Вікіпедыя:Праект:Словаспісы/Мысліцелі і асветнікі Беларусі

З пляцоўкі Вікіпедыя
Перайсці да навігацыі Перайсці да пошуку

А[правіць зыходнік]

 1. Абіхт Адольф Іванавіч (4; 338)
 2. Абламовічы (4; 338)
 3. Абрамовіч (Абрагамовіч) Ян (2; 41)
 4. Абрамовіч Адам (3; 164)
 5. Абрамовіч Антон Іванавіч (4; 338—339)
 6. Абрамовіч Марыян Станіслаў (4; 339)
 7. Абуховіч Альгерд Рышардавіч (4; 339—340)
 8. Абуховіч Міхал Лявон (3; 164—165)
 9. Абуховіч Піліп Казімір (3; 165)
 10. Абуховіч Тэадор Геранім (3; 165—166)
 11. Авенарыус Мікалай Пятровіч (4; 340)
 12. Агінскі Багдан (3; 166)
 13. Агінскі Міхал Казімір (3; 166—167)
 14. Агінскі Міхал Клеафас (3; 167—168)
 15. Агрызка Іасафат Пятровіч (4; 340—341)
 16. Агрыпа Вацлаў (Венцлаў) (2; 41)
 17. Адам Рэйнальд (3; 168—169)
 18. Адамовіч Адам Фердынанд (4; 341)
 19. Адамовіч Людвіг Фларыянавіч (4; 341—342)
 20. Адынец Антон Эдвард (4; 342)
 21. Ажэшка Эліза (4; 342—345)
 22. Азарэвіч Дзмітрый Іванавіч (4; 345)
 23. Акрэйц Станіслаў Станіслававіч (4; 345—346)
 24. Алелькавіч Аляксандр (Алелька) (2; 41-42)
 25. Алізароўскі Аарон (Адам, Аляксандр) (3; 169—170)
 26. Альгерд (2; 42-44)
 27. Альшэўскі Якуб (3; 170—171)
 28. Аляксандр (2; 44)
 29. Аляшкевіч Іосіф Іванавіч (3; 171—172)
 30. Амельяновіч Васіль Мікалаевіч; гл. Цяпінскі Васіль Мікалаевіч (2; 45)
 31. Анацэвіч Ігнат Сымонавіч (4; 346)
 32. Андрушкевіч Ф. (3; 172)
 33. Андрыёлі Міхал Эльвіра (4; 346—348)
 34. Анікіевіч Кірыла Цімафеевіч (4; 348)
 35. Анімеле Мікалай (4; 348)
 36. Анісіфар (2; 45)
 37. Анцута Ежы Казімір (3; 172—173)
 38. Анцыпа (Анцыпа-Чыкунскі) Ільдафонс Дзяменцьевіч (4; 348—349)
 39. Арля-Ашмянец Фердынанд Францавіч (3; 173)
 40. Арцемій (2; 45)
 41. Аскерка Аляксандравіч Уладзіслававіч (4; 349)
 42. Аскерка Сцяпан Міхаіл (3; 173—174)
 43. Астравецкі Павел Каспаравіч (2; 45-46)
 44. Астрожскі Канстанцін (Васіль) Канстанцінавіч (2; 46-48)
 45. Аўгусціновіч Тамаш Мацвеевіч (4; 349—350)
 46. Аўрамій Смаленскі (1; 12)
 47. Аўрамка (2; 48-49)
 48. Ачапоўскі Міхаіл Мікалаевіч (4; 350)

Б[правіць зыходнік]

 1. Баболя Андрэй (3; 174)
 2. Баброўскі Міхаіл Кірылавіч (3; 174—176)
 3. Баброўскі Павел Восіпавіч (4; 350—351)
 4. Багамолец Францішак (3; 176)
 5. Багаткевіч Аляксандр Міхайлавіч (4; 351)
 6. Багдановіч Адам Ягоравіч (4; 351—352)
 7. Багдановіч Ангел Іванавіч (4; 352—353)
 8. Багданоўскі Яўстафій (4; 353)
 9. Багрым Паўлюк (4; 353—354)
 10. Багуслаўскі Канстанцін (3; 176—177)
 11. Багушэвіч Марыя Уладзіміраўна (4; 354—355)
 12. Багушэвіч Францішак Бенядзікт Казіміравіч (4; 355—361)
 13. Бажанаў Аляксей Міхайлавіч (4; 361—362)
 14. Базілевіч Мануіл (3; 177)
 15. Базылік Цыпрыян (Кіпрыян) (2; 49-50)
 16. Бака Юзаф (3; 177)
 17. Бакарэвіч Сцяпан Міхайлавіч (4; 369)
 18. Бакшанскі Юльян (4; 362)
 19. Балінскі Міхаіл Ігнатавіч (4; 362—363)
 20. Бандзевіч Антон (3; 177—178)
 21. Баранецкі Іосіф Васілевіч (4; 363)
 22. Бараноўскі Іван (Ян) Іосіф (4; 363)
 23. Бардзілоўскі Іван Каятанавіч (4; 363)
 24. Барздынскі Авіт Факудзьевіч (4; 363—364)
 25. Бароўскі Лявон (4; 364—366)
 26. Барташэвіч Антоні (3; 178)
 27. Бартольд Кароль (3; 178—179)
 28. Баршчэўскі Ян (4; 366—367)
 29. Барычэўскі (Барычэўскі-Тарнава) Іван Пятровіч (4; 367—368)
 30. Барэйка Аляксандр; гл. Ходзька Аляксандр (4; 368)
 31. Барэйка Юзаф (3; 179)
 32. Барэйка Ян; гл. Ходзька Ян (4; 368)
 33. Без-Карніловіч Міхаіл Восіпавіч (4; 368)
 34. Бекеш Каспар (2; 50-51)
 35. Бекю Аўгуст (3; 179)
 36. Белаблоцкі (Белабоцкі) Андрэй (Ян) Хрыстафоравіч (3; 180)
 37. Белаблоцкі Браніслаў (4; 369)
 38. Берант Андрэй (3; 180)
 39. Беркман Юзаф (4; 369—370)
 40. Берман Іаан Андрэевіч (4; 370)
 41. Бжазоўскі Раймунд (4; 370)
 42. Бжазоўскі Тадэвуш (3; 180—181)
 43. Бжастоўскі Ігнат (4; 370)
 44. Бжастоўскі Павел Ксаверы (3; 181)
 45. Бжастоўскі Цыпрыян Павел (3; 181—182)
 46. Білевіч Тэадор (3; 182)
 47. Бірута (Даравінская Амелія) (4; 370—371)
 48. Бісіс Стафан (3; 182—183)
 49. Блус Франц Феліксавіч (Ілья Піліпавіч) (4; 371)
 50. Богуш Францішак Ксаверы Міхал (3; 183)
 51. Богуш-Сестранцэвіч Станіслаў Іванавіч (3; 183—185)
 52. Бонч-Асмалоўскі Анатоль Восіпавіч (4; 371—372)
 53. Борзабагаты Уладзіслаў Канстанцінавіч (4; 372)
 54. Бохвіц Фларыян (4; 373)
 55. Бранеўскі М.; гл. Філалет Хрыстафор (2; 51)
 56. Бржэскі Мікалай Карнілавіч (4; 373)
 57. Брэн Келясцін Іванавіч (4; 373—374)
 58. Брэтэ Якуб Антоні (3; 185)
 59. Будзіла Іосіф (3; 185—186)
 60. Будзіловіч Антон Сямёнавіч (4; 374)
 61. Будзімір; гл. Каганец Карусь (4; 374)
 62. Будзінскі Канстанцін Андрэевіч (4; 374)
 63. Будны Беняш (3; 186—188)
 64. Будны Сымон (2; 51-59)
 65. Булгак Іасафат (4; 374—375)
 66. Булгакоўскі Дзмітрый Гаўрылавіч (4; 375)
 67. Булгарын Фадзей Венядзіктавіч (4; 375—376)
 68. Бурачок Мацей; гл. Багушэвіч Францішак (4; 376)
 69. Бучынскі Вінцэнцій (4; 376)
 70. Быкоўскі Ігнацій Якса (3; 188—189)
 71. Быхавец Юзаф Уладзіслаў (4; 376—377)
 72. Бычковы (4; 377)
 73. Бялінскі Даніэль (2; 59-60)
 74. Бярында Памва (3; 189—191)

