда [і інш.]; уклад Т.А. Марозава. – Мінск: Паркус Плюс, 2008 – 190 с. – С. 138–141.

138. Новак, В.С. Мясцовыя асаблівасці абрадавага фальклору Жлобіншчыны / В.С. Новак // Фальклор і сучасная культура : матэрыялы Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі, Мінск, 22–23 красавіка2008 г. : у 2 ч. Ч. І. / Рэдкал.: І.С. Роўда і інш. – Мінск: БДУ, 2008. – С. 13–18.

139. Новак, В.С. Традыцыі вясельнай абраднасці Брэсцкага Палесся / В.С. Новак // Шостыя рэспубліканскія Калеснікаўскія чытанні: Матэрыялы рэсп. навук. канф., прысвеч. 85-годдзю з дня нарадж. У.А. Калесніка, Брэст. – Брэст: «Альтернатива», 2008. – 340 с. – С. 91–95.

140. Новак, В.С. Рэгіянальна-лакальныя асаблівасці фальклорных традыцый Гомельшчыны (на матэрыяле фальклору Петрыкаўскага раёна) / В.С. Новак // Палявая фалькларыстыка і этналогія: даследаванне лакальных культур Беларусі / уклад. І.Ю. Смірнова; пад навук. рэд. В.А. Лабачэўскай. – Мінск: БДУКіМ, 2008. – 268 с. – С. 169–175.

141. Новак, В.С. Традыцыі сямейна-абрадавай паэзіі Жлобіншчыны / В.С. Новак // Міжнародная навуковая канферэнцыя «Скарына і наш час», 13–14 лістапада2008 г. [матэрыялы]: у 2 ч., Ч. 2 / рэдкал.: А.А. Станкевіч (гал. рэд.) [і інш]. – Гомель: ГДУ імя Ф. Скарыны, 2008. – 310 с. –С. 217–225.

142. Новак, В.С. Аб вясельных традыцыях усходнеславянскіх народаў / В.С. Новак // Международная научно-практическая конференция «Восточные славяне: историческая и духовная общность», посвящ. 15-летию Общества Кирилла Туровского, 15–16 апреля2008 г. [материалы] / редкол.: В.И. Коваль (отв. редактор) [и др]. Гомель: ГГУ имени Ф. Скорины, 2008. – 235 с. – С. 73–76.

2009

143. Новак, В.С. Народная дэманалогія беларусаў / В.С. Новак // Российско-Белорусско-Украинское пограничье: провинция как социокультурный феномен : Материалы Международной научно-практической конференции, Новозыбков, Брянская обл., 22–23 октября2009 г. / ред. кол.: В.Н. Пустовойтов, С.Н. Стародубец, А.В. Шлома. – Брянск: РИО БГУ, 2009. – 467 с. – С. 24–28.

144. Новак, В.С. Фальклорна-этнаграфічная спадчына малых гарадоў Бранска-Гомельскага памежжа ў сучасных запісах / В.С. Новак // Традыцыі матэрыяльнай і духоўнай культуры Усходняга Палесся: праблемы вывучэння і захавання ў постчарнобыльскі час: зборнік навуковых артыкулаў. Вып. 2 / рэдкал.: А.А. Станкевіч (гал. рэд.) [і інш.]; М-ва адукацыі РБ, Гомельскі дзярж. ун-т імя Ф. Скарыны. – Гомель: ГДУ імя Ф. Скарыны, 2009. – 228 с. – С. 51–53.

145. Новак, В.С. Лакальныя асаблівасці каляндарна-абрадавай паэзіі Жлобіншчыны / В.С. Новак // Пытанні мастацтвазнаўства, этналогіі і фалькларыстыкі. Вып. 6 / навук. рэд. А.І. Лакотка; Інстытут мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору імя К. Крапівы НАН Беларусі. – Мінск: Права і эканоміка, 2009. – 647 с. – С. 442–461.

146. Новак, В.С. Рэчыўны свет у міфалагічнай традыцыі беларусаў / В.С. Новак // Фалькларыстычныя даследаванні: Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі: зб. арт. Вып. 6 / пад нав. рэд. В.В. Прыемка, Т.А. Марозавай. – Мінск : Бестпрынт, 2009. – 317 с. – С. 251–255.

