Алканы

З Вікіпедыі, свабоднай энцыклапедыі
3D мадэль метану — найпрасцейшага алкана

Алканы (таксама насычаныя вуглевадароды, парафіны, аліфатычныя злучэнні) — ацыклічныя вуглевадароды лінейнай або разгалінаванай будовы, якія змяшчаюць толькі простыя сувязі і ўтвараюць гомалагічны рад з агульнай формулай CnH2n+2.

Алканы з'яўляюцца насычанымі вуглевадародамі і ўтрымоўваюць максімальна магчымы лік атамаў вадароду. Кожны атам вугляроду ў малекулах алканаў знаходзіцца ў стане sp3-гібрыдызацыі - усё 4 гібрыдныя арбіталі атама С роўныя па форме і энергіі, 4 электронныя аблокі накіраваныя ў вяршыні тэтраэдра пад вугламі 109 ° 28 '. За кошт адзінарных сувязяў паміж атамамі С магчыма свабоднае кручэнне вакол вугляроднай сувязі. Тып вугляроднай сувязі - σ-сувязі, сувязі малапалярныя і дрэнна палярызуемыя. Даўжыня вугляроднай сувязі - 0,154 нм.

Гамалагічны рад алканаў (першыя 10 членаў)
Метан CH4 CH4
Этан CH3—CH3 C2H6
Прапан CH3—CH2—CH3 C3H8
Бутан CH3—CH2—CH2—CH3 C4H10
Пентан CH3—CH2—CH2—CH2—CH3 C5H12
Гексан CH3—CH2—CH2—CH2—CH2—CH3 C6H14
Гептан CH3—CH2—CH2—CH2—CH2—CH2—CH3 C7H16
Актан CH3—CH2—CH2—CH2—CH2—CH2—CH2—CH3 C8H18
Нанан CH3—CH2—CH2—CH2—CH2—CH2—CH2—CH2—CH3 C9H20
Дэкан CH3—CH2—CH2—CH2—CH2—CH2—CH2—CH2—CH2—CH3 C10H22