Беларусы

З пляцоўкі Вікіпедыя
Перайсці да: рух, знайсці
Беларусы
Ефрасіння Полацкая Кірыла Тураўскі Францыск Скарына Сымон Будны Сімяон Полацкі
Ефрасіння Полацкая · Кірыла Тураўскі · Ф. Скарына · С. Будны · Сімяон Полацкі
Мікола Гусоўскі Канстанцін Астрожскі Леў Сапега Тадэвуш Касцюшка Кастусь Каліноўскі
М. Гусоўскі · К. І. Астрожскі · Л. І. Сапега · Т. Касцюшка · К. Каліноўскі
Францішак Багушэвіч Эдвард Вайніловіч Максім Багдановіч Янка Купала Якуб Колас
Ф. Багушэвіч · Э. Вайніловіч · М. Багдановіч · Я. Купала · Я. Колас
Васіль Быкаў Андрэй Грамыка Уладзімір Караткевіч Рыгор Барадулін Дар'я Домрачава
В. Быкаў · А. Грамыка · У. Караткевіч · Р. Барадулін · Д. Домрачава
Саманазва

Беларусы

Сучасны арэал рассялення і колькасць

Усяго: Каля 10 млн (2012 г.):
Сцяг Беларусі Беларусь: 7 957 252 (перапіс 2009 г.):[1]

Сцяг ЗША ЗША: 781 000[2]

Сцяг Расіі Расія: 521 443 (перапіс 2010 г.)[3]

Сцяг Украіны Украіна: 275 763 (перапіс 2001 г.)[4]

Сцяг Ізраіля Ізраіль: каля 130 000[5]

Сцяг Латвіі Латвія: 68 174 (перапіс 2011 г.)[6]

Сцяг Казахстана Казахстан: 62 694 (2012 г.)[7]

Сцяг Канады Канада: 4800[2]—70 000[8]

Сцяг Польшчы Польшча: 47 000[9]

Сцяг Літвы Літва: 35 900 (ацэнка 2010 г.)[10]

Сцяг Узбекістана Узбекістан: 20 397 (ацэнка 2000 г.)[11]

Сцяг Аўстраліі Аўстралія : 5400[2]—20 000[5][12]

Сцяг Эстоніі Эстонія: 12 419 (перапіс 2011 г.)[13]

Сцяг Аргенціны Аргенціна: 3600[2] — каля 7 000[5]

Сцяг Вялікабрытаніі Вялікабрытанія: 5300[2] — каля 7 000[5]

Сцяг Малдовы Малдова: 5000—10 000[14]

Сцяг Бельгіі Бельгія: каля 2000[5]

Flag of Transnistria (state).svg Прыднястроўе: 3811 (перапіс 2004 г.)[15]

Сцяг Кыргызстана Кыргызстан: 1694 (перапіс 2009 г.)[16]

Этнічныя мовы

беларуская

Іншыя папулярныя мовы зносін

руская

Традыцыйныя рэлігіі (канфесіі)

хрысціянства (праваслаўе, каталіцтва (лацінскага і візантыйскага абрадаў), пратэстанцтва)

Расавы тып

еўрапеоідная раса

Геаграфічна-моўная група

усходнія славяне

Блізкія этнасы

украінцы, рускія, палякі, іншыя славяне і некаторыя балты (генетычна)

Этна-моўная супольнасць

славяне

Белару́сы — усходнеславянскі народ. Агульная колькасць у свеце — каля 10 млн. чалавек (2012 г.).

Насяляюць галоўным чынам Рэспублікі Беларусь, дзе налічваюць 7,957 млн. чал. і складаюць 83,7% жыхароў дзяржавы (паводле перапісу ад 2009 г.). Жывуць таксама ў значнай колькасці ў Латвіі, Літве, Польшчы, РасііМаскве, заходніх абласцях і Сібіры), Украіне, Чэхіі, ЗША, Канадзе, Аргенціне.

Карыстаюцца беларускай мовай, якая адносіцца да ўсходняй падгрупы славянскай групы індаеўрапейскай моўнай сям'і. Сучасная беларуская літаратурная мова пачала стварацца з 1850-х гг. на аснове гаворак у шырокім наваколлі горада Мінска (па сучаснай класіфікацыі — мінская гаворка[17] сярэднебеларускай групы дыялектаў беларускай мовы). Алфавіт літаратурнай мовы на аснове кірыліцы.

Веруючыя беларусы пераважна праваслаўныя; ёсць значная колькасць каталікоў і невялікая колькасць пратэстантаў.

Этнагенез беларусаў[правіць | правіць зыходнік]

Сучасная беларуская акадэмічная навука (Васіль Бандарчык, Міхаіл Піліпенка, Ігар Чаквін і інш.) лічыць, што працэс этнаўтварэння беларусаў пачынаецца ў XIII—XIV стст. у Вялікім Княстве Літоўскім[18], а пачаў выразна ажыццяўляцца ў XIV—XV стст.[19]

У фарміраванні беларускага этнасу (у Папрыпяцці, Верхнім Панямонні, Верхнім Падзвінні і Верхнім Падняпроўі) яшчэ ў XIII—XIV стст. прынялі ўдзел значная частка ўсходніх славян («русь», «рускія»), часткова групы заходніх славян (галоўным чынам, палякі) і неславянскія этнічныя групы, асабліва балцкія (літва, яцвягі, прусы, жамойты), многія з якіх былі вымушанымі перасяленцамі ў адзначаныя раёны[20]. Усходнеславянскае насельніцтва ў сваёй масе склала аснову беларусаў, а неўсходнеславянскія групы з'явіліся дадатковым кампанентам гэтай новай этнічнай супольнасці[21].

Антрапалогія[правіць | правіць зыходнік]

Беларусы паўночных, цэнтральных і заходніх рэгіёнаў Беларусі адносяцца пераважна да ўсходнееўрапейскага тыпу сярэднееўрапейскай расы (у межах вялікай еўрапеоіднай расы). Некаторыя даследчыкі вылучаюць сярод беларусаў палескі і верхнепрыдняпроўскі антрапалагічныя тыпы.

Этнонім[правіць | правіць зыходнік]

Алеевы партрэт «Тып беларуса» на дубовай кацёлцы, 1907 г. Мастак Казімір Кастравіцкі (Карусь Каганец)

Этнонім «беларусы» паходзіць ад тапоніма «Белая Русь», які пачаткова меў рэгіянальнае значэнне і адносіўся да паўночнай і ўсходняй часткі сучаснай Беларусі.

Першы пісьмова зафіксаваны выпадак ужывання слова «беларус» (Leucorussus) як саманазвы выхадцаў з сучаснай этнічнай тэрыторыі Беларусі адносіцца да 1586 г.,[22] але вызначэнне не атрымала шырокага распаўсюджання ў той час у якасці этноніма. Да XVIII ст. у якасці саманазвы ўжываліся вызначэнні «рускія», «русіны» ці «літвіны»[23]. У першай палове XIX ст. вызначэнне «беларусы» было распаўсюджана пераважна ў Віцебскай і Магілёўскай губернях, а таксама ва ўсходняй частцы Мінскай губерні, і мела не столькі этнічны, колькі тапанімічны характар[24].

Саманазва «беларусы» у якасці этноніма замацавалася за беларускім этнасам (амаль па ўсёй яго этнічнай тэрыторыі) толькі з сярэдзіны 1860-х гг. (пасля прац рускага этнографа Родэрыха Эркерта[25]). І на працягу 1870—1880-х гг. этнонім «беларусы» трывала і канчаткова выцясняе іншыя «канкурэнтныя» і лакальна-рэгіянальныя назвы для азначэння беларускага этнаса, што было звязана з папулярызацыяй гэтай назвы праз расійскую этнаграфічную і гістарычную навуку і з развіццём пачатковай адукацыі ў вёсцы, дзякуючы чаму стала мажлівым пашырэнне гістарычных ведаў і назвы «беларусы» сярод шырокіх колаў насельніцтва[26][27].

Рэлігія[правіць | правіць зыходнік]

Пачаткова ў XIII—XIV стст. у Вялікім Княстве Літоўскім (ВКЛ) у асноўным арэале фарміравання беларускага этнасу мелася пераважаючае славянамоўнае насельніцтва, якое ў асноўнай масе было хрысціянскім і прытрымлівалася праваслаўя. У той жа час адбываліся кантакты з балтамоўным язычніцкім насельніцтвам, якое межавала ці пранікала на славянамоўныя тэрыторыі, паступова славянізуючыся. Маюцца і факты прысутнасці яшчэ ў сярэдзіне XIII ст. хрысціянскага насельніцтва ў глыбока балцкіх тэрыторыях — прычым і ў месцах, якія сталі важнымі цэнтрамі ў працэсе генезіса ВКЛ, — у Вільні і Кернаве[28]. Гэта прыводзіла да суінавання ў ВКЛ побач з хрысціянамі язычніцкага насельніцтва. Вынікі гэтых кантактаў яшчэ пакуль з'яўляюцца прадметам навуковых дыскусій.

Яшчэ ў 1240—1260-ыя гг. (ці нават яшчэ раней) у полацкіх уладаннях ужо існавалі дзве каталіцкія дыяцэзіі, падначаленыя архібіскупскай кафедры ў Рызе: Рускае біскупства ў Полацкім княстве і Селонскае — у залежнай ад Полацку Селонскай зямлі. У часы Міндоўга часова ў 1251—1260 гг. існавала каталіцкае біскупства, якое ахполівала і землі Панямоння, што было першай хваляй прыходу каталіцтва ў землі ВКЛ. Аднак пасля (да 1387 г.) у ВКЛ не мелася тэрытарыяльнай арганізацыі рымска-каталіцкага касцёла, хоць вядома, што ў 1320-я гг. нямецкія дамініканцы і францысканцы мелі ў Вільні і Навагрудку па адным каталіцкім кляштары і не спынялі спроб місіянерскай дзейнасці.