147. Новак, В.С. Каляндарны абрадавы фальклор Лагойшчыны / В.С. Новак // Известия Гомельского государственного университета имени Ф. Скорины. – № 3 (54). Часть 2. – 2009. – 167 с. – С. 52–58.

148. Новак В.С., Поборцева Е.В. The rite «Burial of an arrow» as a phenomenon of European folklore / В.С. Новак // Мировое фольклорное наследие: прошлые, настоящие и перспективные направления исследования : Сборник материалов конференции, Минск, 13–18 июля 2009 года / Институт искусствоведения, этнографии и фольклора имени Кондрата Крапивы НАН Беларуси. – Минск: Право и экономика, 2009. – 76 с. – С. 42–43.

149. Новак, В.С. Да праблемы сучаснага гарадскога фальклору / В.С. Новак // Актуальные проблемы науки и образования: Труды и материалы XII Международной научно-методической конференции, Новозыбков, Брянская обл., 23–24 апреля2009 г. / ред. кол.: В.Н. Пустовойтов, С.Н. Стародубец, А.В. Шлома. – Брянск: РИО БГУ, 2009. – 356 с. – С. 91–96.

150. Новак, В.С. Спецыфіка лекцый па міфалогіі жывёльнага свету / В.С. Новак // Актуальные вопросы научно-методической и учебно-организационной работы: развитие высшей школы на основе компетентностного подхода : сборник статей юбилейной конференции (15–16 апреля 2009): в 3 ч. Ч. 3 / редкол.: Кузьмич Л.П. [и др.]. – Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2009. – 307 с. – С. 71–74.

151. Новак, В.С. Асаблівасці міфалагічнага светапогляду беларусаў-палешукоў / В.С. Новак // Христианский гуманизм и его традиции в славянской культуре (к 200-летию со дня рождения Н.В. Гоголя): Сборник научных статей. / редкол.: Т.Н. Усольцева (гл. ред.) [и др.] ; М-во образования РБ, Гомельский гос. ун-т им. Ф. Cкорины. – Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2009. – С. 82–86.

152. Новак, В.С. Традыцыі сямейнай абраднасці Лагойскага краю / В.С. Новак // Известия Гомельского государственного университета имени Ф. Скорины. – 2009. – №6 (57).– С. 92–96.

153. Новак, В.С., Кастрыца, А.А. Аб асаблівасцях арганізацыі і правядзення фальклорнай практыкі студэнтаў завочнага факультэта ва УА ГДУ імя Ф. Скарыны. / В.С. Новак, А.А. Кастрыца // Фалькларыстычныя даследаванні. Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі. : Зб. арт. Вып. 6 / пад нав. рэд. Р.М. Кавалёвай. – Мінск: Бестпрынт, 2009. – С. 283–285.

154. Новак, В.С., Кастрыца, А.А. Агульнае і адметнае ў каляндарнай абраднасці беларусаў і палякаў / В.С. Новак, А.А. Кастрыца // Polsko-bialoruskie zwiazki jezykowe literackie, historyczne I kulturowe: Materialy XVI Miedzynarodowej konferencji naukowei «Droga ku wzajemnosci», Bialystok, 25–26 IX 2009 / pod redakcja Michala Kondratiuka. – Bialystok, 2009. – 554 s. – S. 421–431.

2010

155. Новак, В.С. Міфалогія рэчыўнага свету ў культуры ўсходнеславянскіх народаў / В.С. Новак // Русский язык в контексте культуры: сб. науч. статей / под общ. Ред. Т.Г. Михальчук. – Могилев: УО «МГУ им. А.А. Кулешова», 2010. – 360 с. – С. 334–345.

156. Новак, В.С. Міфалогія рэчыўнага свету беларусаў / В.С. Новак // Известия Гомельского государственного университета имени Ф. Скорины. – 2010. – № 4. – С. 92–98.

157. Новак, В.С. Сучасны стан традыцыйнага фальклору (на экспедыцыйных матэрыялах, запісаных у г. Гомель) / В.С. Новак // Современные проблемы историко-правового, филологического, психолого-педагогического и естественнонаучного краеведения: Материалы международной научно-практической конференции, г. Новозыбков, Брянская обл., 22–23 апреля2010 г. / ред. кол.: В.Н. Пустовойтов, С.Н. Стародубец, А.В. Шлома – Брянск: БГУ, 2010. – 357 с. – С. 75–79.