В[правіць зыходнік]

 1. Вадкоўскія (4; 377—378)
 2. Вайніловіч Антон Станіслававіч (4; 378)
 3. Вайніловіч Восіп Мікалаевіч (4; 378)
 4. Валадковіч Марцін (2; 60)
 5. Валатоўскі Міхаіл Міхайлавіч (4; 378—379)
 6. Валіцкі Аляксандр (4; 379)
 7. Валовіч Астафій Багданавіч (2; 60-63)
 8. Валовіч Міхаіл Казіміравіч (4; 379—380)
 9. Валодзька Вацлаў Валеры (4; 380)
 10. Ваньковіч Валенцій Мельхіёравіч (4; 380—382)
 11. Васільева Настасся Якаўлеўна (4; 382—383)
 12. Ваўжэцкі Тамаш (3; 191—192)
 13. Вашчанка Васіль Максімавіч (3; 192—193)
 14. Вашчанка Максім Ярмалініч (3; 193—195)
 15. Ваяводка Бярнард (2; 63)
 16. Вераніцын Канстанцін Васілевіч (4; 383)
 17. Вітаўт (2; 63-65)
 18. Вітэлій Эразм (Цёлк) (2; 65)
 19. Вішаваты Андрэй (3; 195—198)
 20. Волан (Волян) Андрэй (2; 65-66)
 21. Вольскі Мікола (3; 198—199)
 22. Вуль Ялегі Пранціш (Карафа-Корбут Элегі Францішак Маўрыкіевіч) (4; 383—384)
 23. Вырвіч Кароль (3; 199—200)
 24. Вяжбіцкі (Вяржбіцкі) Казімір (3; 200)
 25. Вярыга Аляксандр Андрэевіч (4; 384)
 26. Вярыга Браніслаў Фартунатавіч (4; 384)
 27. Вярыга Уладзіслаў (4; 384—385)
 28. Вярыга-Дарэўскі Арцём Ігнатавіч (4; 385)
 29. Вярэнька Францішак Леапольдавіч (4; 385—386)
 30. Вятрынскі Ірадзіён Якаўлевіч (4; 386); ru:Ветринский, Иродион Яковлевич.

Г[правіць зыходнік]