У 1387 г. па распараджэнні вялікага князя літоўскага Ягайлы ў ВКЛ язычніцкае балцкае насельніцтва пачалі пераводзіць у каталіцтва, што лічыцца другой хваляй хрысціянізацыі балтаў у ВКЛ. Ягайлам былі пабудаваны каталіцкія касцёлы ў тым ліку каля Навагрудка, Мінска, Крэва, Абольцаў і іншых месцаў, што было пачаткам шырокага распаўсюджання каталіцызма ў беларускіх землях. Вялікія князі літоўскія (напрыклад, Вітаўт) выдавалі дазволы «рускім», «русінам» (якія былі славянамоўныя і праваслаўнымі) пры жаданні хрысціцца ў каталіцызм і праводзілі палітыку рэлігійнай талерантнасці. Прынцып надання пасад толькі католікам у гаспадарскай паны-радзе не выконваўся строга[29]. Феадальнае саслоўе (баяры/шляхта) у ВКЛ складалася з прадстаўнікоў як католікаў, так і праваслаўных.

У 1550—1580 гг. у ВКЛ пракаціліся хвалі рэлігійнай Рэфармацыі, а затым Контррэфармацыі, якія закранулі, галоўным чынам, мясцовую шляхту. Самай папулярнай канфесіяй сярод шляхты-пратэстантаў (у тым ліку магнатаў, якія былі на чале руху) стаў кальвінізм. Аднак у 1590—1600-ыя гг. пратэстанцкая і праваслаўная шляхта ВКЛ у сваёй большасці перайшла ў каталіцызм, і толькі меншая частка прытрымлівалася праваслаўя ці пратэстанцтва. У 1596 г. адбылася Берасцейская унія, якая стварыла грэка-каталіцкую царкву (уніяцтва), да якой сталі належаць галоўным чынам славянамоўныя сяляне. У 1632 г. польскі кароль і вялікі князь літоўскі (1632—1648) Уладзіслаў для захавання рэлігійнага спакою і ўмацавання традыцыйнай талерантнасці ў Рэчы Паспалітай, хоць і не атрымаў згоды Апостальскай сталіцы (Рыма), пайшоў на афіцыйнае аднаўленне праваслаўнай іерархіі, скасаванай пасля ўвядзення ўніяцтва ў 1596 г., і стварыў праваслаўную Магілёўскую епархію[30]. Аднак была захавана і ўніяцкая царква, да якой належала большая частка сялян. Пры розным статусе канфесій у краіне захоўваўся рэлігійны мір. Нярэдкімі былі міжканфесійныя шлюбы і ў сувязі з гэтым пераходы з адной канфесіі ў другую[31].

Высокі і афіцыйны статус каталіцызма ў дзяржаве і канфесіянальная негамагеннасць насельніцтва (шляхта — у асноўным каталікі, а сяляне — у асноўным праваслаўныя ці ўніяты) кампенсаваліся тым, што святарства займала другаснае становішча ў грамадскай іерархіі і культуры ў параўнанні са свецкімі феадаламі (баярамі, шляхтай), нягледзячы на тое, што ў Сенаце Рэчы Паспалітай каталіцкія біскупы займалі пярэднія крэслы, а праваслаўныя і ўніяцкія іерархі не былі прадстаўлены ў Сенаце ўвогуле. Святарства (духавенства) у ВКЛ і Рэчы Паспалітай увогуле не лічылася за асобнае саслоўе. Самымі пажаданымі для шляхты ВКЛ і Рэчы Паспалітай былі пасады ваявод і кашталянаў ці пасада манарха, якая была выбарнай. Акрамя таго з даўніх часоў шырокае распаўсюджанне атрымала калятарскае права — калі землеўладальная свецкая шляхта, на чыіх маёнтках знаходзілася парафія (каталіцкая, праваслаўная, уніяцкая ці пратэстанцкая), ці проста шляхціц-фундатар храма (і яго нашчадкі) выдавалі рэкамендацыі на заняцце канкрэтнай духоўнай асобай пасады мясцовага парафіяльнага святара[32]. Самі ж вярхоўныя каталіцкія, праваслаўныя і ўніяцкія духоўныя іерархі (біскупы і мітрапаліты) прызначаліся ў ВКЛ і Рэчы Паспалітай паводле ўказаў манарха (вялікага князя/караля)[33]. Праваслаўная царква прызнае вяршынства свецкай улады над царкоўнай[34]. Толькі 23 ліпеня 1790 г. уніяцкі мітрапаліт быў уведзены ў склад Сената Рэчы Паспалітай, дзе быў прыраўняны па статусе да каталіцкага біскупа і засядаў пасля каталіцкага смаленскага біскупа[35]. Нежаданне шляхты доўгі час уводзіць уніяцкага мітрапаліта ў склад Сенату вынікала з прынцыпа праваслаўнай і уніяцкай царквы, што чалавеку любога саслоўя можна займаць пасаду епіскапа (біскупа) ці мітрапаліта, а шляхта не хацела дапускаць у шляхецкія інстытуты (соймікі і сойм) прасталюдзінаў[36].

Пасля падзелаў Рэчы Паспалітай (1772, 1793, 1795) і ўключэння беларускіх зямель у склад Расійскай Імперыі пачаліся пераводы ўніяцкага насельніцтва (у асноўным — сялян) у праваслаўе, хоць масавы перавод усіх уніятаў у праваслаўе адбыўся пасля ліквідацыі ўніяцтва паводле рашэнняў Полацкага царкоўнага сабора (1839)[37]. Паводле даследаванняў Алены Філатавай, у сітуацыі шматканфесіянальнасці сярод сялян панавала талерантнасць, а часам і індыферэнтнасць у рэлігійным жыцці, калі сяляне хадзілі ў каталіцкія ці праваслаўныя храмы і заключалі міжканфесіянальныя шлюбы (хоць гэта непакоіла расійскія ўлады), што было абумоўлена ў не малой ступені непісьменнасцю вернікаў[38]. Менавіта з 1839 г. беларусы аж да сённяшняга часу ў сваёй пераважаючай большасці з'яўляюцца праваслаўнымі[39]. Мясцовае дваранства ў сваёй масе засталося каталіцкім і цвёрда трымалася каталіцызма, гэтак жа як частка сялян. З таго часу расійская ўлада палітызавала і абвастрыла канфесійнае пытанне на беларускіх землях, імкнучыся супрацьпаставіць праваслаўных і католікаў (праваслаўныя лічыліся расійскай уладай за «рускіх», а каталікі — за «палякаў»), знізіць працэнт каталікоў у краі, а пасля падаўлення Студзеньскага паўстання (1863—1864) увяла самыя дыскрымінацыйныя законы супраць каталіцкага насельніцтва, што дзейнічалі ў беларускіх губернях да падзення царскай улады ў ходзе Лютаўскай рэвалюцыі (1917). У часы Расійскай Імперыі святарства (праваслаўнае, каталіцкае і пратэстанцкае) на беларускіх землях зноў жа займала другаснае значэнне ў грамадскай іерархіі і культуры ў параўнанні са свецкім дваранствам, хоць святарства (духавенства) у імперыі лічылася за асобнае саслоўе, а праваслаўе мела статус пануючай канфесіі[40].

У час знаходжання Беларусі ў складзе СССР (у форме Беларускай ССР) па распараджэнні савецкіх улад праходзіла барацьба з рэлігійнасцю насельніцтва і папулярызацыя атэізму. Толькі ў Заходняй Беларусі, якая ўвайшла ў склад міжваеннай Польшчы (1918—1939), захавалася каталіцкая і праваслаўная цэрквы, хоць польскімі ўладамі праводзілася палітыка лагоднай паланізацыі беларускамоўнага насельніцтва, дыскрымінацыі праваслаўнага насельніцтва і папулярызацыі каталіцызма.

Пасля распаду СССР, у Рэспубліцы Беларусь з 1991 г. пачалося шырокае аднаўленне рэлігійнай дзейнасці. У цяперашні час рэлігійныя беларусы пераважна вызнаюць праваслаўе (каля 75%) і каталіцтва (каля 10—15%), радзей — пратэстантызм.

Мова і пісьменства[правіць | правіць зыходнік]

Першадрукар і асветнік Францыск Скарына. Аўтапартрэтная гравюра, 1517 г.

Сучасныя формы гутарковай беларускай мовы пачалі складвацца пасля XIII ст. у ходзе этнагенеза беларусаў, а таму ў першую чаргу — у выніку цеснага ўзаемадзеяння ўсходнеславянскіх гаворак, якія апынуліся ў межах Вялікага Княства Літоўскага. У якасці літаратурных выкарыстоўваліся самыя розныя мовы, нават некалькі моў паралельна.

З XIV ст. да канца XVIII ст. у якасці пісьмовай мовы вялікакняскай канцылярыі раз-пораз выкарыстоўвалася латынь, аднак з XIV ст. да сярэдзіны XVII ст. усё ж асноўнай і масавай мовай дакументаў вялікакняскай канцылярыі і мясцовых адміністрацый у ВКЛ стала славянская мова — т.зв. «руская мова», якой спачатку абазначалі царкоўнаславянскую мову (ці «старажытнарускую мову»), што паступова да сярэдзіны XVI ст. ужо набыла шмат рысаў гутарковай беларускай мовы і не набыла рыс балцкіх гаворак. Па гэтай прычыне сучаснымі навукоўцамі тая літаратурная «руская мова» ВКЛ абазначаецца неалагізмам як «старабеларуская мова».

Аднак літаратурная «руская мова» ВКЛ, хоць і адлюстроўвала пэўныя моўныя з'явы, характэрныя для гутарковай беларускай мовы, не адходзіла далёка ад традыцыйных канонаў, якія былі складзены дагэтуль. Напрыклад, беларускія лінгвісты прыйшлі да высновы, што «руская мова» друкаваных перакладаў Бібліі Францыска Скарыны, зробленых ім у 1517—1519 гг., — гэта беларуская рэдакцыя царкоўнаславянскай мовы, дзе маецца пэўны ўплыў гутарковай беларускай, чэшскай і польскай моў[41]. У той жа час, гэтая літаратурная мова, безумоўна, была зразумела славянскаму насельніцтву ВКЛ, а друкаваныя кнігі Францыска Скарыны былі адрасаваны менавіта да яго. Францыск Скарына стаў усходнеславянскім першадрукаром. Трошкі больш рыс гутарковай мовы беларусаў, на слоўнікавы запас якой плённа паўплывалі таксама латынь, нямецкая, польская і іншыя мовы, пісьмовая «руская мова» набыла з сярэдзіны XVI ст., калі ў ходзе Рэфармацыі ў ВКЛ шырокі размах атрымала друкарская справа (Васіль Цяпінскі, Сымон Будны і інш.). У Заходняй Еўропе менавіта царкоўная Рэфармацыя прывяла да ўзвышэння і развіцця нацыянальных літаратур і моў, якія да таго знаходзіліся ў статусе «вульгарных» у параўнанні з латынню.