158. Новак, В.С. Міфалагічныя ўяўленні, звязаныя з дрэвамі / В.С. Новак // Фальк. даследаванні. Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі: зб. арт. Вып. 7 / пад навук. рэд. Р.М. Кавалёвай, В.В. Прыёмка. – Мінск: РІВШ. – 2010. – 372 с. – С. 71–74.

159. Новак, В.С. Міфалогія рэчыўнага свету ў культуры ўсходнеславянскіх народаў / В.С. Новак // Русский язык в контексте культуры: сб. науч. статей / под общ. ред. Т.Г. Михальчук. – Могилев: УО «МГУ им. А.А. Кулешова», 2010. – 360 с. – С. 334–345.

160. Новак, В.С., Палуян А.М., Кастрыца А.А. Пра метадычнае забеспячэнне вучэбнай практыкі па фальклору ў ГДУ імя Ф. Скарыны / В.С. Новак, А.М. Палуян, А.А. Кастрыца // Фальк. даследаванні. Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі: зб. арт. Вып. 7 / пад навук. рэд. Р.М. Кавалёвай, В.В. Прыёмка. – Мінск: РІВШ. – 2010. – 372 с. – С. 300–302.

161. Новак, В.С., Кастрица, Е.А. Животные и птицы в мифологических представлениях восточных славян / В.С. Новак, Е.А. Кастрица // Первые Беккеровские чтения : Сборник научных трудов по материалам конференции, Волгоград, 27–29 мая2010 г.: В 2 частях. Часть 2. / Под ред. д.б.н., проф. В.А. Сагалаева. – Волгоград, 2010. – С. 359–361.

162. Новак, В.С. Ніжэйшая міфалогія беларусаў / В.С. Новак // Науковий вісник Миколаïвького державного університету iм. В.О. Сухомлинського. Серiя «Філологічні науки» : 3б. наук., пр. / відп. ред. М.І. Майстренко. – Миколаïв: МДУ, 2010. – Вип. 31. – С. 66–70.

163. Новак, В.С. Рэгіянальны кампанент у сістэме выкладання дысцыпліны «Фалькларыстыка» / В.С. Новак // Научно-методическая конференция «Актуальные вопросы научно-методической и учебно-организационной работы: инновационное управление вузом на основе системы менеджмента качества», Гомель, 11–12 марта2010 г. : [материалы] : в 3 ч. Ч. 2 / редкол. : Семченко И.В. (отв. ред.) [и др.]. – Гомель : ГГУ им. Ф. Скорины. 2010. – С. 279–282.

164. Новак, В.С. Традыцыйная фальклорна-этнаграфічная спадчына г. Добруш / В.С. Новак // Российско-белорусско-украинское пограничье: аспекты взаимодействия в контексте единого социокультурного пространства – история и перспективы: Материалы международной научно-практической конференции, г. Новозыбков, Брянская обл., 21–22 октября2010 г. / ред. кол.: В.Н. Пустовойтов, С.Н. Стародубец, А.В. Шлома. – Брянск: РИО БГУ, 2010. – С. 250–253.

165. Новак, В.С. Семантыка рытуальных дзеянняў у абрадзе выклікання дажджу (на матэрыялах фальклору Гомельшчыны) / В.С. Новак // Пытанні мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору. Вып. 8. / Ін-т мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору імя К. Крапівы НАН Беларусі / навук. рэд. А.І. Лакотка. – Мінск: Права і эканоміка, 2010. – 561 с. – С. 414–420.

166. Новак, В.С. Птушкі ў міфалагічнай традыцыі беларусаў / В.С. Новак // // Христианский гуманизм и его традиции в славянской культуре : сборник научных статей. Вып. 2 / редкол.: Т.Н. Усольцева (гл. ред) [и др.]; М-во образования РБ, Гомельский гос. ун-т. им. Ф. Скорины. – Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2010. – 162 с. – С. 169–174.

167. Новак, В.С. Міфалогія рэчыўнага свету беларусаў / В.С. Новак // Известия Гомельского государственного университета Ф. Скорины. – Гомель – 2010. – № 4. – С. 92–98.

168. Новак, В.С. Міфалагічныя ўяўленні жыхароў Рэчыцкага Палесся / В.С. Новак // Сёмыя Міжнародныя Доўнараўскія чытанні: матэрыялы Міжнароднай навуковай канферэнцыі, Рэчыца, 1–2 кастрычніка2010 г. / рэдкал. : В.М. Лебедзева (адк. рэд.) [і інш.]. – Гомель : ГДУ імя Ф. Скарыны, 2010. – 360 с. – С. 194–200.

