Лексіка эсперанта

З пляцоўкі Вікіпедыя
Jump to navigation Jump to search

Лексіка эсперанта Базавы набор слоў эсперанта быў вызначаны ў Першай кнізе, апублікаванай Заменгофам у 1887 годзе. У ёй утрымлівалася каля 900 каранёў, але правілы мовы дазвалялі гаворачым запазычваць словы ў залежнасці ад неабходнасці. Было рэкамендавана пазычаць найбольш інтэрнацыянальныя словы, якія маюць адно значэнне, ад якога магчыам атрымаць другія словы без пазычэння слоў з адпаведнымі значэннямі. У 1894 годзе Заменгоф публікуе першы слоўнік эсперанта "Universala vortaro", які быў напісаны на пяці мовах і ўтрымліваў шырокі набор каранёвых слоў. Большасць запазычаных слоў паходзяць з заходнееўрапейскіх моў. Паколькі ў апошнія дзесяцігоддзі большасць новых запазычванняў былі тэхнічнымі і навуковымі тэрмінамі, то паўсядзённыя тэрміны могуць быць атрыманы з ужо існуючых слоў (напрыклад, komputilo - камп'ютар, ад komputi - вылічаць) ці шляхам пашырэння іх ужывання дзяля ахопа новых сэнсаў (напрыклад, muso - мыш) зараз таксама абазначае камп'ютарную прыладу. Паміж эспераныстаў ідуць дыскусіі аб апраўданасці новых запазычванняў. Частка эсперантыстаў лічаць, што неабходныя тэрміны могуць быць атрыманы шляхам пашырэння сэнсу ці ўтварэння новых слоў ад ужо існуючых.

Паходжанне[правіць | правіць зыходнік]

Эсперанта эаймае прамежкавае становишча паміж "натуралістычнымі" мовамі, такімі як інтэрлінгва, якія ў вяліка колькасці пазычаюць словы з выходных моў з невялікімі зменамі, і апрыёрнымі мовамі, такімімі як сольрэсоль, у якіх словы не маюць гістарычнай сувязі з іншымі мовамі. У эсперанта карані слоў запазычаны і захавалі большую частку сваёй формы з мовы паходжання, будзь яна фанетычная (eks- ад ex-) ці арфаграфічная (teamo ад team). але кожны з каранёў можа мець шмат вытворных, якія могуць мець мала падабенства з эквівалентнымі словамі ў мове- істочніку.

Словаўтварэнне[правіць | правіць зыходнік]

Адной з прычын больш лёгкага вывучэння эсперанта ў параўнанні з нацыянальымі мовамі з'яўляецца рэгулярная і высокавытворная марфалогія. Дзякуючы разумнаму ўжыванню лагічных афіксаў (суфіксаў і прэфіксаў) базавая лексіка, неабходная для зносін, была значна скарочана. Гэта робіць эсперанта больш аглютынатыўная мовай, чым болшасцт еўрапейскіх. Было падлічана, што, у сярэднім, адзін корань у эсперанта адпавядае дзесяці словам у англійскай мове.

Афіксы[правіць | правіць зыходнік]

Адзін з самых карысных афіксаў для пачынаючых гэта mal- пры дапамозе якога ўтвараюцца антонімы слоў: peza (цяжкі), malpeza (лёгкі); supren (уверх), malsupren (уніз); ami (кахаць), malami (ненавідзець). Але, за выключэннем шутачных сітуацый, гэты прэфікс не ўжываеццца для слоў, якія ўваходзяць у базавую лексіку: suda (паўднёвы), а не "malnorda" ад norda (паўночны); manki (не хапаць, адсутнічаць), а не "malesti" ад esti (быць). Калі корань атрымлівае больш за адзін суфікс парадак мае значэнне, таму што афікс змяняе частку, да якой ён прыкрэплены. Гэта значыць, знешнія яфіксы змяняюць унутраныя. Большасць афіксаў самі з'яўляюцца часткамі мовы. На гэта ўказвае канчаткавая галосная ў спісе суфіксаў ніжэй. Некалькі афіксаў не ўплываюць на часткі мовы каранёў. Для суфіксаў пералічаных у табліцы гэта ўказваецца дэфісам замест канчатковай галоснай.