З сярэдзіны XVII ст. у афіцыйным справаводстве і публічным жыцці гарадоў і вышэйшых саслоўяў ВКЛ замест «рускай мовы» пачала дамінаваць літаратурная польская мова, поспех распаўсюджання якой быў забяспечаны тым, што ў ходзе Рэфармацыі ў XVI ст. у Польскім Каралеўстве замест латыні ў афіцыйным справаводстве была ўведзена літаратурная форма польскай мовы, вельмі набліжаная да гутарковай. Блізкасць і падобнасць гутарковай польскай і беларускай мовы (дзеканне/цеканне, аканне-яканне, «у кароткае» і інш.), у многім паўплывалі, што кансерватыўная пісьмовая «руская мова» саступіла пазіцыі на карысць літаратурнай польскай. Засваенне літаратурнай польскай мовы для беларускамоўнага насельніцтва было вельмі лёгкім і значна прасцейшым, чым для балтамоўнага насельніцтва ВКЛ. У той жа час пісьмовая «руская мова» («старабеларуская мова») выкарыстоваўлася аж да самага канца існавання Рэчы Паспалітай у якасці фрагментаў (польскай лацініцай), якія нярэдка ўстаўляліся ў польскамоўныя афіцыйныя дакументы, калі цытаваліся старыя «рускамоўныя» тэксты грамат, прывілеяў, актаў і г.д. Акрамя таго, у XVIII ст. у справаводстве ўніяцкай царквы выкарыстоўвалася польская мова, а ў набажэнстве — царкоўнаславянская. У справаводстве праваслаўнай царквы ў другой палове XVIII ст. выкарыстоўвалася руская мова (вялікаруская мова). У каталіцкім касцёле выкарыстоўвалася лацінская і польская мовы, якія ў XVII—XVIII ст. былі мовамі высокай культуры ў Рэчы Паспалітай.

Пасля ўключэння беларускіх зямель (1772, 1793, 1795) у склад Расійскай Імперыі, мовай справаводства стала руская мова (вялікаруская мова), хоць да канца падаўлення Лістападаўскага паўстання (1830—1831) афіцыйна выкарыстоўвалася паралельна і польская мова ў многіх дзяржаўных установах, асабліва дваранскіх і судовых. У 1803 г. у Вільні быў створаны Віленскі ўніверсітэт (1803—1832), дзе сярод многіх выкладчыкаў і студэнтаў вялікую папулярнасць атрымаў рамантызм, які заклікаў праяўляць цікавасць да простанароднай культуры і мовы. Пачалося збіранне, публікаванне і даследаванне помнікаў пісьменства XVI—XVII ст. на старабеларускай мове (рэлігійныя тэксты, летапісы, Статуты ВКЛ і іншыя юрыдычныя акты, і г.д.), што надало штуршок вывучэнню гісторыі ВКЛ. А прафесары Іаахім Лялевель і Готфрыд Гродак абудзілі інтарэс у студэнтаў (асабліва членаў таварыстваў філаматаў і філарэтаў з каталіцкага дваранства) да мовы і традыцый простых сялян, што сталася пачаткам шырокіх этнаграфічных даследаванняў у 1820—1850-я гг. і фарміраваннем новай беларускай літаратурнай мовы і літаратуры з 1850-х гг. — на аснове гутарковай мовы беларускага сялянства. Мова сялянства ў першай палове XIX ст. вызначалася некаторымі навукоўцамі і публіцыстамі як «славяна-крывіцкая мова», «крывіцкая мова», «простая мова» ці «мужычая мова».

Аўтограф верша Янкі Купалы «А хто там ідзе?», 1908 г.

Пісьмовая «Руская мова» («старабеларуская мова») ВКЛ XVI—XVII стст. мала супадала з гутарковай мовай сялянства: не адлюстроўвала такія тыповыя рысы як дзеканне і цеканне, падаўжэнне зычных паміж галоснымі, «у кароткае», аканне-яканне і інш. І менавіта па шляху стварэння нармалізаванай літаратурнай мовы (прычым — польскай лацініцай) на аснове гутарковай мовы сялян (а не старабеларускай мовы) пайшло развіццё беларускамоўнай культуры. Галоўны ўклад у фарміраванне новай беларускай літаратурнай мовы ў 1840—1850-ыя гг. быў зроблены літаратарскай дзейнасцю двараніна-каталіка Вінцэнта Дуніна-Марцінкевіча (1808—1884) з Мінскай губерні. У сітуацыі канфесійнай і культурнай негамагеннасці лейтматывам творчасці галоўнага паэта пакалення (двараніна Вінцэнта Дуніна-Марцінкевіча) стаў заклік да паразумення паміж дваранамі і сялянамі і народнага адзінства. Тым не менш, па працягу XIX ст. у беларускай прафесійнай культуры дамінавала польская мова.

Вынікі Студзеньскага паўстання (1863—1864) былі неспрыяльнымі для развіцця культуры, бо многія патэнцыйныя дзеячы культуры з дваранства прынялі ўдзел у паўстанні, былі рэпрэсаваны ці вымушаны былі эміграваць за межы Расійскай Імперыі. Руская мова заняла пануючае становішча ва ўсіх сферах грамадскага жыцця, у тым ліку ў сферы пачатковай адукацыі. Расійскімі ўладамі было забаронена друкаваць беларускамоўныя кнігі лацінкай і не заахвочвалася друкаванне кірыліцай. У выніку развіццё беларускамоўнай літаратуры і мовы было спынена амаль на 30 год[42].

Найбольшы ўплыў на фарміраванне беларускай нацыянальнай самасвядомасці сярод шырокіх кол сялянства і інтэлігенцыі быў зроблены ў пачатку 1890-х гг. пры фінансавай падтрымцы ліберальна-кансерватыўнага заможнага беларускага маянтковага каталіцкага дваранства Мінскай губерні, якое здолела перажыць разгром Студзеньскага паўстання і захаваць для новых пакаленняў маёнткі нават ва ўмовах дыскрымінацыйных законаў супраць католікаў у літоўска-беларускіх губернях Расійскай Імперыі. Патрыярхам прафесійнага беларусазнаўства ў 1880—1890-ыя гг. стаў заможны маянтковец-каталік Аляксандр Ельскі (1834—1916), член Мінскага таварыства сельскай гаспадаркі, літаратар, журналіст кансерватыўнага польскамоўнага санкт-пецярбургскага часопіса «Kraj» і першы сапраўдны беларускі энцыклапедыст, які звярнуўся і пераняў культурную традыцыю Вінцэнта Дуніна-Марцінкевіча[43]. Менавіта Ельскі ў Расійскай Імперыі ўсебакова асэнсаваў развіццё беларускай мовы і літаратуры, папулярызаваў развіццё беларускамоўнай культуры, стаў сапраўдным аўтарам ідэалогіі суб'ектнасці беларусаў і беларусацэнтрычнай канцэпцыі гісторыі народа[44], якая была агучана дваранінам-каталіком Францішкам Багушэвічам (1840—1900)[45] у прадмове да «Дудкі беларускай» (1891): там беларускі народ, дзе «наша мова жыве»; што «мова нашая ёсць такая ж людская і панская»; што наша «зямелька» — «Беларусь» (не вялікая, не малая, не чырвоная, не чорная, а белая); што Беларусь была асновай ВКЛ («як тое зярно ў гарэху»)[46]. Сама прадмова Францішка Багушэвіча стала своеасаблівым маніфестам беларускага нацыянальнага адраджэння і моцным штурком развіцця прафесійнай беларускамоўнай культуры[47].

Пасля 1905 г. паскорыўся працэс фарміравання беларускамоўнай прафесійнай мастацкай культуры: узніклі беларускія выдавецтвы і перыядычныя выданні, якія друкаваліся галоўным чынам кірыліцай, якая і стала асноўнай у далейшым. Характэрна, што ў Расійскай Імперыі ўпершыню новая беларуская літаратурная мова пачала выкладацца як асобны прадмет менавіта ў школах Польскага таварыства «Асвета» у Мінску. У аснову сучаснай беларускай літаратурнай мовы канчаткова была пакладзена мінская гаворка сярэднебеларускай групы дыялектаў[48] (у шырокім наваколлі горада Мінска — да Маладзечна і Бабруйска), бо на ёй стваралі свае творы самыя значныя літаратары пачатку XX ст. — Янка Купала, Якуб Колас, Максім Багдановіч і інш.[49]

У Рэспубліцы Беларусь 85,6 % беларусаў падчас перапісу насельніцтва ад 1999 г. назвалі яе роднай[50], 41,3 % — мовай, на якой яны пераважна размаўляюць дома. Сярод беларусаў у Беларусі распаўсюджаны білінгвізм (з выкарыстаннем рускай мовы, Гл. таксама: трасянка).

Традыцыйная культура[правіць | правіць зыходнік]

Традыцыйныя заняткі і рамёствы[правіць | правіць зыходнік]

Гравюра «Жніво» з пражскай Бібліі Францыска Скарыны, 1517—1519 гг.

Асноўным традыцыйным заняткам сялянскага насельніцтва было ворнае земляробства (жыта, ячмень, авёс, пшаніца, гарох, з канца XVIII ст.бульба; з тэхнічных культур — лён, каноплі), жывёлагадоўля (коні, буйная і дробная рагатая жывёла, свіні і інш.), садаводства (яблыня, груша, вішня, сліва) і агародніцтва (капуста, морква, агуркі, цыбуля, часнок і інш.).

Ворнай прыладай з даўніх часоў была саха, якую лёгка мог вырабіць сам селянін і якой зручна было манеўраваць пры апрацоўцы мясцовай глебы ў лясной паласе, дзе звычайна было многа камянёў, карэнняў ці пнёў. Саха мела свае рэгіянальныя разнавіднасці: 1) палеская саха (ці іначай — «літоўская» або «падляшская саха»), якую цягнула пара валоў; 2) віцебская саха (ці іначай — «перакладка» або «руская саха»), якую цягнуў адзін конь; і 3) падняпроўская саха (ці іначай — «магілёўская» або «беларуская саха») — цягнуў конь. Збожжавыя культуры жалі сярпамі, касілі косамі, прыбіралі віламі і граблямі. З XIX ст. сталі выкарыстоўвацца жалезны плуг і жалезная барана.