169. Новак, В.С. Асаблівасці абрадавага фальклору Бранска-Гомельска-Чарнігаўскага памежжа / В.С. Новак // Народы, культуры и социальные прогрессы на пограничье : материалы Междунар. науч.-практ. конф., Гродно, 22–23 февраля2010 г. / редкол.: Е.М. Бабосов (отв. ред.) [и др.]. – Гродно : ГрГУ, 2010. – С. 282–284.

170. Новак, В.С. Мясцовая спецыфіка каляндарна-абрадавага фальклору Петрыкаўскага раёна / В.С. Новак // Роля традыцый народнай культуры ў адраджэнні беларускага сяла: Матэрыялы Рэспубліканскай навукова практычнай канферэнцыі, 24 верасня2010 г., г. Іванава / Інстытут мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору імя К. Крапівы НАН Беларусі; гал.рэд. А.І. Лакотка. – Мінск: Права і эканоміка, 2010. – 318 с. – С. 77–84.

171. Новак, В.С. Сучасны стан традыцыйнага фальклору і міфалогіі ў г. Гомель / В.С. Новак // Пытанні мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору. Вып. 9. / Ін-т мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору імя К. Крапівы НАН Беларусі, навук. рэд. А.І. Лакотка. – Мінск: Права і эканоміка, 2010. – 470 с. – С. 340–346.

2011

172. Новак, В.С. Міфалогія беларусаў: уяўленні пра сусвет / В.С. Новак // Известия Гомельского государственного университета Ф. Скорины. – Гомель – 2011. – № 2 (65) – С. 126–129.

173. Новак, В.С. Постаць і дзейнасць Рыгора Шырмы на старонках «Фалькларыстычных даследаванняў» / В.С. Новак // Фалькларыстычныя даследаванні : Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі : зб. навук. арт. Вып. 8 / пад нав. рэд. Р.М. Кавалёвай, В.В. Прыемка; уклад.: Т.А. Марозава. – Мінск : Права і эканоміка, 2011. – С. 27–31.

174. Новак, В.С. Мясцовая спецыфіка каляндарна-абрадавага фальклору Рагачоўскага раёна / В.С. Новак // Пытанні мастацтвазнаўства, этналогіі і фалькларыстыкі: зб. навук. арт. Вып. 10 / Інстытут мастацтвазнаўства, этнаграфii і фальклору iмя К. Крапiвы НАН Беларусі; пад навук. рэд. А.І. Лакотка. – Мінск: Права і эканоміка, 2011. – С. 416–421.

175. Новак, В.С. З вопыту выкладання дысцыпліны «Славянская міфалогія» на філалагічным факультэце ГДУ : персанажы ніжэйшага міфалагічнага ўзроўню / В.С. Новак // Фалькларыстычныя даследаванні. Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі: зб. навук. арт. Вып. 8 / пад нав. рэд. Р.М. Кавалёвай, В.В. Прыемка; Т. А. Марозава. – Мінск: Права і эканоміка, 2011. – С. 364–366.

176. Новак, В.С. Рэгіянальна-лакальныя асаблівасці паслявясельнай часткі як адметнага структурнага кампанента вясельнай абраднасці Гомельшчыны / В.С. Новак // Аўтэнтычны фальклор: праблемы захавання, вывучэння, успрымання: зборнік навуковых прац удзельнікаў V Міжнароднай навуковай канферэнцыі, Мінск, 29 красавіка – 1 мая2011 г. / рэдкал.: Мажэйка М.А. (адк.рэд.) [і інш.]. – Мінск : БДУКМ, 2011. – 268 с. – С. 50–51.

177. Новак, В.С. Аўтэнтычны фальклор як крыніца патрыятычнага выхавання студэнцкай моладзі / В.С. Новак // Вышэйшая школа. – 2011. – № 3. – С. 54–57.

178. Новак, В.С. Хрысціянскія і язычніцкія элементы ў вясельнай абраднасці беларусаў (на матэрыялах фальклору Гомельшчыны) / Новак В.С. // Христианский гуманизм и его традиции в славянской культуре: сб. научн. ст. Вып. 3 / редкол.: Т.Н. Усольцева (гл. ред.) [и др.] ; М-во образования РБ, Гомельский гос. ун-т им. Ф. Cкорины. – Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2011. – С. 98–101.

