Крупскі (прозвішча)

З пляцоўкі Вікіпедыя
Перайсці да навігацыі Перайсці да пошуку
Герб Корчак

Крупскі (польск.: Krupski, бел.: Крупскі, руск.: Крупский, укр.: Крупський, літ.: Krupskis) — беларускае[1] шляхецкае прозвішча ў лінгвістыцы (анамастыцы). Прозвішча «Крупскі» мела некалькі родаў гербавай адвечнай шляхты (польск.: szlachta odwieczna).

Утварэнне прозвішча: было да XIV ст. з агульнай практыкай для ўсіх высакародных ў Еўропе[2]. Адбываецца ад прыстаўкі да асабістага імя шляхціцаў, які спадчынна валодалі радавым гняздом Крупэ[3], родапачынальнікаў роду Крупскі[4], паводле дакументальных тэкстаў латынню і на польскай — «дэ Крупэ». На латыні, Іван дэ Крупы — «Johannis de Crupe» (да XIV ст.). У XV ст. пад уплывам славянскай культуры ў тэкстах на польскай з’яўляецца канчаткова сучасная форма прозвішча «Крупскі». На польскай, Іван Крупскі — «Jan Krupski» (Krupskij). Ужо на латыні тэкст 1534 г. змяшчае — «Crupsky» (Акт надзела зямлі Крупскага Ераніма)[5], ў 1550 г. — «Crupski» (Акт заканчэння вучобы у Кракаўскім універсітэце Крупскага Валерыя)[6]. У старабеларускіх і расійскіх тэкстах да XIX ст. — «Крупскій (Крупскі)» або «Крупский». Прозвішчы ў Расійскай імперыі сталі агульнапрынятымі, акрамя высакародных, пасля адмены прыгоннага права 1861 г.[7]. У сучаснай Польшчы гэта папулярная прозвішчы сярод іншых[8].

Паходжанне[правіць | правіць зыходнік]

У рукапісы аўтарытэтнага гісторыка Польшчы рыма-каталіцкага біскупа Яна Длугаша (14151480 гг.) пры апісанні герба Корчак: продкі Крупскіх — Корчак (лац.: Corczakowye), а іх нацыянальнасць і этнічнае паходжанне — Русіны (лац.: Genus Ruthenicum)[9]. Першы вядомы продак герба Корчак — русін Ежы Крупскі (14721548 гады жыцця)[10].

Фамільны герб роду[правіць | правіць зыходнік]

Розныя галінкі прозвішчы Крупскі выкарыстоўвалі гербы[11]
Ідэнтыфікацыя
якіх (якой менавіта выкарысталі) прадугледжвае метрычную сувязь нашчадка з тым прадстаўніком роду, які ў мінулым меў дакументальнае прызнанне (у згодзе з агульнапрынятымі правіламі ў генеалогіі і геральдыцы).

Якія маюць сваяцтва з продкам, нашчадкі старажытнага роду Крупскі называюцца — Дом Крупскі (польск.: Dom Krupskich byl wieku mego znaczny w Chelmskiem)[17].

Нататкі[правіць | правіць зыходнік]

