Спіс водарасцей Беларусі

З Вікіпедыі, свабоднай энцыклапедыі

Відавая разнастайнасць водарасцей Беларусі дастаткова вялікая. Толькі ў нацыянальным парку «Прыпяцкі» налічваецца не менш за 379 відаў розных водарасцей[1].

У дадзеным пераліку аб'яднаны як водарасці, што ўключаны ў царства Раслін, так і сіне-зялёныя водарасці, якія ўключаны ў царства Бактэрый. Пералік, прыведзены ніжэй, не поўны, над ім вядзецца праца. Лічба пасля назвы роду паказвае колькасць відаў роду, што сустракаюцца на тэрыторыі Беларусі, згодна з дадзенымі БелЭн.

Тып Bacillariophyta[правіць | правіць зыходнік]

Сямейства Scoliotropidaceae[правіць | правіць зыходнік]

Род Biremis[правіць | правіць зыходнік]

Сямейства Incertae sedis[правіць | правіць зыходнік]

Род Belonastrum[правіць | правіць зыходнік]

Тып Сіне-зялёныя водарасці (Cyanobacteria)[правіць | правіць зыходнік]

На Беларусі 327 відаў, разнавіднасцей і форм з 55 родаў.

Сямейства Афанізаменонавыя (Aphanizomenonaceae)[правіць | правіць зыходнік]

Род Анабенопсіс (Anabaenopsis) — 2[правіць | правіць зыходнік]

Род Афанізаменон (Aphanizomenon)[правіць | правіць зыходнік]

Род Chrysosporum[правіць | правіць зыходнік]

Род Cuspidothrix[правіць | правіць зыходнік]

Род Dolichospermum[правіць | правіць зыходнік]

Род Raphidiopsis[правіць | правіць зыходнік]

Род Sphaerospermopsis[правіць | правіць зыходнік]

Сямейства Aphanothecaceae[правіць | правіць зыходнік]

Род Афанатэцэ (Aphanothece) — 5[правіць | правіць зыходнік]

Сямейства Attheyaceae[правіць | правіць зыходнік]

Род Атэя (Attheya)[правіць | правіць зыходнік]

Сямейства Borziaceae[правіць | правіць зыходнік]

Род Борцыя (Borzia)[правіць | правіць зыходнік]

Сямейства Chroococcaceae[правіць | правіць зыходнік]

Род Chroococcus[правіць | правіць зыходнік]

Род Gloeocapsopsis[правіць | правіць зыходнік]

Сямейства Coelosphaeriaceae[правіць | правіць зыходнік]

Род Coelosphaerium[правіць | правіць зыходнік]

Род Snowella[правіць | правіць зыходнік]

Род Вараніхінія (Woronichinia)[правіць | правіць зыходнік]

Сямейства Coleofasciculaceae[правіць | правіць зыходнік]

Род Geitlerinema[правіць | правіць зыходнік]

Сямейства Fortieaceae[правіць | правіць зыходнік]

Род Аўлазіра (Aulosira)[правіць | правіць зыходнік]

Сямейства Gloeotrichiaceae[правіць | правіць зыходнік]

Род Глеятрыхія (Gloeotrichia)[правіць | правіць зыходнік]

Сямейства Гамфасферыевыя (Gomphosphaeriaceae)[правіць | правіць зыходнік]

Род Гамфасферыя (Gomphosphaeria) — 2[правіць | правіць зыходнік]

Сямейства Hapalosiphonaceae[правіць | правіць зыходнік]

Род Гапаласіфон (Hapalosiphon)[правіць | правіць зыходнік]

Сямейства Heteroleibleiniaceae[правіць | правіць зыходнік]

Род Heteroleibleinia[правіць | правіць зыходнік]

Сямейства Гамеотрыксавыя (Homoeotrichaceae)[правіць | правіць зыходнік]

Род Гамеотрыкс (Homoeothrix)[правіць | правіць зыходнік]

Сямейства Leptolyngbyaceae[правіць | правіць зыходнік]

Род Planktolyngbya[правіць | правіць зыходнік]

Род Romeria[правіць | правіць зыходнік]