179. Новак, В.С. Традыцыі масленічнай абраднасці беларусаў і палякаў: агульнае і адметнае / Новак В.С. // Пытанні мастацтвазнаўства, этналогіі і фалькларыстыкі. Вып. 10 / Ін-т мастацтва-знаўства, этнаграфіі і фальклору імя К. Крапівы НАН Беларусі ; навук. рэд. А. І. Лакотка. – Мінск : Права і эканоміка, 2011. –С. 435–441.

180. Новак, В.С. Семантыка ўстойлівых словазлучэнняў у каляндарна-абрадавым фальклоры Гомельшчыны / Новак В.С. // Славянская фразеология в синхронии и диахронии: сб.научн. статей. Вып. 1 / М-во образования РБ, Гомельский гос. ун-т им. Ф. Скорины / ред.кол. : В.И. Коваль (отв. ред.) [и др.]. – Гомель : ГГУ им. Ф. Скорины, 2011. – 330 с. – С. 138–141.

181. Новак, В.С. Міфалагічныя ўяўленні беларусаў, звязаныя з прадметнай атрыбутыкай / Новак В.С. // Христианский гуманизм и его традиции в славянской культуре: сб. научн. ст. Вып. 4 / редкол.: Т.Н. Усольцева (гл. ред.) [и др.] ; М-во образования РБ, Гомельский гос. ун-т им. Ф. Cкорины. – Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2011. – С. 37–40.

182. Новак, В.С. Адметнасці вясельнай традыцыі Гомельшчыны / В.С. Новак // Менталитет славян и интеграционные процессы: история, современность, перспективы: материалы VII Междунар. науч. конф., Гомель, 26–27 мая2011 г. : в 2 ч. / под общ. ред. В.В. Кириенко; М-во образования РБ, Гомельский гос. технический ун-т им. П.О. Сухого. – Гомель: ГГТУ им. П.О. Сухого, 2011. – Ч 1. – С. 172–174.

183. Новак, В.С. Лакальныя асаблівасці вясельнай абраднасці Гомельшчыны (на матэрыялах фальклору Гомельскага і Бранскага раёнаў) / В.С. Новак // Скарына і наш час: зб. навук. матэрыялаў V Міжнароднай навуковай канферэнцыі, Гомель, 14–15 кастрычніка2011 г. / рэдкал.: А.А. Станкевіч (гал. рэд.) [і інш.]; М-ва адукацыі РБ, Гомельскі дзярж. ун-т імя Ф. Скарыны. – Гомель: ГДУ імя Ф. Скарыны, 2011. – С. 232–235.

184. Новак, В.С. Фальклорна-этнаграфічныя традыцыі Гомельска-Бранскага памежжа (на матэрыяле фальклору Добрушскага раёна) / В.С. Новак // Российско-Белорусско-Украинское пограничье: 25-летие экологических и социально-педагогических проблем в постчернобыльский период: сборник материалов международной научно-практической конференции, Новозыбков, Брянская обл. 26–27 апреля2011 г. / ред.кол. В.Н. Пустовойтов, С.Н. Стародубец, А.В. Шлома, Е.Н. Шубабко. – Брянск: Изд. БГУ, 2011. –С. 303–308.

185. Новак, В.С. Модульны падыход пры выкладанні дысцыпліны «Фалькларыстыка» / В.С. Новак // Акутальные вопросы научно-методической и учебно-организационной работы: развитие системы менеджмента качества в контексте Болонского процесса и единого европейского образовательного пространства: материалы научно-методической конференции, Гомель, 10–11 марта2011 г. : в 3 ч. / редкол.: И.В. Семченко (отв. ред.) [и др.] ; М-во образования РБ, Гомельский гос. ун-т им. Ф. Cкорины. – Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2011. – Ч. 2. – С. 125–128.

186. Новак, В.С. Рэгіянальна-лакальныя асаблівасці радзінна-хрэсьбіннай абраднасці Гомельшчыны / В.С. Новак // Пересопницьке Євангеліє та рукописна традиція в історїї сьогоденні словянських куль-тур; Словянознавство XXI століття : тенденцїї інтеграцїї і диференціацїї : тези Міжнар. наук. конференціи до Дня слов. письм. і культури; 24–26 трав. 2011 р. / уклад. і відп. ред. Н. Г. Солоньска; НАНУ; Укр. ком. славістів; Ін-т археологїї ім. М. Т. Рильського; Ін-т укр. мови; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні; Укр. мов.-інф. фонд; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка; Ін-т філоло-гїї ; Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т. – К.: НБУВ, 2011. – С. 52–54.