 1. Габрыловіч Станіслаў (2; 66)
 2. Гаворскі Ксенафонт Антонавіч (4; 386—387)
 3. Галамбёўскі Лукаш (4; 387)
 4. Галоўка Казімір (3; 200—201)
 5. Галухоўскі Юзаф (4; 387—388)
 6. Гальперын Яфім Абрамавіч (4; 388)
 7. Гальшанскія (2; 66-67)
 8. Галюн Сяргей Фёдаравіч (4; 388—389)
 9. Галянскі Піліп Нерыуш (3; 201—203)
 10. Гамаліцкі Міхаіл Лявонавіч (4; 389)
 11. Гарабурда Васіль Міхайлавіч (2; 68)
 12. Гарабурда Міхаіл (2; 68)
 13. Гарайн Юльян (4; 389—390)
 14. Гараўскі Апалінар Гілярыевіч (4; 390—391)
 15. Гарбачэўскі Іван Данілавіч (4; 391—392)
 16. Гарбачэўскі Мікіта Іванавіч (4; 392)
 17. Гаўрыленка Максім (Максімільян) (4; 392)
 18. Гаўсман Міхаіл Антонавіч (4; 392—393)
 19. Гаховіч Сямён Сафронавіч (4; 393)
 20. Гашкевіч Іосіф Антонавіч (4; 393—394)
 21. Гаштольд Альбрэхт (2; 68-69)
 22. Гваньіні Аляксандр (2; 69)
 23. Гедзімін (2; 69-71)
 24. Гельтман Віктар (4; 394)
 25. Герберскі Вікенцій (Уладзіслаў) Данілавіч (4; 394—395)
 26. Гіндэнбург Вільгельм Данілавіч (4; 395)
 27. Гінтаўт-Дзевалтоўскі Уладзіслаў Люцыян Францавіч (4; 395)
 28. Гіргас Уладзімір Фёдаравіч (4; 395)
 29. Гіціх Міхаіл (3; 203)
 30. Глінскі Антон Юзаф (4; 396)
 31. Глуск (Глоск) Аба (3; 203)
 32. Глушневіч Міхаіл Восіпавіч (4; 396)
 33. Гольц-Мілер Іван Іванавіч (4; 396—397)
 34. Горскі Канстанцін Антоній (4; 397)
 35. Горскі Станіслаў (4; 397)
 36. Гофман Пётр Іванавіч (4; 398)
 37. Грабніцкі (Дактаровіч) Адам Станіслававіч (4; 398)
 38. Градзіслава Святаслаўна (1; 12-13)
 39. Граткоўскі Табіяш (3; 203)
 40. Гродэк Годфрыд Эрнест (3; 203—204)
 41. Грум-Гржымайла Кандрат Іванавіч (4; 398)
 42. Грыгаровіч Іван Іванавіч (4; 398—399)
 43. Грынявіцкі Ігнат Яўхімавіч (4; 400)
 44. Гурскі Валяр'ян (4; 400—401)
 45. Гурыновіч Адам Гіляры (4; 401—402)
 46. Гусаржэўскі Тамаш (3; 204—205)
 47. Гусоўскі Мікола (2; 71-73)

Д[правіць зыходнік]

 1. Дабравольскі Іван Вікенцьевіч (4; 402)
 2. Дабравольскі Уладзімір Мікалаевіч (4; 402—403)
 3. Дабшэвіч Бенядзікт (3; 205—208)
 4. Дадэрка Якаў Ігнацій (4; 403—404)
 5. Дакучаеў Васіль Васілевіч (4; 404—405)
 6. Далгоў Іван Іванавіч (4; 405)
 7. Даленга-Хадакоўскі Зарыян Якаўлевіч (Чарноцкі Адам) (4; 405—406)
 8. Далеўскія (4; 406—407)
 9. Даманеўскі (Даманоўскі) Фабіян (2; 73)
 10. Даманеўскі (Даманоўскі) Язэп (3; 208—209)
 11. Даманеўскі Ян (2; 73)
 12. Дамашэвіч Марыян (3; 209—210)
 13. Дамбавецкі Аляксандр Станіслававіч (4; 407)
 14. Дамброўскі Васіль Фёдаравіч (4; 407—408)
 15. Дамейка Ігнат Іпалітавіч (4; 408—411)
 16. Даніловіч Ігнат Мікалаевіч (4; 411—412)
 17. Даніэль з Ланчыцы; гл. Ланчыцкі Даніэль (2; 73)
 18. Дарагастайскі Крыштоф Мікалай (2; 73-74)
 19. Дашчынскі Юзаф (4; 412)
 20. Дзмітровіч Павел (3; 210)
 21. Дзмітрыеў Міхаіл Аляксеевіч (4; 412—413)
 22. Дзюпрэ Луі Максіміліян (3; 210)
 23. Догель Мацей (3; 210—211)
 24. Доўгірд Анёл (4; 413—416)
 25. Доўгірд Самуіл (3; 211)
 26. Доўнар Норберт Вікенцьевіч (4; 416—417)
 27. Доўнар-Запольскі Мітрафан Віктаравіч (4; 417—418)
 28. Друцкі-Падбярэскі; гл. Падбярэскі Рамуальд Андрэевіч (4; 418)
 29. Дубноў Сямён Маркавіч (4; 418)
 30. Дубовіч Іван (3; 211)
 31. Дубяга Дзмітрый Іванавіч (4; 418)
 32. Дудышкін Сцяпан Сямёнавіч (4; 418—419)
 33. Дулевіч Уладзіслаў (3; 211)
 34. Думашэўскі Арнольд Барысавіч (4; 419)
 35. Дунін-Горкавіч Аляксандр Аляксандравіч (4; 419)
 36. Дунін-Марцінкевіч Вінцэнт (Вікенцій Іванавіч) (4; 419—426)
 37. Дыбоўскі Бенядзікт Іванавіч (4; 426)
 38. Дыбоўскі Уладзіслаў Іванавіч (4; 426)
 39. Дэшнер Саламея (3; 211—212)

Е[правіць зыходнік]

 1. Ельскі Аляксандр Карлавіч (4; 426—428)
 2. Ельскі Міхаіл Карлавіч (4; 428)
 3. Ермакоў Васіль Пятровіч (4; 428—429)
 4. Еўлашоўскі (Еўлашэўскі) Фёдар Міхайлавіч (2; 74-75)
 5. Ефрасіння Полацкая (1; 13-20)
 6. Ефрасіння Рагвалодаўна (1; 20-21)

Ж[правіць зыходнік]

 1. Жаба Ігнацы (3; 212)
 2. Жаброўскі Тамаш (3; 212—213)
 3. Жалігоўскі Эдвард Вітальд (Сава Антоні) (4; 429)
 4. Жуковіч Платон Мікалаевіч (4; 429—430)
 5. Жураўскі Дзмітрый Пятровіч (4; 430)
 6. Жыгімонт I (Зыгмунт, Сігізмунд) Стары (2; 75-78)
 7. Жыгімонт II (Зыгмунт, Сігізмунд) Аўгуст (2; 78-80)
 8. Жылібер Жан Эмануэль (3; 213—214)
 9. Жэра Кароль Антоні (3; 214—215)

З[правіць зыходнік]