Сямейства Мерысмапедыевыя (Merismopediaceae)[правіць | правіць зыходнік]

Род Aphanocapsa[правіць | правіць зыходнік]

Род Limnococcus[правіць | правіць зыходнік]

Род Мерысмапедыя (Merismopedia)[правіць | правіць зыходнік]

Сямейства Microchaetaceae[правіць | правіць зыходнік]

Род Лептабазіс (Leptobasis)[правіць | правіць зыходнік]

Сямейства Microcoleaceae[правіць | правіць зыходнік]

Род Arthrospira[правіць | правіць зыходнік]

Род Kamptonema[правіць | правіць зыходнік]

Род Мікраколеус (Microcoleus)[правіць | правіць зыходнік]

Род Planktothrix[правіць | правіць зыходнік]

Род Trichodesmium[правіць | правіць зыходнік]

Сямейства Microcystaceae[правіць | правіць зыходнік]

Род Глеякапса (Gloeocapsa)[правіць | правіць зыходнік]

Род Мікрацысціс (Microcystis) — 15[правіць | правіць зыходнік]

Род Radiocystis[правіць | правіць зыходнік]

Сямейства Настокавыя (Nostocaceae)[правіць | правіць зыходнік]

Род Анабена (Anabaena) — 25[правіць | правіць зыходнік]

Род Cylindrospermum[правіць | правіць зыходнік]

Род Гідракарыне (Hydrocoryne)[правіць | правіць зыходнік]

Род Надулярыя (Nodularia)[правіць | правіць зыходнік]

Род Насток (Nostoc)[правіць | правіць зыходнік]

Род Trichormus[правіць | правіць зыходнік]

Сямейства Oscillatoriaceae[правіць | правіць зыходнік]

Род Limnoraphis[правіць | правіць зыходнік]

Род Лінгбія (Lyngbya) — 13[правіць | правіць зыходнік]

Род Асцыляторыя (Oscillatoria)[правіць | правіць зыходнік]

Род Фармідыум (Phormidium)[правіць | правіць зыходнік]

Сямейства Pseudanabaenaceae[правіць | правіць зыходнік]

Род Jaaginema[правіць | правіць зыходнік]

Род Limnothrix[правіць | правіць зыходнік]

Род Pseudanabaena[правіць | правіць зыходнік]

Сямейства Рывулярыевыя (Rivulariaceae)[правіць | правіць зыходнік]

Род Калотрыкс (Calothrix)[правіць | правіць зыходнік]

Сямейства Romeriaceae[правіць | правіць зыходнік]

Род Romeria[правіць | правіць зыходнік]

Сямейства Synechococcaceae[правіць | правіць зыходнік]

Род Anathece[правіць | правіць зыходнік]

Род Cyanodictyon[правіць | правіць зыходнік]

Род Дактылакакопсіс (Dactylococcopsis)[правіць | правіць зыходнік]

Род Lemmermanniella[правіць | правіць зыходнік]

Сямейства Incertae sedis[правіць | правіць зыходнік]

Род Fortiea[правіць | правіць зыходнік]

Род Marssoniella[правіць | правіць зыходнік]

Тып Cryptophyta[правіць | правіць зыходнік]

Сямейства Campylomonadaceae[правіць | правіць зыходнік]

Род Chilomonas[правіць | правіць зыходнік]

Сямейства Cryptomonadaceae[правіць | правіць зыходнік]

Род Крыптамонас (Cryptomonas)[правіць | правіць зыходнік]

Сямейства Pyrenomonadaceae[правіць | правіць зыходнік]

Род Rhodomonas[правіць | правіць зыходнік]

Тып Dinoflagellata[правіць | правіць зыходнік]

Сямейства Ceratiaceae[правіць | правіць зыходнік]

Род Ceratium[правіць | правіць зыходнік]

Сямейства Гімнадыніевыя (Gymnodiniaceae)[правіць | правіць зыходнік]

Род Гімнадыніум (Gymnodinium)[правіць | правіць зыходнік]

Род Nusuttodinium[правіць | правіць зыходнік]

Сямейства Glenodiniaceae[правіць | правіць зыходнік]