Спіс суфіксаў[правіць | правіць зыходнік]

Суфікс Афіцыйны ці не Значэнне Прыклады
-ac- Не ужываецца ў батанічнай тэрміналогіі дзяля наймення сямействаў fabacoj (бабовыя)
-aĉ- Так нізкая якасць, нікчэмны, унічыжальны skribaĉi (пісаць неразборліва); veteraĉo (непагадзь); aĉigi (пагаршацца); aĉ! (брыдота!)
-adi -ado Так працягласць, працягласць дзеі kurado (бег); parolado (публічная прадмова); adi (працягваць)
-aĵo Так канкрэтнае праяўленне адзнакі manĝaĵo (ежа); novaĵo (навіна); glaciaĵo (марожанае); bovaĵo (ялавічына); aĉaĵo (брыдота, агіднасць); aĵo (рэч);
-al- Не у батанічнай наменклатуры - парадак; у хімічнай - альдзегід; у анатамічнай - костка rozaloj (розавыя); etanalo (этаналь); nazalo (носавая костка)
-ano Так член, паслядоўнік, удзельнік, жыхар kristano (хрысціянін); marksano (марксіст); usonano (жыхар ЗША); ŝipano (марак); samideano (аднадумец); ano (член)
-ant- Так дзейны дзеепрыметнік сучаснага часу falanta (падаючы)
-aro Так сукупнасць arbaro (лес); vortaro (слоўнік); homaro (чалавецтва); ŝiparo (флот); anaro (калектыў); aro (сукупнасць, мноства)
-at- Так пасіўны дзеепрыметнік сучаснага часу; у хімічнай наменклатуры соль кіслаты з большым утрыманнем кіслароду demandata (пытаемы); sulfato (сульфат)
-ĉjo Так мужчынская пяшчотная форма; усякае корань paĉjo (тата); fraĉjo (брацік)
-ebla Так пасіўная магчымасць kredebla (верагодны); videbla (бачны); eble (магчыма)
-eco Так уласцівасць, якасць amikeco (сяброўства); boneco (дабрата); ecaro (характарыстыка (сума ўласцівасцей))
-ed- Не у заалагічнай наменклатуры - сямейства cervedoj (жывёлы сямейства алянёў)
-eg- Так павялічэнне, узмацненне; зрэдку ўнічыжальная каннатацыя пры абазначэнні людзей virego (гігант); librego (вялікая кніга); varmegа (гарачы, жаркі); ega (вялізны, празмерны)
-ejo Так месца, памяшканне (не ўжываецца для тапонімаў lernejo (школа); vendejo (крама); kuirejo (кухня); senakvejo (пустэльня); ejo (памяшканне)
-ema Так Схільнасць да чаго небудзь, тэндэнцыя ludema (гуллівы); parolema (балбатлівы); kredema (легкаверны); brulema (лёгкі на загаранне); emo (схільнасць)
-enda Так "які павінны быць" pagenda (плацёжаздолны); farnda laboro (праца, якая павінна быць выканана
-ero Так частка чаго-небудзь lignero (трэска); vortero (марфема); ero (кавалак, частка); eriĝema (крохкі)
-esk Не "у стылі, у манеры, накшталт japaneska pentraĵo (малюнак у японскім стыле); vireska virino (мужчынападобная жанчына)
-estro Так галоуная асоба, начальнік lernejestro (дырэктар школы); urbestro (мер); estraro (праўленне)
-et- Так памяньшэнне, аслабленне; зрэдку, як ласкавая каннатацыя пры адазначэнні людзей dometo (домік); libreto (кніжка, буклет); varmete (цёплянькі, цеплаваты); ete (няшмат)
-i- Не краіна; група краін; навука, палітычны рэжым Ŭkrainio (Украіна); Ŝengenio (краіны Шэнгена); geografio (геаграфія); demokratio (дэмакратыя
-iĉ- Не мужчынскі пол reĝiĉo (кароль); boviĉo (бык); kokiĉo(певень); profesoriĉo (Прафесар аб мужчыне)
-ido Так патомак, дзіцё katido (кацяня); reĝido (прынц); arbido (саджанец); ido (дзіця); idaro (патомства, нашчадкі, клан)