 1. Забелін Іосіф Вікенцьевіч (4; 430—431)
 2. Завадскія (4; 431—432)
 3. Завітневіч (4; 432—433)
 4. Завіша Крыштаф Станіслаў (3; 215)
 5. Загурскі Антоні (3; 215)
 6. Залескі Браніслаў Францавіч (4; 433)
 7. Залускі Лука (3; 215—216)
 8. Замыслоўскі Ягор Ягоравіч (4; 433—434)
 9. Зан Тамаш (4; 434—435)
 10. Заранка Сяргей Канстанцінавіч (4; 435)
 11. Зарэмба Мікалай Іванавіч (4; 435—436)
 12. Зарэмба-Каліноўскі Феліцыян Марцін (4; 436)
 13. Звеніслава Барысаўна (1; 21-22)
 14. Здановіч Аляксандр (4; 436)
 15. Зізаній (Тустаноўскі) Лаўрэнцій (2; 80-83)
 16. Зізаній (Тустаноўскі) Стафан (2; 83-85)
 17. Зноска Ян (4; 437—438)
 18. Зубко Антоній (4; 438)
 19. Зянковіч Леан (4; 438)
 20. Зяновіч Крыштоф (3; 216)
 21. Зянькевіч Рамуальд Сымонавіч (4; 438—439)

І[правіць зыходнік]

 1. Івановіч Грынь (2; 85)
 2. Іваноўскі Ігнат Акінфавіч (4; 439)
 3. Іваноўскі Міхаіл Якімавіч (4; 439)
 4. Ігнатовіч Вікенцій Васілевіч (4; 439—440)
 5. Ігнацьеў Руф Гаўрылавіч (4; 440)
 6. Іёхер Адам Бенядзікт (4; 440)
 7. Ісаеў Рыгор Пракопавіч (4; 440—441)
 8. Іяўлевіч (Яўлевіч) Ігнацій (3; 216—217)
 9. Іяўлевіч Фама (3; 217)

К[правіць зыходнік]

 1. Кавалеўская Софія (4; 441)
 2. Кавалеўская Соф'я Васілеўна (Корвін-Крукоўская) (4; 442)
 3. Кавалеўскі Аляксандр Ануфрыевіч (4; 442—443)
 4. Кавалеўскі Восіп Міхайлавіч (4; 443—444)
 5. Кавалеўскі Уладзімір Ануфрыевіч (4; 444—445)
 6. Кавянчынскі Мацей (2; 85)
 7. Каганец Карусь (4; 445—447)
 8. Кажынскі Віктар М. (4; 447)
 9. Кажынскі Мацей (3; 217—218)
 10. Казімір IV Ягелончык (2; 86-87)
 11. Казлоўскі Ігнат Ігнатавіч (4; 447)
 12. Кайгародаў Дзмітрый Нічыпаравіч (4; 447)
 13. Каладынскі Кузьма (Андрэй) (2; 87-88)
 14. Каліноўскі Віктар Отан Сямёнавіч (4; 448—449)
 15. Каліноўскі Кастусь (4; 449—454)
 16. Каліноўскі Юзаф Андрэевіч (4; 454—455)
 17. Каменскі (Каменскі-Длужык, Длужык-Каменскі) Адам (3; 218)
 18. Канінскі Георгій (3; 218—220)
 19. Кантрым Казімір (4; 455)
 20. Капіевіч (Капіеўскі) Ілья Фёдаравіч (3; 220—222)
 21. Каралькевіч Язэп (4; 455—456)
 22. Каратынскі Вінцэсь Аляксандравіч (4; 456)
 23. Каржанеўскі Іосіф Іванавіч (4; 457)
 24. Карпінскі Францішак (3; 222—223)
 25. Карповіч Лявонцій (3; 223—224)
 26. Карповіч Міхаіл Францішак (3; 224)
 27. Карповіч Станіслаў (4; 457)
 28. Карскі Мацей (3; 224)
 29. Карскі Сяргей (4; 457—458)
 30. Карскі Яўхім Фёдаравіч (4; 458—460)
 31. Карташэўскі Рыгор Іванавіч (4; 460—461)
 32. Карцан Ян (2; 88)
 33. Карыцкі Міхал (3; 225)
 34. Касовіч Ігнацій Андрэевіч (4; 461)
 35. Касовіч Каятан Андрэевіч (4; 461—462)
 36. Касовіч Пётр Самсонавіч (Сямёнавіч) (4; 462)
 37. Касой Феадосій (2; 88-90)
 38. Касцюшка Андрэй Тадэвуш Банавентура (3; 226—235)
 39. Катовіч Іаан Антонавіч (4; 462)
 40. Кахлеўскі Пётр (3; 235—326)
 41. Качаноўскі Уладзімір Васілевіч (4; 462—463)
 42. Кашуцкі Станіслаў (2; 90)
 43. Каяловіч Альберт (3; 236—237)
 44. Каяловіч Войцех Віюк (3; 237)
 45. Каяловіч Міхаіл Восіпавіч (4; 463)
 46. Керсніцкі Анастаз Людвік (3; 237)
 47. Кжыжаноўскі Канстанцін (4; 463)
 48. Кініксман Францыск (3; 237—238)
 49. Кіпрыян (2; 90-92)
 50. Кіркор Адам Ганоры Карлавіч (4; 463—465)
 51. Кірыла Тураўскі (1; 23-29)
 52. Кішка Ян (2; 92)
 53. Клакоцкі Казімір Крыштоф (3; 238—239)
 54. Клімашэўскі Іпаліт (4; 465—466)
 55. Клімент Смаляціч (1; 29-32)
 56. Кміта Пётр Бластус (3; 239)
 57. Кміта-Чарнабыльскі Філон Сямёнавіч (2; 92-93)
 58. Кміціц Мікалай (3; 239—240)
 59. Князьнін Францішак Дыянізы (3; 240)
 60. Копаць Юзаф (3; 240)
 61. Корзан Тадэвуш Сільвестр (4; 466)
 62. Корсак Юліян (4; 466)
 63. Косаў Сільвестр (3; 240—241)
 64. Красінскі (Скорабагаты) Валяр'ян (4; 466—467)
 65. Крачкоўскі Юльян Фаміч (4; 467)
 66. Крашэўскі Каятан (4; 467—468)
 67. Крашэўскі Юзаф Ігнацы (4; 468—469)
 68. Крышкоўскі Лаўрэнцій (2; 93)
 69. Крэўза Леў (Лявон) (3; 241—242)
 70. Кукальнік Нестар Васілевіч (4; 469)
 71. Кулакоўскі Ігнат Рыгоравіч (4; 469—470)
 72. Кулеша Ян Алаізій (3; 242)
 73. Кулжынскі Рыгор Іванавіч (4; 470)
 74. Кульчынскі Ігнат (3; 242)
 75. Кунцэвіч Іасафат (3; 242—244)
 76. Курбскі Андрэй Міхайлавіч (2; 93-95)
 77. Кургановіч Тамаш (4; 470—471)
 78. Кусцінскі Міхаіл Францавіч (4; 471)
 79. Кутарга Міхаіл Сямёнавіч (4; 471)
 80. Кутарга Сцяпан Сямёнавіч (4; 471—472)
 81. Кутневіч Васіль Іванавіч (4; 472)