Традыцыйнымі падсобнымі промысламі сялян былі збіральніцтва (грыбы, ягады, лекавыя травы), бортніцтва (пчалярства), паляўніцтва, рыбалоўства ў рэках і азёрах, гонка смалы і дзёгцю (на Палессі і Падняпроўі). Было развіта пляценне рагож і цыновак з лыка (у XIX ст. асабліва славіліся вырабы з Чэрыкаўскага і Рагачоўскага паветаў Магілёўскай губерні і Бабруйскага, Барысаўскага паветаў Мінскай губерні), выраб бочак і колаў (вялікага прафесіяналізму ў XIX ст. гэта дасягнула ў Чавускім, Магілеўскім, Аршанскім і Гомельскім паветах Магілёўскай губерні і Брэсцкім павеце Гродзенскай губерні).

Было паўсюдна развіта цяслярства, сталярства, кавальства і ганчарства. Высокай якасцю і майстэрствам славіліся вырабы з белаглінянай керамікі з роспісам ангобам у вёсцы Гарадная, а таксама вырабы з чорналашчонай керамікі ў Пружанах, Ружанах(бел. (тар.)) бел. і Поразава (Брэсцкі павет). Высокім прафесіяналізмам у шапавальным занятку ў XIX ст. славіліся майстры ў Чавускім, Мсціслаўскім і Рагачоўскім паветах Магілёўскай губерні. Вытворчасць і апрацоўка скуры і футра была на высокім узроўні ў майстроў Магілёва, Віцебска, Мазыра, Смаргоні і Шклоў.

Паўсюдна было развіта ткацтва, пляценне з саломы і лазы, у тым ліку дэкаратыўнае. Вялікай эстэтыкай адзначаюцца лазовая мэбля з Магілёўскай губерні і саламяныя іканастасы Заходняга Палесся (захавалася некалькі фенаменальных царскіх варот, створаных з саломы ў пачатку XIX ст.). На высокім узроўні было ткацтва (карункавыя рушнікі і абрусы), вышыўка (асноўныя тэхнікі — набор і падліковая гладзь чырвоным і чорным колерам), вытворчасць глінянай цацкі і інш. Атрымалі распаўсюджанне і размаляваныя пісанкі (белы ўзор на чырвоным, чорным або карычневым фоне), блізкія па стылі да пісанак украінскага Палесся і Польшчы. У XIX ст. вялікага майстэрства і шырокага распаўсюджання дасягнуў мастацкі роспіс куфраў, якія нават набывала шляхта (дваранства) для ўласных патрэб.

Высокага ўзроўню дасягнула майстэрства вытворчасці гарэлкі, якая стагоддзямі была адным з галоўных экспартных тавараў краіны.

У гарадах прафесійныя рамеснікі ў канцы XV — пачатку XX ст. аб'ядноўваліся ў цэхі. Высокім майстэрства славіліся беларускія цэхавыя майстры ў разьбе па дрэву, асабліва з Падняпроўі (Орша, Магілёў, Шклоў), якія дасягнулі вышынь у архітэктурнай разьбе і зрабілі шмат шэдэўраў («беларуская рэзь»). У заходніх рэгіёнах была развіта драўляная скульптура (крыжы, капліцы, выявы святых) і выраб разбяных калаўротаў.

У XX ст. традыцыйныя заняткі і рамёствы паступова згасаюць, хоць гэты працэс не ішоў так хутка ў Заходняй Беларусі, якая ў міжваенны перыяд (1921—1939) была ў складзе Польшчы і дзе традыцыйная культура захоўвалася даўжэй, чым у прымежнай савецкай Беларусі (БССР). Так, у 1920—1950-я гг. у Заходнім Палессі стаў папулярным кісцевы роспіс вясковай мэблі. У савецкай Беларусі ў асобных раёнах стаў папулярным роспіс дываноў алейнымі і клеявымі фарбамі па палатне (напрыклад, у Слуцкім раёне творчасць мастачкі Алены Кіш).

Тыпы пасяленняў[правіць | правіць зыходнік]

Традыцыйнымі тыпамі пасяленняў з даўніх часоў былі вёска, сяло і горад. У XV—XVI стст. да традыцыйных тыпаў дадаюцца і атрымліваюць шырокае распаўсюджанне новыя тыпы пасяленняў — мястэчка, шляхецкі двор (сядзіба), ваколіца, засценак, замак-рэзідэнцыя манарха ці магната; у XVII ст. — палац (неўмацаваная рэзідэнцыя); у канцы XIX ст. — хутар; у 1938 г. — пасёлак гарадскога тыпу; у пачатку XXI ст. — аграгарадок.

Да сярэдзіны XX ст. самым распаўсюджаным тыпам пасялення была вёска, у якой жыла большая частка беларускага насельніцтва. Гістарычна склалася некалькі тыпаў планіроўкі беларускіх вёсак: 1) скучаная (бессістэмная) — самая старажытная, паўсюль пашыраная і найболей захоўвалася да XIX ст. у Віцебскім Паазер'і і Усходнім Палессі, асабліва ў шляхецкіх ваколіцах; 2) лінейная (хаты ставіліся ўздоўж дарогі з аднаго боку) — шырокае распаўсюджванне атрымала ў XVI—XVII стст.; 3) вулічная (хаты ставіліся ўздоўж дарог з абодвух бакоў, тарцом да дарогі) — атрымала распаўсюджанне пасля валочнай памеры (1557) і з'яўляецца характэрнай рысай беларускай вёскі дагэтуль. Звычайная колькасць сялянскіх двароў у вёсцы была ад 10 да 100 (буйныя вёскі пераважалі ў Палессі).

Тыповы сялянскі двор (сялянская сядзіба) складаўся з хаты, свірана (клеці), навеса для дроў (паветкі), хлява для жывёлы, адрыны для сена (еўня, асець, пуня, гумно). Вылучаецца тры асноўныя тыпы планіроўкі сялянскіх сядзіб (двароў): 1) вяночны двор — увесь комплекс жылых і гаспадарчых пабудоў ўтварае квадрат або прамавугольнік, усе будынкі звязаны адзін з адным; 2) пагонны двор — жылыя і гаспадарчыя пабудовы ўтвараюць лінію, у некалькі дзясяткаў метраў; 3) незвязаныя будовы (з'явіўся нядаўна, часцей сустракаецца ў цэнтральных і заходніх раёнах Беларусі). Існавалі таксама варыянты П-падобнай і Г-падобнай планіроўкі сялянскага двара.

Пачатковае аднакамернае драўлянае бярвеністае жытло сялян (хата) у вёсцы эвалюцыянавала ў 1-2-3-камерныя драўляныя бярвеністыя пабудовы з двухсхільным, радзей чатырохсхільным дахам, пакрытым саломай ці гонтай. Тыповыя планіроўкі традыцыйнай сялянскай хаты: 1) пакой + сенцы; 2) пакой + сенцы + камора (клець). Паступова з'явіўся трэці варыянт планіроўкі хаты, калі гаспадарчы пакой набыў жылую функцыю: 3) пакой + сенцы + пакой. Пазней яшчэ больш ускладнілася ўнутраная планіроўка жытла, калі вылучылася асобныя дадатковыя памяшканні.

Унутраная планіроўка жылога пакоя хаты доўгі час была ўстойлівай — печ размяшчалася ў правым або левым куце ад уваходу і вусцем была звернута да доўгай сцяны з акном. У процілеглым куце (па дыяганалі ад печы) знаходзіўся «чырвоны кут» (покуць) — самае ганаровае месца ў хаце. Там стаяў стол і знаходзілася ікона (абраз), ахопленая вышываным ручніком. Уздоўж сцен размяшчаліся лаўкі, на якіх елі за сталом. Ад печы ўздоўж глухой сцяны былі полаці, на якіх спалі. Пазней у хаце з'явіліся ложкі. Каля дзвярэй стаялі невялікія лаўкі (услоны). На сцяне, на кухні была паліца для посуду. Інтэр'ер пакояў і мэблі сялянскай хаты афармляўся рознымі карункамі, даматканымі абрусамі, ручнікамі і покрывамі, дыванамі і коўдрамі. Дэкаратыўна-архітэктурныя арнаменты часта ўпрыгожвалі сялянскае жыллё з вонкавага боку.

У XX ст. вёскі ўзбуйняліся, замест драўляных хат пачалі будавацца цагляныя аднапавярховыя дамы (з вадаправодам і газам), пакрытыя шыферам, а ў XXI ст. — нярэдка двухпавярховыя катэджы. У XX ст. адпала патрэба ў некаторых пабудовах, напрыклад, памяшканнях для абмалоту збожжа, ўтрымання коней, валоў і інш.

Грамадскія традыцыі і святы сялян[правіць | правіць зыходнік]

Вусная творчасць, музычнае мастацтва і танец[правіць | правіць зыходнік]

Фальклорная спадчына беларусаў, якую яшчэ здолелі зафіскаваць у XIX—XX ст. шматлікія прафесійныя даследчыкі, багатая і разнастайная па жанрам — каляндарная і сямейная абрадавая паэзія, замовы, легенды, паданні, казкі, прыказкі, прымаўкі, загадкі, народны тэатр і інш. У многіх легендах, паданнях, былічках знайшлі адлюстраванне дахрысціянскія ўяўленні славян аб паходжанні свету.