 1. «Перапiс войска Вялiкага княства Лiтоускага 1528 года», г. Мінск, 2003 г.
 2. том I—XXXIX, «Акты издаваемые Виленскою Археографическою Комиссиею для разбора Древних Актов», г. Вильна, 1865—1915. (руск.) 
 3. выпуск 1-31, «Историко-юридические материалы, извлеченные из актовых книг губерний Витебской и Могилевской, хранящихся в Центральном архиве в Витебске и изданные», Созонов, Дм. Ив. Довгялло, губернская типо-литография, г. Витебск, 1871—1903. (руск.) 
 4. стр. 25, «Смоленская шляхта», под редакцией Б. Г. Федорова, том II, издательство «Русское экономическое общество», 2006 г. (руск.) 
 5. str. 123—156, S. Dumin, S. Górzyński. Spis szlachty wylegitymowanej w guberniach grodzieńskiej, mińskiej, mohylewskiej, smoleńskiej i witebskiej. — Warzsawa: DiG, 1993 r. (стр. 123—156, С. Думин, С. Гуржинский. Список дворянства, утвержденного в Витебской, Гродненской, Минской, Могилевской и Смоленской губерниях. — Варшава: DiG, 1993 г.) (польск.) 
 6. «Ogrod krolewski», Paprocki Bartlomiej, D. Siedlczanski, Praga, 1599 r. (польск.) 
 7. «Poczet herbow szlachty Korony Polskiey y Wielkiego Xiestwa Litewskiego: gniazdo y perspektywa staroswieckiey cnoty», Potocki Waclaw, Kraków, 1696. (польск.) 
 8. str.222, t.1, «Urzednicy Wielkiego ksiуstwa Litewskiego (Spisy)», Warszawa-2001; t.1 «Wojewodstwo Wilenskie. XIV—XVIII wiek», pod red. A. Rachuby; t.4, Warszawa-2003; «Ziemia Smolenska i wojewodstwo Smolenskie XIV—XVI wiek»). (польск.) 
 9. Herbarz Wołyński — opracowanie: Towarzystwo «Pro Archivo», Kraków (Krupski 1866—1909, Krupski 1839-64, Krupski 1802-48) (польск.) 
 10. str. 58-59, «Herbarz szlachty prowincyi Witebskiej», wydanie Herolda Polskiego, w Krakowie, 1899 r. (польск.) 
 11. str. 93, tom IX, «Herbarz Polski», Kaspra Niesieckiego S.J., w Lipsku, 1842 r. (польск.) 
 12. str. 223—227, str. 396, tom 5, «Herbarz Polski», Kaspra Niesieckiego S.J., w Lipsku, 1840 r. (польск.) 
 13. str. 349—351, tom XII, cz. 1, «Herbarz Polski», Adam Boniecki, Warszawa, 1908 r. (польск.) 
 14. str. 189, «Spis nazwisk shlachty Polskiey», Jerzy Sewer Hr. Dunin-Borkowski, Lwow, 1887 r. (польск.) 
 15. str. 240, «Zbior nazwisk szlachty», P.N. Małachowski, Lublin, 1803 r. (польск.) 
 16. str. 177—182, tom 1, «Herby szlachty Polskiej», Zbigniew Leshchyc, w Poznaniu, MCMVIII r. (польск.) 
 17. str. 53, cz. 1, «Wiadomość o kleynocie szlacheckim oraz herbach domów szlacheckich w Koronie Polskiey i Wielkim Xięstwie Litewskim», E.A. Hr. Kuropatnicki, Warszawa, 1789 r. (польск.) 
 18. str. 194—230, t.1, «Monografie historyczno-genealogiczne niektórych rodzin polskich», S.K. Kossakowski, Warszawa, 1859 r. (польск.) 
 19. str. 376—387, t.1, «Herbarz wielu domow Korony Polskiey y W. X. Litewskiego», Stanislaw Jozef (A Duneburg) Duńczewski, «Zamoicii in Collegio Universitatis», z drukarni B. Jana Kantego (Kraków), (Menfis) 1756 r. (польск.) 
 20. Brzezina Winiarski A. Herby Szlachty Rzeczypospolitej. — Warszawa, 2006. (польск.) 
 21. Znamierowski A. Herbarz rodowy. — Warszawa, 2004. (польск.) 
 22. Dworzaczek Wlodzimierz, «Genealogia», Warszawa, 1959 r. (польск.) 