Л[правіць зыходнік]

 1. Лабада Андрэй Мітрафанавіч (4; 472—473)
 2. Лавіцкі Мацвей (4; 473—474)
 3. Лада-Заблоцкі (Заблоцкі-Лада) Тадэвуш Гіляравіч (4; 475)
 4. Ланчыцкі Даніэль (2; 95)
 5. Лапа Міхаіл (Мацвей) Дзям'янавіч (4; 475—476)
 6. Лапо Дзмітрый Еўдакімавіч (4; 476)
 7. Ласіцкі Ян (2; 95-96)
 8. Латышаў Васіль Васілевіч (4; 476—477)
 9. Лаўксмін Сігізмунд (3; 244—245)
 10. Лебензон Аўраам Бер (4; 477)
 11. Легатовіч Ігнат Сямёнавіч (4; 477—478)
 12. Лейка Кандрат Тодаравіч (4; 478)
 13. Лепяшынскі Васіль Іванавіч (4; 478—479)
 14. Літвін Міхаіл (Цішкевіч Міхайла) (2; 96-97)
 15. Ліцыній Намыслоўскі Ян (2; 97-99)
 16. Лован Стэфан Рыгоравіч (Ян Лавейка) (2; 99-101)
 17. Лускіна Стафан (3; 245)
 18. Лучына Янка (4; 479—481)
 19. Лышчынскі Казімір (3; 245—249)
 20. Любашчынскі Марк Мікалаевіч (4; 481)
 21. Людагоўскі Аляксей Пятровіч (4; 481)
 22. Лялевель Іаахім (4; 481—483)
 23. Лянчыцкі Мікалай (3; 249)
 24. Ляскоўскі Юльян (4; 483—484)

М[правіць зыходнік]

 1. Майман (Хейман) Саламон (3; 249—253)
 2. Макоўскі Тамаш (3; 253)
 3. Макушаў Вікенцій Васілевіч (4; 484—485)
 4. Маліноўскі Мікалай (4; 485)
 5. Малышэвіч Павел Паўлавіч (4; 485)
 6. Малышэўскі Іван Ігнатавіч (4; 485—486)
 7. Мамонічы (2; 101—102)
 8. Манькоўскі Ігнат Антонавіч (4; 486—487)
 9. Манюшка Дамінік (4; 487)
 10. Манюшка Станіслаў (4; 487—490)
 11. Маралёўскі Юзаф (4; 490)
 12. Марахоўскі Ілья (Стафановіч Ірахім) (3; 253—254)
 13. Марашэўскі Каятан (3; 254)
 14. Маркевіч Ануфрый (3; 254—255)
 15. Маркевіч Арсен Іванавіч (4; 490—491)
 16. Маркел (3; 255)
 17. Марцінкевіч (Асіповіч) Каміла Вінцэнтаўна (4; 492)
 18. Марцінкевіч Геранім Францавіч (4; 491—492)
 19. Марціноўскі Антон (4; 492—493)
 20. Масальскі Інгацій Якуб (3; 255—256)
 21. Масальскі Эдвард Тамаш (4; 493—494)
 22. Масальскі Юзаф Ануфрыевіч (4; 494)
 23. Масквіцін Іван Фёдаравіч; гл. Фёдараў Іван (2; 102)
 24. Маскевіч Багуслаў Казімір (3; 256)
 25. Маскевіч Самуіл Іванавіч (3; 257)
 26. Матушэвіч Марцін (3; 257—260)
 27. Машчэўскі Фадзей (4; 494)
 28. Меер Андрэй Казіміравіч (3; 260)
 29. Мікешын Міхаіл Восіпавіч (4; 494—496)
 30. Мікуцкі Станіслаў Паўлавіч (4; 496—497)
 31. Міладоўскі Фларыян Станіслаў (4; 497—498)
 32. Міхановіч Ян (4; 498)
 33. Міцкевіч Адам (4; 498—505)
 34. Міцкевіч Юзаф (3; 260)
 35. Млоцкі Тадэуш (3; 260—261)
 36. Мсціславец Пётр Цімафеевіч (2; 102—104)
 37. Мужылоўскі Андрэй (Антоній) (3; 261)
 38. Мурзакевіч Мікалай Нічыпаравіч (4; 505)
 39. Мурзакевіч Нічыпар (4; 506)
 40. Мурмэліус Станіслаў (2; 104)
 41. Мусніцкі Нікодым (3; 261—262)
 42. Мухлінскі Антон Восіпавіч (4; 506—507)
 43. Мысаўской Міхаіл Паўлавіч (4; 507—508)
 44. Мышкоўскі Ю. (3; 262)
 45. Мялешка Іван (3; 262—263)
 46. Мяржынскі Сяргей Канстанцінавіч (4; 508)

Н[правіць зыходнік]