187. Новак, В.С. Радзінна-хрэсьбінная абраднасць Гомельшчыны: семантыка дзеянняў і прадметнай атрыбутыкі / В.С. Новак // Фальклор і сучасная культура : матэрыялы ІІІ Міжнар. навук.-практ. канф., Мінск, 21–22 красавіка2011 г. : у 2 ч. / рэдкал.: І.С. Роўда [і інш.]. – Мінск: Выд. цэнтр БДУ, 2011. – Ч. 1. – С. 112–114.

188. Новак, В.С. Традыцыі вясельнай абраднасці Гомельска-Бранска-Чарнігаўскага памежжа / В.С. Новак // Традыцыі і сучасны стан культуры і мастацтваў: матэрыялы Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі, 10–11 лістапада2011 г., г.Мінск / гал. рэд. А.І. Лакотка; Інстытут мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору імя К. Крапівы НАН Беларусі. – Мінск : Права і эканоміка, 2011. – С. 311–315.

189. Новак, В.С. Агульнае і адметнае ў масленічнай абраднасці беларусаў і палякаў / В.С. Новак // Шлях да ўзаемнасці = Droga ku wzaemnoścі : матэрыялы ХVІІ міжнар. навук. канф., Гродна, 18–19 лістапада,2010 г. / рэдкал.: Г. Хацкевіч, Я. Панькоў, Э. Ярмусік, І. Папоў (гал. рэдактары) [і інш.]. – Гродна : ГрДУ, 2011. – С. 122–127.

190. Новак, В.С. Траецкая абраднасць Гомельшчыны: багацце мясцовай спецыфікі / В.С. Новак // Пытанні мастацтвазнаўства, этналогіі і фалькларыстыкі / Ін-т мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору імя К. Крапівы НАН Беларусі / навук. рэд. А.І. Лакотка. – Мінск : Права і эканоміка, 2012. – Вып. 12. – 607 с. – С. 420–425.

191. Новак, В.С. Родильный обряд Гомельского Полесья: структура и регионально-локальные особенности / В.С. Новак // Мова і культура. (Навуковий журнал). – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2011. – Вип. 14. – Т. VІ (152). – 408 с. – С. 101–106.

192. Новак, В.С. Мифологические представления в досвадебной обрядности белорусов / В.С. Новак // Мова і культура. (Навуковий журнал). – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2011. – Вип. 15. – Т. І (152). – 432 с. – С. 166–169.

193. Новак, В.С. Регіонально-локальні особлівості колядно-новорічної обрядовості Гомельщини (на матеріалі фольклору Добруського і Вєтківського районів) / В.С. Новак // Народна творчість та етнологія. – К.: НАНУ ім. М.Т. Рильского, 2011. – № 6. – 130 с. – С. 22–31.

2012

194. Новак, В.С. Традыцыі сямейнай абраднасці Гомельска-Бранскага памежжа (на матэрыяле фальклору Гомельскага раёна) / В.С. Новак // Нормативность в условиях смешения восточнославянских языков на территории Российско-Белорусско-Украинского пограничья: Круглый стол, приуроченный к Дню славянской письменности и культуры (г. Новозыбков, Брянская область, 24-25 мая2012 г.). Сборник научных статей / Под ред. С.Н. Стародубец, С.М. Пронченко, В.Н. Пустовойтова. – Брянск: РИО БГУ, 2012. – 458 с. – С. 267–272.

195. Новак, В.С. Велікодная абраднасць Гомельшчыны: структура, семантыка рытуалаў / В.С. Новак // До Дня слов’янської писемності і культури : тези Міжнар. наук. конф. ; 24–25 трав. 2012 р. – К. : НБУВ, 2012. – 249 с. – С. 217–219.

196. Новак, В.С. Зімовыя абрады і звычаі жыхароў Гомельска-Чарнігаўскага памежжа: рэгіянальна-лакальныя асаблівасці / В.С. Новак // Матеріали міжнародної наукової конференції «Одеські етнографічні читання». – Одеса, вид-во КП ОМД, 2012. – 491 с. – С. 340–352.