-igi Так рабіць якім-небудзь, кім-небудзь, чым-небудзь mortigi (забіць); purigi (чысціць)
-iĝi Так рабіцца якім-небудзь, кім-небудзь, чым-небудзь amuziĝi (забаўляцца); ruĝiĝi (пачырванець); aniĝi (уступіць у арганізацыю); iĝi (станавіцца, стаць)
-ik- Не від мастацтва, навука, тэхніка, названі якіх створаны ад імя дзеяча/прадмета; вокіса ці солі, у якіх метал праяўляе большую валентнасць poetiko (паэзія0; elektroniko (электроніка); ferika oksido (вокіс жалеза)
-ilo Так прылада, інструмент, сродак ludilo (цацка); tranĉilo (нож); ilo (інстумент); ilaro (амуніцыя)
-ino Так жаночы пол bovino (карова); patrino (маці); studentino (студэнтка); ino (жанчына, самка)
-inda Так годны чаго-небудзь memorinda (пмятны); kredinda (дастойны даверу); fidinda (надзейны); inda (годны, варты)
-ingo Так то, куды ўстаўляецца glavingo (похвы мяча); piedingo (стрэмя); kuglingo ( гільза); ingo (гняздо
-int- Не дзейны дзеепрыметнік мінулага часу formanĝinta (з'еўшы)
-io Так краіна ці вобласць ад насялення ці неаграфічнай асаблівасці (нелга ўжываць у якасці корня "io", так як гэта азначае "нешта") Meksikio (Мексіка); Niĝerio (Нігерыя); Anglio (Англія); patrio (радзіма)
-ismo Так грамадскі рух, вучэнне, асабліввасці мовы, прыхільнасць да чаго-небудзь komunismo (камунізм); kristanismo (хрысціянства); germanismo (германізм)
-isto Так чалавек азначанай прафесіі, перанкнанняўпрыхільнік грамадскага руху, вучэння instruisto (настаўнік); dentisto (стаматолаг); abelisto (пчаляр); komunisto (камуніст)
-it- Не залежны дзеепрыметнік мінулага часу; у хімічнай наменклатуры - соль кіслаты з меншым утрыманнем кіслароду; у медыцынскай - хвароба суправаждаемая запаленнем vidita (убачаны); sulfito (сульфіт); bronkito (бранхіт)
-iv- Не здольны, магучы sentiva (адчуваючы, здольны адчуваць); pagiva (плацёжаздольны)
-iz- Не дастаўляць, пакрываць, дабаўляць orizi (залаціць); klimatizi (кліматызаваць)
-njo Так жаночы ласкальны суфiкс; адсякае корань panjo (матуля); anjo (бабуля);
-obla Так множныя лічэбнікі duobla (падвойны); trioble (тройчы); oble (больш чым адзін)
-ol- Не у хімічнай наменклатуры - спірт, назва якога ўтворана ад назваў адпаведных вуглявадародаў metanolo (метанол); etanolo (этанол)
-ono Так дробныя лічэбнікі duona (палавінная); centono (сотая частка); ono (частка); onigi (драбіць)
-ont- Не актыўны дзеепрыметнік будучага часу venonta (той, які прыйдзе)
-ope Так збіральныя лічэбнікі duope (удваём); triopo (троіца); opo (група); opa (каллектыўны
-ot- Так залежны дхеепрыметнік будучага часу skribota letero (пісьмо, якое будзе напісана)
-oz- Не абіьны, насычаны, поўны, маючы, багаты sabloza (пясчаны); ŝtonoza (камяністы); sukoza (сочны)
-ujo Так то, у чым захоўваецца, дрэва, на якім расце, краіна monujo (кашалёк); salujo (салонка); Anglujo (Англія); pomujo (яблыня) ; ujo (кантэйнер)
-ulo Так асоба валодаючая дадзенай якасцю junulo (юнак); sanktulo (святы); mamulo (млеекакромячае); ulo (істота)
-um- Так без вызначанага значэння, калі іншыя суфіксы не падыходзяць plenumi (выканаць); brakumi (абняць); umo (нешта)
-unt- Не дзейны ўмоўны дзеепрыметнік vidunta (які (у)бачыў бы)