 1. Набароўскі Даніла (3; 263—264)
 2. Навадворскі Вітольд Уладзіміравіч (4; 508—509)
 3. Нагумовіч Леў Якаўлевіч (4; 509)
 4. Нарбут Казімір (3; 264—265)
 5. Нарбут Тэадор (4; 509—510)
 6. Нарбут Юстын (4; 510—511)
 7. Нарвойш Франц Міліконт (3; 265—266)
 8. Наркевіч-Ёдка Якаў Антонавіч (4; 511)
 9. Нарушэвіч Адам Станіслаў (3; 266—267)
 10. Насовіч Іван Іванавіч (4; 511—513)
 11. Незабытоўскі Аляксандр (4; 513)
 12. Незабытоўскі Станіслаў Ян (3; 267)
 13. Несялоўскі Казімір Ігнацы (3; 267—268)
 14. Нікіфароўскі Мікалай Якаўлевіч (4; 513—514)
 15. Нямцэвіч Юльян Урсын (4; 514—516)

О[правіць зыходнік]

 1. Орда Напалеон (4; 516—518)

П[правіць зыходнік]

 1. Павел з Візны (2; 104—105)
 2. Павенскі Пётр; гл. Скарга Пётр (2; 105)
 3. Пагарэльскі Платон Мікалаевіч (4; 518—519)
 4. Пагоскі Аляксандр Фаміч (4; 519)
 5. Падабедаў Іван Карнілавіч (4; 519)
 6. Падалінскі Міхал (4; 520)
 7. Падбярэскі (Друцкі-Падбярэскі) Рамуальд Андрэевіч (4; 520)
 8. Падчашынскі Карл Іванавіч (4; 520)
 9. Пакроўскі Фёдар Васілевіч (4; 520—521)
 10. Палінскі-Пёлка Міхаіл Мадэставіч (4; 521)
 11. Палонскі Леанід Аляксандравіч (4; 521—522)
 12. Палюта Георгій Антонавіч (4; 522)
 13. Панятоўскі Станіслаў Аўгуст (3; 268—270)
 14. Папоў Аляксандр Нічыпаравіч (4; 522)
 15. Папроцкі Францішак (3; 270—271)
 16. Парцянка Канстанцін Іванавіч (4; 522)
 17. Пастарнацкі Іван Раманавіч (4; 522—523)
 18. Паўловіч Марцін Антоні (4; 523)
 19. Паўловіч Эдвард Баніфацы Францавіч (4; 523)
 20. Паўстанскі Адам Казіміравіч (4; 524)
 21. Пацей Іпацій (2; 105—106)
 22. Пачобут-Адляніцкі Марцін (3; 271—274)
 23. Пашакоўскі Ян (3; 274)
 24. Пашкевіч Ян Казімір (3; 274)
 25. Пелікан Вацлаў Вацлававіч (4; 524)
 26. Пелікан Яўген Вацлававіч (4; 524—525)
 27. Пельгжымоўскі Гальяш (2; 106—107)
 28. Перасветаў Іван Сямёнавіч (3; 275)
 29. Пётр з Ганёндза (2; 107)
 30. Петражыцкі Леў Іосіфавіч (4; 525—526)
 31. Петрапаўлаўскі Іван Міхайлавіч (4; 526)
 32. Петрашкевіч Ануфрый (4; 526)
 33. Пільхоўскі Давыд Зыгмунт (3; 275—276)
 34. Плуг Адам (4; 526—527)
 35. Плятэр Эмілія Францаўна (4; 527—528)
 36. Прадслава; гл. Ефрасіння Полацкая (1; 32)
 37. Пратасовіч Ян Бенядзіктавіч (2; 108—109)
 38. Прахаў Адрыян Віктаравіч (4; 528)
 39. Пржавальскі (Прывальскі) Мікалай Міхайлавіч (4; 528—529)
 40. Прыбытак (Пржыбытак) Станіслаў Аляксандравіч (4; 529)
 41. Пташыцкі Іван Львовіч (4; 529)
 42. Пташыцкі Станіслаў Львовіч (4; 530)
 43. Пянткоўскі Каспар (2; 109)
 44. Пяткевіч Антоні; гл.: Плуг Адам (4; 530)
 45. Пятніцкі Іван Канстанцінавіч (4; 530)

Р[правіць зыходнік]

 1. Рабіновіч Ізраіль Міхаіл (4; 530)
 2. Равінскі Вікенцій Паўлавіч (4; 530—531)
 3. Равіч Іосіф Іпалітавіч (4; 531)
 4. Рагнеда Рагвалодаўна (1; 32-33)
 5. Рагоза Міхаіл (2; 109)
 6. Рагоўскі Казімір (3; 277)
 7. Радзевіч Міхаіл Васілевіч (4; 531—532)
 8. Радзівіл (Алелька-Радзівіл) Соф'я (2; 114—115)
 9. Радзівіл Альбрыхт Станіслаў (3; 277)
 10. Радзівіл Людвіка Караліна (3; 277—278)
 11. Радзівіл Мацей (3; 278—279)
 12. Радзівіл Мікалай Крыштоф Сіротка (2; 109—112)
 13. Радзівіл Мікалай Чорны (2; 112—114)
 14. Радзівіл Міхал Казімір Рыбанька (3; 279—280)
 15. Радзівіл Удальрык (Ульрык) Крыштоф (3; 280)
 16. Радзівіл Францішка Уршуля (3; 280—282)
 17. Радкавец Ігнацій Іванавіч (4; 532)
 18. Радчанка Зінаіда Фёдараўна (4; 532)
 19. Ражанскі Фелікс (4; 532—533)
 20. Раізій Пётр (2; 115—116)
 21. Раманаў Еўдакім Раманавіч (4; 533)
 22. Ратондус (Мялецкі Аўгусцін) (2; 116—117)
 23. Ржавускі Адам Станіслававіч (4; 533)
 24. Ромер Альфрэд Ізідар (4; 534)
 25. Рудніцкі Дамінік (3; 282)
 26. Рукевіч Міхаіл Іванавіч (4; 534)
 27. Румянцаў Мікалай Пятровіч (3; 282—284)
 28. Рункевіч Сцяпан Рыгоравіч (4; 535)
 29. Русецкая Саламея Рэгіна (3; 285—287)
 30. Русецкі Канут Іванавіч (4; 535)
 31. Рустэм Ян (4; 535—536)
 32. Руткоўскі Антоні (4; 536)
 33. Руцкі Іосіф Вельямін (3; 287—289)
 34. Рымша Андрэй (2; 117—118)
 35. Рыпінскі (Радван) Аляксандр Феліксавіч (4; 536—538)
 36. Рысінскі Саламон Фёдаравіч (2; 118)
 37. Рысінскі Францішак (4; 538)
 38. Рытаў Міхаіл Васілевіч (4; 538—539)
 39. Рэут (Газдава-Рэут) Вінцэнты (Вікенцій Уладзіслававіч) (4; 539)
 40. Рэшка Ігнацій Якаўлевіч (3; 289)