Найболей архаічны пласт беларускага фальклору, які захаваў агульныя для многіх славянскіх народаў рысы, — каляндарна-земляробчыя песні (калядкі, шчадроўкі, масленічныя, веснавыя, валачобныя, юр'еўскія, траецкія, купальскія, жніўныя, восеньскія) і сямейна-абрадавыя песні. З эпічным размахам яны падаюць як касмалагічныя матывы стварэння свету і сусвету, так і цэлы гаспадарчы год селяніна-земляроба. Для іх характэрна, галоўным чынам, жаночая традыцыя выканання. Менавіта валачобныя песні складаюць спецыфіку і нацыянальную адметнасць каляндарнай песеннасці беларусаў і былі больш развіты і распаўсюджаны, чым у фальклоры суседніх народаў — палякаў, рускіх і ўкраінцаў. Валачобныя песні выконваліся на Вялікдзень падчас абходу двароў вёскі валачобнікамі (дарослыя мужчыны), якія жадалі гаспадарам ураджаю ў полі і багацця ў хаце. Вялікай колькасцю вылучаюцца таксама пазаабрадавыя песні — лірычныя (пра каханне), жартаўлівыя «талочныя» (якія праслаўлялі салідарнасць і ўзаемадапамогу), сямейна-бытавыя, карагодныя і танцавальныя («Лявоніха», «Юрачка»).

У XIV—XVIII стст. фарміруецца і пласт песень выключна мужчынскага выканання — лірычныя, эпічныя, гістарычныя і ваенныя песні (песні аб крыжацкіх, татарскіх, маскоўскіх і шведскіх набегах і інш.). У XIX — пачатку XX ст. узнікаюць і рэкруцкія, салдацкія, работніцкія, батрацкія, сацыялістычна-рэвалюцыйныя песні і прыпеўкі, якія адлюстроўвалі асаблівасці складанага працэсу пераходу беларускага грамадства да капіталізма. У гады Другой сусветнай вайны склаўся спецыфічны пласт беларускага фальклору і прафесійнай творчасці — партызанскія песні.

Захаваліся шматлікія і цікавыя народныя балады («Была я ў матулі адна»), легенды («Колькі жыць чалавеку», «Чаму ваююць сабака, кот і мышы»; у тым ліку аб некананічныя апавяданні аб тэмах і прадметах Святога Пісання (Бібліі), паходжанні свету і апошнім часе быцця), паданні (аб заснаванні гарадоў і вёсак; узнікненні балот і азёр; схаваных у зямлі скарбах; асілках, героях-мсціўцах і разбойніках). Паданне пра пра высакароднага разбойніка Машэку, напрыклад, стала асновай для напісання паэмы Янкі Купалы «Магіла льва», балады Уладзіміра Караткевіча «Машэка» і оперы Рыгора Пукста «Машэка» (паводле паэмы Янкі Купалы). Разнастайным з'яўляецца і казачны фальклор беларусаў — казкі пра жывёл; чароўныя казкі («Трамбон-сын»); сацыяльна-бытавыя («Мужык і пан», «Жаласлівая пані»).

Вось уздумаў пан бог край Палессе стварыць
І людзей, і жывёлін, і птухаў;
І вяроўку пачаў ён з праменьчыкаў віць,
І сівую патыліцу чухаў.

Па вяроўцы з нябёс апусціўся ў ваду, —
Бог — вялікі штукар на ўсе рукі;
Захапіў ён з сабой самаграйку-дуду, —
Маюць сілу вялікую гукі. <...>

Ой, пачатку няма, ой, канца не відаць
Шчыр-красе агняцветаў і фарбаў.
Вось давай на дудзе бог іграць ды іграць —
І з'явіліся новыя скарбы...

Змітрок Бядуля «Палескія байкі» (1922)[51]

У 1922 г. паэт Змітрок Бядуля апублікаваў у Мінску свой высокамастацкі эпас «Палескія байкі» — першы беларускамоўны эпас аб стварэнні Свету, — цэнтрам якога з'яўляецца «край Палессе». Матэрыялам для Змітрака Бядулі сталі касмагенічныя байкі сялян беларускага Палесся, якія ў сваіх байках стварылі сабе фантастычны свет, своеасаблівую філасофію змагання дабра і зла, арыгінальныя разважанні аб жыцці і смерці[52].

Сярод самых любімых і распаўсюленых інструментаў былі — духавыя (жалейка, дудка, беларуская дуда, драўляныя і гліняныя флейты, рог, труба), струнныя (цымбалы, скрыпка, колавая ліра, народны кантрабас «басэтля») і ідзіяфоны (ляскоткі, талеркі, трохвугольнік, варган). Стаўленне да любімых інструментаў як спосаба музыкай выказаць сваю душу адлюстроўвалася і ў прафесійнай паэзіі. Паэт Уладзіслаў Сыракомля ў сваім вершы «Лірнік вясковы» атаясаміў сябе з рамантычным вандроўным лірнікам — і такая мянушка за паэтам замацавалася. Паэт Янка Лучына прысвяціў свайму паэтычнаму шляху верш «Лірнік вясковы». Паэт Францішак Багушэвіч назваў свой першы зборнік як «Дудка беларуская» (1891), а яшчэ — «Смык беларускі» (1894) і «Скрыпачка беларуская» (неапублікаваны). Паэт Янка Купала назваў свой першы зборнік вершаў як «Жалейка» (1908). У 1910 г. Янка Купала напісаў верш «Лірнік вясковы» і прысвяціў яго Уладзіславу Сыракомлю, а ў 1912 г. прачытаў каля памятнага каменя ў фальварку Барэйкаўшчына[53].

Аснову інструментальнай музыкі складалі песенныя і танцавальныя найгрышы, вясельныя маршы, імправізацыі. У XIX ст. паўсюль у краіне былі папулярнымі гармонік, баян, бубен, барабаны.

Вялікай любоўю карыстаўся народны лялечны тэатр «батлейка».

Усе святы і народныя абрады беларусаў суправаджаліся гульнямі, карагодамі і танцамі. З сялянскіх танцаў найболей архаічнымі з'яўляюцца карагодныя («Жыта», «Кола», «Ручаёк», «Гусачок», «А мы проса сеялі» і інш.), захаваныя яшчэ з эпохі славянскіх плямён, — калі танцуючыя пад песню рухаюцца па крузе, ланцужком або двума шэрагамі насустрач адзін аднаму. У некаторых карагодных танцах вылучаюцца партыі салістаў. Самымі любімымі парна-масавымі танцамі былі шырока вядомыя ў краіне «Лявоніха», «Мяцеліца», «Крыжачок», «Каваль», «Каза» і іншыя, для якіх характэрны дынамічнасць і жыццерадаснасць, эмацыйнасць і калектыўны характар ​​выканання. У XIX ст. у вёсках, мястэчках і гарадах атрымалі распаўсюджанне новыя танцы — кадрыль, «лянцай» (у асноўным у паўночнай і цэнтральнай Беларусі), розныя полькіТрасуха», «Какетка», «Трамблям»), вальс і іншыя, якія прыйшлі з краін Заходняй Еўропы.

Традыцыйны сялянскі касцюм[правіць | правіць зыходнік]

Традыцыйны камплект сялянскага мужчынага адзення складаўся з кашулі, нагавіц (паясная вопратка) і камізэлькі. Кашулю насілі на свята ці іншыя ўрачыстасці, падпаясываліся каляровым поясам. Абутакам служылі звычайна лапці, скураныя пастолы, боты, зімой — валёнкі. Галаўным ўборам у мужчын летам быў звычайна саламяны капялюш (брыль), вясной і восенню — валеная шапка (магерка), зімой — футравая шапка (аблавуха). Праз плячо мужчыны-сяляне насілі (пры патрэбе) скураную сумку. У мужчынскім касцюме пераважаў белы колер, вышыўкі і ўпрыгожванні наносілі на каўнер, манжэты і вакол выразу кашулі. Пояс быў рознакаляровым.

Традыцыйны сялянскі жаночы касцюм быў болей разнастайным за мужчынскі і выразна адлюстроўваў нацыянальную і рэгіянальную спецыфіку. Вылучаюцца чатыры комплексы: са спадніцай і фартухам; са спадніцай, фартухам і безрукаўкай (гарсэтам); са спадніцай, да якой прышыты ліф-гарсэт; з панёвай, фартухам, безрукаўкай (гарсэтам). Два першыя комплексы вядомыя па ўсёй тэрыторыі Беларусі, два апошніх — ва ўсходніх і паўночна-ўсходніх раёнах. Мелася тры тыпы жаночых кашуль: з прамымі плечавых ўстаўкамі, тунікападобная, з какеткай. Вялікая ўвага ў жаночых кашулях надавалася вышыўкам на рукавах. Паясное сялянскае жаночае адзенне скаладася з разнастайнага фасону спадніц (андарак, саян, палатнянік, летнік), а таксама панёвы, фартухаў. Спадніцы звычайна былі чырвоныя, сіне-зялёныя, у шэра-белую клетку, з падоўжнымі і папярочнымі палосамі. Фартухі ўпрыгожваліся карункамі, складкамі; камізэлькі (гарсэт) — вышыўкай, карункамі. Галаўным ўборам дзяўчат былі вузенькія стужкі (скідачка, шлячок) ці вянкі. Замужнія жанчыны прыбіралі валасы пад каптур, апраналі ручніковы галаўны ўбор (намітка) ці хустка — існавала мноства спосабаў іх завязваць. Звычайным паўсядзённым жаночым абуткам былі лапці, святочным — пастолы і хромавыя боты. У арнаментыцы вопраткі мужчын і жанчын пераважаюць лінейна-геаметрычныя формы.

Верхняя мужчынская і жаночая вопратка сялян амаль не адрознівалася. Яе шылі з валенага нефарбаванага сукна (світка, сярмяга, бурка, латушка) і дубленай (казачына) і недубленай (кажух) аўчыны. Насілі таксама каптан і кабат.

У сучасным касцюме выкарыстоўваюцца традыцыі нацыянальнай вышыўкі, крою і каляровай гамы, каб падрэсліць нацыянальную адметнасць.

Сялянскія традыцыі харчавання[правіць | правіць зыходнік]

Belarus-SMFAL-House Interior-1.jpg

Аснову харчавання беларусаў са старажытных часоў складалі стравы з жытняй, пшанічнай, грэцкай, просавай, аўсянай, гарохавай мукі і розныя крупы, з якіх рабілі хлеб, бліны, клёцкі, секанку, розныя віды полівак (зацірка, кулеш, крупеня; квашаныя поліўкі — саладуха, кулага). Сярод традыцыйных прысмак — розныя віды кісялю (жур), поліўка, юшка, салаты і інш.

Супы выгатаўляліся з капусты (капуснік), буракоў (боршч), шчаўя, бацвіння і інш. З мяса пераважна ўжывалася свініна. Традыцыйнае мясная страва — тушанае рагу (верашчака).