Род Peridiniopsis[правіць | правіць зыходнік]

Сямейства Перыдыніевыя (Peridiniaceae)[правіць | правіць зыходнік]

Род Гленадыніум (Glenodinium)[правіць | правіць зыходнік]

Род Peridiniopsis[правіць | правіць зыходнік]

Род Peridinium[правіць | правіць зыходнік]

Сямейства Phytodiniaceae[правіць | правіць зыходнік]

Род Tetradinium[правіць | правіць зыходнік]

Сямейства Tovelliaceae[правіць | правіць зыходнік]

Род Woloszynskia[правіць | правіць зыходнік]

Тып Chrysophyta[правіць | правіць зыходнік]

На Беларусі 21 род, каля 50 відаў з класу Залацістыя водарасці (Chrysophyceae)

Сямейства Bicosoecaceae[правіць | правіць зыходнік]

Род Bicosoeca[правіць | правіць зыходнік]

Сямейства Chromulinaceae[правіць | правіць зыходнік]

Род Храмуліна (Chromulina)[правіць | правіць зыходнік]

Род Ochromonas[правіць | правіць зыходнік]

Сямейства Chrysamoebaceae[правіць | правіць зыходнік]

Род Chrysamoeba[правіць | правіць зыходнік]

Сямейства Dinobryaceae[правіць | правіць зыходнік]

Род Arthrochrysis[правіць | правіць зыходнік]

Род Chrysolykos[правіць | правіць зыходнік]

Род Epipyxis[правіць | правіць зыходнік]

Род Кефірыян (Kephyrion)[правіць | правіць зыходнік]

Род Kephyriopsis[правіць | правіць зыходнік]

Род Псеўдакефірыян (Pseudokephyrion)[правіць | правіць зыходнік]

Род Stokesiella[правіць | правіць зыходнік]

Сямейства Dinobryonaceae[правіць | правіць зыходнік]

Род Дынобрыян (Dinobryon) — 12[правіць | правіць зыходнік]

Род Epipyxis[правіць | правіць зыходнік]

Сямейства Ochromonadaceae[правіць | правіць зыходнік]

На Беларусі мінімум 3 віды

Род Урагленопсіс (Uroglenopsis)[правіць | правіць зыходнік]

Тып Euglenozoa[правіць | правіць зыходнік]

На Беларусі каля 110 відаў у класе Эўгленавыя водарасці (Euglenoidea)

Сямейства Astasiaceae[правіць | правіць зыходнік]

Род Астазія (Astasia)[правіць | правіць зыходнік]

Род Cyclidiopsis[правіць | правіць зыходнік]

Сямейства Euglenaceae[правіць | правіць зыходнік]

Род Крыптаглена (Cryptoglena)[правіць | правіць зыходнік]

Род Эўглена (Euglena)[правіць | правіць зыходнік]

Род Euglenaformis[правіць | правіць зыходнік]

Род Euglenaria[правіць | правіць зыходнік]

Род Monomorphina[правіць | правіць зыходнік]

Род Страмбамонас (Strombomonas)[правіць | правіць зыходнік]

Род Трахеламонас (Trachelomonas)[правіць | правіць зыходнік]

Сямейства Euglenidae[правіць | правіць зыходнік]

Род Калацыум (Colacium)[правіць | правіць зыходнік]

Сямейства Phacaceae[правіць | правіць зыходнік]

Род Лепацынкліс (Lepocinclis)[правіць | правіць зыходнік]

Род Факус (Phacus)[правіць | правіць зыходнік]

Род Трахеламонас (Trachelomonas)[правіць | правіць зыходнік]

Тып Glaucophyta[правіць | правіць зыходнік]

Сямейства Glaucocystaceae[правіць | правіць зыходнік]

Род Глаўкацысціс (Glaucocystis)[правіць | правіць зыходнік]

Тып Ochrophyta[правіць | правіць зыходнік]

На Беларусі адзначана больш за 50 відаў з 22 родаў у класе Жоўта-зялёныя водарасці (Xanthophyceae)

Сямейства Ахнантавыя (Achnanthaceae)[правіць | правіць зыходнік]