Зноскі

 1. с.27-28, 216, 238, 245—250, 276—284, 309 «Русские фамилии», Унбенгаун Б. О., г. Москва, изд. «Прогресс», 1989 г.
 2. с.18-33,"География фамилий", Никонов В. А., г. Москва, изд."Наука", 1988 г.
 3. Krupski od Krupe — Krupscy (Крупскі ад Сяло Крупэ) — PWN (Wyniki wyszukiwania: Krupski) (польск.) 
 4. c.15-21,27-28,191-193,215-217,245-246,263-264,"Русские фамилии", Унбенгаун Б. О., г. Москва, изд. «Прогресс», 1989 г.
 5. с.70 (№ 107), томъ XIX, «Акты издаваемые Виленскою Археографическою Коммиссіею» (Акты, относящіеся къ исторіи бывшей Холмской епархіи), типография А. Г. Сыркина, г. Вильна, 1892 г.
 6. str.360 (178), XIV — «ACTA RECTORALIA ALMAE UNIVERSITATIS STUDII CRACOVIENSIS», Tomus secundus, contimems annos 1536—1580, Stanislaus Estreicher, CRACOVIAE, 1909.
 7. с.20-26,"География фамилий", Никонов В. А., г. Москва, изд."Наука", 1988 г.
 8. Najpopularniejsze nazwiska w Polsce Архівавана 21 жніўня 2015. (2745 Krupski), 2015 r., dziury.eu (польск.) 
 9. str.24,"Insignia seu clenodia regis et regni Poloniae"(z kodeksu Kornickiego wydal Dr. Z. Celichowski), Jan Dlugosz, Poznan-1885 r.
 10. str.349-351, cz.1, Tom XII, «Herbarz Polski», Boniecki Adam, Warszawa, 1908.
 11. "Polish Armorial Middle Ages to 20th Century", Tadeusz Gajl, Gdańsk-2007..
 12. str. 396, tom 5, «Herbarz Polski», Kaspra Niesieckiego S.J., w Lipsku, 1840 r.
 13. str. 58, «Herbarz szlachty prowincyi Witebskiej», wydanie Herolda Polskiego, w Krakowie, 1899 r.
 14. str. 350, tom XII, cz. 1, «Herbarz Polski», Adam Boniecki, Warszawa, 1908 r.
 15. str. 93, tom IX, «Herbarz Polski», Kaspra Niesieckiego S.J., w Lipsku, 1842 r.
 16. Krupski h. własny, Lewart, Szeliga, Korczak, Kopacz, Tadeusz Gajl «Herby szlacheckie Rzeczypospolitej Obojga Narodów», Wydawnictwo L&L, Gdańsk-2003 (польск.) 
 17. str.691, «Herby Rycerstwa Polskiego», Paprockiego Bartosza, Krakow, 1858.
 18. владелец Бонифаций Урбанович Крупский (участник польского восстания 1863 г.)
 19. РДГА (ф.1343 воп.16 спр.2885 л.24-25)
 20. 20,0 20,1 str. 96 (185), «Metryka Litewska» (Rejestry podymnego W.K.L., Wojewodztwo smolenskie 1690 r., pod red. A. Rachuby), Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk, opr. Stanislaw Dumin i Andrzej Rachuba, Warszawa, 2009 r. (польск.) 
 21. Orchówek koło Włodawy (недаступная спасылка). Архівавана з першакрыніцы 22 ліпеня 2012. Праверана 9 сакавіка 2011.
 22. Алфьоров О., Однороженко О. Українські особові печатки XV—XVII ст. // за матеріалами київських архівосховищ. — м. Харків, 2008 р. — C. 83. ISBN 966-7409-51-X (укр.) 
 23. с.55, «Генеалогія українського козацтва» (Канівський полк), Володимир Кривошея, «Стилос», Київ, 2006 р.
 24. с.62 об., 98, 350, 347 об., 547, «Реєстр Війська Запорозького 1649 року (транслітерація тексту)», «Наукова Думка», м. Київ, 1995 р.
 25. с.222, розділ V (1687—1722 рр.) «Тенденції еволюції національної еліти», «Генеалогія українського козацтва» (Нариси історії козацьких полків), Володимир Кривошея, вид. «Стилос» 2-е доповнене, м. Київ, 2004 р. ISBN 966-8518-20-9
 26. http://redbow.ru/kalnickiy_polk
 27. http://redbow.ru/reestr_zaporozhskogo_voyska_1756_g(недаступная спасылка).
 28. Перепись войска Великого Княжества Литовского 1528 года.