На святы ўжывалі абрадавыя стравы: на вяселле пяклі хлеб-каравай, на Вялікдзень — велікодную паску; на хаўтуры і памінкі нябожчыкаў ужываліся спецыяльныя памінальныя кашы і напоі (коліва, куцця, гарэлка і інш.).

У сярэдзіне XVIII ст. у Беларусь пранікае бульба, а шырокае выкарыстанне ў рацыёне беларускіх сялян яна набывае ў сярэдзіне XIX ст. Традыцыйнымі стравамі з бульбы лічацца: пюрэ (тоўчанка), аладкі (дранікі, бульбянікі), бліны і інш.

Традыцыйныя напоі — хлебны і бураковы квас, бярозавы сок (бярозавік), кляновы сок, піва, гарэлка, агароднінныя расолы, кісялі.

Сучасныя культурныя традыцыі[правіць | правіць зыходнік]

Дэмаграфія[правіць | правіць зыходнік]

Паводле перапісу насельніцтва Рэспублікі Беларусь (2009), колькасць беларусаў склала 7957 тыс. (83,7 % насельніцтва краіны). Беларусы жывуць таксама ў Расіі, Украіне, Латвіі, Польшчы (пераважна ў Падляскім ваяводстве), Літве, Эстоніі, Малдове, Казахстане, ЗША, Канадзе, Аўстраліі, Германіі, Чэхіі, Бельгіі і інш. краінах.

Сучаснае рассяленне беларусаў
Агульная колькасць, тыс.ч. Беларусь Расія Украіна Казахстан Латвія Літва Эстонія Польшча
Перапіс у СССР (1979) 9463[54] + ~1000[55] 7569 1052 406 178 112 58 23
Перапісы 2000-х гадоў 8159[50] 808 276 112 97 43 16 48

Беларуская дыяспара — рассяленне і колькасць у свеце[правіць | правіць зыходнік]

Сусветна знакамітыя беларусы[правіць | правіць зыходнік]

Зноскі[правіць | правіць зыходнік]

 1. Папярэднія вынікі перапісу насельніцтва Рэспублікі Беларусь 2009 г.(руск.) 
 2. 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 Joshua Project(англ.) 
 3. Нацыянальны склад насельніцтва Расійскай Федэрацыі (руск.) . Усерасійскі перапіс насельніцтва 2010 года. Праверана 16 снежня 2011.
 4. Усеўкраінскі перапіс насельніцта 2001. Руская версія. Вынікі. Нацыянальнасць і родная мова (руск.) . Архівавана з першакрыніцы 22 жніўня 2011.
 5. 5,0 5,1 5,2 5,3 5,4 Беларускі час, Як жывеш, беларуская дыяспара?
 6. Population Census 2011 — Key Indicators(лат.) 
 7. Агенцтва Рэспублікі Казахстван па статыстыцы. Колькасць насельніцтва Рэспублікі Казахстан па асобных этнасах на 1 студзеня 2012 года.(руск.) 
 8. Multicultural Canada. Migration, Arrival, and Settlement(англ.) 
 9. Згодна з папярэднімі вынікамі перапісу насельніцтва 2011 года (гэтым перапісам упершыню прадугледжвалася магчымасць указання дзвюх нацыянальнасцей адным і тым жа рэспандэнтам) у Польшчы налічваліся 31 тысячы людзей, якія ўказалі толькі беларускую нацыянальнасць і ніякую іншую, 6 тысяч людзей указалі беларускую нацыянальнасць у якасці першай з дзвюх, яшчэ 10 тысяч указалі беларускую нацыянальнасць другой з дзвюх магчымых. Сярод 16 тысяч людзей, якія ўказалі беларускую нацыянальнасць адной з дзвюх магчымых (першай ці другой), 15 тысяч другой нацыянальнасцю ўказалі польскую (гл. Папярэднія вынікі Нацыянальнага перапісу насельніцтва і жылля Польшчы 2011 года).(польск.) 
 10. Дэпартамент статыстыкі Літвы. База статыстычных дадзеных аб насельніцтве Літвы.(літ.) 
 11. Этнічны атлас Узбекістана(руск.) 
 12. «Ancestry by Birthplace of Parent(s)» Australia: 2001 Census. 2001.(англ.) 
 13. REL 2011: У Эстоніі пражываюць прадстаўнікі 192 нацыянальнасцей(эст.) 
 14. Па перапісе 1989 г. у Малдаўскай ССР (уключаючы Прыднястроўе) было 19 608 беларусаў.(Дэмаскоп. Нацыянальны склад МССР 1989 г.)(руск.) 
 15. Прыднястроўе (ПМР) юрыдычна з'яўляецца часткаю Малдовіі, фактычна — самаабвешчанай дзяржавай, якую прызналі толькі дзве часткова прызнаныя дзяржавы: Паўднёвая Асеція і Абхазія. Перапіс насельніцтва ў Малдове 5—12 кастрычніка 2004 г. праводзіўся без уліку насельніцтва ПМР. У ПМР у 2004 г. праводзіўся самастойны перапіс насельніцтва 11—18 лістапада 2004 г.(Дэмаскоп. Вынікі перапісу насельніцтва ПМР 2004 г.)(руск.) 
 16. Нацыянальны статыстычны камітэт Кыргызскай рэспублікі. Нацыянальны склад насельніцтва(руск.) 
 17. Нарысы па гісторыі беларускай мовы / Рэдкал.: П.Ф. Глебка і [і інш.]. — Мінск : Вучпедвыд БССР, 1957. — С. 17.
 18. Беларусы : у 10 т. / Рэдкал.: В. К. Бандарчык [і інш.]. — Мінск : Беларус. навука, 1994–2007. — Т. 4 : Вытокі і этнічнае развіццё... С. 36
 19. Беларусы : у 10 т. / Рэдкал.: В. К. Бандарчык [і інш.]. — Мінск : Беларус. навука, 1994–2007. — Т. 4 : Вытокі і этнічнае развіццё... С. 49
 20. Беларусы : у 10 т. / Рэдкал.: В. К. Бандарчык [і інш.]. — Мінск : Беларус. навука, 1994–2007. — Т. 4 : Вытокі і этнічнае развіццё... С. 44
 21. Беларусы : у 10 т. / Рэдкал.: В. К. Бандарчык [і інш.]. — Мінск : Беларус. навука, 1994–2007. — Т. 4 : Вытокі і этнічнае развіццё... С. 45
 22. Латышонак А. Навуковыя крыніцы самаакрэслення Саламона Рысінскага як беларуса // Рэфармацыя і грамадства : XVI стагоддзе : Матэрыялы Міжнароднай навуковай канферэнцыі. — Мінск : Беларускі кнігазбор, 2005. — С. 126—131.
 23. Этнаграфія беларусаў : гістарыяграфія, этнагенэз, этнічная гісторыя / В. К. Бандарчык, І. У. Чаквін, І. Г. Углік [і інш.]. — Мн.: Навука і тэхніка, 1985. — С. 150.
 24. Этнаграфія беларусаў : гістарыяграфія, этнагенэз, этнічная гісторыя / В. К. Бандарчык, І. У. Чаквін, І. Г. Углік [і інш.]. — Мн.: Навука і тэхніка, 1985. — С. 150.
 25. Эркерт, Р.Ф. Этнографический атлас западнорусских губерний и соседних областей. ― Берлин, 1863; Эркерт, Р.Ф. Взгляд на историю и этнографию западных губерний России : (с атласом) / [соч.] Полк. Р.Ф. Эркерта. — Санкт-Петербург : тип. Дома призрения малолет. бедных, 1864. — 72 с.
 26. Этнаграфія беларусаў : гістарыяграфія, этнагенэз, этнічная гісторыя / В.К. Бандарчык, І.У. Чаквін, І.Г. Углік [і інш.]. — Мн.: Навука і тэхніка, 1985. — С. 164—166.
 27. Терешкович, П.В. Этническая история Беларуси XIX — начала XX в... С. 145.
 28. Вайткявичус, В. Нестереотипный взгляд на культуру восточнолитовских курганов... С. 186.
 29. Гісторыя Беларусі: у 6 т. / Ю. Бохан [і інш.]. — Мінск : Экаперспектыва, 2008. — Т. 2. Беларусь у перыяд Вялікага Княства Літоўскага. — С. 383—384.
 30. Гісторыя Беларусі : у 6 т. / рэдкал.: М. Касцюк (гал. рэд.) [і інш.]. — Мінск : Экаперспектыва, 2004. — Т. 3 : Беларусь у часы Рэчы Паспалітай (XVII—XVIII ст.) / Ю. Бохан [і інш.]. — С. 49, 154.
 31. Канфесіі на Беларусі (к. XVIII — XX ст.). — Мінск, 1998. — С. 5.
 32. Markiewicz, M. Historia Polski 1492—1795... С. 93.
 33. Markiewicz, M. Historia Polski 1492—1795... С. 93.
 34. Markiewicz, M. Historia Polski 1492—1795... С. 93.
 35. Markiewicz, M. Historia Polski 1492—1795... С. 96.
 36. Анішчанка, Я.К. Інкарпарацыя... С. 261.
 37. Гісторыя Беларусі : у 6 т. — Мінск : Экаперспектыва. — Т. 4 : Беларусь у складзе Расійскай імперыі (канец XVIII—пачатак XX ст.). — 2005. — С. 67—72.
 38. Гісторыя Беларусі : у 6 т. / рэдкал.: М. Касцюк (гал. рэд.) [і інш.]. — Мінск : Экаперспектыва, 2005. — Т. 4. Беларусь у складзе Расійскай імперыі (канец XVIII—пачатак XX ст.). — С. 72.
 39. Гісторыя Беларусі : у 6 т. / рэдкал.: М. Касцюк (гал. рэд.) [і інш.]. — Мінск : Экаперспектыва, 2005. — Т. 4. Беларусь у складзе Расійскай імперыі (канец XVIII—пачатак XX ст.). — С. 92—94.
 40. Гісторыя Беларусі : у 6 т. / рэдкал.: М. Касцюк (гал. рэд.) [і інш.]. — Мінск : Экаперспектыва, 2005. — Т. 4. Беларусь у складзе Расійскай імперыі (канец XVIII—пачатак XX ст.). — С. 59.
 41. Булыка, А.М. Мова выданняў Францыска Скарыны / А.М. Булыка, А.І. Жураўскі, У.М. Свяжынскі. — Мінск : Навука і тэхніка, 1990. — С. 210.
 42. Гісторыя беларускай літаратуры XI—XIX стагоддзяў. У 2 т. / Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т мовы і літ. імя Я. Коласа і Я. Купалы; навук. рэд. тома У. Мархель, В. Чамярыцкі — Мінск : Беларус. навука, 2010. — Т. 2. — С. 332.
 43. Гісторыя беларускай літаратуры XI—XIX стагоддзяў. У 2 т. / Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т мовы і літ. імя Я. Коласа і Я. Купалы; навук. рэд. тома У. Мархель, В. Чамярыцкі — Мінск : Беларус. навука, 2010. — Т. 2. — С. 450—453, 462.
 44. Гісторыя беларускай літаратуры XI—XIX стагоддзяў. У 2 т. / Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т мовы і літ. імя Я. Коласа і Я. Купалы; навук. рэд. тома У. Мархель, В. Чамярыцкі — Мінск: Беларус. навука, 2010. — Т. 2. Новая літаратура: другая палова XVIII—XIX стагоддзе. — С. 450—453, 462.
 45. Сам Францішак Багушэвіч таксама некалькі год быў журналістам кансерватыўнага польскамоўнага санкт-пецярбургскага часопіса «Kraj», які адлюстроўваў погляды кансерватыўнага польскамоўнага дваранства Расійскай Імперыі.
 46. Гісторыя Беларусі: у 6 т. / Ю. Бохан [і інш.]; рэдкал: М. Касцюк (гал. рэд.) [і інш.]. — Т. 2. Беларусь у перыяд Вялікага Княства Літоўскага. — С. 285—286.
 47. Гісторыя беларускай літаратуры XI—XIX стагоддзяў. У 2 т. / Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т мовы і літ. імя Я. Коласа і Я. Купалы; навук. рэд. тома У. Мархель, В. Чамярыцкі — Мінск : Беларус. навука, 2010. — Т. 2. — С. 383.
 48. Нарысы па гісторыі беларускай мовы / Рэдкал.: П.Ф. Глебка і [і інш.]. — Мінск : Вучпедвыд БССР, 1957. — С. 17.
 49. Нарысы па гісторыі беларускай мовы / Рэдкал.: П.Ф. Глебка і [і інш.]. — Мінск : Вучпедвыд БССР, 1957. — С. 17.
 50. 50,0 50,1 Даныя перапісу ў Беларусі (1999).
 51. Бядуля, З. Збор твораў : у 5-ці т. — Мінск : Мастацкая літаратура, 1985. — Т. 1. — С. 228—229.
 52. Бядуля, З. Збор твораў : у 5-ці т. — Мінск : Мастацкая літаратура, 1985. — Т. 1. — С. 384.
 53. Уладзімір Мархель. «Не забудуцца дум тваіх словы...» Уладзіслаў Сыракомля
 54. У межах СССР.
 55. За межамі СССР.