Род Ахнантэс (Achnanthes)[правіць | правіць зыходнік]

Род Achnanthidium[правіць | правіць зыходнік]

Сямейства Achnanthidiaceae[правіць | правіць зыходнік]

Род Karayevia[правіць | правіць зыходнік]

Сямейства Amphipleuraceae[правіць | правіць зыходнік]

Род Amphipleura[правіць | правіць зыходнік]

Род Амфіпрора (Amphiprora)[правіць | правіць зыходнік]

Род Frustulia[правіць | правіць зыходнік]

Род Halamphora[правіць | правіць зыходнік]

Род Lemnicola[правіць | правіць зыходнік]

Род Planothidium[правіць | правіць зыходнік]

Сямейства Anomoeoneidaceae[правіць | правіць зыходнік]

Род Анамеонеіс (Anomoeoneis)[правіць | правіць зыходнік]

Сямейства Aulacoseiraceae[правіць | правіць зыходнік]

Род Aulacoseira[правіць | правіць зыходнік]

Сямейства Bacillariaceae[правіць | правіць зыходнік]

Род Бацылярыя (Bacillaria)[правіць | правіць зыходнік]

Род Hantzschia[правіць | правіць зыходнік]

Род Ніцшыя (Nitzschia)[правіць | правіць зыходнік]

Сямейства Berkeleyaceae[правіць | правіць зыходнік]

Род Parlibellus[правіць | правіць зыходнік]

Сямейства Батрыдыевыя (Botrydiaceae)[правіць | правіць зыходнік]

Род Батрыдыум (Botrydium) — 2[правіць | правіць зыходнік]

Сямейства Botrydiopsidaceae[правіць | правіць зыходнік]

Род Батрыдыёпсіс (Botrydiopsis)[правіць | правіць зыходнік]

Сямейства Catenulaceae[правіць | правіць зыходнік]

Род Амфара (Amphora)[правіць | правіць зыходнік]

Сямейства Cavinulaceae[правіць | правіць зыходнік]

Род Cavinula[правіць | правіць зыходнік]

Сямейства Centritractaceae[правіць | правіць зыходнік]

Род Бумілерыёпсіс (Bumilleriopsis)[правіць | правіць зыходнік]

Род Centritractus[правіць | правіць зыходнік]

Род Pseudotetraëdron[правіць | правіць зыходнік]

Сямейства Chlorobotryaceae[правіць | правіць зыходнік]

Род Characiopsis[правіць | правіць зыходнік]

Сямейства Chrysamoebaceae[правіць | правіць зыходнік]

Род Chrysamoeba[правіць | правіць зыходнік]

Сямейства Cocconeidaceae[правіць | правіць зыходнік]

Род Каконеіс (Cocconeis)[правіць | правіць зыходнік]

Сямейства Cosmioneidaceae[правіць | правіць зыходнік]

Род Cosmioneis[правіць | правіць зыходнік]

Сямейства Cymbellaceae[правіць | правіць зыходнік]

Род Cymbella[правіць | правіць зыходнік]

Род Cymbopleura[правіць | правіць зыходнік]

Род Encyonema[правіць | правіць зыходнік]

Род Encyonopsis[правіць | правіць зыходнік]

Род Gomphocymbellopsis[правіць | правіць зыходнік]

Род Navicymbula[правіць | правіць зыходнік]

Род Paraplaconeis[правіць | правіць зыходнік]

Сямейства Diadesmidaceae[правіць | правіць зыходнік]

Род Luticola[правіць | правіць зыходнік]

Сямейства Diploneidaceae[правіць | правіць зыходнік]

Род Дыплонеіс (Diploneis)[правіць | правіць зыходнік]

Сямейства Фрагілярыевыя (Fragilariaceae)[правіць | правіць зыходнік]

Род Астэрыянела (Asterionella)[правіць | правіць зыходнік]

Род Centronella[правіць | правіць зыходнік]

Род Ctenophora[правіць | правіць зыходнік]

Род Diatoma[правіць | правіць зыходнік]

Род Fragilaria[правіць | правіць зыходнік]

Род Fragilariforma[правіць | правіць зыходнік]