Спіс прэфіксаў[правіць | правіць зыходнік]

Прэфікс Афіцыйны ці не Значэнене Прыклады
bo- Так роднасныя адносіны праз шлюб bopatro (свёкар, цесць)
ĉef- Так галоўны, старэйшы, вышэйшы ĉefanĝelo (арханёл); ĉefepiskopo (архіепіскап); ĉefministro (прэм'ер-міністр
dis- Так падзяленне disĵeti (раскідаць); dissendi (распаўсюдзіць, разаслаць)
ek- Так пачатак ці імгненнасць дзеі ekkrii (ускрыкнуць); eki (пачаць); eksalti (скокнуць)
eks- Так былы, экс eksedzo (былы муж
fi- Так прыкры, брыдкі fiulo (агідны чалавек); Fi al vi! (Як вам не сорамна!)
ge- Так асобы абодзвух палоў gepatroj (бацькі); geulo (гермафрадыт); gea (гетэрасексуальны)
mal- Так антонім malgranda (маленькі); malriĉa (бедны)
mis- Так памылковасць, няправільнасць, хіба misloki (ставіць не на месца); misskribi (пісаць памылкова)
pra Так далёкая ступень сваяцтва, першабытнасць praavo (прадзед); prapatro (праайцец); praa (першабытны, дагістарычны)
re- Так зваротная ці паўторная дзея resendi (Адаслаць назад); rekonstrui (перабудаваць); ĝis (la)revido (да сустрэчы)

Складаныя словы[правіць | правіць зыходнік]

Складаныя словы ствараюцца шляхам простага зліяння, прычым галоўнае слова ставіцца ў канцы

Рэдуплікацыя[правіць | правіць зыходнік]

Рэдуплікацыя нязначна ўжываецца ў эсперанта. яе эфект аналагічны суфіксу -eg-. Тыповымі прыкладамі з'яўляюцца: plenplena (перапоўнены), finfine (у канцы канцоў, fojfoje (зрэдку). Пакуль у рэдуплікацыі ўжываюцца толькі аднаскладныя карані не патрабуючыя ўстаўной галоснай.

Карэляты[правіць | правіць зыходнік]

Карэляты, ці таблічныя займеннікі рэалізуюць парадыгму пра-форм. З іх дапамогай. З іх дапамогай магчыма запытаць і адказаць на пытанні хто, што, дзе, чаму, які, калі, як, чый, колькі. Карэляты пабудаваны з нескалькіх элементаў дзяля прыдання ім розных значэнняў: ёсць дзевяць качаткаў, адпавядаючых пералічаным вышэй пытанням, і пяць пчатковых элементаў, выконваючых функцыі просьбы, адказа, атрыцання, абагульнення, нявызначанасці для гэтых дзевяці пытанняў. Такім чынам, вывучыў 14 элементаў, чалавек набывае веды аб 45 прыслоўях і займенніках.

Табліца карэлятаў[правіць | правіць зыходнік]

Пытанне Паказальнік Нявызначаннасць Усё Ніхто
ki- ti- i- ĉi- neni-
Якасць -a kia (які) tia (такі) ia (нейкі) ĉia (усякі) nenia (ніякі)
Прычына -al kial (чаму, навошта) tial (таму) ial (чаму-та) ĉial (з усякай нагоды) nenial (ні па адной з прычын)
Час -am kiam (калі) tiam (тады) iam (некалі) ĉiam (заўсёды) neniam (ніколі)
Месца -e kie (дзе) tie (там) ie (недзе) ĉie (усюды) nenie (нідзе)
Спосаб -el kiel(як) tiel (так) iel (ніяк) ĉiel (усяляк) neniel (ніяк)
Абладальнік -es kies (чый) ties (яго, таго) ies (нечы) ĉies (агульны, прыналежачы кожнаму) nenies (нічый)
Рэч -o kio (што) tio (то, гэта) io (нешта) ĉio (усё) nenio (нішто)
Колькасць -om kiom (колькі) tiom (столькі) iom (некалькі, крыху) ĉiom (уся колькасць) neniom (нісколькі)
Індывід -u kiu (хто, які) tiu (які) iu (хто-та, нехта) ĉiu (кожны, усякі) neniu (ніхто)

Карэлятыўныя часціцы[правіць | правіць зыходнік]

Некалькі часціц ужываюцца ў асноўным з карэлятамі:ajn - бы ні, ĉi - блізасць і for - адлегласць. Без гэтых часціц, карэляты-указальнікі (tiu, tio і інш) не канкрэтызавлі інфармацыю аб адлегласці. Прыклады:

 • (k)io ajn (хто бы то не быў)
 • io ajn (што бы то не было)
 • tio (то) (не змяняе назоўнік)
 • tiu (той) (не змяняе назўнік)
 • tiuj (тыя)
 • tiu ĉi (гэты)
 • tien ĉi (тут)
 • ĉiu hundo (кожны сабака)
 • ĉiuj hundoj (усе сабакі)

Паўырэнне зыходнай парадзігмы[правіць | правіць зыходнік]

Часам, карэляцыйная сістэма пашыраецца на корань ali- (іншы), прынамсі, калі слова аднасэнсоўна. Напрыклад: aliel (па-іншаму), alies (прыналежачы іншаму). Alie, аднак не будзе мець аднаго сэнсу, таму штопершапачатковы яго сэнс гэта "інакш, па-іншаму", а карэляцыйнага - " у другім месцы". Дзяля вырашэння неаднасэнсоўнасці карэляцыйны сэнс абазначаецца словам aliloke.

Вытворныя словы[правіць | правіць зыходнік]

Розныя часткі мовы могуць быць атрыманы з карэлятаў (як і ад любога іншага слова): ĉiama (пастаянны, вечны), ĉiea (усюдыісны), tiama (тагачасны), kialo (прычына), iomete (трохі), kioma etaĝo? (які этаж). АПошні прыклад просіць адказа аб тым,колькі этажоў знізу (адказам можа быць (dek-sesa - шаснаццаты), а не просіць указаць, на якім этажы (інакш пытанне гучала б (kiu etaĝo?). Хаца пачатковыя і канчатковыя элементы карэлятаў не з'яўляюцца каранямі ці афіусамі і не могуць утвараць складаныя словы з іншымі, пачатковы neni-карэлят з'яўляецца выключэннем. Напрыклад, neniulo (ніхто) ад neni- и -ulo neniigi (знічтожыць) ад neni- і -ig.

Гендар[правіць | правіць зыходнік]

Ідыомы і слэнг[правіць | правіць зыходнік]

Асноўная стацця - Слэнг эсперантыстаў Слэнг ужываемы сярод эсперантыстаў ствараецца натуральным шляхам падчас эсперанта сустрэч. Матэрыялам для яго ўтварэння служаць афіксы і аб'яднанні двух каранёў слоў, ад якіх ствараюцца неалагізмы. Таксама адной з форм слэнга з'яўляюцца эсперанта-лаянка, болшая частка якой пазычана з нацыянальных моў, але існуе і ўласная. Аб'ектам эсперанта-слэнга часцей за ўсё аказваюцца самі эсперантысты, асаблівасці эсперанта-культуры і яе гісторыі.

Слоўнікі[правіць | правіць зыходнік]

Поўны ілюстраваны слоўнік эсперанта (PIV) з'яляецца тлумачальным слоўнікам мовы эсперанта і, як правіла разглядаецца як стандарт, нягледзячына крытыку. Больш стары Plena Vortaro de Esperanto, упершыню выданы ў 1930 годзе і ў значнай ступені перапрацаваны ў 1953 годзе, і зараз шырока ўжываецца, хаця ён менш поўны, чым PIV, і трохі састарэлы, але больш партаыўны і танны. Etimologia vortaro de Esperanto (пяць тамоў, 1989-2001) дае зыходную этымалогію ўсіх асноўных і афіцыйных слоў, і таксама параўноўвае з эквівалентнымі словамі чатырох іншых міжнародных дапаможных моў

Памылковыя сябры перакладчыка[правіць | правіць зыходнік]

У эсперанта, як і ў іншых мовах, існуюць словы-лавушкі падобныя па гучанню ці напісанню на словы з беларускай мовы, але якія адрозніваюцца па сэнсу.

 • Makarono - гатунак пячэння з мiндаля (макароны - makaronioj)
 • Vetero - надвор'е (ветар - vento)
 • Kriko - дамкрат (крык - krio)
 • Lapo - лопух (лапа - piedo, kruro)
 • Peĉi - смаліць (печка - forno)
 • Peki - грашыць (пекці - baki)
Heckert GNU white.png Артыкул часткова або цалкам з’яўляецца перакладам старонкі «Лексика эсперанто» з Рускай Вікіпедыі. Арыгінальны тэкст, як і гэты пераклад, апублікаваны на ўмовах ліцэнзій Creative Commons Attribution-ShareAlike License і GNU Free Documentation License. Глядзіце пералік аўтараў на старонцы гісторыі правак арыгінальнага артыкула.