С[правіць зыходнік]

 1. Сабалеўскі Людвік (4; 539)
 2. Сабольшчыкаў Васіль Іванавіч (4; 540)
 3. Саветаў Аляксандр Васілевіч (4; 540—541)
 4. Савіч Францішак (4; 541—544)
 5. Савіч-Заблоцкі (Суліма-Савіч-Заблоцкі) Войслаў (Вайніслаў Казімір Канстанцінавіч) (4; 544—546)
 6. Саковіч Фабіян (3; 289)
 7. Сакольскі Іван (3; 289—290)
 8. Сапега Леў Іванавіч (2; 119—122)
 9. Сапуноў Аляксей Парфенавіч (4; 546—548)
 10. Сарбеўскі Мацей Казімір (3; 290—293)
 11. Сасноўскі Антон Юр'евіч (4; 548)
 12. Семяновіч Казімір (3; 293—296)
 13. Семянтоўскі (Семянтоўскі-Курыла) Аляксандр Максімавіч (4; 548—549)
 14. Сердзюкоў Іван Іванавіч (4; 549—550)
 15. Сеўрук Людвіг Сцяпанавіч (4; 550)
 16. Сілівановіч Нікадзім Юр'евіч (4; 550—551)
 17. Сімяон Полацкі (3; 296—307)
 18. Сінцоў Іван Фёдаравіч (4; 551)
 19. Сітанскія (3; 307)
 20. Скарга (Павенскі) Пётр (2; 122—123)
 21. Скарульскі Антон (3; 307—309)
 22. Скарына (Скарыніч) Францыск (2; 123—137)
 23. Скрабецкі Леан (4; 552)
 24. Славінецкі Епіфаній (3; 309—311)
 25. Славінскі Пётр (4; 552)
 26. Слёзка Міхаіл (3; 311—312)
 27. Слонімскі Зіновій (Хаім Зэлік) Якаўлевіч (4; 552—553)
 28. Слупскі Аляксандр Іванавіч (4; 553)
 29. Смаленскі Перац Майсеевіч (4; 553)
 30. Смародскі Аляксандр Паўлавіч (4; 553)
 31. Сматрыцкі Мялецій (2; 137—142)
 32. Смуглевіч Францішак (3; 312—313)
 33. Снядэцкі Анджэй (3; 313—314)
 34. Снядэцкі Ян (3; 314—317)
 35. Собаль Спірыдон (3; 317—318)
 36. Соцын Фауст (2; 142—143)
 37. Спасовіч Уладзімір Данілавіч (4; 553—555)
 38. Станкевіч Іван Мікалаевіч (4; 555)
 39. Стафан Баторый (2; 143—146)
 40. Стафановіч Вікенцій Рыгоравіч (4; 555)
 41. Стафановіч Дамінік Рыгоравіч (Восіпавіч) (4; 555—556)
 42. Страйноўскі Іеранім (3; 318—319)
 43. Стрыйкоўскі Мацей (2; 146)
 44. Стукаліч Уладзімір Казіміравіч (4; 556)
 45. Судзілоўская Яўгенія Канстанцінаўна (4; 556)
 46. Судзілоўскі Мікалай Канстанцінавіч (4; 556—564)
 47. Суліма-Савіч-Заблоцкі; гл. Савіч-Заблоцкі Вайніслаў Казімір Канстанцінавіч (4; 564)
 48. Суражскі Васіль (3; 319—320)
 49. Сурта Трафім Раманавіч (3; 320)
 50. Сцебут Іван Аляксандравіч (4; 564—565)
 51. Сцірпейка Ян (Іван) (3; 320)
 52. Сыракомля Уладзіслаў (4; 565—568)
 53. Сямашка Іосіф (4; 568—569)
 54. Сямеўскі Васіль Іванавіч (4; 569—570)
 55. Сянкоўскі Восіп Іванавіч (4; 570—571)

Т[правіць зыходнік]

 1. Тамашэўскі Міхал Антон Бонча (3; 320—321)
 2. Тапчэўскі Фелікс Феліксавіч (4; 571)
 3. Татур Генрых Хрыстафоравіч (4; 571)
 4. Трубніцкі Юрый (3; 321)
 5. Трусаў Антон Данілавіч (4; 571—572)
 6. Трутнеў Іван Пятровіч (4; 572—574)
 7. Труцэвіч Іаіаль (3; 321)
 8. Тшашчкоўская (Трашчкоўская) Зоф'я Адамаўна (4; 574)
 9. Тызенгаўз Антоній (3; 321—324)
 10. Тызенгаўз Канстанцін (4; 574)
 11. Тылкоўскі Войцех (3; 324—325)
 12. Тышкевіч Канстанцін Піевіч (4; 575—576)
 13. Тышкевіч Яўстафій Піевіч (4; 576—579)

У[правіць зыходнік]

 1. Урончанка Міхаіл Паўлавіч (4; 579)
 2. Урублеўскі Валерый Антоній (4; 579—581)
 3. Урублеўскі Зыгмунд Фларэнцы (4; 582)
 4. Урублеўскі Эдуард Антонавіч (4; 582)
 5. Усяслаў Брачыславіч (1; 34-36)

Ф[правіць зыходнік]