Род Hannaea[правіць | правіць зыходнік]

Род Мерыдыян (Meridion)[правіць | правіць зыходнік]


Род Pseudostaurosira[правіць | правіць зыходнік]

Род Tabularia[правіць | правіць зыходнік]

Род Staurosira[правіць | правіць зыходнік]

Род Staurosirella[правіць | правіць зыходнік]

Род Synedra[правіць | правіць зыходнік]

Род Ulnaria[правіць | правіць зыходнік]

Сямейства Eunotiaceae[правіць | правіць зыходнік]

Род Eunotia[правіць | правіць зыходнік]

Сямейства Gomphonemataceae[правіць | правіць зыходнік]

Род Гамфанема (Gomphonema) — 53[правіць | правіць зыходнік]

Род Reimeria[правіць | правіць зыходнік]

Сямейства Goniochloridaceae[правіць | правіць зыходнік]

Род Pseudostaurastrum[правіць | правіць зыходнік]

Сямейства Heteropediaceae[правіць | правіць зыходнік]

Род Гетэракокус (Heterococcus)[правіць | правіць зыходнік]

Род Гетэрапедыя (Heteropedia)[правіць | правіць зыходнік]

Сямейства Маламанадавыя (Mallomonadaceae)[правіць | правіць зыходнік]

Род Маламонас (Mallomonas)[правіць | правіць зыходнік]

Род Сінура (Synura)[правіць | правіць зыходнік]

Сямейства Melosiraceae[правіць | правіць зыходнік]

Род Мелазіра (Melosira)[правіць | правіць зыходнік]

Сямейства Навікулавыя (Naviculaceae)[правіць | правіць зыходнік]

Род Калонеіс (Caloneis)[правіць | правіць зыходнік]

Род Geissleria[правіць | правіць зыходнік]

Род Hippodonta[правіць | правіць зыходнік]

Род Mayamaea[правіць | правіць зыходнік]

Род Навікула (Navicula) — 84[правіць | правіць зыходнік]

Род Nupela[правіць | правіць зыходнік]

Род Prestauroneis[правіць | правіць зыходнік]

Сямейства Neidiaceae[правіць | правіць зыходнік]

Род Неідыум (Neidium) — 9[правіць | правіць зыходнік]

Сямейства Paraliaceae[правіць | правіць зыходнік]

Род Ellerbeckia[правіць | правіць зыходнік]

Сямейства Paraphysomonadaceae[правіць | правіць зыходнік]

Род Хрызасферэла (Chrysosphaerella)[правіць | правіць зыходнік]

Сямейства Pinnulariaceae[правіць | правіць зыходнік]

Род Пінулярыя (Pinnularia)[правіць | правіць зыходнік]

Сямейства Pleurosigmataceae[правіць | правіць зыходнік]

Род Гірасігма (Gyrosigma)[правіць | правіць зыходнік]

Сямейства Sellaphoraceae[правіць | правіць зыходнік]

Род Fallacia[правіць | правіць зыходнік]

Род Sellaphora[правіць | правіць зыходнік]

Сямейства Stylococcaceae[правіць | правіць зыходнік]

Род Bitrichia[правіць | правіць зыходнік]

Род Лагініян (Lagynion)[правіць | правіць зыходнік]

Сямейства Rhopalodiaceae[правіць | правіць зыходнік]

Род Epithemia[правіць | правіць зыходнік]

Род Rhopalodia[правіць | правіць зыходнік]

Сямейства Skeletonemaceae[правіць | правіць зыходнік]

Род Skeletonema[правіць | правіць зыходнік]

Сямейства Stauroneidaceae[правіць | правіць зыходнік]

Род Craticula[правіць | правіць зыходнік]

Род Stauroneis[правіць | правіць зыходнік]

Сямейства Stephanodiscaceae[правіць | правіць зыходнік]

Род Cyclostephanos[правіць | правіць зыходнік]

Род Cyclotella[правіць | правіць зыходнік]

Род Stephanodiscus[правіць | правіць зыходнік]

Сямейства Surirellaceae[правіць | правіць зыходнік]

Род Кампіладыскус (Campylodiscus)[правіць | правіць зыходнік]