Літаратура[правіць | правіць зыходнік]

 • Анішчанка, Я.К. Інкарпарацыя: Літоўская правінцыя ў падзелах Рэчы Паспалітай / Я.К. Анішчанка. — Мінск : Хурсік, 2003. — 470 с.
 • Бандарчык, В.К. Гісторыя беларускай этнаграфіі XIX ст. / В.К. Бандарчык. — Мінск : Навука і тэхніка, 1964. — 282 с.
 • Беларусы : у 10 т. / Рэдкал.: В.К. Бандарчык [і інш.] ; АН Беларусі. Ін-т мастацтвазнаўства,этнаграфіі і фальклору. — Мінск : Беларус. навука, 1994–2007. — Т. 1 : Прамысловыя і рамесныя заняткі / В. К. Бандарчык [і інш]. — 1995. — 350 с.
 • Беларусы : у 10 т. / Рэдкал.: В. К. Бандарчык [і інш.] ; АН Беларусі. Ін-т мастацтвазнаўства,этнаграфіі і фальклору. — Мінск : Беларус. навука, 1994–2007. — Т. 2 : Дойлідства / В.К. Бандарчык [і інш]. — 1997. — 389 с.
 • Беларусы : у 10 т. / Рэдкал.: В.К. Бандарчык [і інш.] ; АН Беларусі. Ін-т мастацтвазнаўства,этнаграфіі і фальклору. — Мінск : Беларус. навука, 1994–2007. — Т. 3 : Гісторыя этналагічнага вывучэння / В.К. Бандарчык [і інш]. — 2001. — 433 с.
 • Беларусы : у 10 т. / Рэдкал.: В. К. Бандарчык [і інш.] ; АН Беларусі. Ін-т мастацтвазнаўства,этнаграфіі і фальклору. — Мінск : Беларус. навука, 1994–2007. — Т. 4 : Вытокі і этнічнае развіццё / В.К. Бандарчык [і інш]. — 2001. — 433 с.
 • Беларусы : у 10 т. / Рэдкал.: В.К. Бандарчык [і інш.] ; АН Беларусі. Ін-т мастацтвазнаўства,этнаграфіі і фальклору. — Мінск : Беларус. навука, 1994–2007. — Т. 5 : Сям'я / В.К. Бандарчык [і інш]. — 2001. — 374 с.
 • Беларусы : у 10 т. / Рэдкал.: В.К. Бандарчык [і інш] ; АН Беларусі. Ін-т мастацтвазнаўства,этнаграфіі і фальклору. — Мінск : Беларус. навука, 1994–2007. — Т. 6 : Грамадскія традыцыі / В.К. Бандарчык [і інш]. — 2002. — 606 с.
 • Беларусы : у 10 т. / Рэдкал.: В. К. Бандарчык [і інш] ; АН Беларусі. Ін-т мастацтвазнаўства,этнаграфіі і фальклору. — Мінск : Беларус. навука, 1994–2007. — Т. 7 : Вусная паэтычная творчасць / В.К. Бандарчык [і інш]. — 2002. — 586 с.
 • Беларусы : сучасныя этнакультурныя працэсы / Г.І. Каспяровіч [і інш.] ; рэдкал.: А.І. Лакотка [і інш.] ; Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору імя К. Крапівы. — Мінск : Беларус. навука, 2009. — 605 с.
 • Белоруссия // Географическо-статистический словарь Российской империи / сост. П. Семенов; Русское географическое общество. — СПб : Тип. В. Безобразова, 1863. — Т. I. — С. 371.
 • Белоруссия // Энциклопедический словарь; изд. Ф.А. Брокгауз, И.А. Эфрон. — СПб : Тип. И.А. Эфрона, 1891. — Т. V. — С.231. [1]
 • Белоруссы // Энциклопедический словарь; изд. Ф.А. Брокгауз, И.А. Эфрон. — СПб : Тип. И.А. Эфрона, 1891. — Т. V. — С. 232—234. [2]
 • Белы, А. Белая Русь / А. Белы // Вялікае княства Літоўскае : энцыкл. : у 2 т. — Мінск , 2006. — Т. 1. — С. 306—308.
 • Белы, А. Хроніка «Белай Русі»: нарыс гісторыі адной геаграфічнай назвы / А. Белы. — Мінск : Энцыклапедыкс, 2000. — 238 с. — ISBN 985-6599-12-1
 • Бядуля, З. Збор твораў : у 5-ці т. / Змітрок Бядуля ; аўт. прадм. В. Каваленка. — Мінск : Мастацкая літаратура, 1985. — Т. 1. Вершы, паэмы. — 407 с.
 • Вайткявичус, В. Нестереотипный взгляд на культуру восточнолитовских курганов // Працы гістарычнага факультэта БДУ. Навук. зборнік. — Вып. 3. — Мн., 2008. — С. 180—188.
 • Гісторыя Беларусі: Падруч. у 2 ч. / Я.К. Новік, Г.С. Марцуль, І.Л. Качалаў і інш.; Пад рэд. Я.К. Новіка, Г.С. Марцуля. — Мінск : Вышэйшая школа, 2003. — Ч. 1. Ад старажытных часоў — па люты 1917 г. — 416 с.
 • Гісторыя Беларусі: Падруч. у 2 ч. / Я.К. Новік, Г.С. Марцуль, І.Л. Качалаў і інш.; Пад рэд. Я.К. Новіка, Г.С. Марцуля. — Мінск : Вышэйшая школа, 2003. — Ч. 2. Люты 1917 г. — 2002 г. — 472 с.
 • Гісторыя Беларусі: у 6 т. / Ю. Бохан [і інш.]; рэдкал: М. Касцюк (гал. рэд.) [і інш.]. — Т. 2: Беларусь у перыяд Вялікага Княства Літоўскага. — Мінск : Экаперспектыва, 2008. — 688 с.
 • Гісторыя Беларусі : у 6 т. / рэдкал.: М. Касцюк (гал. рэд.) [і інш.]. — Мінск : Экаперспектыва, 2000—2012. — Т. 3: Беларусь у часы Рэчы Паспалітай (XVII—XVIII ст.) / Ю. Бохан [і інш.]. — 2004. — 344 с.
 • Гісторыя Беларусі : у 6 т. / рэдкал.: М. Касцюк (гал. рэд.) [і інш.]. — Мінск : Экаперспектыва, 2000—2012. — Т. 4: Беларусь у складзе Расійскай імперыі (канец XVIII — пачатак XX ст.) / М. Біч [і інш.]. — 2005. — 519 с.
 • Гісторыя Беларусі : у 6 т. / рэдкал.: М. Касцюк (гал. рэд.) [і інш.]. — Мінск : Экаперспектыва, 2000—2012. — Т. 5: Беларусь у 1917—1945 гг. / А. Вабішчэвіч [і інш.]. — 2007. — 616 с.
 • Гісторыя беларускай дзяржаўнасці ў канцы XVIII ст. — пачатку XXI ст.: у 2-х кн. / А.А. Каваленя [і інш.] ; Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т гісторыі. — Мінск : Беларуская навука, 2011. — Кн. 1. — 584 с.
 • Гісторыя беларускай літаратуры XI—XIX стагоддзяў: у 2 т. / Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т мовы і літ. імя Я. Коласа і Я. Купалы; навук. рэд. тома У. Мархель, В. Чамярыцкі — Мінск: Беларус. навука, 2010. — 3-е выд., выпраўленае. — Т. 1. Даўняя літаратура, XI — першая палова XVIII стагоддзя. — 909 с.
 • Гісторыя беларускай літаратуры XI—XIX стагоддзяў: у 2 т. / Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т мовы і літ. імя Я. Коласа і Я. Купалы; навук. рэд. тома У. Мархель, В. Чамярыцкі — Мінск: Беларус. навука, 2010. — 3-е выд., выпраўленае. — Т. 2. Новая літаратура: другая палова XVIII—XIX стагоддзе. — 582 с.
 • Гринблат, М.Я. Белорусы. Очерки происхождения и этнической истории / М.Я. Гринблат. — Минск : Наука и техника, 1968. — 288 с.
 • Дзярновіч, А. Пошукі Айчыны: «Літва» і «Русь» у сучаснай беларускай гістарыяграфіі / А. Дзярновіч // Палітычная сфера. — 2012. — №18—19(1—2). — С. 30—53. [3]
 • Долбилов, М.Д. Русский край, чужая вера: Этноконфессиональная политика империи в Литве и Белоруссии при Александре II / М.Д. Долбилов. — Москва : Новое литературное обозрение, 2010. — 1000 с.
 • Живописная Россия: Отечество наше в его земельном, историческом, племенном, экономическом и бытовом значении: Литовское и Белоруское Полесье / под общ. ред. П.П. Семенова. — репринт. воспр. изд. 1882 г. — Минск : БелЭн, 1993. — 550 с.