 1. Файніцкі Іван Якаўлевіч (4; 582—583)
 2. Фалькоўскі Якаў Забядэвуш (4; 583)
 3. Фалькоўскі Якуб (Шыман Тадэвуш) (4; 583—584)
 4. Фамін Аляксандр Аляксандравіч (4; 584)
 5. Фёдараў (Хведаровіч) Іван (2; 146—150)
 6. Федаровіч Вацлаў Пятровіч (4; 584—585)
 7. Федароўскі Міхал (4; 585—587)
 8. Філалет Хрыстафор (2; 150)
 9. Філіповіч Афанасій (3; 325—326)
 10. Фіялкоўскі Антоній (4; 587)
 11. Фрычынскі Якуб Побуг (4; 587)
 12. Фурсаў Мацвей Васілевіч (4; 587)
 13. Фялінская Ева (4; 587—588)

Х[правіць зыходнік]

 1. Хадкевіч Рыгор Аляксандравіч (2; 150—151)
 2. Хамінскі Францішак Ксаверы (4; 588)
 3. Харламповіч Канстанцін Васілевіч (4; 588)
 4. Хведаровіч Іван Фёдаравіч; гл. Фёдараў Іван (2; 151)
 5. Ходзька (Барэйка) Аляксандр (4; 588—589)
 6. Ходзька (Барэйка) Ян (4; 590)
 7. Ходзька Дамінік Цэзары (4; 589)
 8. Ходзька Ігнат (4; 589)
 9. Ходзька Леанард (4; 589—590)
 10. Храпавіцкі Ігнат Яўстахавіч (4; 591)
 11. Храптовіч Адам (4; 591)
 12. Храптовіч Іаахім Ігнацый Юзаф Літавор (3; 326—328)

Ц[правіць зыходнік]

 1. Цадроўскі Ян Янавіч (3; 328)
 2. Цамблак Грыгорый (2; 151—154)
 3. Цвяткоўскі Самсон (4; 591—592)
 4. Цітовіч Іосіф Парфір'евіч (4; 592)
 5. Ціхінскі Язэп (4; 592)
 6. Цэраскі Вітольд Карлавіч (4; 592—593)
 7. Цяпінскі (Амельяновіч) Васіль Мікалаевіч (2; 154—156)
 8. Цяплінскі Марцін (4; 593)
 9. Цяцерскі Міхал (3; 328)

Ч[правіць зыходнік]

 1. Чалоўскі Сымон Юльянавіч (4; 593)
 2. Чапскі (Гутэн-Чапскі) Эмерык (4; 593—595)
 3. Чарноўская Марыя (4; 595)
 4. Чарноцкі Адам; гл.: Даленга-Хадакоўскі З. Я. (4; 595)
 5. Чартарыйскі (Чартарыскі) Адам Юрый (4; 595—597)
 6. Чаховіц Марцін (2; 156—157)
 7. Чачот Антон Антонавіч (4; 597)
 8. Чачот Ян Антоні (4; 597—598)
 9. Чыж Уладзімір Фёдаравіч (4; 598)
 10. Чыр'еў Сяргей Іванавіч (4; 598—599)
 11. Чэрскі Іван Дзяменцьевіч (4; 599)

Ш[правіць зыходнік]

 1. Шадурскі Станіслаў (3; 329—331)
 2. Шалковіч Сямён Вуколавіч (4; 599)
 3. Шапялевіч (Лазарэвіч-Шапялевіч) Леў Юльянавіч (4; 600)
 4. Шапялевіч Гаўдэнтый (Радзіслаў Іасафатавіч) (4; 599—600)
 5. Шпілеўскі Павел Міхайлавіч (4; 600—602)
 6. Шукевіч Вандалін Аляксандравіч (4; 602)
 7. Шчавінскі (3; 331)
 8. Шчарбовіч-Вечар Людамір Людвіг (4; 602)
 9. Шчураўскі Тыматэвуш (3; 331)
 10. Шыманоўскі Аляксандр Нічыпаравіч (4; 602—603)
 11. Шымкевіч Фёдар Спірыдонавіч (4; 603)
 12. Шэйн Павел Васілевіч (4; 603)
 13. Шэмеш Адам (4; 604)

Э-Я[правіць зыходнік]

 1. Элькінд Аркадзь Данілавіч (4; 604)
 2. Юндзіл Станіслаў Баніфацый (4; 604—606)
 3. Юркевіч Іван Іванавіч (4; 606)
 4. Юрэвіч Ігнат (3; 331)
 5. Юцэвіч Людвік Адам Дзям'янавіч (4; 606—607)
 6. Ягадзінскі Станіслаў Серафім (3; 331—332)
 7. Ягайла (2; 157—159)
 8. Яжоўскі Юзаф (4; 607—608)
 9. Якуб з Калінаўкі (Каліноўскі, Калінуўка, Каліновіус) (2; 160)
 10. Якубовіч Максімільян Юр'евіч (4; 608)
 11. Яленская (Дмахоўская) Эма (4; 608)
 12. Яленскі Іосіф Міхайлавіч (3; 332—333)
 13. Яльніцкі Канстанцін Васілевіч (4; 608—609)
 14. Ян са Свіслачы; гл.: Ходзька Ян
 15. Янкоўскі Плакід (4; 609)
 16. Янушкевіч Адольф Міхал Валяр'ян Юліян (4; 610)
 17. Янушкевіч Яўстафій (4; 610)
 18. Янчук Мікалай Андрэевіч (4; 610—611)
 19. Ярашэвіч Іосіф Бенядзіктавіч (4; 611)
 20. Ясевіч Казімір Антонавіч (4; 611—612)
 21. Ясінскі Юзаф (4; 612)
 22. Ясінскі Якуб (3; 333—334)
 23. Ястржэмбскі Іван Фердынанд Львовіч (4; 612—613)
 24. Ястржэмбскі Мікалай Феліксавіч (4; 614)
 25. Яцко Мікалай Геранімавіч (4; 614)
 26. Яцкоўскі Ігнат (4; 614)