197. Новак, В.С. «Вясельная абраднасць і паэзія»: інфармацыйны і кагнітыўны падыходы / В.С. Новак // «Актуальные вопросы научно-методической и учебно-организационной работы : подготовка кадров в условиях инновационного развития Республики Беларусь» (2012, Гомель). Научно-методическая конференция «Актуальные вопросы научно-методической и учебно-организационной работы : подготовка кадров в условиях инновационного развития Республики Беларусь», 14–15 марта2012 г. : материалы : в 4 ч. Ч. 3 / редкол. : И. В. Семченко (отв. ред.) [и др.]. – Гомель : ГГУ им. Ф. Скорины, 2012. – 348 с. – С. 288–292.

198. Новак, В.С., Кастрыца А.А. Фальклор як важны кампанент грамадзянска-патрыятычнага выхавання студэнтаў / В.С. Новак, А.А. Кастрыца // «Актуальные вопросы научно-методической и учебно-организационной работы : подготовка кадров в условиях инновационного развития Республики Беларусь» (2012, Гомель). Научно-методическая конференция «Актуальные вопросы научно-методической и учебно-организационной работы : подготовка кадров в условиях инновационного развития Республики Беларусь», 14 – 15 марта2012 г. : материалы : в 4 ч. Ч. 2 / редкол. : И. В. Семченко (отв. ред.) [и др.]. – Гомель : ГГУ им. Ф. Скорины, 2012. – 380 с. – С. 20–23.

199. Новак, В.С. Каляндарна-абрадавы фальклор Веткаўчыны: лакальныя асаблівасці / Новак В.С. // Христианский гуманизм и его традиции в славянской культуре: сб. научн. ст. Вып. 5 / редкол.: Т.Н. Усольцева (гл. ред.) [и др.] ; М-во образования РБ, Гомельский гос. ун-т им. Ф. Cкорины. – Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2012. – 166 с. – С. 70–75.

200. Нясвіжскага краю напеў векавы : народная духоўная культура Нясвіжчыны / пад агул. рэд. В. С. Новак (гал. рэд.), В. К. Шынкарэнка, А. А. Кастрыцы, С. А. Вяргеенка; М-ва адукацыі РБ, Гом. дзярж. ун-т імя Ф. Скарыны. – Нясвіж : Нясвіжская ўзбуйненая друкарня імя С. Буднага, 2012. – 272 с. : іл.

201. Новак, В.С. Жыллё ў міфалагічнай традыцыі беларусаў / В.С. Новак // Пытанні мастацтвазнаўства, этналогіі і фалькларыстыкі / Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі / навук. рэд. А.І. Лакотка. – Мінск : Права і эканоміка, 2012. – Вып. 13. – 566 с. – С. 446–451.

202. Новак, В.С. Традиции свадебной обрядности белорусов: регионально-локальные особенности (на матерале фольклора Гомельской области) / В.С. Новак // Матеріали до украінскої етнології : щорічник. Збірник наукових праць. Вип. 10 (13) / голов. ред. Г. Скрипник ; НАНУ, ІМФЕ ім. М.Т. Рильского. – К., 2011. – 388 с. – С. 370–374.

203. Новак, В.С., Кастрыца А.А. Фалькларыстыка : сямейна-абрадавая паэзія. Практычны дапаможнік / В.С. Новак, А.А. Кастрыца // М-ва адукацыі РБ, Гомельскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Францыска Скарыны. – Гомель : ГДУ імя Ф. Скарыны, 2013. – 48 с.

204. Новак, В.С. Слово про вчителя / В.С. Новак // Слов’янський світ : щорічник. Вип. 10. / [голов. ред. Скрипник Г.А.] ; НАНУ, ІМФЕ ім. М.Т. Рильского. – К., 2012. – 296 с. – С. 260–266.

205. Новак, В.С. Да праблемы асэнсавання міфалогіі жылля ў традыцыйнай народнай культуры / Новак В.С. // Христианский гуманизм и его традиции в славянской культуре: сб. научн. ст. Вып. 6 / редкол.: Т.Н. Усольцева (гл. ред.) [и др.] ; М-во образования РБ, Гомельский гос. ун-т им. Ф. Cкорины. – Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2012. – 143 с. – С. 43–47.