Род Cymatopleura[правіць | правіць зыходнік]

Род Iconella[правіць | правіць зыходнік]

Род Stenopterobia[правіць | правіць зыходнік]

Род Surirella[правіць | правіць зыходнік]

Сямейства Tabellariaceae[правіць | правіць зыходнік]

Род Tabellaria[правіць | правіць зыходнік]

Сямейства Tribonemataceae[правіць | правіць зыходнік]

Род Бумілерыя (Bumilleria)[правіць | правіць зыходнік]

Род Гетэротрыкс (Heterothrix)[правіць | правіць зыходнік]

Род Трыбанема (Tribonema)[правіць | правіць зыходнік]

Сямейства Mastogloiaceae[правіць | правіць зыходнік]

Род Aneumastus[правіць | правіць зыходнік]

Род Мастаглоя (Mastogloia)[правіць | правіць зыходнік]

Сямейства Ophiocytiaceae[правіць | правіць зыходнік]

Род Афіяцытыум (Ophiocytium) - 4[правіць | правіць зыходнік]

Сямейства Плеўрахлоравыя (Pleurochloridaceae)[правіць | правіць зыходнік]

Род Арахнахлорыс (Arachnochloris) — 2[правіць | правіць зыходнік]

Род Goniochloris[правіць | правіць зыходнік]

Род Манодус (Monodus)[правіць | правіць зыходнік]

Род Tetraplektron[правіць | правіць зыходнік]

Сямейства Rhoicospheniaceae[правіць | правіць зыходнік]

Род Rhoicosphenia[правіць | правіць зыходнік]

Сямейства Vacuolariaceae[правіць | правіць зыходнік]

Род Gonyostomum[правіць | правіць зыходнік]

Род Vacuolaria[правіць | правіць зыходнік]

Сямейства Vaucheriaceae[правіць | правіць зыходнік]

Род Вашэрыя (Vaucheria)[правіць | правіць зыходнік]

Incertae sedis[правіць | правіць зыходнік]

Род Handmannia[правіць | правіць зыходнік]

Род Lacustriella[правіць | правіць зыходнік]

Тып Зялёныя водарасці (Chlorophyta)[правіць | правіць зыходнік]

Сямейства Actinochloridaceae[правіць | правіць зыходнік]

Род Макрахлорыс (Macrochloris)[правіць | правіць зыходнік]

Сямейства Афанахетавыя (Aphanochaetaceae)[правіць | правіць зыходнік]

Род Афанахетэ (Aphanochaete)[правіць | правіць зыходнік]

Сямейства Botryochloridaceae[правіць | правіць зыходнік]

Род Dichotomococcus[правіць | правіць зыходнік]

Сямейства Botryococcaceae[правіць | правіць зыходнік]

Род Батрыекокус (Botryococcus)[правіць | правіць зыходнік]

Род Dichotomococcus[правіць | правіць зыходнік]

Сямейства Какаміксавыя (Coccomyxaceae)[правіць | правіць зыходнік]

Род Какамікса (Coccomyxa)[правіць | правіць зыходнік]

Род Дыспора (Dispora)[правіць | правіць зыходнік]

Сямейства Chaetophoraceae[правіць | правіць зыходнік]

Род Draparnaldia[правіць | правіць зыходнік]

Род Draparnaldiella[правіць | правіць зыходнік]

Род Гангразіра (Gongrosira)[правіць | правіць зыходнік]

Род Гарматыла (Hormotila)[правіць | правіць зыходнік]

Род Плеўракок (Pleurococcus)[правіць | правіць зыходнік]

Род Stigeoclonium[правіць | правіць зыходнік]

Сямейства Харацыевыя (Characiaceae)[правіць | правіць зыходнік]

Род Ankyra[правіць | правіць зыходнік]

Род Каршыкавіела (Korshikoviella)[правіць | правіць зыходнік]

Сямейства Хламідаманадавыя (Chlamydomonadaceae)[правіць | правіць зыходнік]

Род Картэрыя (Carteria)[правіць | правіць зыходнік]

Род Хламідамонас (Chlamydomonas) — 18[правіць | правіць зыходнік]