 • Зайкоўскі, Э.М. Этнічная i канфесійная сітуацыя ў гістарычнай Літве на рубяжы XIV—XV стст. / Э.М. Зайкоўскі // Вялікае княства Літоўскае і яго суседзі ў XIV—XV стст.: саперніцтва, супрацоўніцтва, урокі: Да 600-годдзя Грунвальдскай бітвы: матэрыялы Міжнароднай навуковай канферэнцыі (Гродна, 8-9 ліп. 2010 г.) / НАН Беларусі, Ін-т гісторыі; Гродзенскі дзярж. ун-т імя Янкі Купалы. — Мн.: Беларуская навука, 2011. — С. 11—25.
 • История России. XX век: в 2-х т. / отв.ред. А.Б. Зубов. — Москва : АСТ, 2009. — Т. I. 1894—1939 гг. — 1024 с.
 • Казлоў, Л.Р. Беларусь на сямі рубяжах / Л.Р. Казлоў, А.К. Цітоў. — Мінск : Беларусь, 1993. — 71 с.
 • Канфесіі на Беларусі (к. XVIII — XX ст.) / В.В. Грыгор'ева [і інш.] ; навук. рэд. У.І. Навіцкі. — Мінск : Экаперспектыва, 1998. — 340 с.
 • Карскі, Я. Беларусы / Яўхім Карскі. — Мінск : Бел. кнігазбор, 2001. — 637 с.
 • Марзалюк, І. Людзі даўняй Беларусі: этнаканфесійныя і сацыякультурныя стэрэатыпы (Х—XVII ст.). — Магілёў, 2003.
 • Марзалюк, І.А. Міфы «адраджэнскай» гістарыяграфіі Беларусі: манаграфія / І.А. Марзалюк. — Магілёў : МДУ імя А.А. Куляшова, 2009. — 148 с.
 • Меч, С. Россия. Учебник отечественной географии / С. Меч. — Москва : Изд. Кушнерев и К°, 1914. — 13-е изд. — 238 с.
 • Народы России. Белорусы и поляки / Издание "Досуг и дело". — Санкт-Пецярбург : Общественная польза, 1878. — 68 с.
 • Нарысы па гісторыі беларускай мовы : Дапаможнік для студэнтаў ВНУ / Рэдкал.: П.Ф. Глебка і [і інш.] ; АН Беларускай ССР. Ін-т мовазнаўства імя Якуба Коласа. — Мінск : Вучпедвыд БССР, 1957. — 450 с.
 • Насытка, Я. «Тыя ж беларусы…»: Этнічныя межы беларусаў у XIX — пачатку XX ст. / Я. Насытка // Беларуская мінуўшчына. — 1994. — № 4. — С. 11—15.
 • Петров, Н. И. Белоруссия и Литва. Исторические судьбы Северо-Западного края / Н. И. Петров. — СПб. : Тип. Тов. "Общественная польза", 1890. — 585 с. [4]
 • Пилипенко, М.Ф. Этнография Беларуси / М.Ф. Пилипенко. — Минск: Вышэйшая школа, 1981. — 192 с.
 • Реклю, Э. Россия европейская и азиатская : в 2 т. / Э. Реклю. — Т. 1. Европейская Россия. До Урала. — СПб. : А. Ильин, 1883. — 700 с.
 • Сагановіч, Г. Нарыс гісторыі Беларусі ад старажытнасці да канца XVIII стагоддзя / Г. Сагановіч. — Мінск : Энцыклапедыкс, 2001. — 412 с.
 • Самбук, С.М. Политика царизма в Белоруссии во второй половине XIX века / С.М. Самбук ; ред. В.П. Панютич. — Минск : Наука и техника, 1980. — 224 с.
 • Сементовский, А. Этнографический обзор Витебской губернии / А. Сементовский. — Санкт-Петербург : Тип. Н. Хана. — 1872. — 69 с.
 • Снайдэр, Т. Рэканструкцыя нацый: Польшча, Украіна, Літва і Беларусь, 1569—1999 / Тымаці Снайдэр ; пер. з англ. М. Раманоўскага і В. Калацкай ; навук. рэд. Г. Сагановіч. — Мінск : Медысонт, 2010. — 421 с.
 • Сталюнас, Д. Границы в пограничье: белорусы и этнолингвистическая политка Российской империи на Западных окраинах в период Великих Реформ / Д. Сталюнас // Ab Imperio. 2003 — № 1. — С. 261—292.
 • Столпянский, Н.П. Девять губерний Западно-Русского края в топографическом, геогностическом, статистическом, экономическом, этнографическом и историческом отношениях : (С карт. девяти губерний края) / Н.П. Столпянский. — Санкт-Петербург : тип. Гогенфельдена и К°, 1866. — 200 с.
 • Смалянчук, А. Дыскусія пра вытокі на фоне «ідэалягічнай рэвалюцыі» / А. Смалянчук // ARCHE. — 2008. — №3. — С. 53—57.
 • Смалянчук, А.Ф. Паміж краёвасцю і нацыянальнай ідэяй. Польскі рух на беларускіх і літоўскіх землях. 1864 — люты 1917 г. / А.Ф. Смалянчук. — Санкт-Пецярбург : Неўскі прасцяг, 2004. — 406 с.
 • Тегако, Л.И. Антропология белорусского Полесья: демография, этническая история, генетика / Л.И. Тегако, А.И. Микулич, И.И. Саливон. — Минск. — 1978.
 • Терешкович, П.В. Этническая история Беларуси XIX — начала XX в.: В контексте Центрально-Восточной Европы / П.В. Терешкович. — Минск : БГУ, 2004. — 233 с. [5]
 • Типология двуязычия и многоязычия в Беларуси / Нац. акад. наук Беларуси. Ин-т языкознания им. Я. Коласа, Бел. респ. фонд фундамент. исслед. ; под ред. А.Н. Булыко, Л.П. Крысина. — Минск : Беларуская навука, 1999. — 246 с.
 • Титов, В.С. Историко-этнографическое районирование материальной культуры белорусов, XIX ― начало XX в. / В.С. Титов ; АН БССР, Ин-т искусствоведения, этнографии и фольклора. ― Минск : Наука и техника, 1983. — 152 с.
 • Флоря, Б.Н. О некоторых особенностях развития этнического самосознания восточных славян в эпоху Средневековья — раннего Нового времени // Материалы конференции «Россия-Украина: история взаимоотношений». — М., 1997. — C. 9—27.
 • Чаквин, И.В. Из истории становления национального самосознания белорусов (XIV — начало XX вв.) / И.В. Чаквин, П.В. Терешкович // Советск. этнография. — 1990. — № 6. — С. 42—54.
 • Чаквін, І. Нацыя ліцвінаў у этнагенезе беларусаў: Параўнальна-тыпалагічны і гістарычны аспекты / І. Чаквін // Беларусіка = Albaruthenica. Кн. 6 : Беларусь паміж Усходам і Захадам: Праблемы міжнац., міжрэліг. і міжкультур. узаемадзеяння, дыялогу і сінтэзу. — Мінск : ННАЦ імя Ф. Скарыны, 1997. — Ч. 1. — С. 37—42.
 • Ширяев, Е.Е. Беларусь: Русь Белая, Русь Черная и Литва в картах / Е.Е. Ширяев. — Минск : Навука і тэхніка, 1991. — 119 с.
 • Шыбека, З. Нарыс гісторыі Беларусі (1795—2002) / З. Шыбека. — Мінск : Энцыклапедыкс, 2003. — 490 с.
 • Эркерт, Р.Ф. Взгляд на историю и этнографию западных губерний России : (с атласом) / [соч.] Полк. Р.Ф. Эркерта. — Санкт-Петербург : тип. Дома призрения малолет. бедных, 1864. — 72 с.
 • Этнаграфія беларусаў: гістарыяграфія, этнагенез, этнічная гісторыя / В.К. Бандарчык [і інш]. — Мінск : Навука і тэхніка, 1985. — 215 с.
 • Этнаграфія Беларусі : энцыклапедыя / рэдкал. І.П. Шамякін [і інш.]. — Мінск : БелСЭ, 1989. — 575 с.
 • Markiewicz, M. Historia Polski 1492—1795 / M. Markiewicz. — 2-e wyd. — Kraków : Wyd-wo Literackie, 2006. — 760 s.
 • Radzik, R. Między zbiorowością etniczną a wspolnotą narodową. Białorusini na tle przemian narodowych w Europie Środkowo-Wschodniej XIX stulecia / R. Radzik ; red. E. Muszyńska. — Lublin : Uniwersytet M. Curie-Skłodowskiej, 2000. — 301 s.

Спасылкі[правіць | правіць зыходнік]