 29. с. 126, 187, 395, «Українська шляхта з кінця XIV до середини XVII ст. (Волинь і Центральна Україна)», професор Яковенко Н. М., Академія наук України, Інститут української археології, Українська правнича фундація, вид. «Наукова думка», м. Київ, 1993 р. ISBN 5-12-003024-6 (укр.) 
 30. str.159, «Poczet rodow w Wielkiem Ksiestwie Litewskiem w XV i XVI wieku», Adam Boniecki, Warszawa, 1887. (польск.) 
 31. с. 205, «Еластична спільнота (Подільська шляхта в другій половині XIV — 70-х роках XVI століття)», Віталій Михайловський (рецензент доктор історичних наук професор Володимир Александрович та ін.), вид. «Темпера» (рекомендовано до друку Вченою Радою), м. Київ, 2012 р. ISBN 978-617-569-060-4 (укр.) 
 32. Расійскі дзяржаўны архіў старажытных актаў: ф. 137 воп.1 кн. 16 арк. 10
 33. 33,0 33,1 33,2 str.108, "Elektorowie krolow Wladyslawa IV., Michala Korybuta, Stanislawa Leszczynskiego i spis stronnikow Augusta III. / zestawili w porzadek abecadlowy Jerzy Dunin-Borkowski i Miecz. Dunin-Wasowicz., Lwow, czcionkami I. Zwiazkowej Drukarni, nakl. Elzbiety z hr. Losiow Duninowej-Borkowskiej, 1910; «Rocznik Towarzystwa heraldycznego we Lwowie», Tom 1 — rok 1908/9. (польск.) 
 34. стр. (VI) 424, 426, 427, вып. 26, «Историко-юридические материалы, извлеченные из актовых книг губерний Витебской и Могилевской, хранящихся в Центральном архиве в Витебске и изданные», М. Веревкин, типо-литография Г. А. Малкина, г. Витебск, 1895 г. (руск.) 
 35. str.176, Elektorow poczet, ktorzy niegdys glosowali na elektorow Jana Kazimierza roku 1648, Jana III. roku 1674, Augusta II. roku 1697, i Stanislawa Augusta roku 1764, najjasniejszych Krolow Polskich, Wielkich Ksiazat Litewskich, i.t.d. / ulozyl i wydal Oswald Zaprzaniec z Siemuszowej Pietruski. Bochnia ; Lwow. drukiem Wawrzynca Pisza; nakladem Kajetana Jablonskiego. 1845. (польск.) 
 36. с.504-506 tom 1 (Index, Tesserae gentiliciae in regno Poloniae s M. D. Lit.), «Orbis Poloni», Simone Okolski, Cracov, 1641; c.554 (herb Krupskich), «Poczet herbow szlachty Korony Polskiey y Wielkiego Xięstwa Litewskiego: gniazdo y perspektywa staroświeckiey cnoty», Potocki Wacław, Krakow, 1696 r.;с. LII «Skorowidz do herbow» (с. 871) «Herby Rycerstwa Polskiego. przez Bartosza Paprockiego zebrene i wydane r. p. 1584 (1789). Wydanie Kazimierza Jozefa Turowskiego. Krakow. Nakladem wydawnictwa biblioteki polskiej. 1858». (польск.) 
 37. str.396, Tom V, «Herbarz Polski», Niesieckiego Kaspra S.J., w Lipsku, 1840. (польск.) 
 38. с.23, 510—515(№ 25), т.7, «Акты издаваемые Виленскою археографическою комиссиею (Акты городненского гродского суда)», тип. А. Г. Сыркина, г. Вильна, 1874 г.;с.907-912(510—512), т.17, «Акты издаваемые Виленскою археографифическою комиссиею (Акты Гродненского земского суда)», тип. А. Г. Сыркина, г. Вильна, 1890 г.; с.530, т.17, «Акты издаваемые Виленскою археографифическою комиссиею (Акты Гродненского земского суда)», тип. А. Г. Сыркина, г. Вильна, 1890 г.; с.611(546—547) т.25,"Акты издаваемые Виленскою археографифическою комиссиею для разбора древних актов (Инвентари и разграничительные акты)", тип. А. Г. Сыркина, г. Вильна, 1898 г. (руск.) 
 39. Духовное завещание от 16 марта 1742 г. Арцишевского Александра об обмене имения Каверляны в Минском воеводстве у Крупского Афанасия на его имение Шоломецы в Речицком повете — РГИА ф.1343 оп.16 д.2885 лл.24-25 (руск.) 