Род Chloromonas[правіць | правіць зыходнік]

Сямейства Хларэлавыя (Chlorellaceae)[правіць | правіць зыходнік]

Род Актынаструм (Actinastrum)[правіць | правіць зыходнік]

Род Анкістрадэсмус (Ankistrodesmus) — 19[правіць | правіць зыходнік]

Род Хларэла (Chlorella)[правіць | правіць зыходнік]

Род Dicloster[правіць | правіць зыходнік]

Род Дыктыясферыум (Dictyosphaerium)[правіць | правіць зыходнік]

Род Дыдымагенес (Didymogenes)[правіць | правіць зыходнік]

Род Diplostauron[правіць | правіць зыходнік]

Род Gloeotilla[правіць | правіць зыходнік]

Род Галенкініёпсіс (Golenkiniopsis)[правіць | правіць зыходнік]

Род Hindakia[правіць | правіць зыходнік]

Род Keratococcus[правіць | правіць зыходнік]

Род Мікрактыніум (Micractinium)[правіць | правіць зыходнік]

Род Mucidosphaerium[правіць | правіць зыходнік]

Род Мурыела (Muriella)[правіць | правіць зыходнік]

Род Siderocelis[правіць | правіць зыходнік]

Сямейства Chlorococcaceae[правіць | правіць зыходнік]

Род Хларакокум (Chlorococcum)[правіць | правіць зыходнік]

Род Chlorotetraedron[правіць | правіць зыходнік]

Род Наўтакокус (Nautococcus)[правіць | правіць зыходнік]

Род Schroederia[правіць | правіць зыходнік]

Сямейства Хлорасарцынавыя (Chlorosarcinaceae)[правіць | правіць зыходнік]

Род Барадынела (Borodinella)[правіць | правіць зыходнік]

Сямейства Кладофаравыя (Cladophoraceae)[правіць | правіць зыходнік]

Род Aegagropila[правіць | правіць зыходнік]

Род Кладофара (Cladophora)[правіць | правіць зыходнік]

Сямейства Дыктыясферыевыя (Dictyosphaeriaceae)[правіць | правіць зыходнік]

Род Dactylosphaerium[правіць | правіць зыходнік]

Род Дымарфакокус (Dimorphococcus)[правіць | правіць зыходнік]

Сямейства Gloeotilaceae[правіць | правіць зыходнік]

Род Бінуклеарыя (Binuclearia)[правіць | правіць зыходнік]

Сямейства Goniaceae[правіць | правіць зыходнік]

Род Гоніум (Gonium)[правіць | правіць зыходнік]

Род Dictyosphaerium[правіць | правіць зыходнік]

Род Hindakia[правіць | правіць зыходнік]

Сямейства Haematococcaceae[правіць | правіць зыходнік]

Род Гематакокус (Haematococcus)[правіць | правіць зыходнік]

Сямейства Hyaloraphidiaceae[правіць | правіць зыходнік]

Род Гіяларафідыум (Hyaloraphidium)[правіць | правіць зыходнік]

Сямейства Гідрадыкцыевыя (Hydrodictyaceae)[правіць | правіць зыходнік]

Род Гідрадыкцыён (Hydrodictyon)[правіць | правіць зыходнік]

Род Lacunastrum[правіць | правіць зыходнік]

Род Monactinus[правіць | правіць зыходнік]

Род Parapediastrum[правіць | правіць зыходнік]

Род Pediastrum[правіць | правіць зыходнік]

Род Pseudopediastrum[правіць | правіць зыходнік]

Род Sorastrum[правіць | правіць зыходнік]

Род Stauridium[правіць | правіць зыходнік]

Род Tetraedron[правіць | правіць зыходнік]

Сямейства Isochrysidaceae[правіць | правіць зыходнік]

Род Chrysidalis[правіць | правіць зыходнік]

Сямейства Koliellaceae[правіць | правіць зыходнік]

Род Каліела (Koliella)[правіць | правіць зыходнік]

Сямейства Мікраспоравыя (Microsporaceae)[правіць | правіць зыходнік]

Род Мікраспора (Microspora)[правіць | правіць зыходнік]