 40. с.342,127, АРХIЎ УНIЯЦКIХ МIТРАПАЛIТАЎ, Дакументы да гiсторыi царквы ў Беларусi XV—XIX стст. у фондзе «Канцылярыя мiтрапалiта грэка-унiяцкiх цэркваў у Расii», Даведнiк, Мінск-Полацк, «Сафiя», 1999 г. (ISBN 985-6448-05-0)
 41. с. 256 Анiщчанко Я. К. «Ураднікі беларускіх земляў ВКЛ пры Станіславе Панятоўскім», г. Мінск, 2008 г. (РДАСА, ф.389, спр.534, арк. 358, UWKL.T.1.S.222)
 42. с. 256 Анiщчанко Я. К. «Ураднікі беларускіх земляў ВКЛ пры Станіславе Панятоўскім», г. Мінск, 2008 г.(НГАБ ф.1779, спр.48, арк.38)
 43. Krupski Jan Nicholas (НГАБ ф.2066 воп.1 спр.2 л.2)
 44. Krupski Marcin syn Teodora (НГАБ ф.2066 воп.1 спр.4 л.82 ад.)
 45. «Алфавитный список дворянских родов, внесенных в родословные дворянские книги Могилевской губернии», изд. МДДС, г. Могилев, 1909 г.
 46. с.58, «Алфавитный список дворянским родам Минской губернии внесенным в дворянскую родословную книгу по 1-е июля 1903 года», Губ. Тип., г. Минск, 1903 г. (РДГА ф. 1343 воп. 23 спр. 9446, ф. 1343 воп. 36 спр. 12986-12987)
 47. Алфавитный список дворянским родам, внесенным в дворянскую родословную книгу Витебской губернии [с 1785] по 1900 г.", г. Витебск, 1900 г. (РДГА ф. 1343 воп. 23 спр. 9444)
 48. 48,0 48,1 str.350, cz.1, Tom XII, «Herbarz Polski», Boniecki Adam, Warszawa, 1908.
 49. ДАЖО (ф.146 воп.1 спр.3193-3195)
 50. РДГА (ф.1343 воп.36 спр.12986)
 51. ЦДІА України (ф.782 воп.1 спр.6131,6228)
 52. be:Падляшскія пакутнікі
 53. Списки...лишенных...прав состояния...конфискации в казну 1864 г..
 54. № 129 (некролог) «Московские Ведомости», 1896 г.; № 7255 (библиография о нем) «Новое Время», 1896 г..
 55. Крупский Андрей Антонович.
 56. с.673, (27 неоф.отд.) «Донские Епархиальные Ведомости», 1901 г.
 57. c.65,180,314,391,495,687,965, «Знак отличия Военного ордена Св. Георгия. Списки пожалованным за русско-японскую войну 1904—1905 гг.», сост. Д. Бутрым, И. Маркин, Москва-2006.
 58. Крупский (ОБД Мемориал).
 59. Сталинские расстрельные списки (недаступная спасылка). Архівавана з першакрыніцы 31 студзеня 2011. Праверана 9 сакавіка 2011.
 60. Жертвы политического террора в СССР.
 61. be-x-old:Вяліскае паўстаньне
 62. The Krupski Surname in USA.
 63. Крупская, Надежда Константиновна.
 64. uk:Члени УЦР 2-го складу
 65. uk:Члени УЦР 3-го складу
 66. Крупский Павел Филиппович (18.2.1924-4.11.1943) Герой Советского Союза.
 67. Виктор Иосифович Kрупский.
 68. Крупский Виктор Иосифович (недаступная спасылка). Архівавана з першакрыніцы 21 снежня 2010. Праверана 9 сакавіка 2011.
 69. Крупский, Виктор Иосифович.
 70. М.А. Крупский - организатор подготовки специалистов флота (недаступная спасылка). Архівавана з першакрыніцы 21 сакавіка 2012. Праверана 9 сакавіка 2011.
 71. Вице-адмирал М.А.Крупский и его эпоха (недаступная спасылка). Архівавана з першакрыніцы 14 красавіка 2009. Праверана 9 сакавіка 2011.
 72. be-x-old:Януш Крупскі
 73. Крупский Александр Кириллович.
 74. с.489-490, том 23 (Котошихин—Ламберт), «Новый энциклопедический словарь», изд. Брокгауз и Эфрон, г. Петербург, 1915 г.
 75. http://pl.wikipedia.org/wiki/Antoni_Krupski
 76. Wojewodowie II Rzeczypospolitej.
 77. Mikołaj Krupski.
 78. Jarosław Krupski.
 79. Beata Krupska-Tyszkiewicz.
 80. Beata Krupska.
 81. Список заслуженных мастеров спорта СССР (лёгкая атлетика).
 82. Karol Estreicher (starszy).

Спасылкі[правіць | правіць зыходнік]

Ачыстка кэш